Beslut om arrangörerna av sommarlägren åren 2023 och 2024

Telttoja järven rannalla

Förbundets styrelse har på sitt möte 8.11.2022 gått genom klubbarnas ansökningar och beslutat om arrangörerna av de kommande årens läger.

Till arrangör för sommarlägret 2023 valdes Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC. Lägret anordnas vid Vierumäen liikunta- ja vapaa-ajan keskus nära Lahtis. Sommarlägret 2024 anordnas av Pohjois-Karjalan radiokerho ry OH7AB. Lägret hålls på Holiday Linnunlahtis campingområde i Joensuu.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media