Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 21/2020, 6.6.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndag 7.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Valutskottet meddelar *
* Klubbuppgiftsenkäten 2020 har sänts till klubbarna *
* Medlemsavgiftsfakturor 2020 *
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
* STAY HOME aktiviteten – Det gemensamma evenemanget detta veckoslut kronar projektet *
* OH*PYSYKOTONA aktiviteten under kommande veckoslut *
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
SRAL har uppdaterat sitt eget meddelande om de avvikande omständigheterna p.g.a. coronavirusepidemin 29.5.
SRAL har diskuterat med Trafik- och kommunikationsverket Traficom om förutsättningarna att fortsätta behörighetsexamina för radioamatörer samt gjort ett förslag åt Traficom om anvisningar för att ordna examina. Vi väntar på Traficoms nya anvisningar i fråga om ärendet. Tills vidare fortsätter dock avbrottet i ordnandet av examina.
Förbundets kansli öppnas för besök fr.o.m. 3.6.2020. Det rekommenderas dock fortfarande starkt att besök i kansliet undviks. Hobby- och medlemsprodukter levereras per post. Likaså kan QSL-kort vid behov sändas per post. Kansliets service finns att fås under öppethållningstiderna även per e-post och telefon. Besök på kansliet är ytterst förbjudet, ifall du lider av luftvägssymptom.
Förbundet påminner att oberoende av att det nu är möjligt att ordna klubbkvällar enligt de nya anvisningarna, bör försiktighet fortfarande följas. Klubbarna bör i synnerhet beakta att en betydande del av medlemmarna ingår i riskgrupper.
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget.
Lägrets längd och programmet kan fritt väljas av arrangören. Eftersom det är fråga om ett jubileumsläger förväntar sig förbundet festligheter under lägret. Även tillgängligheten och lätt nåbarhet är viktigt för evenemangsplatsen så att så många radioamatörer som möjligt kan komma på plats och fira förbundets hundraåriga färd.
Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningar om arrangörsrättigheterna bes sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot t.o.m. 15.10.2020.
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
Den nationella WRC-23 behandlingen har börjat
Det nationella beredningsarbetet för Världens radiokommunikationskonferens 2023 har inletts. Beredningsarbetet för den tekniska arbetsgruppen WRC-23 inleddes 4.6 under ett av Trafik- och kommunikationsverket lett nätsammanträde. Finlands Radioamatörförbund rf är likt tidigare år aktivt med och påverkar, så att Finlands ställningstaganden och konferensens beslut skulle vara så förmånliga som möjligt för radioamatörgemenskapen.
Världens radiokommunikationskonferens (WRC) ordnas med tre eller fyra års intervaller. WRC:s uppgift är att granska och vid behov ändra radioanvisningarna, det internationella avtalet som berör radiofrekvensspektret samt användningen av geostationära och icke-geostationära omloppsbanor för satelliter. Granskningarna görs utifrån ärendelistan som är bekräftad av ITU-rådet. Ärendelistan för WRC 2023 godkändes preliminärt under den föregående konferensen (WRC-19).
På förbundets webbsidor finns ett meddelande, med hjälp av vilken du kan stifta bekantskap med de punkter på ärendelistan som intresserar radioamatörgemenskapen.
* Valutskottet meddelar *
Elektronisk omröstning kräver en e-postadress eller mobiltelefonnummer
Problem med postutdelningen störde SRAL:s val år 2019. Höstmötet gav valutskottet instruktioner att övergå till elektronisk omröstning, eftersom man på detta vis undviker problemen med postutdelningen samt minskar på kostnaderna. Valutskottet har dragit linjer enligt SRAL:s valordning så att man under val av styrelseordförande och styrelse under hösten 2020 kommer att ha elektronisk omröstning och omröstning på mötesplatsen som röstningsmetoder.
