Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 28/2021 14.8.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 15 augusti 2021 kl. 15 finsk tid på 3685 kHz.

INNEHÅLL

Höstmötet i november
Översättare söks
OJ0C QRV efter finskspråkiga bulletinen
OH100SRAL QRV från Bottenhavets nationalpark
Radioamatördag i Lietois på söndagen
Nordiska VHF-dagarna förflyttas till år 2022
Ungdomarnas Polarläger i Kouvola har inhiberats
Radiopryldagen i Tavastehus sker utomhus
Tävlingsnyheter

Höstmötet i november

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte ordnas lördagen den 20 november 2021. Mer detaljerade uppgifter, möjligheter att delta och tidtabeller publiceras senare på Förbundets webbsidor och i nästa nummer av tidningen Radioamatööri. Med anledning av rådande coronasituation ordnas mötet sannolikt som ett s.k. hybridmöte, dvs. det går att delta både genom distansförbindelse (nätet) och i begränsad mängd på mötesplatsen. I valen väljs två styrelsemedlemmar. I nuvarande styrelse är Jan Jylhä OH1NDA och Vili Peippo OH5GE i tur att avgå.

Översättare sökes

Tidningen Radioamatööri söker radioamatörer som behärskar det tyska språket som nu som då kunde översätta tyskspråkiga artiklar till finska. Kännedom om radioteknisk terminologi ses som merit. Ifall du behärskar tyska och finska bra eller vet någon som gör det och behärskar översättningsarbete, ta kontakt med Förbundets kansli.

OJ0C QRV efter finskspråkiga bulletinen

Henri OH3JR ankom igår lördag till fyrön Märket. Han är QRV med anrop OJ0C genast efter finskspråkiga bulletinen, på denna frekvens 3685 kHz. Detta är sista gången OJ0C är QRV under detta SRAL 100 årsjubileumsår. OJ0C är även en av de specialstationer som duger till OH Northern Lights 100 year award. Reglerna för diplomet finns på Förbundets webbsidor.

OH100SRAL QRV från Bottenhavets nationalpark

Som bäst pågår även en YL-expedition på Katanpää fästningsö. YL-operatörerna är QRV fram till söndag med förbundets jubileumsanrop OH100SRAL. Samma gäng aktiverar även fredagens 160 meters aktivitet.

Radioamatördag i Lietois på söndagen

I Nautelankoski museum firas en radioamatördag på söndagen fr.o.m. middagstid. OI1AX är QRV på phone och även telegrafi under tre timmars tid. Klockan 13 hålls i Lauri Nautelas museum en presentation med rubriken Från telegraf till smarttelefoner. Utställt finns även Arvo OH6EA:s fins samling gamla militärradioapparater och GAZ-radiobilen. Uppbyggandet av radiostationen och förberedande arbeten inleds redan under lördag förmiddag.

Nordiska VHF-dagarna förflyttas till år 2022

RATS blev p.g.a. pandemin tvungna att förflytta den i slutet av september planerade träffen för nordiska VHF/UHF/SHF-entusiaster. Det traditionella evenemanget som redan förra året inhiberades förflyttas sannolikt ett år framåt i tiden, till sommaren 2022. Det långt förberedda evenemanget i Kristallstranden i Säkylä skulle inte ha kunnat ordnas tryggt och säkert med anledning av spridningsfasen i fråga om coronaviruset.

Ungdomarnas Polarläger i Kouvola har inhiberats

Även det Polarläger Ungdomsteamet planerat i Kekäleniemi, Kouvola har inhiberats med anledning av coronan. Temat för evenemanget som skulle ha infallit sista veckoslutet i september skulle ha varit digitala sändarslag. Det var även meningen att ungdomarna skulle ha deltagit i CQ WW RTTY tävlingen med det splitternya anropet OG2Y.

Radiopryldagen i Tavastehus sker utomhus

Radiopryldagen som ordnas i Tavastehus nästa veckoslut ordnas utomhus. Evenemanget startar på gården till klubben OH3AA på Hakapellontie söndagen den 22 augusti fr.o.m. kl. 9. På området kan du sälja allehanda elektronik och radioprylar. Ingen avgift uppbärs för försäljningsplatsen, och täckta områden finns inte. På plats ordnas även åtminstone läskedrycks-, kaffe- och korvförsäljning. Rörtestern och en testare finns på plats. Mer detaljerade uppgifter finns på OH3AA:s webbsidor.
 
Tävlingsnyheter

Under veckoslutet tävlas WAE DX Contest telegrafidel och nästa veckoslut tävlas Russian District Award contest, dvs. RDA-tävlingen.

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 22.8.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX


Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media