Radioamatööri år 2021

Radioamatööri 1/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi och Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi
Sida 4: Redaktionellt: Klubbarnas betydelse. Jorma Saloranta, OH2KI

Ryktena om min död är betydligt överdrivna. Detta yttrande av Mark Twain passar in på många  saker, bl.a. vår hobby och också RA-tidningen. Vi funderar, hur vi ska få nya medlemmar, vilka är grunderna vi erbjuder intresserade?  Dessutom finns perspektivet: vem eller vilka, förmedlar meddelanden, till vem och hur. Vår hobbys stenfot har varit tekniska experiment och kommunikation med våra radior. Detta är i grunden personlig aktivitet, till vilken klubbarna med sina medlemmar tillför synergier och målsättningar. Ett nytt fenomen är klubbarnas distanskurser. Förbundets mål är att hålla utbildningsmaterialet i skick, aktuellt och tillgängligt för alla. Vi borde försöka harmonisera examensfrågorna med något större lands motsvarande frågor.

Sida 5: Styrelsens spalt: Styrelsemedlemmarnas tankar under förbundets 100-årsjubileumsåret 2021.

Vad betyder det för dig att SRAL fyller 100 år? Vad är du speciellt stolt över i förbundets verksamhet eller i radioamatörhobbyn överhuvudtaget nu då juileumsåret inleds?
Svarar gör Jorma OH2KI, Jan OH1NDA, Jari OH2EXE, Dimi OH2DD och Tiina OH8BBO.

Sida 6-8: Nyheter från styrelsen Läs om styrelsemötena 11/2020 och 12/2020 på svenska här
Sida 9: Valberedningen informerar:

Ett tekniskt fel har konstaterats i den tabell som använts för rösträkningen. Felen är små och inverkar inte på valresultatet. Totalt 819 personer röstade, av dem 807 i det elektroniska valet. I ordförandevalet erhöll Jari Jussila OH2BU 227 röster och Jorma Saloranta OH2KI 589 röster. I styrelsevalet var rösterna enligt följande: Dimitrios Doukas 503, Jari Kekki 442 och Veli-Matti Pappinen 348.

Sida 10-11: Förbundets meddelanden: Medlemmarna beds föreslå mottagare av förbundets utmärkelser.
Sida 12-14: SRAL:s 100-utskott meddelar

Ett händelserikt jubileumsår har inletts. Varje månad händer det något. Du kan till exempel köra radio med specialanropet OH100SRAL eller samla kontakter för SRAL 100-awardet och ge utländska stationer möjlighet att köra minst hundra kontakter med finländska radioamatörer. Tre olika fotoutställningar är tillgängliga på förbundets webb. En utställning av självbyggd radioamatörutrustning kommer att ordnas på Tekniska museet. Den 18.4.2021 är det internationell radioamatördag. Flaggningsdag blir det 15.9.2021.

Sida 15: Stunder i historien. När OH2TK besökte ARRL:s huvudkontor. Reino Janhunen, OH2HK

Osmo A. Wiio OH2TK (1928-2013) var en betydande påverkare i Finlands Radioamatörförbund, som medlem, i styrelsen och som förbundets ordförande åren 1961-1966. Han kallades till hedersordförande år 1994. I slutet av år 1958 gjorde han en sex veckor lång resa i USA från Detroit till Florida. På resan besökte han också ARRL:s huvudkontor i Newington, Connecticut.

Sida 16-17: Marknadsföringsteamet meddelar: Vad får jag för min medlemsavgift?

Jag har betalat medlemsavgiften och får tidningen och kan delta i vår- och höstmötena samt sommarlägret. Är det allt? Varför är det viktigt att vara och förbli medlem i SRAL, och vad och vem drar nytta av det? Radioamatörförbundet har redan under flera årtionden försvarat radioamatörernas intressen då det gäller bl.a. lagstiftningen och frekvensallokeringen. Tack vare medlemsavgifterna kan förbundet vara med och påverka viktiga frågor. Förbundet kan också stöda nya unga radioamatörer med att komma igång med hobbyn. Som medlem kan du delta i olika utskotts verksamhet enligt dina egna intressen.

