Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 04/2021, 30.1.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A från Vasa söndagen 31.1 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Förbundets vårmöte hålls på sommarlägret *
* Man diskuterade i denna vecka om radioamatörverksamhetens historia på Yle *
* Medlemsavgiftsfakturorna skickas nästa vecka *
* Kansliet meddelar *
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
* Finlands STAYHOME-team fick en lyckospark *
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
* Propagation Summit 2021 kan ses på Youtube *
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
* OH0W i gång från Åland 29.1. – 3.2. *
* CQWW 160m-kontesten tävlas detta veckoslut *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Förbundets vårmöte hålls på sommarlägret *
Förbundets styrelse har beslutat att det vanligen under aprill månad arrangerade vårmötet, på grund av den alltjämt härjande coronaepidemin, flyttas fram till förbundets sommarläger. Sommarlägret arrangeras 15. – 18.7.2021. Terminen för inlämnande av petitioner och förslag till premieringar förlängs även så att den nya deadlinen för petitioner är 17.5. d.v.s. två månader före vårmötet.
 
* Man diskuterade i denna vecka om radioamatörverksamhetens historia på Yle *
I Yle:s Kulttuuriykkönen-program sände man nu på torsdagen en översikt av radioamatörverksamhetens historia. Med i sändningen var Jorma OH2KI, Ritva OH2CJ, Reino OH2HK, Jouko OH1RX och Vilma OH2VT som berättade om hobbyn och dess betydelse under olika tidevarv.
Sändningen kan lyssnas på Yle Arena. Avsnittet har rubriken: ”Radioamatöörit, tietoyhteiskunnan pioneerijoukot – alussa laittomia onnitteluja keisarinnalle ja sotalaivan häirintää”.
 
* Medlemsavgiftsfakturorna skickas nästa vecka *
År 2021 medlemsavgiftsfakturorna skickas ut under nästa vecka. De kommer antingen per post eller som e-faktura, ifall du har gjort en e-fakturabeställning.
Förbundet rekommenderar e-fakturering till sina medlemmar. Man kan göra det behändigt samtidigt som man betalar detta års avgift i nätbanken.
Tilläggsinfo fås från egen bank eller förbundets kansli.
 
* Kansliet meddelar *
På grund av en stor anhopning av beställningar vid kansliet är leveranstiderna betydligt längre än vanligt.
 
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
Förbundets specialanrop OH100SRAL är i bruk hela jubileumsåret 2021. Förbundets medlemmar kan reservera anropet för eget bruk för t.ex. en dag. Du får prova på att köra pile-ups på CW, SSB eller digitala sändeslag. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna, där du även hittar bokningskalendern. Tilläggsuppgifter vid behov av Jan, OH1NDA, egenanrop fungerar. Välkommen med!
 
* Finlands STAYHOME-team fick en lyckospark *
Jarkko Kemi, OH2FNR, som fungerade som organisatör för OH2-FT8-teamet, belönades i utlottningen med en Yeasu FT-891-transceiver. Vinnaren utlottades bland de 94 STAYHOME/STAYSAFE-operatörer vars team hade fått ihop minst 1000 QSO:n. Med i Jarkkos team var Ari OH2ECG, Jari OH2FQV och Kimmo OH7FDY. De placerade sig tack vare gott samarbete som bästa FT8-teamet i Finland.
Grattis till Jarkko och hela teamet.
 
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs som syftar till radioamatörsexamen i elementär klass under fyra veckoslut börjandes 20.2. Kursen hålls som fjärrstudie samt möjligen även delvis i OH3NE:s klubblokal. Behörighetsexamen hålls i Tammerfors, men deltagare på annan ort kan komma överens om separat examen med sin lokala examinator. Kursens pris är 15 €. Anmälningar till kursen senast 12.2. till kassören, talous ät oh3ne punkt fi.
 
* Propagation Summit 2021 kan ses på Youtube *
Propagation Summit 2021 som arrangerades av Contest University hölls förra lördagen.
Man gjorde en videoinspelning av evenemanget och det kan beskådas i sin helhet på Youtube.
Mera information och länkar till föreläsningarna finns på Contest Universitys webbsidor på adrtessen: contestuniversity.com/videos. Där hittas även annat föreläsningsmaterial.
 
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
Hämeenlinnan Radioamatöörit
Hämeenlinnan Radioamatöörit, OH3AA, håller sitt årsmöte måndagen 8.2. kl. 18.00 vid Kanta-Hämeen keskussairaala på adressen Ahvenistontie 20, Tavastehus.
På grund av coronavirusbestämmelserna får endast 10 personer närvara, varför klubben ber alla deltagare att använda det för ändamålet beredda fjärrdeltagandealternativet.
Anvisningar för deltagandet finns på klubbens webbsidor: oh3aa.fi. Välkommen.
 
Teljän Radioamatöörit
Teljän Radioamatöörit, OH1AF/OH1AB/OH1F, håller sitt årsmöte 3.2. kl. 19 på klubblokalen på adressen Raumantie 705, Björneborg.
På mötet håller vi säkerhetsavstånd samt ansiktsmasker. Man planerar att bereda möjlighet till fjärrdeltagande. Välkommen
 
* OH0W i gång från Åland *
OH0W-anropet kommer i gång från Åland detta veckoslut, då Niko, OH2GEK och Martti, OH2BH aktiverar anropet under CQWW160m-kontesten och även under början av följande vecka då Martti, OH2BH använder anropet efter kontesten t.o.m. 3.2.
 
* CQWW 160m-kontesten tävlas detta veckoslut *
CQWW 160m CW-kontesten börjar 29.1. kl. 22 (UTC) och pågår i 48 timmar. Tävlingens målsättning är att köra möjligast många av USA:s delstater eller Kanadas provinser.
Reglerna finns på tävlingens webbsidor cq160.com. Välkommen med.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160m CW, REF CW samt UBA DX SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdagen och NAC 10m på torsdagen.
Nästa veckoslut tävlas Mexico RTTY International samt på söndagen SRAL:s grundtävling Peruskisa.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 7.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media