Valet 2020

Vid Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte år 2020 väljs ordförande samt två (2) styrelsemedlemmar för en treårs period. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och styrelsemdlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE …