Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 37/2019, 12.10.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 13.10 kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar och höstmöte hålls i Sastamala 16.11.2019 *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
* Scandinavian Activity Contest 60 år – SSB jubileumstävling detta veckoslut *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet *
* Signaltrafikövning 22. – 23.11.2019 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Femmornas hösttävling 9.11. *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala 16.11.2019 *Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls i Ellivuori i Sastamala 16.11.2019. Platsen är Ellivuori Resort som är belägen 50 km väst om Tammerfors mellan riksvägarna elva och tolv.
Lokaliteterna är helt hinderfria och belägna i ett plan.
Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Program:
Till programmet har valts två back-to-basics -aktiga föreläsningar samt två gästande kändisar. Professor Esa Kallio från Aalto-universitetet för lyssnarna ut i rymden, eller i alla fall till rymdteknologin med Suomi 100-satelliten.
DX-förbundets gäst Jarmo, OH2GJL, berättar för intresserade AM-lyssnare hur den stora avlyssningsstationen i Aihkiniemi, i norra ändan av Enare träsk byggdes.
Pena, OH3BK, föredrar om grunderna för APRS-tekniken för nya och gamla intresserade. Michael, OH2AUE, berättar om HF cirkulärpolarisationens hemligheter.
På programmet finns även styrelsens frågetimme kl. 12. Programmet börjar kl. 09.30 och fortsätter fram till 15.30, då förbundets höstmöte börjar.
Lopptorget är öppet kl. 10 – 14. Bordsreserveringarna i samband med anmälningen. Arrangören sköter om försäljningen, för vilket ett arvode på 10% (dock högst 100€) av försäljningsintäckten uppbärs.
På lopptorget gäller endast kontantbetalning.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/person eller 15€/ par eller familj. Under 18 åringar är gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Mat och logi:Från Ellivuori Resorts har man reserverat en kvot på 10 tvåpersoners och 5 enkelrum för tiden 15.- 17.11.2019.
Reservationerna görs direkt till hotellet med reservationskoden SRAL2019. Mottagning av reservationer kommer att fortsätta fram till 31.10.2019. Rum kan bokas direkt från hotellet, telefon 03-51922 eller 03-51923 eller per epost sales ät ellivuori.fi
Enkelrummet kostar 90€ per natt. Dubbelrummet kostar 105 € per natt. Priserna inkluderar frukost. De som övernattar i hotellet kan reservera matpaket inkluderande festlunch + ham dinner för 60 €.
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen 16.11. kl. 12 – 16 en diger festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria.
Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner (38€). Bordsreserveringar och supekort till Ham Dinnern betalas under dagen till restaurangens kassa.
Tilläggsuppgifter:
Mer information hittar du på hemsidan oh3ne.fi/syyspaiva2019. Som programvärd fungerar Virve, OH3VIKI, oh3viki ät gmail.com
Hjärtligt välkommen!
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder.
Följande personer kandiderar i valet:
2. Tiina Kela, OH8BBO
3. Mikael Nousiainen, OH3BHX
4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Kandidaternas presentationstexter, röstningsanvisningar och annan info finns på valsidorna: sral.info/vaalit.* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer vid Mustialas station OH5Z 5-8.12.2019. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-kontakter, olika presentationer, bastubadande, traditionellt självständighetsdagsprogram och samvaro. Under veckoslutet används anropet OH2YOTA, som även internationellt är ett känt anrop använt av unga amatörer, pileuper är garanterade!
På plats finns helpension ifråga om mat och inkvartering inomhus. I första hand riktar sig lägret till 15-28 åriga ungdomsmedlemmar i SRAL. Lägrets pris är 10 €, som betalas i kontanter åt anordnaren på plats. Anmälningen öppnas måndagen 7.10 på adressen sral.info/nuoriso. Välkomna!
* Scandinavian Activity Contest 60 år –  SSB jubileumstävling detta veckoslut *
CW-delen vanns för två veckor sedan med mycket liten marginal och det är ju blott halva landskampen. Sverige har traditionellt varit starkare i fonidelen. Man bör alltså sätta sig vid radion i varje hus och hamshack här i Finland för fosterlandets sak.
Låt oss alla sätta ett till tvåhundra QSO:n till den gemensamma potten.
