Awardit

Awardit

Suomen Radioamatööriliitto ry. on julkaissut useita työskentelytodisteita eli awardeja. Niitä voi hakea, kun on pitänyt awardin säännöissä vaaditun määrän yhteyksiä. Yleensä yhteyksien pitää olla QSL-kortein kuitattuja, myös LoTW-kuittaukset käyvät.

SRAL:n HF-bandien OHA-awardeja on julkaistu useita erilaisin vaatimuksin ja vaikeustasoin. Perusawardiin tarvitaan kuitatut yhteydet yhdeksään OH-piiriin kahdella eri taajuusalueella. OHA-plakettiin vaaditaan jo vähintään kuitatut yhteydet tuhannen suomalaisen radioamatööriaseman kanssa.

OHA-VHF-awardiin kerätään pisteitä, joita saa yhteyden pituuden mukaan. Muihin V/U/SHF-taajuusalueiden todisteisiin työskennellään lokaattoriruutuja.

OHCA-Kuntatodisteeseen ja Revontuli-Awardiin puolestaan kerätään yhteyksiä eri Suomen kuntiin.

YL-awardeita varten pidetään yhteyksiä naispuolisten radioamatöörien kanssa.

Koska ollaan Suomessa, on myös olemassa Suomen Järvet -awardi, jonka saadakseen tulee työskennellä Suomessa sijaitsevia asemia, jotka sijaitsevat järven lähellä tai järvellä.SRAL 100 -työskentelytodiste

Todistetta varten on pidettävä yhteys vähintään sadan eri OH-radioamatöörin kanssa. Yhteydet on pidettävä 1.1.2021–31.12.2021 välisenä aikana. Yhteydet pidetään radioamatööreille myönnetyillä taajuusalueilla puheella, sähkötyksellä tai digitaalisilla lähetelajeilla. Toistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei kelpuuteta. Myös kuuntelija-amatöörit voivat anoa awardia.

Yhteydestä SRAL:n juhlavuosiaseman OH100SRAL kanssa saa lisämaininnan todisteeseen.

Anomusta varten hakija laatii otteen lokista, josta ilmenee asemien kutsut, päivämäärä, aika, taajuusalue ja lähetelaji. Anomuksen mukaan on liitettävä kahden radioamatöörin allekirjoittama todistus siitä, että otteen tiedot täsmäävät lokin kanssa.

Anomus tulee lähettää osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI. Todisteen hinta on 10 €. Maksun voi suorittaa SRAL:n pankkitilille tai anomuksen yhteydessä. Ulkomaiset radioamatöörit voivat suorittaa maksun myös PayPalin välityksellä.

Seuraavasta linkistä voit ladata itsellesi SRAL100 -lokitaulun  SRAL100_QSOOH-awardien yleissäännöt

 1. OH-Awardit ovat Suomen Radioamatööriliitto ry:n virallisia työskentelytodisteita, joita myönnetään radioamatööreille, radio-amatöörikerhoille ja kuuntelija-amatööreille. Todisteita varten on työskenneltävä Suomessa sijaitsevia radioamatööriasemia radio-amatööreille myönnetyillä taajuus-alueilla puheella, sähkötyksellä ja digitaali modeilla, yhdessä tai erikseen.
 2. Kaikkien yhteyksien tulee olla pidettyjä 10.6.1947 jälkeen, lukuunottamatta OHA-500:aa, jota varten vain 1.2.1967 jälkeen pidetyt yhteydet kelpaavat. Yhteyksiä ilma-alusten tai Suomen rajojen ulkopuolella kansainvälisillä merialueilla liikkuvien alusten kanssa ei hyväksytä. Myöskään radio-amatööritoistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei hyväksytä.
 3. Yhteysluettelo, joihin merkitään työskenneltyjen asemien tunnukset ja yhteyspäivämäärät, on laadittava piiri- ja aakkosjärjestyksessä. Anottaessa useampaa kuin yhtä todistetta samalla kertaa vain yksi luettelo riittää. Anomuksiin on tällöin selvästi merkittävä mitä todistetta haetaan. Mikäli anojalla on ennestään jokin OHA-todiste, niin muita todisteita anottaessa uusien luetteloiden sijasta riittävät aikaisemmin myönnetyn todisteen numero sekä tarkastetut luettelot (kts. kohta 5) tarvittavista lisäyhteyksistä.
 4. Pyynnöstä todisteisiin saa lisämainintoja käytetyistä taajuusalueista sekä lähetyslajeista.
 5. Pääsääntöisesti kaikkien luetteloissa esiintyvien yhteyksien tulee olla QSL-kortein tms. tavalla kuitattuja. Myös LoTW-kuittaukset kelpaavat. Anomusten mukaan on liitettävä kahden yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu.
 6. Anomukset tulee lähettää osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.
 7. Todisteiden hinta on 5 euroa. Lisätodisteet 2 euroa.

