Kanslibulletin 1/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 1/2017, 14.1.2017
* Finland 100 jubileumstävlingen började 1.1.2017 *
* Jubileumsanropet OF100FI *
* OF i användning hela året 2017 *
* Användning av Finland 100 logon *
* Förbundets medlemsavgifter *
* Fotoutställningar med radioamatörtema under Finland 100 jubileumsåret *
* Tidningen Radioamatööris temanummer för nybörjare *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar: NRAU-Baltic *
* Nästa bulletin *
* Finland 100 jubileumstävlingen började 1.1.2017 *
För att fira Finlands 100 årsjubileumsår ordnar SRAL en jubileumstävling
som riktar sig till finska radioamatörer. Tävlingen är en del av
statsrådets Finland 100 program. Tävlingen började i början av året och
avslutas i slutet av oktober. Resultaten publiceras under Finlands 100 års
självständighetsdag 6.12.2017.
Huvudpriset i tävlingen är en Yaesu FT-891 rigg. Andra priser är bl.a.
Wouxun KG-UV8D handriggar, en TECSUN PL-600 SSB-mottagare, TYT DMR 2 m/70
cm handrigg och en SX-20 SWR/effektmätare 1-200 MHz. Tack till alla som
skänkt priser.
Tävlingen regler finns i januarinumret av tidningen Radioamatööri samt på
Förbundets webbsidor på adressen http://sral.fi/Suomi100kilpailu/. Välkomna
med!
* Jubileumsanropet OF100FI *
Med anledning av jubileumsåret för Finland självständighet 2017 har SRAL
jubileumsanropet OF100FI. Förbundets medlemsklubbar kan ansöka om rätten
att använda anropet under viss tid.
Efter anropet bör man med snedsträck separera nummer 0-9 (t.ex. OF100FI/2).
Numret fastställs enligt klubbens geografiska lokation. Det är strikt taget
den första siffran från kommunnumret för klubbens hemort (dvs. gamla
distriktsnumret).
Reservationen av anropet sker per e-post till adressen of100fi snabela sral
punkt fi. Från reservationen bör tydligt framgå klubbens namn,
klubbstationens ort samt den önskade tidpunkten (i regel en kalendervecka,
må-sö). Reservationssituationen kan ses från en kalender som alltid
uppdateras på måndagar kl. 15.00. Kalendern finns på adressen
http://sral.fi/of100fi/.
* OF i användning hela året 2017 *
För att fira Finlands 100 årsjubileumsår får finländska radioamatörer med
Kommunikationsverkets till tillstånd använda sig av OF-prefix i stället för
OH. OF-prefixet får användas under hela år 2017.
* Användning av Finland 100 logon *
Rättigheterna till Finland 100 logon innehas av statsrådets kansli. Logon
kan användas av de projekt som drivs under årets, såsom SRAL:s Finland 100
jubileumstävling och OF100FI jubileumsanropet som en del av detta.
Finland 100 logon kan alltså inte användas ”annars bara” på QSL-kortet.
Förbundet ansöker om tillstånd att förbundets medlemmar skulle kunna
använda logon för QSL-korten med OF-anrop enligt statsrådets grafiska
instruktioner. Före ett eventuellt tillstånd fås, får logon inte placeras
på QSL-kort.
För kommerciell användning krävs ett separat avtal. För kommerciellt bruk
bör var och en själv ansöka om tillstånd att använda logon från statstådet.
* Förbundets medlemsavgifter *
Förbundets medlemsavgiftsfakturor har sänts förra veckan per e-post till de
som har en egenanropsadress och som inte förbjudit att fakturan sänds per
e-post. Dessvärre har en del av fakturerna standardrubriken ”Jalmari –
lasku” i adressfältet. (Jalmari är namnet på faktureringsprogrammet.)
De som inte har en egenanropsadress samt alla juniormedlemmar får
fakturorna tillsända som pappersfakturor. Likaledes får även de som
förbjudit sändande av e-postfaktura en pappersfaktura per post. De vars
e-postadresser inte längre fungerar får även de en pappersfaktura.
* Fotoutställningar med radioamatörtema under Finland 100 jubileumsåret *
Ritvas, OH2CJ och Killes, OH2CX, webbsida deltar i Finland 100
jubileumsåret men småskaliga fotoutställningar med radioamatörtema. Genast
i början av januari är temat unga och telegrafi, bilder som tagits på
1980-talet. Temat bevaras i början av februari, men fotografierna är från
1990-talet eller nyare. Efter detta kommer fotografierna att bytas ut med
en eller två månaders intervaller, och temat är radioamatörverksamhet.
Adressen till webbsidorna är
http://www.kolumbus.fi/kalervo.korjus/index2.htm.
* Tidningen Radioamatööris temanummer för nybörjare *
Temat för februarinumret av tidningen Radioamatööri är artiklar som riktar
sig till nybörjare. Artklar om teknik och grunderna i kontakthållande
önskas konstant. Likaså artiklar om t.ex. digitala sändarslag och hur man
kommer igång med hobbyn.
Ifall du har en färdig artikel eller bilder som skulle passa till
februarinumret, tas dessa gärna emot. Materialdeadline för februarinumret
är inkommande måndag, 16.1.2017. Artiklarna hinner dock med ifall de blir
insända under inkommande vecka och att det på måndag finns kännedom att en
artikel är på kommande.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att Veera Ahola, OH2VS; Seppo Kajander, OH1LOW;
Risto Siren, OH2MOB och Sune Kronberg, OH1YS lämnat oss. Vi hedrar Veeras,
Seppos, Ristos och Sunes minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
OH1AF:s årsmöte
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte onsdagen 25.1.2017 kl.
19.00 på klubben. Klubbens adress är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
OH7AI:s årsmöte
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben
5.2.2017 kl. 14.00. Välkomna.
Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
7.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen
OH1AA:s årsmöte
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Sommelo
torsdagen 23.2.2017 kl. 18.30. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
OH3NE:s årsmöte
Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbrummet vid Pyynikin
Näkötorni måndagen 27.2.2017 kl. 18. Klubbens adress är Näkötornintie 20.
Under mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden. Välkomna!
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest, Old New Year Contest, AWA Linc
Cundall Memorial CW Contest, UBA PSK63 Prefix Contest och North American
QSO Party.
Nästa tisdag 17.1 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 19.1 NAC 70 MHz.
Fredagen 20.1 tävlas LZ Open Contest.
Nästa veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party, WAB
1.8 MHz Phone och Feld Hell Sprint.
* Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar: NRAU-Baltic *
NRAU-Baltic tävlingen öppnar året i fråga om CW och SSB delarna i FM-serien
av HF-tävlingarna. NRAU-Baltic tävlas i morgon, söndagen 15.1.2017.
SSB-delen tävlas
0630-0830 UTC och CW 0900-1100 UTC. Reglerna finns på SRAL:s webbsidor
under punkten ”kilpailut”. Välkomna med.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 22 januari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media