Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 37/2020, 14.11.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A 15.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar och höstmöte i Riihimäki denna lördag 14.11 *
* Valen 2020 *
* Inbjudan att skriva till tidningen Radioamatööri *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* OI7AX QRV på phone, CW och digitala sändarslag 20-21.11 *
* Självständighetsdagens evenemang *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Förbundets Höstdagar och höstmöte i Riihimäki denna lördag 14.11 *
Förbundets Höstdagar pågår som bäst i Riihimäki i lokalerna för Eteläinen koulu, adress Lopentie 11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Mer information hittas på webbsidan oh3ad.fi.
Förbundets stadgeenliga höstmöte ordnas i samband med Höstdagarna lördagen 14.11 fr.o.m. kl. 16.00. Under mötet behandlas höst- och vårmötets stadgeenliga ärendelistor och eventuella medlemsmotioner. Det går att stifta bekantskap med mötesmaterialet på förbundets webbsidor sral.fi/syyskokous2020 Anmälningar till mötet kan göras på mötesplatsen fr.o.m. kl. 15:00.
Det strävas till att mötet kan livestreamas, ifall mötet tillåter detta. Mer information om förverkligandet meddelas på förbundets webbsidor.
Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
Välkomna!
 
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande för en period på två år och två styrelsemedlemmar för en tre årig period. Den elektroniska röstningen avslutades 11.11. Det går ännu att rösta på plats på höstmötesplatsen i Riihimäki lördagen 14.11 kl. 13.30-15.30.
Valresultaten publiceras på förbundets webbsidor efter höstmötet.
* Inbjudan att skriva till tidningen Radioamatööri *
SRAL ry fyller hundra år nästa år. Tidningen Radioamatööri strävar till att under nästa år i varje nummer publicera skrivelser som berör jubileumsårstemat. Temat kan beröra en person, ett evenemang, någon händelse eller annan milstolpe eller vändpunkt i Förbundets historia.
Skrivelserna, bilder och annat material kan skickas till adressen ra-lehti ät sral.fi. Mer information från samma adress.
 
* Kansliet meddelar *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter
Mer information om beställande av eFaktura hittas hittas från den egna banken. Om du behöver uppgifter om årets medlemsfakturor för registrering av eFakturor, kan uppgifterna begäras från kansliet.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kai Aho OH2PR lämnat oss. Vi hedrar Kais minne med en stunds tystnad.
 
* OI7AX QRV på phone, CW och digitala sändarslag 20-21.11 *
Pohjois-Karjalan radiokerho fungerar som värd för phone- och digiaktiviteten på 160 m nästa veckoslut. Fredagen den 20.11 klockan 18.00-24.00 finsk tid med anropet OI7AX på 1846 kHz och reserv-HF Winlink med anropen OI7AX samt OH7JJT på frekvensen 1850 kHz USB, reserv P2P.
Mjukvaran kan laddas ner från:
winlink.org/WinlinkExpress
rosmodem.wordpress.com
Lördagen 21.11 är OI7AX aktiv på phone klockan 10.00-10.30 finsk tid på 3660 kHz (+- QRM, LSB), och på telegrafi klockan 10.30-11.00 finsk tid på frekvensen 3660 kHz (+- QRM).
Välkomna med för att testa hur tal, telegrafi och data hörs från Norra Karelen!
 
* Självständighetsdagens evenemang *
Traditionsradioevenemanget PRT31
Traditionsradioevenemanget PRT31 firas 6.12.2020. Det är inte fråga om en tävling, utan ett evenemang där över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använd dessa hedras. Evenemanget sker i fri form utan ledarstationer.
Mer information från senaste numret av Radioamatööri.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop under självständighetsdagen 6.12.2020.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! OH6AD fungerar som arrangör. Mer information på Förbundets webbsidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, RTTY, JIDX Phone Contest och OK/OM DX Contest, CW.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen 22.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media