OHA

Suomalaisten radioamatöörien on pidettävä yhteyksiä OH-asemien kanssa siten, että kahdella eri taajuusalueella on työskennelty ainakin yhdeksän OH-piiriä kummallakin. Piirinumero selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta.

Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella ja useasta QTH:sta pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Vaaditut piirit on kuitenkin työskenneltävä kaikki samalla asematunnuksella ja yhdestä OH-piiristä.

Anomuksesta on muiden vaadittavien tietojen lisäksi selvittävä, että vaaditut piirit on työskennelty kahdella eri taajuusalueella.

Seuraavat OH8-asemat lasketaan OH9-asemiksi, jos yhteydet näihin asemiin on pidetty ennen 1.6.1954: ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON, OP, OQ, OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM, PQ.

 

OHA-100

Vaatimuksena on yhteys vähintään sadan eri OH-aseman kanssa siten, että kahdella eri taajuusalueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kummallakin.

Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.

 

OHA-300

Vaatimuksena on yhteys vähintään 300:n eri OH-aseman kanssa siten, että kolmella eri taajuus-alueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kullakin.

Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.

 

OHA-500

Suomen Radioamatööriliitto ry. julkaisi tämä todisteen vuonna 1967 olleen Suomen Tasavallan itsenäisyyden 50. juhlavuoden kunniaksi.

Todistetta varten on suomalaisten radioamatöörien pidettävä yhteys vähintään 500:n eri OH-aseman kanssa 1.2.1967 jälkeen käytetyistä taajuusalueista, lähetyslajeista, omasta kutsusta ja QTH:sta riippumatta. Eri asemiksi hyväksytään kaikki eri asematunnukset, lisäksi sama asema hyväksytään erikseen työskenneltynä eri OH-piiristä (esim. OH2A ja OH2A/1 ovat tässä kaksi eri asemaa).

 

OHA-600

Vaatimuksena on yhteys vähintään 600:n eri OH-aseman kanssa siten, että viidellä eri taajuusalueella on työskennelty kaikki kymmenen OH-piiriä kullakin.

Muut säännöt samat kuin OHA-todisteessa.


OHA-plaketit

 • OHA-Plaketit ovat Suomen Radioamatööriliitto ry:n virallisia työskentelytodisteita, joita myönnetään radioamatööreille sekä kuuntelija-amatööreille. Plaketteja varten on työskenneltävä Suomessa sijaitsevia radioamatööriasemia puheella, sähkötyksellä tai RTTY:llä yhdessä tai erikseen.
 • Kaikkien yhteyksien tulee olla pidettyjä 10.6.1947 jälkeen. Yhteyksiä ilma-alusten tai Suomen rajojen ulkopuolella liikkuvien alusten kanssa ei hyväksytä.
 • Eri asemiksi hyväksytään kaikki eri asematunnukset, lisäksi sama asematunnus hyväksytään erikseen työskenneltynä eri OH-piireistä (esim. OH2A ja OH2A/1 ovat tässä kaksi eri asemaa, samoin OH3YLS ja OH6YLS ovat eri asemia, myös OH3YLS ja OH2YLS/3 ovat eri asemia. OH3NE ja OH3NE/M lasketaan samaksi asemaksi. Ja OH3AAY ja OH3AAY/P lasketaan samaksi asemaksi).
 • Plaketit anotaan luetteloilla, johon on merkitty työskenneltyjen asemien tunnukset piiri- ja aakkosjärjestyksessä. Anottaessa useampaa plakettia/stickeriä samalla kertaa vain yksi luettelo riittää.
 • Pyynnöstä saa plaketteihin lisämainintoja käytetyistä taajuusalueista sekä lähetyslajeista.
 • Kaikkien luettelossa esiintyvien yhteyksien tulee olla QSL-kortein yms. tavalla kuitattuja. Anomuksen mukaan on liitettävä kahden amatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu. Awardi-manageri voi pyytää myös tarvittaessa joitakin kortteja tarkastettavaksi.
 • Anomukset lähetetään osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.
 • Plakettien hinta on 55 euroa ja stickereiden 10 euroa. Maksun voi suorittaa joko anomuksen mukana tai liiton tilille.

