Kallelse till vårmötet 11 juni

Finlands Radioamatörförbund kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 11 juni 2022 kl 11.00.

Mötesplatsen är i Hertonäs, Helsingfors, på Saltstensgatan 1, auditorium, 00810 Helsingfors. Platsen kan nås med tunnelbana och buss. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 10.00

Du kan närvara vid vårmötet på mötesplatsen eller på distans. Om du deltar på distans, anmäl dig till mötet senast den 5 juni 2022. Anmälan via förbundets hemsida.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt styrelsens förslag till partnerskapsavtal med Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Dessutom kommer medlemmarnas motioner som inkommit inom deadline och som understötts av minst 10 medlemmar, att beaktas. Dessa är:

  • Övergång från två årsmöten till ett årsmöte
  • Start av planeringsarbete för SRAL rf:s nya lokaler

Klubbrepresentanter och ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid registrering. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat sin medlemsavgift för 2022 i sin helhet.

Mötesmaterialet kommer att publiceras på förbundets hemsida före mötet.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal.

Anmälan

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media