Sida 18-20: Minnen från tiden när jag sökte till fartygstelegrafist. Tapani Salminen, OH8KF

På långvåg lyssnade jag på radiofyrarna som sände sitt anrop och en lång bärvåg för att kunna fastställa riktningen. Då det var min tur att rycka in i militären bad jag att få börja på radistutbilningen, vilket också godkändes. På kvällarna efter tjänstgöringen samlades radioamatörerna för att hålla kontakter med telegrafi runt om i världen. Jag var också med och följde betagen med hobbyn. I något skede började jag få klart vad tecknen betydde. Entusiasmen ledde till att jag efter militärtjäntgöringen sökte till en internationell fartygstelegrafistkurs i Helsingfors hösten 1965. Utbildningen till fartygstelegrafist avslutades på våren 1966 och inom en månad var jag redan på väg med tåg till Vasa för att resa med färjan till Sverige och mönstrade ombord på M/S Margareta OFSQ. Mitt livs största äventyr på världshaven började.

Sida 21-26: Elementärklassens spalt: Strålningssäkerhet. Tomi Helpiö, OH2ID

Varje radioamatör borde ha klart för sig ungefär hurdan elektromagnetisk strålning som den egna stationen förorsakar människor. Få amatörer känner till de godkända gränsvärden och har jämfört dem med den egna stationens strålningsvärden. En normal stations strålningsinverkan ligger till alla lycka i allmänhet under gränsvärdena. I artikeln tas bland annat upp: Fältstyrka, icke-joniserande strålning, termisk påverkan, Evaluation i USA, Selbstanzeige i Tyskland, lagar och bestämmelser i Finland, Strålskyddscentralen STUK:s mätningar, metoder för att minska strålningsinverkan.

Sida 27-29: Från världen: Teknologi och amatörteknik som TV-show i 15 år. Teme Salminen, OH7T

Det var år 2005, Katrinaorkanen hade just bedarrat och Internet bredde ut sig till hela folket. I Mississippi i USA beslöt sig tre radioamatörer för att göra en programserie om teknologi och radioamatörteknik. På det sättet föddes den första och tillsvidare längsta serien om amatörradio. Programmet har nu kommit sänts månatligen de senaste 15 åren. Och det fortsätter.

Sida 30-31: Trångt med amatörer i rymden. Markku Tuhkanen, OH4UI

På den internationella rymdstationen ISS har firats radioamatörstationen ARISS’s 20 årsfest. Med Falcon 9 reste i samma kapsel hela fyra radioamatörer ut i rymden. ARISS:s riggar har förnyats.

Sida 32-38: Staycation-mål Märket. Tommi Rasila, OH3BRJ

DXPedition låter exotiskt och verkar vara tufft, men är inte nödvändigt det. En liten diskussion förde fyra personer på en charmerande speciell staycation till Märket. Resan var minnesvärd förutom för följets två färska radioamatörer även för junioren och XYL:en.

Sida 39-43: Teknik: Från pyramid till korsloop. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

OH-aktiviteterna har höjt intresset för 1,8 MHz bandet. Det är just en sådan verksamhet som vi borde främja. Bandets antenner är allmänt sett stora, varför man måste hitta på olika lösningar. I RA6/2020 numret skrev Raimo Lehto, OH2BCI: ”jag byggde en 160 meters pyramid”. Den kompakta antennen behöver bara en hög stödpunkt, som Rami konstaterar: ”Trämastens höjd bör vara minst 23 m, helst 25 m. Detta fick mig att fundera på alternativ, och sådana verkar finnas. Dock har varje lösning sina egna goda och dåliga sidor.

Sida 44-45: Hur deltog jag i traditionsradiohändelsen PRT31. Mika Suomalainen, OH6HGW

Jag började förberedelserna redan på våren, då jag noterade att en Yaesu FT-707 var till salu. Med tillverkningsnumret försäkrade jag mig om att den var tillverkad i maj 1980. Så jag köpte riggen. Det yttre skicket var något mellan kuslig och stygg.

Sida 46-47: Andra tidningar: En ordentlig mast.  Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

Från SRAL:s filarkiv kan medlemmarna nu ladda ner RA och fyra andra nordiska radioamatörtidskrifter: https://members.sral.fi/app/files.

