Kanslibulletin 16/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 16/2017, 6.5.2017
 
INNEHÅLL
* Förbundets webbsidor *
* Nytt lägerinfo *
* Ledigt inkvarteringsutrymme på lägerområdet *
* Tälthotell på lägret *
* Anmäl dig till Contest University t.o.m. 15.5. *
* Sommarlägrets första hjälpen kurs *
* Hobbydemonstrationstävling på lägret *
* Lägerskola med radioamatörtema i juli *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Sommardagarna för Östra-Finlands radiohobbyister *
* Öppning av OHFF-sommarsäsongen *
* Radioorienteringsövningar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästabulletin *
* Förbundets webbsidor *
Du kan bekanta dig med Finlands Radioamatörförbunds nya webbsidor på adressen https://www.sral.fi/. Det förnyade medlemsserviceinnehållet publiceras under en nära framtid och tills dess kan du använda medlemsservicen från de gamla sidorna.
Då de nya webbsidorna är helt färdiga, förflyttas de till sral.fi och de gamla webbsidorna blir arkiverade.
* Nytt lägerinfo *
Förbundet arrangerar Finland 100 -jubileumslägret 4. – 9.7.2017 på Mustiala kungsträdgård i Tammela.
Lägeravgifterna är följande:
Endagsbesök, 10 euro
Hela lägret, 25 euro
Avec, 15 euro
Under 15 åringar gratis
Mjölk från ladugården
Under lägrets gång kan man köpa mjölk till egna kärl varje dag. Dessutom kan man beskåda kornas vardag bakom glasrutan i robotfähuset.
* Ledigt inkvarteringsutrymme på lägerområdet *
Det har reserverats en hel del husvagnsplatser, men på lägerområdet finns ännu ledig inkvartering i två- och trerums innerutrymmen. På lägerområdet kan man inkvartera sig i mysiga träbyggnader. Till inkvarterarnas förfogande finns kök och vardagsrum. På lägret finns alltså  möjlighet att tillreda mat och förvara dessa i kylskåp.
Ifall du tar med ett husdjur ber vi dig meddela detta då du reserverar rum, eftersom det även finns husdjursrum.
Inkvartering kan reseveras från Mustialan matkailu per telefon 040 535 3583.
Priser:
Gäststugorna,
över 15 åriga, 33 euro/dygn
5 – 15 åriga, 27 euro/dygn
under 5 år gratis
Tilläggsinfo finns på adressen: http://www.mustialankartano.fi
 
* Tälthotell på lägret *
På SRAL:s sommarläger kan man även övernatta i ett tälthotell, dvs. halvplutontält med egen utrustning. Tälthotellplatser kan man fråga av Matti, OH1FU, (egenanrop fungerar). Övernattningen kostar 5 euro/natt.
* Anmäl dig till Contest University t.o.m. 15.5. *
En CTU kontestskolning arrangeras i samband med sommarlägret fredagen den 7.7.2017 kl. 09 – 18. Finlands andra CTU-evenemang bjuder åter på intressanta framföranden om olika tävlingsdelområden. Nya kunskaper såväl för erfarna som nya kontesters.
Programstommen:

  • nya single op – och multi op -metoder
  • RTTY-tävlandet
  • using modern technology to improve your station and score possibilities of an
    advanced logging software
  • antenner för avlyssning av lägre frekvensband
  • framtiden för inrikes tävlingarna, allmän diskussion

Deltagaravgiften är 50 euro, inklusive lunch, kaffe och en CTU 2017- T-skjorta. Anmälningstiden utgår 15.5.2017. Anmäl dig på blanketten.
 
* Sommarlägrets första hjälpen kurs *
Under klubbens sommarläger ordnas en nöd första hjälpen kurs torsdagen 6.7. kl. 12-16 för SRAL:s medlemmar.
Under kursen beaktar i synnerhet de olyckor som eventuellt händer radioamatörer, såsom t.ex. elektriska stötar, ramlande samt brandskador.
15 deltagare ryms med. Förbundet stöder kurser, så deltagande kostar bara 20 €/person. Kursavgiften inkluderar intyget.
Anmälan sker med webblankett. Anmälningstiden går ut 16.6.2017. I samband med anmälningen får den anmälda en faktura i e-posten. Fakturan bör vara betald före kursen hålls.
 
* Hobbydemonstrationstävling på lägret *
Radioamatörförbundets historia började år 1921 som en del av Nuorten Voiman Liitto med namnet NVL Radioyhdistys.
Medlemskapet i NVL förutsatte att man skickade in ett prov på sin hobbyverksamhet. Nu anordnar man en hobbydemonstrationstävling till ära av Finlands 100 åriga självständighet på SRAL:s sommarläger.
Tävlingen har en allmän klass samt klasserna ”Roliga prover i bonk-anda” samt ”självgjorda fungerande apparater” för unga. Underklasser i bägge ungdomsklasserna är under 12-åriga, samt 12 – 18 åriga. Proverna kan vara apparater som ryms på bordet eller antenner, smycken gjorda av komponenter mm.
Mer information fås från februari numret av tidningen Radioamatööri och förbundets websidor. Frågor kan skickas till Heikki, OH2BGX, (egenanrop fungerar).
 