Tävlingen börjar på lördagen 12.10. kl. 15.00 Finsk tid. och håller på i 24 timmar. SRAL:s HQ-station, OH2A, handskas av oldtimern Vili, OH3VV, en redan 93-årig veteran från den första SAC-tävlingen för 60 år sedan.
Då vann Vili SSB-delen med ett resultat som överskred hela Norges sammanlagda facit. Även silver- och bronsmedaljörerna från den första tävlingen; Sam, OH0NC, ovh Jaska, OH1TX, är vid god hälsa och väntas komma med i landskampen.
I CW-delen deltog även en av grundarna för SAC, OT Veka, OH2YV.
Anslut alltså dig till SAC-truppen som leds av Vili, OH3VV,
Tilläggsinfo och på webbsidan sactest.net.
Du kommer väl ihåg SAC 60 -specialpriset p.g.a. jubileumsåret: En veckas semesterresa till Kreta.
De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på förbundets webbsidor.

 

* Kansliet meddelar *
Evenemang till nästa års RA-kalender
Till ära av förbundets 100-årsfest som infinner sig 2021 har man sedan 2016 utgivit en årskalender, vars intäckter har lagts till förbundets historikfond. I kalendern strävar man att anteckna de viktigaste kontesterna samt kända radioamatörevenemang.
Kansliet uppmanar nu klubbar och andra parter som anordnar tillställningar år 2020 att anmäla om de kända evenemangen till kalendern. På grund av utrymmesbrist kan eventuellt dock inte alla evenemang få plats i kalendern.
Ring tipsen till kansliet 09 562 5973, eller epost toimisto ät sral punkt fi.
Medlemssidorna
SRAL:s gamla server har tagits ur bruk under september och i och med detta raderades även de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi/members). De nya medlemssidorna är under arbete och kommer jämte medlemssidornas tjänster att publiceras så snart det är möjligt.
Om du önskar läsa material på medlemssidorna såsom äldre nummer av tidningen Radioamatööri eller nordiska tidningar, var god och kontakta kansliet.
* Silent key *Kansliet har nått av budet att vår amatörbroder Aarre Vuorinen, OH2EC, har gått bort. Vi hedrar Aarres minne med en stunds tystnad.
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet *
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke censuren och informationspolitiken under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat Japans väg till kriget med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00. Tutkamieskiltas höstmöte hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemanget är 5 euro. På plats finns café och bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila antingen per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040 774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
Välkommen!
* Signaltrafikövning 22. – 23.11.2019 *
Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, anordnar en nationell signaltrafikövning fre-lö-22. – 23.11.2019 med stöd av MPK Savo-Karjalas utbildningscenter i Joensuu. I övningen testas förmedling av fritt formulerade meddelanden i OH-signalnätet mellan olika landsorter med Winlink Express-programmet. Även HF-fonikontakter testas. Med HF-digitalsändeslag kan man förmedla även annan information än kortfattade rapporter i FT8-stil.
Anmälningen till övningen sker via MPK:s system. Som fjärrstation kan man fungera även utan att anmäla sig till MPK:s kurs. Anmälning om deltagande i övningen till Tommi, oh7jjt (at)sral.fi, t.o.m. 14.11.2019.
Tilläggsinfo på MPK:s websidor: mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98493.
* Klubbarna meddelar *Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
OH3AC: höstens radioamatörkurs i elementär klass börjar ti 22.10.2019 kl. 18.00. Kursen håller på under tisdagar fram till början av december. Kursen är öppen för alla som önskar delta, men hittas även i MPK:s kalender.
Mer uppgifter från klubbens webbsidor.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas SAC SSB och The Makrothen Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 1296 MHz och på torsdagen NAC 70 MHz
Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY och ARRL EME Contest. Då firas även JOTA-JOTI , Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet veckoslutet. Under veckoslutets lopp är flere scout-radioamatörstationer i gång runt om i världen.
* Femmornas hösttävling 9.11. *
Femmornas hösttävling som är en deltävling i HF-tävlingarnas FM-serie, tävlas lördagen 9.11.
Tilläggsinfo om tävlingen finns på SRAL:s websidor.
* Nästa bulletin *Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20.10 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media