Funk Amateur 4/2020: minns en resa till Pacific, Westkiribati, T30L och Nauru, C21WW. En SWR-mätare tillverkas för 100 kGz till 4,4 GHz. Funk Amateur 5/2020: presenterar RigPi stationsserver MFJ-1234. En Dxpedition till Fakaofo: Tokelau, ZK3A. Funk Amateur 9/2020: Reseberättelse från Pitcairn, VP6R. Funk Amateur 11/2020: byggnadsprojekt KiwiSDR. CQ DL 11/2020: antennprojekt Moxon för 20, 15 och 10 m. Var hittar man komponenter för Red Pitaya. Radio Rivista 10/2020: reparation av Icom IC-E90. Radio-REF: bygger en end fed 80/40 m antenn och installerar program för WSPR och FT8 på Red Pitayaradiokort. QTC 11/2020 (se ovan): presenterar radior, Hermes-Lite SDR och Hermes Lite 2 HPSDR-transceiver. Radioficionados Octubre 2020: gör transformatorer för end fedda antenner, EFHW. HB radio 5/2020: En ordentlig mast är 125 m och till häcken i toppen klättrar man inne i masten.

Sida 47: OG1XMAS delade ut julstämning med 9320 QSO. Timo Klimoff, OH1NOA

Market Reef DX Association ry (OH9A) är en liten, år 1995, registrerad förening som närmast har som verksamhet att aktivera anropet. Denna jul ville vi ordna en rolig aktivitet, med förebild närmast från Mellaneuropa. Anropet OG1XMAS skaffades för ändamålet. Sammanlagt hade vi 9320 kontakter, CW 57 %, PHONE 33 % och DIGI 10 %, till 103 DXCC-länder. Kontakterna kvitteras via Club Log, LoTW och eQSL.

Sida 48-49: Läsarna skriver: En kritisk syn på Radioamatööri-tidningen. Seppo Sisättö, OH1VR

Vår tidning Radioamatöörri har länge haft problem. En permanent långvarig huvudredaktör har inte hittats och därför har vi hamnat i en situation där dess nivå har varierat mycket från nummer till nummer.

Sida 50-52: Nu skall alla YL:ar tävla. Esa Korhonen, OH7WV & Anne Lähdes, OH2YL
Sida 55: Antenntemanummer 4/2021.

Sommaren är en bra tid att bygga antenner: radiokonditionerna är dåliga (åtminstone på HF) eller det finns tid för annat än att köra kontakter. Juni månads deadline för material är 25.5.2021, så skrivelser och foton kan du sända helst till ra-lehti@nullsral.fi eller per post till Radioamatööri-lehti, SRAL rt, PL 44, 00441 Helsingfors.

Sida 58: Silent key: Pentti ”Lana” Lanakoski

Pentti ”Lana” Lanakoski, OH5NST, tidigare OH5TG (1931-2020) är borta. Han var grundande medlem av Kouvolan Radiokerho, sekreterare de första åren och senare år verksamhetsgranskare.

Sida 59-63: Rarest DXCC Country of the World – Albania (ZA) 50 years ago. Martti Laine

Det är verkligen fantastiskt att tänka sig att det sällsyntaste landet 1970 fanns i centrum av Europa.

Bakpärmen: Förbundets 100-årshistorik har nu publicerats. Medlemspriset är 25 euro. Beställning via webbportalen, per telefon eller e-post.


Radioamatööri 2/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 
Sida 4: Redaktionellt: En förenings administration. Jorma Saloranta, OH2KI

Näringslivets modeströmningar och benämningar odlas också inom SRAL. Det finns missioner, visioner och strategier. Ordförandena för med sig de egna sätten att fungera. Ifall man har erfarenhet av kommunalpolitik, innebär det bra lobbade beslutsförslag till mötena. Har man erfarenhet av näringslivet avgör målsättningarna. Medveten om min egen bakgrund strävar jag efter kreativa lösningar mellan de nämnda attitydsätten. Under inledningen av min ordförandeperiod har jag fått en del önskemål och respons. Huvudlinjen för dem är information, tidningen, öppenhet, Internet, och speciellt OH-katalogen.

Sida 5: Styrelsens spalt: Mera slitgöra. Jari Keki, OH2EXE

Så sa man åt mig, då jag efter höstmötet satte på mig rocken vid klädstället. För ett år sen skrev jag, att jag under 2019 blev övertygad om att jag kommer att kandidera för perioden 2021-2023. Man har frågat mig om inte SRAL bara är 94 år gammal. Då jag besöker byrån tittar jag på den plakett som finns på väggen. På den finns årtalet 1991 då SRAL firade sitt 70-årsjubileum. Under julen värmde glöggen som detta år avnjöts ur SRAL100 emaljmuggen. Följande som jag väljer som läsprojekt är SRAL:s 100-årshistorik. Boken är välskriven. Boken förenar oss alla radioamatörer.

