Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/2019, 23.3.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/2019, 23.3.2019
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar i Salo 12 – 14.4.2019 *
* Förbundets sommarläger i Petäys 11. – 14.7.2019 *
* Andra evenemang och meddelanden *
* Avvikande servicetider i kansliet *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
___________________
* Förbundets vårdagar i Salo 12 – 14.4.2019 *
Finlands radioamatörförbunds vårdagar arrangeras i Salo 12. – 14.4.2019. Salon Radiokerho ry, OH1AD, är ansvarig arrangör för vårdagarna.  Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala.
Vårdagsprogrammet kan läsas i tidningen Radioamatööri 2/2019. I Salo finns intressanta sysslor för hela familjen. Välkommen!
Sokos Hotel Rikalas reserveringar till nummer 02 7744 100.
Program
Under lördagen klockan 9.00 – 15.00 utlovas i programmet presentation, stiftande av bekantskap, kommittéers möten och ett övervakat lopptorg.  Även OHDXF ry håller sitt årsmöte på lördagen klockan 14.00 i Rikalas utrymmen.
Lunch bör bokas på förhand
På lördag kl. 12.00-14.00 serveras buffetlunch i Rikala Grill & Bar. Förhandsanmälning krävs för lunchen. Vårdagarnas lunchreservationer görs till adressen kevatpaivat ät oh1ad.fi t.o.m. 2.4. Lunchens pris är 14,50 €/person. Lunchkupongerna utlöses från anmälningspunkten. Obs, endast kontantbetalning.
Besök till Elektronikmuseet i Salo
Klockan 14.00 – 15.00 i lördagens program finns en guidad tur till Elektronikmuseet i Salo. Salon Radiokerhos medlemmar har lovat skjutshjälp från Rikala till museet och tillbaka för de som inte har egen transport eller inte orkar gå en kilometers distansen fram och tillbaka. Ifall du önskar skjuts, berätta om det redan då du anmäler dig till vårdagarna. Museets entréavgift är 3 euro, under 18 åringar går gratis. Skjutserna kostar ingenting!
Kvällsfest med program
På kvällen ordnas fr.o.m. kl. 19.00 Ham Dinner med program i Rikalas Koulumestari kabinett. I kvällsfestens program finns:
– Reseberättelse “Enbär på ön Inakari”, Martti, OH2BH
– “En man och gitarr”, trubadur Markus Niemi
– Rikalas traditionella festbord, i vilken ingår ett rikligt förrättsbord, som huvudmåltid gris innerfilé med skånsk potatis samt kaffe med dopp.
Bindande förhandsanmälningar till kvällsfesten t.o.m. 2.4 på förbundets webbsidor: https://www.sral.fi/2019/01/25/kevatpaivat-salo2019/.
Klädkod: Smart casual. Kvällsfestens pris är 35 euro och supékortet ska lösas ut på lördag före klockan 15.00 från anmälningspunkten. OBS! Betalas kontant.
Vårdagarnas informering kan följas på Salon Radiokerhos webbsidor oh1ad.fi, bulletinerna, tidningen Radioamatööri samt förbundets webbsidor.
* Förbundets sommarläger i Petäys 11. -14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds följande sommarläger arrangeras i Hattulas Petäys Resort 11. – 14.7.2019.
Arrangör är Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Inkvarteringsbokningar vid Petäys Resort börjar tas emot måndagen 1.4.2019 kl. 09:00. Man kan boka rum antingen i nätet på sommarlägrets websidor eller per telefon direkt till Petäys Resort.
Kontaktuppgifterna är: Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö, tel. 03 673 301. Hemsidor: www.petays.fi.
Hotellpriser:
enkelrum: 89 euro / pers / dygn, totalt 267 euro (3 vrk)
dubbelrum: 60 euro / pers / d, totalt 360 euro (3 vrk)
trippelrum: 60 euro / pers / d för två första plus 40 euro för den tredje på extrabädd, totalt 480 euro (3 vrk)
4 pers rum: 60 euro/ pers / d för två första plus 40 euro för den tredje och fjärde, totalt  600 euro (3 vrk)
5 pers rum: 60 euro / pers / d , för två första plus 40 euro för de följande tre, totalt720 euro (3 dygn)
Priserna inkluderar frukost.
Tält och husvagnsplatser:
Tältplats 15 euro/dygn eller 30 euro för 3 dygn
Husvagnsplats med el: 25 euro per dygn eller 60 euro för 3 dygn
Bespisning:
Torsdag, fredag och lördag erbjuds lunch och middag. På söndagen endast lunch, som kan köpas skillt på platsen.
Paketpriset för lunch och middag köpt på förhand är 25 euro per dag. Köpes de skillt kostar lunchen 12 euro och middagen 17 euro.
Frukost för andra än hotellgäster kostar 10 euro.
Mer info om lägret finns på webbsidan: oh3aa.fi/petays-2019
Välkommen!
* Andra evenemang och meddelanden *
Militärradiodag i Kouvola 13.4.2019
Militärradiodagen hålls lördagen 13.4.2019 kl. 10.00-14.00 i Kouvolahuset på adressen Varuskuntakatu 11, Kouvola.
