Anvisningar för poströstningen

Suomen Radioamatööriliitto ry

 

  1. Styrelseval 2017: Anteckna ett kryss (X) för högst två (2) kandidater. Gör inga andra anteckningar på valsedeln, den kan då kasseras.
  2. Placera valsedeln i det mindre kuvertet och tillslut det. Gör inga anteckningar på kuvertet.
  3. Lägg det mindre kuvertet i det större, tillslut det och skriv anropssignal, namn och adress på anvisad plats på kuvertet. Dessa måste finnas för att din röst skall godkännas. Posta brevet; returportot är betalt.
  4. Om en medlem inte har poströstat kan röstning ske på höstmötet (klo 13.00–15.00) i Tammerfors den 18.11.2017. Den röstande bör då bereeda sig på att uppvisa identitetskort.

Poströsten godkänns om den har anlänt senast den 16.11.2017 eller levererats till Finska Radioamtörförbundets kansli senast under kansliets öppethållningstid (kl. 12.00–17.00) ovan nämnda dag. Observera att posten anger leveranstiden för svarspost till ca tre dagar. Posta alltså din röstsedel i tid.
 
Klubbarnas röstning
Klubbarna kan rösta genom poströstning eller på höstmötesplatsen. Person med fullmakt som erhållits vid klubbmöte, och som kan uppvisa protokollutdrag från mötet ifråga, eller person som har rätt att teckna föreningens namn, får rösta. Detta gäller både vid poströstningen (då skall fullmakten bifogas) och vid röstning på mötesplatsen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media