Kom med och utveckla tävlingsverksamheten – delta i enkätundersökningen senast 14 augusti

Förbundets tävlingskommitté har utarbetat en enkätundersökning vars syfte är att ta reda på medlemmarnas önskemål för utveckling av tävlingsverksamheten. Undersökningen är uppdelad i två delar. I den första frågas om medlemmarnas åsikter och förslag för utvecklingen av de inhemska HF-tävlingarna. Den andra delen fokuserar på internationell tävlingsverksamhet och medlemmarnas önskemål för förbundet och tävlingskommittén för utveckling av verksamheten. Undersökningen är avsedd för alla medlemmar, oavsett om du är en erfaren tävlande eller nybörjare som väntar på sin första tävling. Allas åsikt är viktig!

Undersökningen är öppen till den 14 augusti och du hittar den här (frågorna på finska). Varupriser kommer att lottas ut bland respondenterna.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media