OHA-Plaketteja myönnetään 1000, 2500 ja 5000 kuitatusta suomalaisesta radioamatööriasemasta. Stickereitä myönnetään aina 250 uudesta asemasta.


V/U/SHF-awardit

 

OHA-VHF

Todistetta varten on työskenneltävä 50 MHz:llä tai sitä suuremmilla taajuuksilla OH-asemia siten, että saavutetaan 150 pistettä. Yhteysvälin jokaisesta täydestä kymmenestä kilometristä saa yhden pisteen. Esim. yhteysväli 289 km antaa 28 pistettä. Saman aseman kanssa hyväksytään kaksi yhteyttä VHF-taajuusalueesta riippumatta.

Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella ja useasta QTH:sta pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä.

Muiden vaadittavien tietojen lisäksi luetteloon merkitään vasta-aseman QTH, yhteysväli ja saadut pisteet. Lisätodisteita OHA-VHF 25, 50, 100 ja 200 saa yhteyksistä 25, 50, 100 ja 200 eri OH-aseman kanssa 50 MHz:llä tai sitä korkeammilla taajuuksilla.

OHA-VHF 0-9 lisätodiste myönnetään asemalle, joka on pitänyt yhteyden jokaiseen kymmeneen OH-piiriin 50 MHz:llä tai sitä korkeammilla taajuuksilla. OH-piiri selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta. Tätä lisätodistetta varten hyväksytään yhteydet, jotka on pidetty yhdestä OH-piiristä. Kaikki yhteydet tulee olla kuitattu QSL-korteilla. Todisteen hinta on 5 euroa. Lisätodisteen hinta on 2 euroa.


OHA-VHF 50

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään 15 osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa QTH-lokaattoriruutua 50 MHz alueella.

Todisteeseen kelpuutetaan usealla asematunnuksella pidetyt yhteydet, jos anoja on sama. Yhteyksiä saa pitää eri QTH:ista, mutta niiden on kaikkien sijaittava 100 km läpimittaisen ympyrän sisäpuolella. Ympyrän keskipiste voi sijaita jossain muualla kuin omassa QTH:ssa. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä.

Muiden vaadittavien tietojen lisäksi yhteysluetteloon merkitään työskennellyt lokaattoriruudut.

Lisätodistetta saa aina viidestä uudesta lokaattoriruudusta.

OHA-VHF 144

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään 15 osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa QTH-lokaattoriruutua 144 MHz alueella.

Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-UHF 432

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään viisi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 432 MHz alueella.

Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-SHF 1296

Tämän todisteen saamiseksi on työskenneltävä vähintään viisi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 1296 MHz alueella.

Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.

OHA-SHF 2300, 5650, 10000, 24000

Näiden todisteiden saamiseksi on työskenneltävä vähintään kaksi osittain tai kokonaan Suomessa sijaitsevaa lokaattoriruutua 2300, 5650, 10000 tai 24000 MHz alueilla.

Lisätodisteita saa aina kahdesta uudesta työskennellysta lokaattoriruudusta. Lisätodisteen saa myös mistä tahansa yllämainituilla taajuusalueilla pidetyistä yhteydestä jonka yhteysväli ylittää 200 km.

