Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 20/2020, 30.5.2020

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

Denna bulletin blir läst från OH6A 31.5 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Valutskottet meddelar *
* Klubbuppgiftsenkäten 2020 har sänts till klubbarna *
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
* STAY HOME aktiviteten – samträff på banden 6-7.6 *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* Silent key *
* Militärradioamatörernas aktivitetsdag 4.6 *
* Traditionsradioevenemang PRT30 ordnas 6.6 *
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
SRAL har uppdaterat sitt eget meddelande om de avvikande omständigheterna p.g.a. coronavirusepidemin 29.5.
SRAL har diskuterat med Trafik- och kommunikationsverket Traficom om förutsättningarna att fortsätta behörighetsexamina för radioamatörer samt gjort ett förslag åt Traficom om anvisningar för att ordna examina. Vi väntar på Traficoms nya anvisningar i fråga om ärendet. Tills vidare fortsätter dock avbrottet i ordnandet av examina.
Sommarlägret i Räyskälä har inhiberats i samförstånd med evenemangsarrangören. Som ersättande evenemang ordnas SRAL:s Höstläger i Hankasalmi.
Behandlingen av ärendena för förbundets vårmöte överförs till följande stadgeenliga möte, dvs. höstmötet, för behandling. Höstmötets tidpunkt är november 2020.
Förbundets kansli öppnas för besök fr.o.m. 3.6.2020. Det rekommenderas dock fortfarande starkt att besök i kansliet undviks. Hobby- och medlemsprodukter levereras per post. Likaså kan QSL-kort vid behov sändas per post. Kansliets service finns att fås under öppethållningstiderna även per e-post och telefon. Besök på kansliet är ytterst förbjudet, ifall du lider av luftvägssymptom.
Handlingarna som berör förbundets räkenskaps- och verksamhetsganskning jämte utlåtanden har utförs enligt normal tidtabell och finns att läsas på förbundets webbsidor: sral.fi/kevatkokous2020
Beslut har fattats om ansvarsarrangemang i det fall att presidiet samtidigt p.g.a. sjukdom eller annan orsak har hinder att sköta sina uppgifter.
 
Förbundet påminner att oberoende av att det nu är möjligt att ordna klubbkvällar enligt de nya anvisningarna, bör försiktighet fortfarande följas. Klubbarna bör i synnerhet beakta att en betydande del av medlemmarna ingår i riskgrupper.
 
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.´
 
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget.
Lägrets längd och programmet kan fritt väljas av arrangören. Eftersom det är fråga om ett jubileumsläger förväntar sig förbundet festligheter under lägret. Även tillgängligheten och lätt nåbarhet är viktigt för evenemangsplatsen så att så många radioamatörer som möjligt kan komma på plats och fira förbundets hundraåriga färd.
Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningar om arrangörsrättigheterna bes sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot t.o.m. 15.10.2020.
 
* Valutskottet meddelar *
Problem med postutdelningen störde SRAL:s val år 2019. Höstmötet gav valutskottet instruktioner att övergå till elektronisk omrstning, eftersom man på detta vis undviker problemen med postutdelningen samt minskar på kostnaderna. Valutskottet har dragit linjer enligt SRAL:s valordning så att man under val av styrelseordförande och styrelse under hösten 2020 kommer att ha elektronisk omröstning och omröstning på mötesplatsen som röstningsmetoder.
Den elektroniska omröstningen förverkligas genom att använda en extern tjänst. Således försäkras att omröstningen lyckas och därtill tryggas dataskyddet för valet.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt ska det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda det formulär som finns på förbundets webbsidor. Alternativt kan du även ta kontakt med förbundets kansli.
 
* Klubbuppgiftsenkäten 2020 har sänts till klubbarna *
Klubbarna har blivit tillsända klubbuppgiftsenkäten per e-post 13.5. Det går att svara på enkäten både på finska och svenska.
Klubbuppgiftsenkäten har förnyats. Utifrån resultaten från enkäten uppdaterar förbundet uppgifterna för medlemsföreningarna men samtidigt förmedlar förbundet även förslag och önskemål t.ex. om utveckling av ungdomsarbetet i klubbarna och ordnande av radioamatörutbildning till kommittéerna och utskotten inom förbundet.
Genom att svara på klubbuppgiftsenkäten befrias medlemsklubben från medlemsavgiften år 2020, enligt styrelsens beslut.
Ifall er klubb inte har fått klubbuppgiftsenkäten, ta vänligen kontakt med förbundets kansli.
 
* STAY HOME aktiviteten – samträff på banden 6-7.6 *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020. SRAL bär ansvar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut de tio tillstånden i perioder på en vecka. För varje användning koordinerar en kretskoordinator.
Utrikesminister Pekka Haavisto fungerar som beskyddare av Finlands aktivitet.
STAYHOME-stationernas samträff på banden sker 6-7.6.20. Detta är projektets mest betydande gemensamma ansträngning. På projektets webbsidor kan du läsa mer om evenemanget.
På förbundets webbsidor kan du läsa om hurdana erfarenheter unga i Lundo fick av att delta i STAY HOME projektet, en hälsning från IARUs president Tim Ellam, VE6SH, samt aktualiteter från Samoa. På webbsidorna hittar du även kontaktuppgifterna till kretskoordinatorerna och ytterligare information om projektet.
 
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020. Lägerprogrammet samt andra lägerarrangemang meddelas under sommarens lopp genom förbundets informationskanaler samt på den arrangerande klubbens webbsidor på oh6ad.fi. Från och med måndagen 1.6 klockan 10.00 går det att börja boka inkvartering. Inkvarteringsbokningarna sköts direkt med Lomakeskus Revontuli.
Vi följer naturligtvis myndigheternas anvisningar och bestämmelser i fråga om situationen med Covid-19.
Håll er friska och vi ses i Hankasalmi under hösten!
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Heikki Pöyhtäri OH6GQ har lämnat oss. Vi hedrar Heikkis minne med en stunds tystnad.
 
* Militärradioamatörernas aktivitetsdag 4.6 *
Militärradioamatörerna firar Försvarets fanfest under torsdagen 4.6 på radioamatörfrekvenserna.
 
* Traditionsradioevenemang PRT30 ordnas 6.6 *
PRT 30 evenemanget ordnas lördagen 6.6.2020. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där man visar respekt för gamla över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt denna utrustning. Mer information om evenemanget hittas på förbundets webbsidor.
 
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
OHFF Flora & Fauna Finland ordnar det andra veckoslutet i juni en veckoslutstävling för portabel aktivering, genom vilken man önskar sporra radioamatörerna till att göra utflykter till OHFF-naturskyddsområden för att hålla radiokontakter världen runt. Tävlingskategorier finns för aktiverare och för personer som sköter aktivitet från hemmasoffan. Mer information på förbundets webbsidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Nästa vecka på tisdag tävlas NAC 144 MHz och på torsdag NAC 10m.
Nästa veckoslut tävlas SEANET Contest och SRAL:s Grundtävling.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 7.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, oh6gdx

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media