Sida 9: Byrån meddelar

Tidningsarkivet är åter i användning på medlemssidorna, där du nu kan ladda ner Radiomatööri-tidningen med början från 2008, samt de publikationer som de nordiska radioamatörförbunden ger ut (QTC, QZ, Amatorradio och CQTF). Den elektroniska OH-katalogen och andra funktioner tas i bruk senare. Medlemssidorna hittar du på adressen: https://members.sral.fi/app/

Sida 10: Information från arbetsgruppen för bestämmelser

SRAL stöder IARU:s arbete Finlands Radioamatörförbund stöder den Internationella Radioamatörunionen IARU och dess arbete för att bevara 23 cm för radioamatörbruk.

Sida 11-13: SRAL:s 100 årsutskott meddelar

Fotografiutställningen öppnades, jubileumsåret fortsätter.  Utställningen kan ses till årets slut på adressen: https://sral100kuvat.sral.fi/ Utställningen på Tekniska muséet kommer på grund av coronaläget att öppnas 20 april och är öppen till 8 augusti. Kom med på YL-pedition till Katanpää fästningsö 12-15.8. Den internationella radioamatördagen äger rum den 18 april 2021. Dagen är planerad som en händelsedag för klubbarna. Vi kör radio! Vill du använda jubileumsanropet OH100SRAL? Klubbarna och medlemmar kan använda anropet hela året. På sommarlägret i Tammela ordnas en OT-träff torsdagen den 15 juli. Festmåltid på lördagskväll 17 juli. 15 september är det flaggningsdag för 100-åriga SRAL.

Sida 13-14: SRAL 100-år – jubileumsaward. OH-stationer med kraft i etern.

SRAL100-firandet sker också på radiobanden. OH-stationerna har större kraft än sin mängd också i radiovärlden. OH-stationerna stöder sitt förbund med en större medlemsprocent än något annat av IARU:s medlemsländer. 18.4 på internationella radioamatördagen är starten för SRAL 100-år -jubileumsawardet. Förutom anropet OH100SRAL används också OH2A, OF2HQ, OH0W, OJ0C, OH2YOTA, OI3AX, OH6SRAL, OF9X.

Sida 15-17: Evenemang

Välkommen på jubileumsårets sommarläger till Eerikkilä. OH3AD Riihimäen Kolmoset, OH3AD arrangerar jubileumsårets sommarläger 15-18.7. på Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Anmälan bör göras senast 31.5.2021.

Sida 18: Klubbar

På Keski-Uudenmaan Radioamatöörits, OH2AP, årsmöte utsågs Matti Friman, OH2BDQ till klubbens hedersordförande.

Sida 19: Stunder i historien – från långdistanslöpare till radioamatör. Reino Janhunen, OH2HK

Tatu Kolehmainen (1885-1967) var den äldsta av de legendariska löparbröderna från Kuopio. Tatu var i tiderna en av de bästa långdistanslöparna. Han slutade springa år 1924, men det tändes en gnista för radioamatörhobbyn, som räckte resten av livet.

Sida 20: Historia: Big Gun-test – och en liten pistol. Reino Janhunen, OH2HK

I DX-kolumner syns alltid då och då termen ”Big Gun”. Någon kan ha en oklar bild av vad som menas med termen. Gör en Big Gun-test och se till vilken grupp du hör: Big Gun, Liten pistol eller ett hopplöst fall.

Sida 21-29: Historia: Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y – Finlands Radiotelegrafistförbund rf. – 100 år sedan grundandet. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

I radions barndom var det inte stor skillnad mellan de ”yrkesmässiga” radisterna och övriga aktörer. Frekvenserna delades mer eller mindre harmoniskt. Efter första världskriget utvecklades den finländska radioverksamheten inom militären.

