Valet 2020

Vid Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte år 2020 väljs ordförande samt två (2) styrelsemedlemmar för en treårs period. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och styrelsemdlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE är i tur att avgå.

Val av ordförande 2020

Kandidater för posten som ordförande för Finlands Radioamatörförbund:
2. Jari Jussila, OH2BU

3. Jorma Saloranta, OH2KI

Styrelsevalet 2020

Kandidater för styrelseposterna vid Finlands Radioamatörförbund:
4. Dimitrios Doukas, OH2DD

5. Jari Kekki, OH2EXE

6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV

Röstningssätten

Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen.

Röstningssidan finns här.

I den elekroniska röstningen kan alla röstningsberättigade medlemmar delta, dvs. de personer som styrelsen har antagit som medlem i förbundet per 26.9.2020 och som har betalat den senast förfallna medelmsavgiften i sin helhet.

Man identifierar sig för den elektroniska röstningen med den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som har antecknats i medlemsregistret per 16.10.2020. Det har varit möjligt att uppdatera uppgifterna under sommaren och början av hösten 2020. Om en medlem inte har ändrat sina kontaktuppgifter sker röstningen med egetanropsadressen.

Ifall man är osäker på vilken e-postadress eller vilket mobiltelefonnummer antecknats i medlemsregistret, kan man granska uppgifterna genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto ät sral punkt fi eller per telefon (09) 562 5973.

Den elektroniska röstningen sker via en särskild Internet-sida. Detaljerade anvisningar om det elektroniska valet kan läsas på denna länk och i följande nummer av Radioamatööri-tidningen.  

Förbundets valordning finns till påseende på svenska på förbundets internet-sidor, dessutom i OH-katalogen från och med år 2016 samt på förbundets kansli.

Klubbarnas röstning

Klubbarna kan rösta i det elektroniska valet eller på höstmötesplatsen. Rösträtten får användas av en person som har namnteckningsrätt i klubben eller en person som klubben befullmäktigat på sitt möte. En person som röstar på mötesplatsen ska ha ett utdrag från ifrågavarande mötes protokoll. Vid elektronisk röstning används för identifiering den e-postadress som klubben har meddelat till förbundets medlemsregister.

Understödsskrivelser

Understödsskrivelser kan skickas per e-post till adressen toimisto ät sral.fi. I skrivelserna ska iakttas god sed.

Röstningsberättigade

Vallängden över röstberättigade finns till påseende hos valnämndens sekreterare i Finlands Radioamatörförbunds kansli under dess öppettider efter 26.9.2020. I vallängden ingår alla personmedlemmar och klubbar som styrelsen har godkänt per 26.9.2020 och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Övrigt

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media