Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 19/2019, 18.5.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.
Denna bulletin läses på söndagen 19.5. kl. 15:00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz från Vasa med anropet OH6A
INNEHÅLL
* Mastkurs 25.5.2019 ** Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 ** Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
* Födelsedagskaffe för Old-Timers 5.6.2019 *
* Traditionsradioevenemanget PRT28 2.6.2019 *
* Vill du ha med dina uppgifter i OH-katalogen? *
* Svar önskas till klubbenkäten *
* Kansliet meddelar *
* Andra evenemang *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* K.S. Sainios minnestävling 19.5. *
* Nästa bulletin *
________________________
* Mastkurs 25.5.2019 *
Nu är de sista dagarna att anmäla sig till mastkursen! SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekniknen Yhdistys en kurs för Grunderna i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen den 25.5.2019 i Viestikallio, Artjärvi.
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och därtill varnas för farliga situationer. Förutom detta bekantar vi oss med användning av fallskydd och korrekt användning utrustning samt säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och en praktisk övning som utförs i mast. De övningar som utförs i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får föreläsningsmaterial i skriftligt format.
Till vem riktar sig kursen?
Kursen är ämnad åt förbundets medlemmar och riktar sig i synnerhet till nybörjare i mastarbeten. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten.
Till kursen antas högst 14 personer i anmälningsordning. Nedre åldersgränsen är 18 år. Ifall det finns utrymme kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de övningar som utförs i masten.
Pris och anmälan
Kursens pris är 25 euro och inkluderar bespisning. Kursen betalas kontant på plats.
Kursledarna är Vili OH5GE och Heikki OH2LH.
Anmälan tillkurserna t.o.m. söndag 19.5.2019 genom den blankett som finns på förbundets webbsidor.
 
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbund ordnar en en vecka lång lägerskola i Petäys Resort, Tyrväntö. Kom med på lägerskolan för att lära dig mer om radioamatörverksamheten och stifta bekantskap med andra hobbyutövare.
Under en veckas tid får du grundfärdigheterna om radioamatörverksamhet. Till sist finns möjlighet att utföra ra-examen. SRAL:s sommarläger ordnas på samma plats delvis samtidigt med lägerskolan.
Lägerskolans pris är 210 € och inkluderar måltider, logi, undervisning, föreläsningsmaterial samt examen. Inkvartering antingen i en gymnastiksal eller i tält, ta alltså med egna madrasser och sängkläder.
I lägerskolan ryms högst 15 elever och om platserna fylls har unga personer förtur (nedre åldersgräns 9 år).
Anmälningar senast 31.5 via blanketten på förbundets webbsidor sral.info/leirikoulu-2019
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
* Födelsedagskaffe för Old-Timers 5.6.2019 *
Förbundet inbjuder alla OT:s som fyller jämna årtal, d.v.s. 70, 75, 80, 85, 90, 95, samt 100 år i år, till ett traditionellt födelsedagskafferep. Tillställningen hålls i Helsingfors den 5.6.2019. Personliga inbjudningar har skickats till jubilarerna med post denna vecka.
* Traditionsradioevenemanget PRT28 *PRT 28-evenemanget anordnas söndag 2.6. Evenemanget är inte en tävling utan anordnas för att visa uppskattning för gamla, mer än 40-åriga veteranradion och de radioveteraner som använde dem. Evenemanget är informellt utan ledarstation.
Tider och moder:
CW: kl. 08.00–10.00 och kl. 12.00–14.00 finsk tid
AM: kl. 10.00–12.00 och kl. 14.00–16.00 finsk tid
Frekvensområden:
CW: 3510–3590 kHz och 7020–7040 kHz
AM: 3610–3770 kHz och 7060–7080 kHz.
Det rekommenderas att traditionsstationer med mindre än 5 watt effekt använder den lägre delen och stationer med högre effekt den övre delen av av frekvensområdet.
Traditionsradiostationer kan använda tilläggstecknet /S. Om apparattypen har varit i militärbruk redan under andra världskriget kan man använda tilläggstecknet /SA.
Alla amatörradiostationer oberoende av apparattyp är välkomna att delta som motstationer.
Eventuella berättelser och bilder från evenemanget kan sändas till Kari, OH5YW per e-post Karis egetanrop ät outlook.com. Sammandrag kommer att publiceras efter evenemanget..
Ytterligare information och anvisningar: www.putkiradiomuseo.fi/PRT/.
 
* Vill du ha med dina uppgifter i OH-katalogen? *
OH-katalogen 2019 utkommer igen till sommarlägret. Där hittas endast uppgifter om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publiceringen. I OH-katalogen finns namn, anrop, postadress och info om egenanropservicen.
Om du vill godkänna eller förbjuda publiceringen av dina uppgifter, meddela därom t.o.m. 10.6. genom att fylla i blanketten som finns på förbundets websidor. Alternativt kan du alltid ringa eller skicka emejl till kansliet.
Ifall du gett tillstånd till publiceringen tidigare behöver du inte förnya tillståndet. OH-katalogens webversion publiceras när de nya websidornas medlemsdel  blir färdig.
* Svar önskas till klubbenkäten *
Klubbarna har skickats en enkät per epost den 16.5.2019. Till några klubbar har enkäten skickats per post, i brist på epostadress. Ifall klubbenkäten inte nått er klubb, tag vänligen kontakt med kansliet. Genom att fylla i enkäten befrias klubben från förbundets medlemsavgift.
Svar önskas t.o.m. 10.6.2019.
* Kansliet meddelar *
Förbundets kansli är stängt fredagen 24.5. mellan kl. 12 – 14, så kansliet kan denna dag nås enbart via telefon eller epost.
* Andra evenemang *
Muséskeppens veckoslut 1. – 2.6.2019
Muséskeppens veckoslut anordnas i år första veckoslutet i juni, 1.-2.6.2019. Unika kontakter kan fås från hela världen, då över 100 fartyg deltar. Det är inte fråga om en tävling. Mer information om evenemanget på förbundets websidor.
* Silent Key *Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Eino Veikko Peura, OH1NY, har lämnat oss.
Vi hedrar Veikkos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *Kuopion Seitoset, OH7AA, meddelar:
OH7AA arrangerar de Öst-Finländska radioentusiasternas sommardagar på Konnekosken Kievari i Rautalammi, fre-sö 14. – 16.6.2019.
Adressen är Konnekoskentie 351, Rautalampi. På programmet finns förutom sedvanliga baklucksloppis, lotteri och bastubadande även digert innehåll framfört av OH7SV, OH6RM, OH7KP samt OH7JHA.
Närmare info på OH7AA:s nätsidor. Mat och logi bör beställas i förväg, helst redan i maj, som anvisats på websidorna.
Lahden Radioamatöörikerho meddelar:
Sista chansen att hälsa på Tapio, OH6UBZ/mm.
Tapios världsomsegling har framskridit i rasande fart mot målet i Frankrike. Av jorden runt seglingen återstår endast 450 km (c. 243 NM). Den beräknade målgången är antingen söndag kväll 19.5. eller måndagen 20.5.
Kvar finns endast två säkra kvällsskeds, fredag och lördag kl. 19:00 UTC på frekvensen 14115 kHz. Bäringen från Finland till Tapio är c. 255  grader.Skeden inleds med en väderprognos och varningar för närliggande fartyg.
Skeden leds av Jari, OH6QU, Hannu OH1HAQ, samt Jari, OH2BU. På Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, hemsidor hittar du kvällsskedens agenda samt uppgifter om tid och frekvens ändras.
Välkommen med önskar Tapios radioteam.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas OH-SM-landskampen i CW och SSB, K.S.Sainios minnestävling, His Majesty The King of Spain Contest och Baltic Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 2396 MHz.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest, CW.
* K.S. Sainios Minnestävling 19.5. *K.S.Sainios minnestäving tävlas söndagen 19.5. Tävlingen är en del av SRAL:s HF-tävlingars FM-serie och arrangeras av OH2T.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 26.5 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media