Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 46/2019, 28.12.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 29.12 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Förhandsuppgifter om radioamatörevenemang år 2020 *
* Ansökningar om rätten att arrangera vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1 *
* Tidtabellen för tidningen Radioamatööri år 2020 *
* Kansliets öppethållning ändras under nästa år *
* Kansliets öppethållning under nyårstider *
* Delta i marknadsföringsenkäten *
* Handledare för digitala sändarslag söks *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* 51 OH-RTTY / 50 SARTG New Year RTTY Contest under Nyårsdagen *
* Resultaten från Femmornas höstkamp 2019 *
* Nästa bulletin *
* Förhandsuppgifter om radioamatörevenemang år 2020 *
SRAL firar Världsradiodagen 13.2.2020 tillsammans med Finlands DX-Förbund och Finlands Radiohistoriska Sällskap. Under evenemanget förs radiohobbyn fram åt besökarna i Oodi biblioteket i Helsingfors.
Den preliminära tidpunkten för vårdagarna är 17-19.4.2020.
Militärradiodagen 2020 hålls lördagen 25.4.2020 kl. 10.00-14.00 i Kouvolahuset på adressen Varuskuntakatu 11, Kouvola. Efter presentationerna stiftas det bekantskap med Kouvola Militärradiomuseum. Presentationsuppgifterna bekräftas under början av året. Välkomna, önskar Kouvola Militärradiomuseum och Kymen Viestikilta ry.
Luftvärnsmuseet håller en radiodag lördagen 16.5.2020. Evenemanget ordnas av Luftvärnsmuseet och Radarmannagillet samt SRAL, SDXL och SRHS. Temat är bl.a. Rundradions verksamhet under kristider. Mer information under början av året.
Förbundets sommarläger hålls 16-19.7.2020 i Räyskälä. SRAL:s tidigare sommarläger i Räyskälä har ordnats åren 1975, 1985, 1995, 2005, 2010, 2015 och traditionen fortsätter 2020. Lägret ordnas av Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.
* Ansökningar om rätten att arrangera vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1 *
Klubbarna kan nu ansöka om rätten att arrangera Vårdagarna 2020. Den preliminära tidpunkten för vårdagarna är veckoslutet 17-19.4. Lördagen 18.4 firas Internationella Radioamatördagen. Evenemanget kan vara en dag eller hela veckoslutet. I samband med vårdagarna hålls förbundets stadgeenliga vårmöte. Presentationsprogrammet kan sammanställas av arrangören själv.
Ansökningar om rätten att arrangera Vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1. Ansökningarna sänds på adressen toimisto ät sral punkt fi.
* Tidtabellen för tidningen Radioamatööri år 2020 *
Tidtabellen för tidningen Radioamatööri har publicerats på förbundets webbsidor.
Nästa år publiceras 8 tidningar. Första numret utkommer i februari. Materialdeadline för denna tidning är 27.1.2020.
* Kansliets öppethållning ändras under nästa år *
Kansliets öppethållningstider nästa år är tisdagar och torsdagar kl. 12-16, onsdagar kl. 12-18 och fredagar kl. 12-14. Genom dessa ändringar strävas det till att smidigare kunna hjälpa medlemmar som vill sköta sina ärenden utanför tjänstetider. Det går exempelvis även att på förhand komma överens om en besökstid med kanslit t.ex. under förmiddagar.
* Kansliets öppethållning under nyårstider *
Kansliet är stängt 30-31.12 och betjänar åter fr.o.m. 2.1.
* Delta i marknadsföringsenkäten *
Marknadsföringsteamet och ungdomsteamet genomför en enkät om behovet till marknadsföringsmaterial och sammanställer utifrån detta en marknadsföringsbank. Målet är att skapa färdiga material för t.ex. mäss- och skolpresentationer, som klubbar och privatpersoner kan tillämpa i olika representations- och presentationstillfällen. Svar önskas såväl från klubbar som från enskilda personer.
Enkäten finns bakom följande länk: www.bit.ly/SRALmarkkinointi och på svenska www.bit.ly/SRALmarknadsforing
Tack redan på förhand för deltagande!
* Handledare för digitala sändarslag söks *
Vill du bli handledare för digitala sändarslag? Den viktigaste uppgiften för handledaren av digitala sändarslag är att handleda medlemmarna i ärenden som berör digitala sändarslag. Därtill kan i uppgifterna ingå utvecklingen och uppföljningen av digitala sändarslag på internationell och att skriva artiklar som berör digitala sändarslag i tidningen Radioamatööri.
Mer uppgifter från byrån, toimisto ät sral punkt fi eller 09 562 5973.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP
OH2AP ordnar under vintern en veckoslutsintensivkurs med inriktning på examen i elementär klass åt de vars tidsanvändning inne i veckan begränsas av förvärvs- eller skolarbete. Under tre veckoslut 25-26.1, 15-16.2 och 29.2-1.3 gås K- och T1-modulerna igenom. Kursdagarna varar 6h per dag. I slutet av kursen går det att delta i examen. Anmälning till klubbens e-post: oh2ap ät sral.fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under våren 2020. Kurspriset är 10 €. Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi.
* Tävlingsnyheter *
Nästa vecka tävlas 51 OH-RTTY / 50 SARTG New Year RTTY Contest på Nyårsdagen. På Nyårsdagen firas även OI-aktivitetsdagen.
Följande veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling och ARRL RTTY R..
* 51 OH-RTTY / 50 SARTG New Year RTTY Contest under Nyårsdagen *
Porkkalan Radiokerho ry, OH2ET i Kyrkslätt kallar alla OH-radioamatörer till en toppentrevlig inledning på det nya året och även tillsammans starta upp tävlingsåret 2020.  OH-RTTY tävlingen följer reglerna för värdtävlingen SARTG New Year och är en del av det, men tävlingskategorierna följer sändareffektsfördelningen enligt FM-deltävlingarna. OH-RTTY är även en deltävling i FM-serien. Reglerna för OH-RTTY finns att läsas på Förbundets webbsidor.
* Resultaten från Femmornas höstkamp 2019 *
Resultaten från Femmornas höstkamp 2019 finns att läsas på förbundets webbsidor. Tack till alla tävlingsdeltagare. De tre bästa i de olika kategorierna tillsänds diplom. Tävlingen ordnades av Viitosten Kerho, OH5AA.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 5.1 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media