Sida 30-34: Elementärklassens spalt – Quad. Timo Helpiö, OH2ID, oh2 at sral.fi

Quaden har en gång varit en populär riktantenn bland radioamatörer. Nu har yagiantennen nästan helt utklassat den som radioamatörantenn. Det innebär ändå inte att Quaden inte fortfarande skulle vara en bra antenn. Antennen utvecklades för den kristna radiostationen HCJB i Equador av Clarence Moore, W9LZX, som på 1940-talet arbetade som ansvarig för stationen uppe i Andernas berg. Stationen sände på 12 MHz området med 10 kW. Antennen hade fyra element. Stationen var på hög höjd (ca 3000 m över havet) där luften var tunnare och genomslagshållfastheten lägre än vid havsnivån. Torr luft är en god isolator vid havsnivå, ca 3 MV/m. Då man kommer högre upp sjunker genomslagshållfastheten avsevärt, speciellt vid fuktigt väder. Dessa omständigheter medförde synliga koronaurladdningar i sändningsantennens hörn. Koronaurladdningarna medförde så höga temperaturer att antennens ändar smalt, smält aluminium föll till marken och antennen förstördes.

Sida 35-37: Teknik: Hur använder man NanoVNA? R. Kemppainen, OH8OJ

Timo, OH1TH/OH5TA, presenterade i RA-tidning 7-8/2020 ett intressant mätinstrument, NanoVNA. Jag kom på att jag kunde ha användning för en sådant. Vad kan man göra med det. Det fordras vissa utgångsvärden och nyfikenhet, självstudier hjälper. En god hjälp med studierna hur VNA-mätinstrumentet fungerar är FUNKAMATEUR-tidningens Netzwerktester FA-NWT 2 anvisning (funkamateur.de). Samtidigt kan man köpa en RF Demo Kit, som är en mångsidig grund för testning av strömkretsar.

Sida 38-39: Memoarer: ”Detta QSO kommer jag ihåg”. Jorma Saloranta, OH2KI

Redaktionen påbörjar en liten hörnkolumn med banderfarenheter. Mitt önskemål är, att läsarna sänder sina egna erfarenheter från banden till oss. Sänd post till toimisto@nullsral.fi.

Sida 40-41: Historia: Owen K. Garriott, W5LFL – världens första radioamatörkontakt från rymden. Markku, OH8UV

Owen Garriott började arbeta vid NASA 1965. Han arbetade i rymden på Skylab 3 60 dagar 1973 och tio år senare 10 dagar som uppdragsspecialist på rymdfärjan Columbia, STS-9 (28.11–8.12.1983). På denna färjflygning hade han världens första radioamatörkontakt från rymden med sitt eget anrop W5LFL. I början av december 1983 hörde vi Owen i Paltamo skola med en liten IC2E rig.

Sida 42-44: Historia: En radiokontakt: år 1951 eller 1952? Timo Kilpinen, OH2KYW/OH2RE

I min farbror Matti Kilpinen OH2RE:s logg finns följande anteckning: datum 27.12.1952 började 17.30 slutade 17.50, motstation W2ZXM/mm, RST gett 59+40, fått 44, använt område 28 MHz, vågtyp A3, anmärkningar avbröts konditionerna tog slut. I loggen har senare antecknats: Kurt Carlson W2ZXM/mm, SS Flying Enterprise. Dessa kontaktuppgifter finns på en sida på vilken samlats uppgifter från lappar på bordet under perioden 1952-1955. Jag fick Marttis loggbok som arv 2017.

Sida 44: Byrån meddelar: Medlemsförslag och förslag till utmärkelser bör sändas senast 18.5
Sida 45-46: Övriga tidningar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

QST November 2020 börjar med att bygga ”Build a DSP Audio Filter”. Kan vara bra för en gammal radio med dåligt filter. ”Military Mast Problems and Solutions” kan tillämpas på annat än trefotiga mobila antenner. QST December 2020 har en reserapport ”Next Destination: Tokelau, ZK3A”. Testar ”Yeasu FTDX101MP MF, HF och 6 m” och handradion ”Radioddity GA-510 Dual-Band Handheld Transceiver”. QTC 12/2020 berättar om en ny störkälla: ”Störningar från solcellsanläggningar”. QTC 1/2021 berättar om ”Både gammalt och nytt”. Italienska Radio Rivista 11/2020 bygger en ”UP Converter QRPper Satellite ES’Hail”. Nederländska Eletron 12/2020 bygger igen ”Arduino Morse Box”. Franska Radio-REF 11/2020 presenterar programmet ”Introduction à GNU Radio (1)”. CQ DL 10/2020 presenterar ett förnyat mätinstrument ”Der NanoVNA wird erwachsen”.  CQ DL 12/2020 konstaterar att nya radior är bra ”Der IC-705 im Test”. Hanteringen av QSL kort kunde försnabbas om de förses med streckkod ”QR-Code auf QSL-karten mit HAM OFFICE scannen”. CQ DL 1/2021 innehåller flera byggbeskrivningar. Funk Amateur 12/2020 berättar om pedition ”Signale aus Betlehem, Mit bis zu 40 W auf 3 cm senden”. Om fjärrstyrning av radio berättas i ”Remote-Betrieb des Icom IC-705 über WLAN”.

