Nya namn i styrelsen

Vid förbundets höstmöte lördag 20.11.2021 fastställdes resultatet i valet av styrelsemedlemmar.

De två kandidater som fick flest röster, Vili Peippo OH5GE ochTimo Rinne OH5LLR invaldes för tre år. Jarmo Malinen OH2UBM, som fick tredje flest röster, valdes för två år.

Valutskottets ordförande Jukka Pappinen OH6MWQ presenterade valresultatet vid höstmötet:

Deltagare i röstningen: 352 personer

  elektroniskt: 346 personer

  på mötesplatsen: 6 personer

  Ej godkända: 0

Röster totalt       672 st. (~1,9 röster/deltagare)

Röstningsprocent: 11,1

Kandidaterna fick följande antal röster: Jussi Kekki OH5O 55 röster, Jarmo Malinen OH2UBM 127 röster, Vili Peippo 270 röster, Mika Mäkilä 70 röster och Timo Rinne OH5LLR 133 röster.

Höstmötet fastställde att till Finlands Radioamatörförbunds styrelse år 2022 hör sex medlemmar:

Tiina Nikumaa OH8BBO (2020–2022/ i tur att avgå 2022), Mikael Nousiainen OH3BHX (2020–2022/ i tur att avgå 2022), Dimi Doukas OH2DD (2021-2023/ i tur att avgå 2023), Vili Peippo OH5GE (2022–2024/ i tur att avgå 2024), Timo Rinne OH5LLR (2022-2024/ i tur att avgå 2024) och Jarmo Malinen OH2UBM (2022-23/ i tur att avgå 2023).

Höstmötet godkände enhälligt höstmötets ordförande Veli-Pekka Niiranens OH7FQH motion om att styrelsen vidtar åtgärder för en ändring av stadgarna, så att ungdomsteamet garanteras en fullvärdig styrelseplats i förbundets styrelse.

Styrelsens framställan om kompanjonsavtal med MPK

Höstmötet godkände efter omröstning styrelsens framställan om ingående av kompanjonsavtal med Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Valutskottets ordförande Jukka OH6MWQ presenterar styrelsevalets resultat. Till höger mötets ordförande Veli-Pekka OH7FQH och sekreterare Markku OH4UI. (Foto: Pauli OH5BQ).
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media