Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 26/2020, 15.8.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 16.8 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Medlemmarnas petitioner till Höstmötet *
* Förbundets Höstmöte i Hankasalmi i september *
* Hamigolf 2020 *
* De ungas POLAR-läger i oktober *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Valutskottet meddelar *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Silent key *
* Radioamatörexamenstillfälle i Tammerfors 19.8 *
* Radioamatörkurser i Helsingfors fr.o.m 23.9 och i Lahtis fr.o.m. 20.10 *
* Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA:s Pryldag 23.8 *
* Internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet, ILLW, 22.-23.8. *
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
* Meddelanden från medlemmarna *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Medlemmarnas petitioner till Höstmötet *
Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 14.11.2020. Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet. De skriftliga föredragningarna ska sändas jämte motiveringar och underteckningar t.o.m. 13.9.2020 och skall vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Handlingarna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Förbundets Höstmöte i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger Aurora 2020 i Hankasalmi i Lomakeskus Revontuli 10-13.9.2020. Höstlägret ordnas likt sommarlägret: fyra dagar av presentationer, umgänge, lopptorg och bastu. Bland presentationerna behandlas åtminstone antenner, master och fjärrstyrning av stationen. I tillägg till detta hålls under lägret flera träffar, bl.a. OHFF- OI- och ungdomsträffarna. På plats finns även RadioHami. Se aktuellt prgram från lägrets webbsidor på adressen aurora.oh6ad.fi.
Lägerveckoslutets pris är 25 euro, för över 12 åriga familjemedlemmar 15 euro. Pristaket för en familj är 50 euro. Biljetterna lönar sig att köpa i förskott webbutiken på lägrets webbsidor. OBS! Biljetter fås till billigare förhandspris fram till 16 augusti. De sänkta priserna kan ses i biljettbutiken. Ifall lägret inhiberas returneras de betalningar som betalats via webbutiken automatiserat.
I Lomakeskus Revontuli kan du inkvartera dig i hotellrum, i en stuga, husbil eller exempelvis i en glasigloo. Reservera inkvartering direkt från Lomakeskus Revontuli, revontuli.fi eller per telefon (014) 8448 200. Hotellets restaurang serverar buffetlunch och måltid från lista.
Vid arrangerandet av lägret följs myndigheternas anvisningar och regler i fråga om tillståndet med coronaviruset.
Välkomna på läger!
 
* Hamigolf 2020 *
Den traditionell Hamigolftävlingen ordnas i samband med SRAL:s höstläger på Revontuli Golf planen fredagen 11.9 klockan 14.00 framåt. Spelformen är pb/hcp. Vandringspriset fås av den radioamatör som har bäst resultat jämfört med sin utjämning i slagspelet.
Anmälningar till 1.9 till Juha, OH2LQ, juhakotala1 är gmail.com och telefon 040 5089 698. Nämn namn, anrop, klubb, exakt handikapp, telefonnummer, behov till golfbild och andra specialönskemål.
Mer information på förbundets webbsidor.
* De ungas POLAR-läger i oktober *
SRAL:s ungdomsteam ordnar de ungas POLAR-läger i Leirisalo 16-18.10.2020. Lägerprogrammet fastställs närmare evenemanget, så det kan ännu påverkas genom ungdomsenkäten. Ungdomsenkäten och lägrets tilläggsinformation hittas från adressen sral.fi/nuoriso.
 
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
SRAL undertecknade en gemensam kommuniké emot programlåsning i radioutrustning
SRAL ry har undertecknat en gemensam kommuniké emot programlåsning i radioutrustning. Bland de undertecknande finns bl.a. systerförbundet DARC i Tyskland. EU:s föredragning kan hindra installationen av modifierade program i de flesta radioapparaterna, såsom WiFi-routrar, smarttelefoner och integrerad utrustning. Detta kräver att apparattillverkarna förverkligar hinder som hindrar användare från att installera programvara som de inte certifierat. Detta kan ha negativa inverkningar på radioamatörernas möjligheter att uteckla och göra ändringar i programvaran för mjukvaruradioutrustning. Radioamatörens behörighet och tillståndspliktiga sändarverkamhet har så länge minnet minner garanterat rätten att själv bygga och modifiera sändarapparatur och använda dessa. Detta bör även beröra Mjukvarustyrd radioutrustning (SDR-utrustning).
Mer information på förbundets webbsidor.
 
* Valutskottet meddelar *
I valet av styrelseordförande och styrelse hösten 2020 används elektronisk omröstning och röstning på mötesplatsen som röstningsmetoder. För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt, måste det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda den blankett som finns på förbundets webbsidor. Alternativt kan du även kontakta förbundets kansli.
 
