HAMChallenge 2022

International Amateur Radio Union Region 1  – HAMChallenge 2022

Amatörradiohobbyn innebär trevliga kontakter, teknologi, experiment, studier och vänskap.

Den Internationella radioamatörunionen, IARU Region 1, önskar få idéer som kan leda till en ökning av antalet amatörer och av hobbyns popularitet. Man söker alltså kreativa idéer som kan delas inom gemenskapen.

Samla alltsp ihop ett lag, dela idéer, presentera ert förslag och förverkliga ert projekt! De bästa förslagen premieras. Projekten koordineras av IARU R1 och understöds finansiellt.

Idétävlingen består av tre faser:

31 maj: deadline för skisser till förslag

10 juni: IARU Region 1 väljer de bästa idéerna och informerar lagen, som härefter kan vidareutveckla sitt projekt

25.6: de bästa projekten premieras på HamRadio22.

Priser: 1 plats: 500 euro, 2 plats 200 euro, 3 plats 100 euro. Ungdomspris (under 26 år). 200 euro.

Se närmare information på IARU:s webb

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media