Liiton syyskokouksen 2024 sekä kesäleirin 2026 järjestelyoikeuksien haku avattu

Liiton syyskokouksen 2024 järjestelyoikeuksien haku avattu jäsenkerhoille. Liiton syyskokous ja vaalit uusien hallitusjäsenten valitsemiseksi pidetään marraskuussa. Hakemukset tulee toimittaa Liiton toimistoon 31.7.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@nullsral.fi. Liiton kesäleirin 2026 järjestelyoikeuksien haku …

Vastauksia kevätkokouksessa esitettyihin Liiton vuoden 2023 tilinpäätöstä koskeneisiin kysymyksiin

Liiton kevätkokouksessa 27.4.2024 hallitus sai jäsenistöltä kysymyksiä tarkentaa joitakin tilinpäätöksen kohtia. Kokouksessa läsnäolleilla hallituksen jäsenillä ei ollut saatavilla tilinpäätöksen tarkempaa erittelyä, joten kysymyksiin luvattiin palata myöhemmin. Kysymykset olivat tarkentavia, joten …