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa åt och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Ahti Allan Moilanen, OH9NH, lämnat oss. Vi hedrar Ahtis minne med en stunds tystnad.
 
* Radioamatörexamenstillfälle i Tammerfors 19.8 *
Nästa öppna radioamatörexamenstillfälet för alla ordnas i Hervanta onsdagen 19.8 kl. 17. Det går att utföra alla moduler på plats. Anmälningar till Virve t.o.m. tisdag 18.8 (e-post talous-ät-oh3ne-punkt-fi). Examinator är Tommi OH3FCB och honom går det att fråga ifall det finns frågor kring praktiska arrangemang, e-post: oh3fcb-ät-sral-punkt-fi, telefon 050 3436 744. Ibruk finns ett stort klassrum, där det går att sitta säkerhetsavstånden beaktade.
 
* Radioamatörkurser i Helsingfors fr.o.m 23.9 och i Lahtis fr.o.m. 20.10 *
En av Helsingin Aikuisopisto ordnad kurs i elementär klass inleds 23.9 kl. 18:00 och pågår till mitten av november. Kursplatsen är institutets nya byggnad i Främre Tölö. Kursen ordnas på onsdagar som närundervisning, men institutet erbjuder de anmälda möjligheten att följa kursen på distans. För de som kommer till närundervisningen erbjuder institutet vida undervisningsrum och vid behov även gratis ansiktsmask.
Kursbroschyr och undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC; kurssidor. Anmälningar görs genom Aikuisopistos webbsidor på www.helao.fi. Kursens kod är ”1302011 Radioamatöörikurssi.”.
Radioamatörkurs i Lahtis
Lahden Radiomatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21.
Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet.
Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
 
* Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA:s Pryldag 23.8 *
Hämeenlinnan Radioamatöörit ordnar åter en öppen radiopryldag i Tavastehus vid OH3AA-klubbens verksamhetspunkt på Hakapellontie på söndagen 23.8 kl. 9-15. På området kan du sälja allehanda elektronik och radioprylar av olika ålder antingen från bilens backlucka, en släpkärra eller från ett område med presenningar på marken. Täckta utrymmen finns inte, så ta med väderskydd enligt behov. Ingen avgift uppbärs för försäljningsplatsen. Material får inte lämnas på arrangörens ansvar.
Klubbens rörtester finns även till förfogande och en testare finns på plats. På plats ordnas åtminstone läske-, kaffe- och korvförsäljning.
Vi följer säkerhetsåtgärder, så beakta följande ärenden: Kom inte på plats om du är sjuk eller har symptom för influensa, sträva till att hålla säkerhetsavstånd i innerutrymmen och använd handdesinficeringsmedel som finns på klubben.
Välkomna!
Mer information, bl.a. körinstruktioner hittas på klubbens webbsidor.
 
* Internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet, ILLW, 22.-23.8. *
Det årliga internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet, ILLW, ordnas i år den 22-23.8.2020. Det är inte fråga om en tävling utan om ett aktiveringsevenemang för sjöfyrar och fyrbåtar. Varje år deltar flera hundra fyrstationer. Från Finland deltar i år åtminstone Marjaniemi OG8L, Utö OH1AH, Kylmäpihlaja OH1AM och Luovukkaluoto OH5B.
Mer information från förbundets webbsidor.
 
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
Finlands mästerskapstävling i radioorientering ordnas i Hanaböle träsk, Vanda lördagen 26.9 kl. 13.00. För ordnande av tävlingen ansvarar Juhani Lehtosaari, OH2MD. Evenemanget består av en 3.5 MHz tävling. Tävlingar: Traditionell 3,5 MHz, Rävar 1-5 och Målkrysset. Tävlingskategoerier: Kvinnor, Juniorer, Seniorer, Old Timers, Veteraner. Vinnarna i kategorierna belönas. Tävlingsavgift: 5 €. Anmälning t.o.m. 31.8. per e-post oh2jku (ät) sral.fi. I meddelandet vänligen meddela namn, födelseår och kontaktuppgifter. Mer uppgifter: ardf.fi. Välkomna!
 
* Meddelanden från medlemmarna *
OI4NV och OH2IPA/P QRV detta veckoslut
Lördag eftermiddag kommer OH2IPA/P att vara QRV från Skärgårdshavets nationalpark. På söndag förmiddag är OI4NV/P QRV kommandes ihåg traditioner från Kankonnummi. Enbart 80/40m CW och SSB. På eftermiddagen är OH2IPA/P QRV från någon FF-park i närheten.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest och RDA Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdagen och NAC 70 MHz på torsdag.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 23.8 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media