Beslut på förbundets höstmöte 2022 samt resultaten från ordförande- och styrelsevalen

Liiton puheenjohtaja Jarmo Malinen OH2UBM avasi syyskokouksen

Förbundets höstmöte hölls lördagen den 19 november i Helsingfors. Totalt deltog 58 medlemmar i mötet, varav 20 var närvarande och 38 deltog på distans. Fyra klubbar representerades genom ombud.

På mötet godkändes 2023 års budget och verksamhetsplanen, i vilken smärre ändringar gjordes under mötet. Den slutliga versionen av verksamhetsplanen och mötesprotokollet kommer att publiceras på SRAL:s hemsida senare. Mötet beslutade bordlägga styrelsens stadgeändringsförslag, eftersom det utifrån mötets diskussion finns behov av att göra mer omfattande ändringar i förbundets stadgar.

Till förbundets ordförande valdes Jarmo Malinen OH2UBM för perioden 2023-24. Det fanns inga motkandidater så valet skedde utan omröstning.

Tills styrelsemedlemmar valdes Mikael Nousiainen OH3BHX och Jari Ojala OH8LQ för perioden 2023-25 och Jari Jussila OH2BU för perioden 2023. De förtroendevalda tillönskas framgång!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media