Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 03/2021, 23.1.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A från Pargas söndagen 24.1 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Bestämmelseutskottet informerar om användningen av 23 cm bandet *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarna bedes ge förslag till mottagare av premier *
* Förbundets hundraårshistorik publicerades denna vecka *
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
* Kansliet meddelar *
* Silent Key *
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
* DX-nyheter *
* Hamvention 2021 i Dayton är inhiberad *
* NRAU-Baltic-tävlingens preliminära resultat *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Bestämmelseutskottet informerar om användningen av 23 cm bandet *
Trafik- och kommunikationsverket Traficom låter fortfarande radioamatörerna använda frekvensbandet 1240 – 1300 MHz med specialtillstånd. Tillståndet beviljas på enskild begäran för en bestämd period.
Traficom har motiverat borttagandet av detta frekvensband från frekvensreglementet med ibruktagandet av Galileo-navigationssystemet.
SRAL gav för cirka ett år sedan ett utlåtande för bibehållandet av frekvensbandet, och förhandlade då fram villkoren för fortsatt radioamatörbruk med specialtillstånd. Arbetet för att få behålla frekvensbandet fortsätter på internationella forum, och SRAL understöder IARU:s målsättning i denna fråga. Oberoende av det föregående har SRAL föreslagit att frekvensbandet 220-225 MHz skulle allokeras åt de inhemska radioamatörerna. Traficom hade inbjudit förslag till återanvändningen av det övre VHF-bandet som frigörs från TV-verksamheten. Mer information finns på förbundets webbsidor samt bestämmelsearbetsgruppens ordförande Marko, OH8WM, egenanrop fungerar.
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet  jämte motiveringar och underskrifter bedes skickas styrelsen till handa senast 17.2., eller 2 månader före vårmötet. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL ry. styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.
* Medlemmarna bedes ge förslag till mottagare av premier *
Förslag till mottagare av förbundets premier bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 7.3. Som förslag räcker en kort resume´ över personen i frågas meriter. Premieförslagen skickas till adressen toimisto@sral punkt fi, eller alternativt med posten. Tilläggsinfo om premierna finns på förbundets webbsidor samt i tidningen Radioamatööri som utkommer nästa vecka.
* Förbundets hundraårshistorik publicerades denna vecka *
Finlands Radioamatörförbunds hundraårshistorik har nu publicerats. Mer uppgifter om boken finns på förbundets websidor samt i tidningen Radioamatööri.
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
Förbundets specialanrop OH100SRAL är i bruk hela jubileumsåret 2021. Förbundets medlemmar kan reservera anropet för eget bruk för t.ex. en dag. Du får prova på att köra pile-ups på CW, SSB eller digitala sändeslag. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna, där du även hittar bokningskalendern.
* Kansliet meddelar *År 2021 medlemsavgiftsfakturorna skickas ut i början på februari. De kommer antingen per post eller som e-faktura, ifall du har gjort en e-fakturabeställning. Förbundet rekommenderar e-fakturering till sina medlemmar. Tilläggsinfo fås från egen bank eller förbundets kansli.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Esko Lyytinen, OH2AYP, har lämnat oss. Vi hedrar Eskos minne med en stunds tystnad.
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs som syftar till radioamatörsexamen i elementär klass under fyra veckoslut börjandes 20.2. Kursen hålls som fjärrstudie samt möjligen även delvis i OH3NE:s klubblokal. Behörighetsexamen hålls i Tammerfors, men deltagare på annan ort kan komma överens om separat examen med sin lokala examinator. Kursens pris är 15 €. Anmälningar till kursen senast 12.2. till kassören, talous ät oh3ne punkt fi.
* DX-nyheter *
Finnarna vann ”Årets DX-evenemang”-priset i Japan
VP2VB-expeditionen till Brittish Virgin Islands i Karibien som gjordes av Niko, OH2GEK, och Martti, OH2BH, har av JIDXM-organisationen belönats som ett av de viktigaste DX-evenemangen år 2020.
Anropet VP2VB hörde till engelsmannen Danny Weil, som på 1950-talet var den första DX-missionären.
Den belönade expeditionen var i gång med samma anrop nu 60 år senare.
Samtliga OH-kort har skickats via SRAL:s QSL-byrå. Mera om expeditionen finns på VP2VB:s QRZ.com-sidor.
Radio Arcalas, OH8X, nya polarkondsfyr i testbruk
 
Europas nordligaste RBN-konditionsfyr, som upprätthålls av Radio Arcala, OH8X, har anslutits till Reverse Beacon Nätet (RBN). Med hjälp av RBN-nätet kan man studera konditionerna för radiosignalers utbredning till olika delar av världen och även mäta den egna signalens styrka hos mottagaren.
RBN-nätet lyssnar och uppfångar CQ-anropens anropstecken på de frekvenser den bevakar. RBN hittar du på adressen www.reversebeacon.net och spotterna finns på drop-down menyn DX-spots/band.
Rotuma, 3D2AG/P
 
Antoine, 3D2AG, från Fiji återvände denna vecka från sin två veckor långa pedition till Rotuma. Från OH-landet fick man många kontakter till Antoine, även på 80-meter FT8 via long path. Kontakterna finns på Clublog men en del CW-kontakter fattas än. Tilläggsinfo: www.dx-world.net.
* Hamvention 2021 i Dayton är inhiberad *
Världens största radioamatörevenemang, Dayton Hamvention i maj har inhiberats redan andra året i följd på grund av coronapandemin. Man ämnar dock hålla en on-air Hamvention QSO-fest samma veckoslut.
* NRAU-Baltic-tävlingens preliminära resultat *
Lettland var etta och Litauen tvåa i den ytterst jämna NRAU-Baltic landskampen som hölls 10.1.2021. Det skiljde endast på några få poäng, under 0,01 procent. Som trea kom Estland och lämnade Finland nådlöst utan medalj. Cirka 50 stationer från Finland var med och det längsta strået på CW och SSB drog OH1F/OH1TM (hög effekt) samt OH8L/OH8LQ (låg effekt). I totalresultaten för CW/SSB var OH1F på åttonde plats i samtliga deltagares toppenlista.
Tävlingen arrangerades av Lettlands radioamatörförbund, LRAL. Officiella resultat väntas de närmaste veckorna.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas BARG RTTY Sprint.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas CQ 160m CW, REF CW samt UBA DX SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 31.1 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media