Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 30/2020, 19.9.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 30/2020, 19.9.2020
Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 20.9 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Valen 2020 *
* De ungas POLAR-läger i oktober *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* SAC 2020 *
* Summits On The Air dag 19.9*
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
* Lutikoiden tuuletus (radiotillbehörsloppis) 26.9 *
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
* OHDXF ry:s årsmöte *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande och två styrelsemelemmar för en tre års period. I tur att avgå är ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV samt styrelsemedlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE.
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning som sker på plats på höstmötesplatsen. För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt, måste det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda den blankett som finns på förbundets webbsidor eller genom att kontakta förbundets kansli.
Alla Förbundets medlemmar har rätt att skriftligt begära valkommittén uppta medlemmens kandidat i kandidatförteckningen för valet. Förslagen till kandidater i valen ombeds sändas till Finlands Radioamatörförbunds kansli på adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valkommittén, Sekreterare Ronja Iso-Heiko, PB 44, 00441 HELSINGFORS t.o.m. 2.10 kl. 14.00. I det skriftliga förslaget ska nämnas kandidatens efternamn och bägge förnamn, och även inkludera kandidatens underteckning över att den går med på att kandidera.
Kandidaterna kan sända sina presentationer som fritt formulerad text jämte en bild till tidningen Radioamatööri. Detta material ska sändas in senast 6.10.2020.
En valförteckning över de röstberättigade finns att ses hos sekreteraren för valkommittén under de tider kansliet är öppet efter 26.9. I förteckningen finns alla de personmedlemmar och klubbar, vars styrelse t.o.m. 26.9.2020 har godkänts som förbundets medlemmar och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* De ungas POLAR-läger i oktober *
SRAL:s ungdomsteam ordnar de ungas POLAR-läger i Leirisalo 16-18.10.2020. Lägerprogrammet fastställs närmare evenemanget, så det kan ännu påverkas genom ungdomsenkäten. Ungdomsenkäten och lägrets tilläggsinformation hittas från adressen sral.fi/nuoriso.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
* SAC 2020 *
SAC närmar sig åter med stormiga steg, och likt tidigare än mentaliteten man ur huse, två från de bästa och kvinnorna som de hårdaste. Norden tar en kamp på radiovågorna 19-20.9 på telegrafi och 10-11.10 phone.
Detta är är det p.g.a. coronan möjligt att köra multi/multi kategorin i stil med distansoperation såsom i IARU HQ, dvs. stationerna kan vara var som helst, dock inom samma DXCC land.
SAC reglerna och annan information hittas på webbsidan SACTEST.NET. I år har separata assisted klasser tagits bort, istället är clustrar och liknande hjälpmedel nu tillåtna i alla kategorier.
Välkomna med!
* Summits On The Air dag 19.9 *
I Europa tävlas Summits On The Air dagen denna lördag 19.9. På SOTA-organisationens sidor finns närmare uppgifter om verksamheten. Det lönar sig även att kolla Alerts sidorna på SOTAWatch webbsidor, där hittas uppgifter som stationernas aktiviteter.
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
Lahden Radiomatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21. Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet. Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
* Lutikoiden tuuletus (radiotillbehörsloppis) 26.9 *
Salon Radiokerho ordnar sin traditionella loppvädring ”Lutikoiden tuuletus” vid klubblokalen i Muurla, adress Pihkavuorentie 15, lördagen 26.9.2020. I samband med evenemanget sker ett bonkläger under hela veckoslutet. Mer information av Memma, oh1eg är sral.fi. Välkomna att vädra er!
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
Finlands mästerskapstävling i radioorientering ordnas i Hanaböle träsk, Vanda lördagen 26.9 kl. 13.00. För ordnande av tävlingen ansvarar Juhani Lehtosaari, OH2MD. Evenemanget består av en 3.5 MHz tävling. Tävlingar: Traditionell 3,5 MHz, Rävar 1-5 och Målkrysset. Tävlingskategorier: Kvinnor, Juniorer, Seniorer, Old Timers, Veteraner. Vinnarna i kategorierna belönas. Tävlingsavgift: 5 €. Anmälning t.o.m. 31.8. per e-post oh2jku (ät) sral.fi. I meddelandet vänligen meddela namn, födelseår och kontaktuppgifter. Mer uppgifter: ardf.fi. Välkomna!
* OHDXF ry:s årsmöte *
OHDXF ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i Riihimäki på Hotelli Seurahuone 26.9 kl. 13.00. Adressen är Hämeenkatu 29, Riihimäki. Under mötet behandlas de ärenden som åläggs årsmötet i § 11 i föreningens stadgar. Därtill behandlas under mötet även ett förslag till stadgeändring som möjliggör deltagande på distans i föreningens möten. Under mötet finns kaffeservering. Välkomna önskar styrelsen.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SAC CW.
Nästa vecka på tisdag tävlas NAC 2,3 GHz +up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX Contest, RTTY.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 27.9 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media