* Lägerskola med radioamatörtema i juli *
Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i Tammela) den 2. – 9.7.2017. Lägerskolan är ägnad för alla som är intresserade av radioamatörhobbyn.
Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten och de färdigheter som krävs för radioamatörexamen i elementär klass. alla får bygga en elektronikbyggsats medelst lödning. Hugade får även köra kontakter med radio. Man kan avlägga radioamatörexamen vid lägerskolan. Inkvarteringen är i Mustiala HAMK:s utrymmen. Lägerskoleavgiften är 160 euro för under 12-åriga samt 190 euro för andra. Avgiften innehåller undervisningen, materialen, kost och logi samt ev.  examensavgift.
Tilläggsinformation på Förbundets hemsidor. Anmälningen pågår t.o.m. 9.6.2017 på adressen https://www.sral.fi/.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Pentti Lauhamaa, OH9NF; Juhani Neimala, OH5VQ / OH7VQ;
Arvi Pulkka, OH7RI; Armas Sneck, OH6MUN, samt Voitto Viinikainen, OH6EFP, har lämnat oss.
Vi hedrar Penttis, Juhanis, Arvis, Armas, samt Voittos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Lutikoiden tuuletus
Salon Radiokerho, OH1AD, ordnar nu för 28 gången Lutikoiden tuuletus. Evenemanget infaller lördagen 13.5.2017 kl. 10.00–17.00 vid OH1AD:s nya klubbhus vid Muurla gård. Adressen är Pihkavuorentie 15, Muurla, Salo. Notera att adressen i tidningen Radioamatööri 4/2017 var felaktig.
På maståkern finns plats för bakluckeförsäljning, en torgplats kostar 10 euro. Reservera platsen på förhand av Memma, OH1EG (egenanrop fungerar) eller 050 569 2298.
Vid klubbens matpunkt serveras grillkorv, hällstekta plättar, ludeburgare, kaffe och dopp. Kom och se på klubbens nya läge och diskutera i trevligt sällskap. Välkomna! Ta med familjen och en släpvagn!
OH4AB:s årsmöte
Pieksämäen Radioamatöörit ry, OH4AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Uhomäen maja 14.5.2017 fr.o.m. kl. 17.00.
Förutom de stadgeenliga ärendena behandlas bekräftande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet även för år 2015. Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till mötet.
OH3AC:s radiobulletin
Lahden Radioamatöörikerho ry, sänder sin radiobulletin söndagen 7.5.2017 kl. 09.30 Finsk tid med jubileumsanropet OH100SKI. Bulletinen sänds på frekvensen 3685 kHz, men ifall av störningar på frekvensen förflyttar man sig 5 kHz uppåt.
Bulletinen sänds samtidigt även på repeatern OH3RAC på 145,775 MHz. Bulletinen läses av Maarit, OH3EXI.
* Sommardagarna för Östra-Finlands radiohobbyister *
Östra-Finlands radiohobbyisters sommardagarordnas 9-11.6.2017. Evenemanget börjar på fredag kväll och varar till middagstid på söndag. Evenemanget ordnas av Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB.
Evenemangsplatsen är Mustikkamäki i Maukkula, en tidigare byskola i Ilomants. Platsen är högt belägen, på krönet av en 212 meter hög ås. Briljant ställe för VHF-aktivitet.
Under lägrets lopp är OH7X aktiv på repeatern i Koli på frekvensen 145,775 MHz, 118,8 Hz underton.
I programmet under dagarna ingår diskussioner, bastubadande, QSO:ande, passligt lätta tävlingar för radiohobbyister och naturligtvis lopptorg.
Inkvartering finns inne och ute. För personer som kommer med husbil eller -vagn finns elektricitet. Inkvarteringen reserveras direkt från Mustikkamäki per telefon 040 740 3002.
Frågor som berör annat än måltider och inkvartering ställs åt Vesa, OH7XI, via egenanrop eller per telefon 050 3606 938.
* Öppning av OHFF-sommarsäsongen *
Buskradisternas ”Öppningsevenemang av OHFF-sommarsäsongen” ordnas lördagen 20 maj 2017. Fler aktiverare rymms med ännu. Anmäl ditt deltagande per e-post till Timo, OH7JHA på e-post anrop och gmail.com.
* Radioorienteringsövningarna började *
I huvudstadsregionen och även annanstans i Södra Finland ordnas nu under våren och försommaren radioorienteringsövningar.
Lördagen 6.5 hålls vid Svedängen i Helsingfors 80 meters övningar klockan 10 – 13.
Samlingsplatsen är skidstugan för Suomen Latu, som finns i östra ändan av parkeringsplatsen vid Svedängens friluftsområde. Adressen till Svedängens friluftområde är Sexmansvägen 68. På området finns även  Svedängens friluftsstuga som finns på västra sidan om parkeringsplatsen.
Lördagen 20.5 hålls 80 meters övningar i Hyvinge. Klockslagetär ännu inte fastställt. Samling vid Lukkojen levähdyspaikka vid adressen Pohjoinen kehätie 502, Hyvinge.
Mer information om radioorienteringsövningarna kan läsas på adressen http://ardf.pp.fi/.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, 10-10 International Spring Contest, F9AA Cup, PSK, ARI International DX Contest och FISTS Spring Slow Speed Sprint.
Nästa tisdag 9.5. står NAC UHF och nästa torsdag 11.5. NAC 50MHz i turen.
Nästa veckoslut tävlas HPC World Wide DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, VOLTA WW RTTY Contest, CQ-M International DX Contest, MARAC County Hunters Contest, FISTS Spring Unlimited Sprint, WAB 7 MHz Phone och UA2 QSO Party. Dessutom tävlas Portuguese Navy Day Contest, som börjar 13.5. och fortsätter t.o.m. 20.5.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 14 maj kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinsammanställning Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättning Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media