Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 22/2020, 13.6.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Denna bulletin blir läst från OH6A på söndag 14.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Valutskottet meddelar *
* Medlemsavgiftsfakturor 2020 *
* Kansliets öppethållningstider på sommaren *
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
* STAY HOME aktiviteten – Slutrapporten *
* 160-metersaktivitetskväll för välgörenhet *
* OH2HQ i gång i IARU-tävlingen 11.- 12.7. *
* Förhandsinfo: Lutikoiden tuuletus 26.9. *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
_______________________
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
Traficom har publicerat sitt nya direktiv för att fortsätta behörighetsexamina, men ärendet kräver ytterligare förberedning. Noggrannare instruktioner skickas till examinatorerna inom loppet av nästa vecka. Om ärendet informeras mer senare.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget.
Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningar om arrangörsrättigheterna bes sändas till förbundets kansli.
Ansökningar tas emot t.o.m. 15.10.2020.
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
Normeringsförslaget för trådlös laddning av fordon föll igenom!
IEC-CISPR:s normeringsförslag  för radiostörningar från trådlös laddning av fordon godkändes icke i den internationella omröstningen.
IEC är ett internationellt standardiseringsorgan och dess kommitte för radiostörningar CISPR har en länge arbetat för att definiera maximala störningsgränser för trådlös laddning av fordon.
I Finland representeras kommitten av den nationella radiostörningskommitten SK CISPR som verkar under SESCO.
SRAL har deltagit i denna nationella kommittes arbete sedan 2015, för att säkerställa att våra frekvensband skulle hållas möjligast rena.
Den ifrågavarande standarden hade utarbetats under märkbar påtryckning från apparattillverkare och IARU ansåg att den var bristfällig på många sätt. SRAL har även aktivt deltagit i IARU:s radiostörningskommitte.
Mer information finns på förbundets websida.
* Valutskottet meddelar *
Elektronisk omröstning kräver en e-postadress eller mobiltelefonnummer
Valutskottet har dragit linjer enligt SRAL:s valordning så att man under val av styrelseordförande och styrelse under hösten 2020 kommer att ha elektronisk omröstning och omröstning på mötesplatsen som röstningsmetoder.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt ska det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda det formulär som finns på förbundets webbsidor. Alternativt kan du även ta kontakt med förbundets kansli.
* Medlemsavgiftsfakturor 2020 *
Påminnelser för obetalda medlemsavgiftsfakturor 2020 har sänts förra veckan per e-post till de medlemmar som har e-post i bruk. Påminnelserna sändes ut igår. Resten av påminnelserna sänds ut per brev.
Ifall du är osäker på huruvida du betalat din medlemsavgift, ta vänligen kontakt med förbundets kansli.
Förbundet rekommenderar att e-fakturering tas i bruk för fakturor under kommande år.
*Kansliets öppethållningstider under sommaren *
Kansliet har semester 22.6. – 17.7. samt 27.7. – 7.8. Kansliet är öppet i juli vecka 30.
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020.
Lägerprogrammet samt andra lägerarrangemang meddelas mer i juli numret av tidningen Radioamatööri samt på den arrangerande klubbens webbsidor på oh6ad.fi.
Inkvartering går att boka nu och sköts direkt med Lomakeskus Revontuli.
* STAY HOME aktiviteten – Slutrapporten *
Det två månader långa STAYHOME-projektet hade sin grande finale virtuellt i radion förra veckoslutet. Cirka 6000 radioamatörer från 130 länder var med i evenemanget. Bakom allt detta låg viljan att gläda radioamatörgemenskapen i dessa coronatider.
Evenemangets höjdpunkt gick av stapeln som ett lekfullt tävlingsformat och dess finska del vanns av Åbo teamet med resulterande 3797 kontakter. Grattis till Åbo och det åtta man starka teamet: OH1NX,OH1JD,OH1MA, OH1ND, OH1TV, OH1XFE, OH1NDA, och OH1MN. Som andra kom Helsingfors teamet och trea var Joensuu teamet.
Under hela STAYHOME-aktiviteten hölls från Finland över 130 000 kontakter och ungefär 100 finska amatörer deltog.
Stort tack till alla som stött och deltagit i projektet.
* 160-metersaktivitetskväll för välgörenhet *
Välkommen med att köra i välgörenhetsanda fredagen 26.6. kl. 1800 Finsk tid i Mattis, OH7SV:s 160m aktivitetskväll. Frekvensen är den välkända 1846 kHz och som mäklare fungerar Anne, OH2YL, med festanropet OG30YL. OH2YL och OH7SV donerar 1 € per körd station samt 2€ per körd YL-station till Lastenklinikoiden Kummir ry. Det vankas en hel del god hamspirit under fredagskvällen fram till lördag småtimmar.
Vi utmanar alltså alla som förmår delta i gor 160m anda för små barnpatienters välfärd.
* OH2HQ i gång i IARU-tävlingen 11.- 12.7. *
IARU HF World Championship är ett av tävlingskalenderns viktigaste tävlingar. Dess särdrag är IARU:s medlemsförbunds HQ-stationers internationella synbarhet. Finland representeras av OH2HQ på sex HF-band på CW och foni samtidigt.
OH2HQ:s signaler sprids samtidigt runt jorden från 12 slagkraftiga stationslokaler runt om i Finland, från Taivassalo till Kiiminki och Vasa till Simpele. En youtube stream är på kommande som alla intresserade kan följa med. Kom med och kör kontakter! Mer info i juli numrtet av tidningen Radioamatööri, bulletinen och e-postlistorna.
* Förhandsinfo: Lutikoiden tuuletus 26.9. *
Salon Radiokerhos traditionella Lutikoiden Tuuletus inhiberades i maj och kommer att hållas i stället lördagen 26.9. i Muurla klubbutrymmen. Evenemanget har hållits sedan 1991 så detta år firas alltså 30 års jubileum. Tilläggsuppgifter: Memma, oh1eg ät sral.fi. Välkommen med.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas GACW WWSA CW DX Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas NAC 2,3 GHz + up på tisdagen.
Följande veckoslut tävlas Ukrainian DX DIGI Contest och His Majesty The King of Spain Contest, SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor söndagen 28.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media