SRAL Toiminta

Liiton vaalien tulokset /Valresultat

Jorma Saloranta OH2KI. Kuva: Vilma OH2VT.

Jorma Saloranta OH2KI valittiin Liiton hallituksen puheenjohtajaksi kahden vuoden kaudeksi (2021-2022).

Liiton hallituksen jäseniksi valittiin kolmen vuoden kaudeksi (2021-2023) Dimi Doukas OH2DD ja Jari Kekki OH2EXE.

Onnittelut valituille!

Äänestäjiä oli yhteensä 819 henkilöä, joista sähköisissä vaaleissa äänesti 807 ja syyskokouspaikalla 12 henkilöä/kerhoa. Puheenjohtajavaaleissa ääniä annettiin yhteensä 819 kpl, joista 3 kpl tyhjää. Hallitusvaaleissa 1292 kpl (~1,8 ääntä/äänestäjä).

Vaalien äänestysprosentti oli 24,9% (2019: 8,5 % ja 2018: 37,7 %).

Puheenjohtajan vaalin äänimäärät jakautuivat seuraavasti

  • Jari Jussila OH2BU: 227 ääntä
  • Jorma Saloranta OH2KI: 589 ääntä

Hallituksen jäsenten vaalissa äänimäärät jakautuivat seuraavasti

  • Dimitrios Doukas: 503 ääntä
  • Jari Kekki: 441 ääntä
  • Veli-Matti Pappinen: 348 ääntä

EDIT: Vaalituloksen äänimäärät korjattu 26.11.2020 tarkistuslaskennan perusteella.


Jorma Saloranta OH2KI valdes till ordförande för förbundets styrelse för en två års period (2021-2022).

Till medlemmar i förbundets styrelse valdes för en tre års period (2021-2023) Dimi Doukas OH2DD och Jari Kekki OH2EXE.

Gratulationer till de valda!

Röstningsprocenten i valet var 24,9 %.