Muut säännöt samat kuin OHA-VHF 50 todisteessa.


Revontuli-awardi

 

Kaikki yhteydet tulee olla pidetty saman OH-piirin alueelta (piiri selviää kuntanumeron ensimmäisestä numerosta). Ainoastaan yhdessä yhteydessä vasta-aseman kuntanumero saa olla sama kuin anojan. Awardissa on kaksi luokkaa: VHF/UHF ja UHF. VHF/UHF-luokassa kaikki yhteydet 144 MHz ja sitä suuremmilla taajuuksilla lasketaan. UHF-luokassa 432 MHz ja sitä suuremilla taajuuksilla pidetyt yhteydet lasketaan. Yhteydet tulee olla pidetty 1.1.1986 jälkeen. Aktiivisten toistinasemien kautta pidettyjä yhteyksiä ei lasketa. Kumpaakin luokkaa varten on työskenneltävä oheisessa taulukossa oleva määrä kuntia. Työskenneltävien kuntien määrä riippuu anojan omasta piiristä. Suomen ulkopuolella olevien asemien tulee työskennellä pienimmän piirin mukainen määrä kuntia. Anomuksesta tulee ilmetä anojan kunta, vasta-aseman kutsu, yhteyden päivämäärä, bandi ja mode ja vasta-aseman kunta. Anomus tulee olla kahden radioamatöörin varmentama. Kaikki yhteydet tulee olla kuitattu QSL-kortein. Awardin hinta on 5 euroa.

Revontuli VHF/UHF
Workittujen kuntien vähimmäismäärä
Luokka III II I
OH 20 50 100
Ei-OH 10 30 70
Revontuli UHF
Workittujen kuntien vähimmäismäärä
Luokka III II I
OH 10 30 70
Ei-OH 5 20 50

OHCA-Kuntatodiste

OH-County Awardia (OHCA) varten on pidettävä yhteyksiä Suomen kuntiin. Kaikki 1.2.1974 jälkeen pidetyt ja kuitatut yhteydet hyväksytään (CW:llä 1.1.1983).

Todiste jakaantuu kolmeen luokkaan. Yhteyksiä on pidettävä seuraavasti:

1. luokka: kaikki anomushetkellä voimassa olevat kunnat

2. luokka: 150 kuntaa.

3. luokka: 100 kuntaa.

Anomus on tehtävä kuntaluetteloon (tai vastaavaan listaan) siten, että jokaisen työskennellyn kunnan kohdalle merkitään vasta-aseman tunnus, yhteyden päivämäärä ja käytetty taajuusalue. Korkeamman luokan todisteanomukseen pitää merkitä myös aikaisempia todisteita varten työskennellyt asemat erotellen ne sopivasti uusista.

Anomuksen mukaan on liitettävä joko kahden yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatöörin allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä yhteyksistä on tarkastettu, tai vaihtoehtoisesti kuittaukset yhteyksistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kortit on järjestettävä luettelon mukaan ja korteista on selvittävä kunnan nimi.

Vanhojen kuntien hyväksyntä: kuntien yhdistyessä vanha kuntayhteys lasketaan uudeksi yhdistyneeksi kunnaksi esim. vanha yhteys OHC210 Karjaa on nyt OK OHC244 Raasepori, vanha OHC108 Halikko QSO on OHCA-mielessä OK OHC180 Salo jne.

Todistemaksu on 5 euroa. Anomukset osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.

OHCA CW

CW-kunta-awardiin kelpaavat CW-yhteydet, jotka on pidetty 1.1.1983 tai sen jälkeen. Muilta osin noudatetaan edellä olevia sääntöjä.


