Ungdomsteamets representant Otava OH3OT har kallats med i styrelsen

Förbundets styrelse har kallat Otava Tuomi OH3OT som ungdomsteamets representant att delta i styrelsens verksamhet. Otava deltar i styrelsemötena med närvaro- och yttranderätt till slutet av år 2022. Avsikten är att föra styrelsearbetet närmare den yngre generationen och skapa delaktighet i utvecklandet av förbundets verksamhet.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media