Protokollen från SRAL:s styrelses och medlemsmötena kan läsas på webben

SRAL:s styrelseprotokoll publiceras för SRAL-medlemmarna när protokollet har granskats. Vi siktar på att publicera styrelsens protokoll inom ca 2 veckor efter styrelsemötena. Även protokoll från medlemsmöten (d.v.s. vår- och höstmöten) publiceras efter granskningen.

Protokollet finns i medlemssidornas arkiv https://members.sral.fi/ (Arkisto >Yhdistysdokumentit). Arkivet innehåller även elektroniska versioner av tidningen Radioamatööri och de övriga nordiska radioamatörförbundens tidningar.

För att ladda ner dokumenten behöver du en giltig e-postadress som du har tillställt inlands Radioamatörförbunds kansli. Du kan meddela kansliet din mejladress genom att skicka ett mejl till toimisto@nullsral.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media