Vaalit 2020

Vaalien tulokset löytyvät täältä.

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2020 valitaan puheenjohtaja sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Tuomas Tauriala, OH3ERV sekä hallituksen jäsenet Mauno Hirvonen, OH7UE ja Jari Kekki, OH2EXE.

Puheenjohtajan vaalit 2020 / Val av ordförande 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:
Kandidater för posten som ordförande för Finlands Radioamatörförbund:
2. Jari Jussila, OH2BU

3. Jorma Saloranta, OH2KI

Hallitusvaalit 2020 / Styrelsevalet 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:
Kandidater för styrelseposterna vid Finlands Radioamatörförbund:
4. Dimitrios Doukas, OH2DD

5. Jari Kekki, OH2EXE

6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV

Äänestystavat

Äänestystapoina ovat sähköinen äänestys 29.10. klo 16.00-11.11. klo 16.00 ja syyskokouspaikalla 14.11. klo 13.30-15.30 tapahtuva äänestys.
Sähköisesti pääsee äänestämään tällä sivulla.
Sähköiseen äänestykseen voivat osallistua kaikki äänioikeutetut jäsenet eli henkilöt, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.
Sähköiseen äänestyksen tunnistaudutaan sillä sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla, joka on ollut merkittynä kunkin jäsenen jäsentietoihin 16.10.2020. Tietoja on voinut päivittää kesän ja alkusyksyn 2020 aikana. Jos jäsen ei ole muuttanut yhteystietojaan, tapahtuu äänestys omakutsuosoitteella.
Jos on epävarmuutta siitä, mikä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero jäsenrekisteriin on merkitty, tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral piste fi tai puhelimella (09) 562 5973.
Sähköinen äänestys tapahtuu erillisen Internet-sivun kautta. Sähköisen vaalin yksityiskohtainen ohjeistus on luettavissa tästä linkistä ja seuraavassa Radioamatööri-lehdessä.
Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä liiton internet-sivuilla, OH-luettelossa vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa liiton toimistossa.

Kerhojen äänestys

Kerhot voivat äänestää sähköisellä äänestyksellä tai syyskokouspaikalla. Äänestää saa kerhon kokouksessaan valtuuttama henkilö tai kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Syyskokouspaikalla tapahtuvaa äänestystä varten on kerhon valtuuttamalla henkilöllä oltava mukanaan ote ko. kokouksen pöytäkirjasta. Sähköisessä äänestyksessä käytetään tunnistautumisiin sitä sähköpostiosoitetta, jonka kerho on ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin.

Kannatuskirjoitukset

Kannatuskirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto ät sral.fi. Kirjoitusten on oltava hyvän tavan ja maun mukaisia.

Äänioikeutetut

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 26.9.2020 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 26.9.2020 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Muuta

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media