YL-awardit

Suomen Radioamatööriliitto ry julkaisee neljää eri awardia joihin tulee työskennellä suomalaisia YL-asemia. Awardit ovat Finnmaid, OH-YL 22, OH-YL 33 ja OH-YL 88. YL-awardien kirjoittamisen ja tietojen ylläpidosta vastaa SRAL:n YL-manageri. Awardeihin hyväksyttävät yhteydet tulee olla kuitattuja. Jos sama YL-asema on työskennelty eri piireistä, tämä lasketaan eri asemiksi (esim. OH1LAG ja OH1LAG/2 ovat eri asemat). Kaikki modet ja bandit ovat sallittuja, awardiin on mahdollista saada lisämerkintä bandista tai modesta. Anomuksesta tulee ilmetä asematunnus, päivämäärä, mode, bandi, ja YL-aseman operaattorin nimi. Awardin hinta on 5 euroa. Awardit myönnetään kuuntelija-amatööreille samoilla säännöillä. Anomukset lähetetään osoitteella: SRAL, YL-toimikunta, PL 44, 00441 HELSINKI.

Tarvittavat yhteydet
Anoja Finnmaid OH-YL 22 OH-YL 33 OH-YL 88
OH 7 22 33 88
EU 5 11 22 44
DX 3 7 11 22


Suomen Järvet-awardi

Suomen Järvet –awardin saadakseen tulee työskennellä Suomessa sijaitsevia asemia, jotka sijaitsevat järven lähellä tai järvellä. Aseman on sijaittava järven välittömässä läheisyydessä, enintään 100 m rannasta tai veneessä järvellä. Perusawardin saamiseksi on työskenneltävä asema 25 järven alueelta. Stikkereitä myönnetään 50, 100, 200, 300, 400, 500 ja 1000 järvelle. Awardissa ei ole bandi- tai mode-rajoituksia. Yhteyksiä aktiivisten toistinasemien kautta ei hyväksytä. Yhteydet tulee olla pidetty 1.7.2000 jälkeen. Anomuksesta pitää ilmetä vasta-aseman tunnus, päivämäärä, bandi ja mode sekä järven nimi ja kunta. Awardi on myös SWL-asemien anottavissa. Awardimaksu on 5 euroa. Stikkeri-maksu on 2 euroa/stikkeri. Maksu on toimitettava anomuksen yhteydessä. Anomukset toimitetaan osoitteella: SRAL ry, Awardimanageri, PL 44, 00441 HELSINKI.


Lisää awardeja

Maailmanlaajuisesti awardeja on olemassa lukuisia. Todisteita varten saatetaan kerätä yhteyksiä ei maihin, saariin, kansallispuistoihin, luontokohteisiin tai korkeille mäille, vain mielikuvitus on rajana. Usein awardeissa on eri sarjoja, jolloin yhteysmäärien karttuessa voi hakea aina vain haasteellisempia awardeja.

Osa awardeista saattaa liittyä johonkin tapahtumaan, jolloin tarvittavat yhteydet on pidettävä todisteen säännöissä määriteltynä aikana.

DXCC on yksi tunnetuimmista awardeista. Tätä todistetta varten on kerättävä yhteyksiä eri maihin. Radioamatöörien omia maita, DXCC-maita, on olemassa yli 300.

Awards offered by the Finnish Amateur Radio League SRAL

 

The general rules of the OH awards

OH awards are the official certificates of the Finnish Amateur Radio League. All awards are available for amateur radio operators, amateur radio clubs and short wave listeners. For these awards you have to work stations situated in Finland (included OH, OH0 and OJ0). You can use all frequenses and CW, FONE or/and DIGITAL modes.

All contacts must be worked after 10.6.1947. For OHA-500 QSOs worked after 1.2.1967 are valid. Contacts with /AM and /MM stations are not valid. Also contacts via repeaters are not valid. For different station accept every different callsign. If same station have been in different call area (OH3RM and OH3RM/7) it count as two different station. If a station use callsign with /M or /P, it count as the same station than without /M or /P mark. For example OH2A and OH2A/P is the same station and it count only once.

The list of contacts which included the callsigns of worked stations and the date of QSOs have to be in callsign area and in alphabetical order. For example OH1A, OH1B, OH2A etc. If you apply more than one award in the same time one CFG is enough. You have to clearly mark which award or awards you apply. Contacts worked with different callsigns and from different QTHs are accepted, if applier is the same. Tell in the application, if you want the used band or mode is marked to the award.

All contacts for OH Awards must to be confirmed by QSL cards. Application must be verified by 2 (two) hams or the award manager of your own league.

Send applications to the address:
SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Award fee is 5 euros, 8 USD or 10 IRC per award.

 

OHA

Finnish stations need to work at least nine call areas on two separate bands. The call areas are: OH0, OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6, OH7, OH8 and OH9. European stations need to work nine call areas. No band restrictions. DX stations need to work five call areas. No band restrictions. These OH8 stations count to OH9, if the contacts have been worked before 1.6.1954: ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON, OP, OQ, OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM and PQ.

OHA-100

You have to work at least 100 different Finnish stations such that all ten call areas are worked on two separate bands. The other rules are the same as the rules of the OHA award.

OHA-300

The Finnish stations have to work 300 different Finnish stations such that all the ten call areas are worked on three separate bands. Europeans need to work 150 different stations such that nine call areas are worked. DX stations need to work 75 different stations such that five call areas are worked. The other rules are the same as the rules of the OHA award.

OHA-500

The Finnish Amateur Radio League (SRAL) published this award in 1967 for the 50th independence day of Finland. Finnish stations need to work 500 different stations. Europeans have to work 250 different stations and DX stations need to work 125 different stations.

OHA-600

Finnish stations have to work 600 different Finnish stations such that all ten call areas are worked on five separate bands. Europeans need to work 300 different stations such that all ten call areas are worked on two separate bands. DX stations need to work 150 different stations such that five call areas are worked on three separate bands. The other rules are the same as the rules of the OHA award.

The OHA plaques

OHA-1000, OHA-2500 and OHA-5000 are available for 1000, 2500 and 5000 worked Finnish stations. These are beautiful plaques made by wood. Stickers are available for each new 250 worked stations for each plaque.

The OHA plaques are official awards of the Finnish Amateur Radio League (SRAL). All plaques and stickers are available for amateur radio operators, amateur radio clubs and short wave listeners. For these plaques you have to work stations situated in Finland (included OH, OH0 and OJ0). You can use all frequenses and CW, FONE or/and DIGITAL modes.

All contacts must be worked after 10.6.1947. Contacts with /AM and /MM stations are not valid. Also contacts via repeaters are not valid. For different station accept every different callsign. If same station have been in different call area (for example OH3RM and OH3RM/7) it count as two different station. If station use callsign with /M or /P it count as the same station as without /M or /P mark. For example OH2A and OH2A/P is the same station and it count only once.

The list of the contacts must be in callsign area and in alphabetical order. For example OH1A, OH1B, OH2A etc. If you apply more than one plaque or sticker in the same time one list is enough. Tell in the application, if you want the used band or mode is marked to the award.

All contacts for OH plaques must be confirmed by QSL cards. The application should be verified by two hams or the award manager of your own league. The award manager of SRAL have a right to ask to see any QSL card, if needed.

Send applications to the address: SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Plaque fee is 55 euros or 66 USD. Sticker fee is 10 euros or 12 USD.

 

V/U/SHF awards

OHA-VHF

For OHA-VHF award you need to work Finnish stations on the VHF, UHF or SHF bands. You have to collect 150 points. Each 10 kilometers give one point. For example 289 kilometers give 28 points. You are allowed to work same station twice. The contacts via repeaters are not valid. Contacts worked with different callsigns and from different QTHs are accepted, if applier is the same. The QSOs must be confirmed by QSL cards. The list of contacts must include the callsigns of the worked stations, the date of the QSOs, band, mode, loc., QRA and points. The list must be verified by two hams. Stickers are available for 25, 50, 75, 100 and 200 contacts. If you have also worked all the ten call areas of Finland, you can apply OHA-VHF 0-9 award.

Send applications to the address: SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Award fee is 5 euros, 8 USD or 10 IRC per award.

