Syyskokouksessa myönnettiin kaksi hopeista ansiomerkkiä ja useita tunnustuspalkintoja /Vid höstmötet beviljades två förtjänsttecken i silver och flera utmärkelser

Kokouksessa paikalla olleet palkitut Merja Koivaara, OH1EG, Arto Liimatta OH2KW, Kim Östman OH6KZP ja Tiiti Kellomäki OH3HNY. Kuva: Vilma, OH2VT. Premierade som deltog i mötet.

Merja Koivaara, OH1EG, ja Arto Liimatta, OH2KW, palkittiin syyskokouksessa Riihimäellä 14.11.2020 liiton hopeisella ansiomerkillä. Kokouksessa jaettiin tunnustuspalkinnot seuraaville: Erik Finskas OH2LAK (Lindellin palkinto), Timo Patana OH6NVG (Lindellin palkinto), Tiiti Kellomäki OH3HNY (Arvo Laron palkinto), Vilho Manninen (Koposen palkinto), Kim Östman OH6KZP (Kilpailutoiminnan erikoispalkinto) ja Pekka Ketonen OH1TV (Koulutustoiminnan erikoispalkinto).
Onnittelut kaikille palkituille!
Merja Koivaara, OH1EG, och Arto Liimatta, OH2KW, premierades vid höstmötet i Riihimäki 14.11.2020 med förbundets förtjänsttecken i silver. Vid mötet utdelades utmärkelser till följande personer: Erik Finskas OH2LAK (Lindells pris), Timo Patana OH6NVG (Lindells pris), Tiiti Kellomäki OH3HNY (Arvo Laros pris), Vilho Manninen (Koponens pris), Kim Östman OH6KZP (Förtjänstpris för tävlingsverksamheten) och Pekka Ketonen OH1TV (Förtjänstpris för utbildningsverksamhet).
Gratulationer till alla premierade!
 
Liiton hopeinen ansiomerkki
MERJA KOIVAARA OH1EG
”Memma on pitkän linjan radioamatööri ja palvellut sekä Liiton hallitustehtävissä että erilaisissa aktiivitehtävissä useita vuosia, merkittävimpinä mainiten kolme kahden vuoden kautta Liiton puheenjohtajana ja seitsemän vuotta hallituksen jäsenenä sekä tämän hetkinen Liiton juhlavuositoimikunnan puheenjohtajuus. Memma on pitkäaikaisella ja ansioituneella toiminnallaan harrasteemme hyväksi ansainnut suomalaisen radioamatööriyhteisön kunnioituksen ja siitä tunnustuksena SRAL:n hallitus myöntää Merja Koivaaralle OH1EG liiton hopeisen ansiomerkin.”
 
Liiton hopeinen ansiomerkki
ARTO LIIMATTA OH2KW
”Arton toiminta vaalivaliokunnan puheenjohtajana on ollut esimerkillistä, perustuen tinkimättömästi Liiton sääntöjen noudattamiseen. Hän on toiminut tehtävässä vuosia ja on toiminnallaan varmistanut Liiton yhdistysdemokratian toteutumisen, siten lisäten jäsenistön luottamusta Liiton demokraattisiin prosesseihin. Ansioistaan Liiton ja harrasteemme hyväksi SRAL:n hallitus myöntää Arto Liimatalle OH2KW hopeisen ansiomerkin.”
 
Lindellin palkinto
ERIK FINSKAS OH2LAK
TIMO PATANA OH6NVG
”Kotimaisen FinDMR-yhteisömme ahkerimpia puurtajia ovat liiton toistinkoordinaattori Erik Finskas OH2LAK sekä Oulun seudulla vaikuttava Timo Patana OH6NVG. He ovat väsymättömällä toiminnallaan tuoneet digitaalipuhetta ja siihen liittyviä tekniikoita tunnetuksi, järjestäneet asiaan liittyvää koulutusta, tuoneet harrastajia yhteen, toimineet toistinasemaprojekteissa mahdollistajina sekä omalla esimerkillään edistäneet teknisen tietämyksen lisääntymistä DMR-tekniikan ympärillä. Ansioistaan uuden harrasteen osa-alueen ja siihen liittyvän teknisen tietämyksen lisäämisessä SRAL:n hallitus myöntää Erik Finskasille OH2LAK sekä Timo Patanalle OH6NVG Lindellin palkinnon.”
 
Arvo Laron palkinto
TIITI KELLOMÄKI OH3HNY
”Tiiti on ollut merkittävästi mukana tekemässä nuorisotoimintaa nuorison ehdoilla, mikä on äärettömän tärkeää radioamatööriharrasteen jatkumisen kannalta. Tämän lisäksi Tiiti on antanut aikaansa ja positiivista energiaansa silloin kun harrasteyhteisömme sitä eniten tarvitsee mm. eri kerhoilla, tapahtumien järjestäjätiimeissä, Radio Hamin studiossa, tiistaitesteissä taikka pyörittämässä pileuppia lähinnässä hamshackissa. Pehmeiden arvojen ohella Tiiti on RF-tekniikan rautainen ammattilainen ja hän jakaa oppejaan niin radioamatöörikursseilla kuin Vipuseenkin julkaisuja kirjoittaen. Suomen Radioamatööriliiton hallitus myöntää Tiiti Kellomäelle OH3HNY hänen ansioistaan tunnustuksena Arvo Laron palkinnon.”
 
Koposen palkinto
VILHO MANNINEN OH6QR
”Radioyhteyksien pitäminen on olennainen osa harrastettamme. Vilho OH6QR on toiminut vuosien ajan 80 m aamurinkulassa kokoavana henkilönä. Esimerkillisellä liikennöinnillään Vilho on aktivoinut bandia, keräten aina ison joukon amatöörejä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Esimerkillisestä ja kasvatuksellista arvoa sisältävästä liikennöinnistään Suomen Radioamatööriliiton hallitus myöntää Vilho Manniselle OH6QR Koposen palkinnon.”
 
Kilpailutoiminnan erikoispalkinto
KIM ÖSTMAN OH6KZP
”Kim Östman OH6KZP on jo kaksien WRTC-radio-olympialaisten veteraani ja voittanut Euroopan ykkössijat maailman merkittävimmissä kilpailuissa, ennätyssuorituksin. Kim on myös hoitanut pohjoismaista pääkilpailua SAC:ia ja toiminut SAC-komiteassa 2012-2017. Ihmisenä Kim on esimerkillinen ja hänellä on aina aikaa sekä tahtoa jakaa ajatuksiaan toisia kuunnellen. Ansioistaan kilpailutoiminnassa Suomen Radioamatööriliiton hallitus myöntää Kim Östmanille OH6KZP kilpailutoiminnan erikoispalkinnon.”
 
Koulutustoiminnan erikoispalkinto
PEKKA KETONEN OH1TV
”Voidaan sanoa, että nykyisen kaltainen radiopartiotoiminta ei olisi mahdollista ilman Pekan OH1TV panostusta ja henkilökohtaista tukea. Hän on toiminut mahdollistajana radiopartiolaisten sekä Liiton järjestämillä nuorten viestileireillä sekä järjestänyt partiolaisten radioamatöörikursseja 2016 lähtien. Suomen Radioamatööriliiton hallitus toteaa, että Pekka Ketosen OH1TV toiminta radiopartiotoiminnan hyväksi sekä partioon osallistuvien nuorten kouluttamiseksi radioamatööriharrasteessa on ensiarvoisen arvokasta ja esimerkillistä. Tästä syystä hallitus myöntää Pekka Ketoselle OH1TV koulutustoiminnan erikoispalkinnon.”

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media