I programmet:
•       Tapio Teittinen: Överkommandots kommunikationsnätverk under frihetskriget och vinterkriget
•       Martti Susitaival: Överkommandots radionätverk under fortsättningskriget samt kommunikationscentret Lokki
•       Carl-Fredrik Geust: Holger Jalander – upphovsman till kyynelradion
Efter presentationerna stiftas bekantskap med Kouvolan Sotilasradiomuseo.
Deltagaravgiften på 10 euro önskas betalas kontant. Avgiften inkluderar pausservering och inträde till Sotilasradiomuseo. Mer information från museets webbsidor: putkiradiomuseo.fi/tapahtumat <http://putkiradiomuseo.fi/tapahtumat>.
Anmälning per e-post till adressen museo ät putkiradiomuseo.fi <http://putkiradiomuseo.fi>. Anmälningar ombeds för att kunna dimensionera pausserveringen, och anmälan är inte bindande.
Välkomna önskar Kouvolan Sotilasradiomuseo och Kymen Viestikilta ry.
* Avvikande servicetider i kansliet *
Förbundets kansli är stängt den 26.3.2019.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Anssi Siidoroff, OH6NLZ och Arvid Aulis Päiviö, OH2CL, har lämnat oss.
Vi hedrar Anssis och Arvids minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Puulan Radio Club ry:s Ottodagar
PRC:s traditionella Ottodagar firas på Otto-stationen fredag till tisdag 22. – 26.3.2019. Klubbens medlemmar aktiverar OH4O-stationen på flere frekvenser och sändeslag.
Rytty-bastun eldas medan man hugger bastuved. Vid sidan av körandet finns gemytlig samvaro på programmet. Välkommen.
Radioamatörkurser:
OH6AD:s kurs i Jyväskylä
Keski-Suomen Radioamatöörit ry ordnar en kurs med inriktning på radioamatörexamen i elementär klass.
Kursen börjar med presentation av radioamatörverksamhet torsdagen 4.4.2019 klockan 17.00 i klubbens lokaler på
Monitoimitalo med adressen Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä. Kursen fortsätter under våren ca 8 gånger under torsdagar. Mer information från klubbens webbsidor oh6ad.fi <http://oh6ad.fi>.
Årsmöten:
Kuopion Seitoset ry
Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset ry håller sitt stadgeenliga vårmöte söndagen 24.3.2019 kl. 14.00 på klubben, Tikkalantie 6, Kuopio.
Välkomna! Styrelsen
Lahden Radioamatöörikerho ry
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt årsmöte måndagen 25.3.2019 kl. 18:00 i klubbens utrymmen på Radiobacken.
Förutom de stadgeenliga årsmötesärendena behandlas ett ändringsförslag till stadgarna, genom vilken klubben skulle övergå från två årsmöten till ett.
I förslaget framförs även andra ändringar i stadgarna samt komplettering av styrelsens och förlängning av stydelsens mandatperiod till Klubbens följande möte.
Arbetsordningsförslaget, jämförelse av gamla och nya stadgarna samt motiveringar till ändringsförslaget hittas på klubbens webbsidor.
Även nya medlemmar och andra som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna att delta i mötet. Styrelsen.
Riihimäen Kolmoset ry
Riihimäen Kolmoset ry:s Vårmöte hålls 27.3.2019 kl. 18:30 och framåt på klubbhuset vid Eprantie 25, Riihimäki.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna, önskar styrelsen för OH3AD.
Kakkosten Kerho ry
Kakkosten kerho, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 26.3. kl. 18:00 på klubblokalen på adressen Planetvägen 6, 00740 Helsingfors. Stadgeenliga ärenden. Välkommen, önskar styrelsen.
Radiokerho OH1N ry
Radiokerho OH1N:s årsmöte hålls 27.3. kl. 16.00 på Salo IoT Campus på adressen Joensuunkatu 7, Salo. Stadgeenliga ärenden. Som värd fungerar Matti Koskinen, OH1LWB. Välkommen.
Keski-Suomen Radioamatöörit ry
Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte som hålls torsdagen den 28 mars 2019 klockan 18:00 framåt i Jyväskylän Monitoimitalos klubbrum (Kuntoportti 3).
Under mötet behandlas de ärenden som fastställs vårmötet i 10 § i klubbens stadgar.
Under föreningens möten har varje ordinarie medlem, 15 år fyllda ungdomsmedlemmat, hedersordförande och hedersmedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen.
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry
Välkomna till Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:s årsmöte.
Plats: Räddningsverket i Norra Karelen, Joensuu brandstations mötesrum Kipinä, Noljakantie 4, Joensuu.
Tid: 30.3.2019 fr.o.m. kl. 12:00.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering! Vägledning från ytterdörren. Klubbens styrelse önskar medlemmarna varmt välkomna!
Pieksämäen Radioamatöörit ry
Pieksämäen Radioamatöörit ry, OH4AB/OG4W, håller sitt årsmöte 31.3.2019 kl. 18.00 på klubben (Uhomaen maja). Stadgeenliga ärenden behandlas.
Välkomna, önskar 4AB:s styrelse.
* Tävlingsnyheter *
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 1,2 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 31.3. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media