Internationella amatörradiodagen 18.4 och awardveckoslut

Söndagen 18.4 firas Internationella amatörradiodagen. I år kan vi inte anordna tillställningar men vi samlas i stället på banden. Den internationella amatörradiodagen är ett utmärkt tillfälle att samla poäng för awarden som utges för att fira förbundets 100-årsjubileum, dvs. SRAL 100 -awardet och OH Northern Light 100-year awardet.

Var aktiv på banden lördag 17.4 och på Internationella amatörradiodagen 18.4
SRAL100-jubileumsutskottet inbjuder till ett awardveckoslut 17.4-18.4. Genom att vara aktiv ger du både dig själv och andra möjligheten att få ihop de krävda 100 stationerna för både SRAL100 -awardet och OH Northern Light -awardet. Se reglerna på SRAL100-sidorna och i RA-tidningen 2/2021 s. 13-14. Eftersom awarden är öppna även för utländska amatörer hoppas vi på aktivt körande också på de internationella banden och på alla moder.
Under aktiviteten har du möjlighet att samla specialanrop för awarden. Åtminstone följande stationer deltar:

  • OH100SRAL
  • OH2A
  • OG2B
  • OH6SRAL
  • OI3AX

Stationerna är igång på flera band och moder men för fonikontakter lönar det sig att jaga dem i synnerhet efter den finskspråkiga bulletinen på lördag efter kl. 15 finsk tid på frekvensområdet 3680-3700 kHz. Jubileumsårsutskottet önskar ett trevligt radioveckoslut och god Internationell amatörradiodag!
Den internationella amatörradiodagen firas på årsdagen för grundandet av Internationella amatörradiounionen IARU. Organisationen grundades i Paris den 18 april 1925. I det grundande mötet deltog 23 länder. Finland deltog via sin representant, fransmannen P. Perroux. SRAL skickade sin medlemsansökan först år 1931 och har varit medlem sedan år 1932. IARU har idag över 160 nationella amatörradioförbund som medlemmar. (Källa: Finlands Radioamatörförbunds 100-årshistorik och iaru.org.)

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media