Historia

Nuoren Voiman Liittos (grundad 9.1.1921) grupp av radiointresserade antog 14.4. 1921 namnet N.V.L.:n Radioyhdistys. Föreningen anhöll hos landets regering om tillstånd att grunda trådlösa radiostationer. Tillståndet beviljades 24.8.1921.

År 1924 började i Tammerfors rätt regelbundna ”rundradiosändningar” då Arvi Hauvonen fick NVL:s radioamatörtillstånd (3NB) för den amatörsändare han byggt. I Helsingfors började de lokala radioamatörernas station Radiola utsändningarna år 1924 som NVL:s radiostation. Radiola anhöll om och fick tillstånd till 500 watts effekt. Radiola kan därför på goda grunder anses vara Finlands första rundradiostation. Efter att Radiolas verksamhet upphörde tog det nästan två år tills ansvaret för utsändning av rundradioprogram 8.9.1926 övergick från Finlands Radioförening rf. till Finlands Rundradio.

Post- och telestyrelsen bestämde år 1935 att radioamatörerna skulle avlägga examen för militärtelegrafist. Sändningsverksamheten förbjöds år 1939 och apparaterna beslagtogs. Under krigsåren (1939-1945) tjänstgjorde radioamatörerna i specialuppdrag. En del radioamatörer tjänstgjorde i överste Reino Hallamaas radiospaningsenhet med olika uppdrag. De utvecklade bland annat Kyynel, en liten, bärbar sändare/mottagare för fjärrpatrullerna.
Efter kriget tog det ett par år innan förbudet mot amatörradioverksamhet upphävdes år 1947.

På den här sidan hittar du närmare information om amatörradiohobbyns och Finlands Radioamatörförbunds historia. Uppdateras…

Läs mera om SRAL:s historia

Du får mera information om Finlands Radioamatörförbunds historia genom att bekanta dig med artiklarna nedan. Läs också om SRAL:s arkivprojekt och de intressanta hågkomstsidorna.

Historiska bilder

Fotoutställningen i samband med Finlands Radioamatörförbunds 100-års jubileumsår (2021) på webben

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media