Jarmo Malinen OH2UBM leder SRAL

Förbundets nya styrelse höll konstituerande möte den 13 januari. Till vice ordförande valdes Jarmo Malinen OH2UBM.

I praktiken leder Jarmo styrelsearbetet fram till slutet av år 2022. Ny ordförande för förbundet väljs genom medlemsomröstning vid följande höstmöte.

Den nya vice ordföranden är 50 år gammal och teknologie doktor, som fungerar som universitetslektor vid Aalto-universitetet. Han undervisar bland annat grundkurser i matematik för ingenjörsstuderande.

Jarmo är även ordförande för Lohjan radioamatöörikerho OH2AAB.

Vid sitt första möte beslutade styrelsen bordlägga valet av behörighetsgranskare för innevarande år och inbegära av behörighetsledningen en motiverad framställning om valförfarandet till nästa möte.

Även utnämnandet av funktionärer och utskott konstaterades kräva tilläggsutredning. Utnämningarna behandlas på nytt i slutet av januari.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media