Styrelsevalet 2021

Det stadgeenliga höstmötet närmar sig. Vid mötet väljs två styrelsemedlemmar för en period av tre år. I tur att avgå är Jan Jylhä OH1NDA och Vili Peippo OH5GE.

Uppdatering 9.10.2021: Jari Kekki, OH2EXE, har avstått från sin plats i styrelsen. I höstens styrelseval väljs därför förutom två medlemmar dessutom en tredje medlem för den återstående perioden, dvs. till slutet av år 2023.

Röstningsalternativen är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen. Förbundets valordning finns på sidan Val – Finlands Radioamatörförbund (sral.fi)

Läs närmare om röstning, kandidatnominering och tidtabellen på Hallitusvaalit 2021 – Suomen Radioamatööriliitto (sral.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media