OHA-VHF 144

For this award Finnish and Scandinavian stations need to work on 144 MHz band 15 squares, which are located in Finland. Contacts worked with different callsigns accepted, if applier is the same. Contacts can be worked from different QTHs, but QTHs must be located in a circle, whose diameter is max. 100 kilometers. The center of the circle have not to be your home QTH. You can apply a new award for each five new squares (20, 25 etc.).

OHA-UHF 432

For this award Finnish and Scandinavian stations need to work on 432 MHz band 5 squares, which are located in Finland. Other rules are the same as the rules of the OHA-VHF 144 award.

OHA-SHF 1296

For this award Finnish and Scandinavian stations need to work on 1296 MHz band 5 squares, which are located in Finland. Other rules are the same as the rules of the OHA-VHF 144 award.

OHA-SHF 2300, 5650, 10000, 24000

For this award you need to work on 2300 MHz, 5650 MHz, 10 000 MHz or 24 000 MHz band 2 squares, which are located in Finland. Stickers are available for each two new squares and every QSO, whose length is over 200 kilometres. Other rules are the same as the rules of the OHA-VHF 144 award.

The follow squares accepted for V/U/SHF awards:

JO99, KO09, KO19, KO29, JP90, KP00, KP10, KP20, KP30, KP40, KP01, KP11, KP21, KP31, KP41, KP51, KP02, KP12, KP22, KP32, KP42, KP52, KP03, KP13, KP23, KP33, KP43, KP44, KP14, KP24, KP34, KP44, KP54, KP25, KP35, KP45, KP16, KP26, KP36, KP46, KP17, KP27, KP37, KP47, KP08, KP18, KP28, KP38, KP48, KP09, KP29, KP39, KP49

 

OHCA – The OH County Award

For the OHCA you need to work OH counties. The contacts worked after 1.2.1974 accepted. For the OHCA CW award the contacts worked after 1.1.1983 accepted.

The OHCA award have three classes:

1. class: OH stations all counties (488), European stations 226, DX stations 113

2. class: OH stations 400 counties, European stations 200, DX stations 100. Minimum for OH stations for each area are: OH1 84, OH2 36, OH3 45, OH4 23, OH5 26, OH6 77, OH7 35, OH8 45, OH9 18 and OH0 6.

3. class: OH stations 320 counties, European stations 160, DX stations 80. Minimum for OH stations for each area are: OH1 71, OH2 29, OH3 36, OH4 18, OH5 21, OH6 64, OH7 28, OH8 35, OH9 12 and OH0 6.

OH stations must work all contacts from the same call area. The list of contacts must be in order of county numbers. Application must be verified by 2 (two) hams or the award manager of your own league.

Send applications to the address: SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Award fee is 5 euros, 8 USD or 10 IRC per award.

OHCA CW

The CW contacts worked after 1.1.1983 accepted. Other rules are the same as the rules of the OHCA.

 

The YL awards

The Finnish Amateur Radio League (SRAL) have four different YL awards. The target is to work as many OH YL stations as possible. If same station have been in different call area (OH1LAG and OH1LAG/7) it count as two different stations. All contacts have to be confirmed by QSL cards. You can get a mark for used band or mode in the award, if you ask. The application have to include the callsigns, the date of the QSOs, band, mode and the names of the worked YL operators.

Send applications to the address: SRAL/YL Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Award fee is 5 euros, 8 USD or 10 IRC per award.

The YL awards:
Finnmaid OH-YL 22 OH-YL 33 OH-YL 88
OH 7 22 33 88
EU 5 11 22 44
DX 3 7 11 22

Suomen Järvet-awardi – The Lakes of Finland Award

For this award you need to work 25 Finnish stations, which are located nearer than 100 meters from a lake or which are in a boat on a lake. Stickers are available for each 25 new lakes. No band or mode restrictions. The contacts via repeaters are not valid. The contacts worked after 1.7.2000 accepted. The application must include callsigns, the dates of the QSOs, bands, modes, the name of the worked lakes and the counties, where the lakes are located in.

Send applications to the address: SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland.

Award fee is 5 euros, 8 USD or 10 IRC per award. Stickers cost 2 euros.

 

To the front page