Den elektroniska omröstningen förverkligas genom att använda en extern tjänst. Således försäkras att omröstningen lyckas och därtill tryggas dataskyddet för valet.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt ska det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda det formulär som finns på förbundets webbsidor. Alternativt kan du även ta kontakt med förbundets kansli.
* Medlemsavgiftsfakturor 2020 *
Påminnelser för obetalda medlemsavgiftsfakturor 2020 har sänts per e-post till de medlemmar som har e-post i bruk. Påminnelserna sändes ut igår. Resten av påminnelserna sänds ut per brev. Betalningsutföranden har beaktats t.o.m. 3.6.
Ifall du inte fått den medlemsfaktura som sänts i mars eller är osäker på huruvida du betalat din medlemsavgift, ta vänligen kontakt med förbundets kansli.
Förbundet rekommenderar att e-fakturering tas i bruk för fakturor under kommande år.
* Klubbuppgiftsenkäten 2020 har sänts till klubbarna *
Klubbarna har blivit tillsända klubbuppgiftsenkäten per e-post 13.5. Det går att svara på enkäten både på finska och svenska.
Ifall er klubb inte har fått klubbinformationsenkäten, vänligen ta kontakt med förbundets kansli.
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020. Lägerprogrammet samt andra lägerarrangemang meddelas under sommarens lopp genom förbundets informationskanaler samt på den arrangerande klubbens webbsidor på oh6ad.fi. Inkvartering går att boka nu och sköts direkt med Lomakeskus Revontuli.
Vi följer naturligtvis myndigheternas anvisningar och bestämmelser i fråga om situationen med Covid-19.
Håll er friska och vi ses i Hankasalmi under hösten!
* STAY HOME aktiviteten – Det gemensamma evenemanget detta veckoslut kronar projektet *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020. I Finland fungerar utrikesminister Pekka Haavisto som beskyddare av aktiviteten.
STAYHOME-stationernas världsomfattande gemensamma träff sker på banden detta veckoslut 6-7.6.2020. I bandevenemanget som börjar lördagen 6.6 klockan 13.00 finsk tid förväntas ett högt antal deltagare. Sammanlagt deltar 73 STAYHOME stationer från 36 länder.
För evenemanget har det inrättats ett WAOH10-award, som fås genom att hålla kontakt med STAYHOME eller PSYSKOTONA stationer från tio OH-kretsar. För att ännu ge en möjlighet att hålla kontakt med de OH-kretsar kommer SSB-stationer till 80 meter direkt efter förbundets bulletin kl. 15.30 – 16.00, och sprider ut sig på området 3650-3700 kHz. Du kan även kontakta stationer på CW och FT8 under 24 timmars tid. 35 OH1-OH0 stay home stationer deltar och dessa opererar självständigt på tre olika sändarslag.
OH-STAYHOME evenemanget övergår efter denna aktivitet även i hoppets tillstånd – väntande på att en andra våg av coronaviruset inte skulle dyka upp.
På förbundets webbsidor finns mer information om projektet samt länkar till uppgifter om evenemangen under detta veckoslut.
* OH*PYSYKOTONA aktiviteten under kommande veckoslut *
Alla tio OH*PYSYKOTONA anrop kommer att aktiveras detta veckoslut, 6-7.6.2020. Aktiviteten sker i huvudsak på 80 m SSB, men eventuellt även på andra sändarslag och band. Aktiviteten fokuserar sig på lördagseftermimddagen och söndagsdagen och koordineras till det internationella STAYHOME-evenemanget. Alla kontakter kvitteras via OH3AC.
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
OHFF Flora & Fauna Finland ordnar det andra veckoslutet i juni en veckoslutstävling för portabel aktivering, genom vilken man önskar sporra radioamatörerna till att göra utflykter till OHFF-naturskyddsområden för att hålla radiokontakter världen runt. Tävlingskategorier finns för aktiverare och för personer som sköter aktivitet från hemmasoffan. Mer information på förbundets webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SEANET Contest och SRAL:s Grundtävling.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas GACW WWSA CW DX Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 14.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media