CEPT-maat ja työskentely ulkomailla

CEPT:n tunnus, joka löytyy myös suomalaisesta radioamatööriluvasta.

CEPT, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, on Euroopan posti- ja telehallintoviranomaisten yhteistyöelin, jonka antaman suosituksen perusteella radioamatöörit voivat käyttää asemiaan tietyin ehdoin ulkomailla ilman eri lupaa.

CEPT:n suositus T/R 61-01 määrittelee CEPT-luvan, joka oikeuttaa ulkomaisen radioamatöörin pitämään tilapäisesti hallussaan ja käyttämään radioamatööriasemaansa kotimaansa radioamatööriluvan perusteella niissä maissa, jotka ovat hyväksyneen suosituksen. Suomessa CEPT-lupa on osa radioamatöörilupaa, ja kaikki suomalaiset radioamatöörit voivat käyttää asemaansa muissa CEPT-suosituksen maissa.

Suosituksen hyväksyneet maat, sekä tarkemmat ohjeet kutsumerkkien käytöstä ja vastaavista pätevyysluokista itse suosituksessa: Recommendation T/R 61-01 (CEPT-lupa) (pdf). CEPT-luvan yhteydessä kannattaa huomioida, että kaikki CEPT-yhteistyöelimeen kuuluvat maat eivät välttämättä ole hyväksyneet suositusta, minkä lisäksi luvan piiriin kuuluu myös maita, jotka eivät ole CEPT:n jäseniä.

Käytännön ohjeita lyhyesti

CEPT T/R 61-01 -suositusta noudattavat Euroopan maat
CEPT T/R 61-01 -suositusta noudattavat Euroopan maat
  • Suomalaisella radioamatööriluvalla voi käyttää asemaansa ulkomailla yllämainitun CEPT-suosituksen hyväksyneissä maissa.
  • Esim. Norja kuuluu CEPT-suositukseen ja norjalaisten amatöörien maatunnus on LA. Mikäli ajat Norjassa autolla, tunnuksesi on LA/OH2ESIM/M.
  • Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen ei tarvitse liittää mitään lisämerkkejä, mutta niitä voi käyttää tarpeen mukaan (esimerkiksi /M).
  • CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen taajuusalueiden käyttöön kyseisessä maassa.
  • CEPT-lupa edellyttää, että myös muihin kuin työskentelymaan suoraan CEPT-lupaan liittyviin radioamatöörimääräyksiin on perehdyttävä ja niitä on työskenneltäessä noudatettava.

Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoliseen maahan, tulee anoa vastavuoroisuuslupa kyseisen maan telehallinnolta.

IARU Region 1: Operating Abroad (engl.)
CEPT: Radioamatööreille suunnattu sisältö (engl.)

HAREC – harmonisoitu radioamatööritutkinto eli yhteiset tutkintovaatimukset

Radioamatöörien kansainvälisen HAREC-suosituksen nojalla voi hakea radioamatöörilupaa ja -kutsumerkkiä ulkomailta toisen maan myöntämän radioamatööripätevyyden perusteella. Suomen yleisluokan pätevyystodistus on HAREC:n ehdot täyttävä dokumentti, ja se kelpaa HAREC-suosituksen hyväksyneissä maissa.

Tarkemmat ohjeet ja suosituksen hyväksyneet maat selviävät itse suosituksesta: Recommendation T/R 61-02 (HAREC, radioamatöörien yhtenäistetyt tutkintovaatimukset) (pdf)

Apua radioamatöörien asiointiin ulkomailla

Liikenne- ja viestintävirasto antaa pyynnöstä virallisen englanninkielisen kirjeen, joka sisältää henkilön voimassa olevan radioluvan tiedot sekä hänen suorittamansa tutkinnot. Kirje helpottaa radioamatöörin asiointia lupa- ja pätevyysasioissa maissa, jotka eivät kuulu CEPT- tai HAREC-järjestelmään. Kysy tarvittaessa apua Liiton toimistosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media