Sida 46: Byrån meddelar: Förbundets verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse för 2020 samt revisionsmaterial har publicerats på förbundets webbplats.
Sida 47: YL-spalten: YL-utskottet och nya vindar. 

YL-utskottet har följande sammansättning: Mia, OH4HNT/ OH4ML, Tiina, OH8BBO/ OH88T, Jaana, OH6AX/ OH0MYL och Anne, OH2YL/ OG30YL/ OG0YL.

Sida 49: DX-spalten. Esa Korhonen, OH7WV

Den ursprungliga DX-spalten har återkommit till tidningen. Då jag började skriva detta stötte jag genast på en utmaning. Det skulle ju vara så lätt att skriva om vad som hörts på banden, är och kommer att ske inom två tre veckor. Här måste man se minst en månad framåt. Insamlande av material, ombrytning, tryckning och postning tar sin tid.

Sida 50-51: Tävlingar. Esa Korhonen, OH7WV

Efter en paus återkommer också HF-tävlingsfrågor. Förbundets HF-tävlingsutskott för 2021 har utsetts.

Sida 51-53: Reglerna för elementärklasstävlingar. 

Avsikten med tävlingen är att vänja elementärklass- och nya allmänklassamatörer med HF-tävlingar samt aktivera klubbarna och second operatorer.

Sida 58: Antenntemanummer 4/2021 

Sommaren är en bra tid att bygga antenner: radiokonditionerna är dåliga (åtminstone på HF) eller det finns tid för annat än att köra radio. RA 4/2021 är ett antenntemanummer. Sänd in material senast 25.5.2021.

Sida 63: Silent key: Reijo ”Retu”Lindevall, OH3WK, avled 1.12.2020
Sida 64: Silent key: Juhani Aappo Tuovinen, OH7E Sida 65: Finlands STAYHOME-team fick en lyckospark = Yaesu FT-891-transceiver 
Sida 65: Förbundets 100-årshistorik kan nu beställas 
Sida 66: Ungdom: YOTA Online -projektet bakom kulisserna 

Live-sändningar hålls varje månads sista torsdag kl. 21:00 finsk tid. Sändningarna kan följas på YouTube, Facebook och Twitch med @hamyotakonto.

Sida 67: Ungdom: Nyheter från ungdomsteamet 

Ny teamledare är Niko, OH5CZ för teamet som för övrigt har oförändrad sammansättning. Nyheter kan du läsa på bloggen på adressen www.sral.fi/nuoriso.

Bakpärmen: Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL!


Radioamatööri 3/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 

Sida 2: Milstolpar, vändpunkter och stunder i historien
På sida 21 finns Reino OH2HK:s förbundshistoria i ett nötskal samt en förteckning över ordförande och hedersmedlemmar. 
 Sida 2: Teknik, teknik
 Tomi OH2ID berättar om den digitala[JJ1]  monitorn LP-500, på sida 32, Mika OH6HGW om President Liberty-monofonens användning med Yaesu, på sida 32 och Eero-Pekka OH2NFI om bedömning av toroider, på sida 37.
 Sida 2: Bli radioamatör på nätet
Tampereen Radioamatöörit, OH3NE, hade en nationell radioamatörkurs på Internet denna vår. Med början på sida 26 ger Tiiti OH3HNY en allmän översikt om nätkursen, Vellu OH7FQH berättar om utbildning via nätet och Esa om egna erfarenheter som kursdeltagare.
 Sida 4: Ledare: Vår hundraåriga historia i medvind. Jorma Saloranta, OH2KI
 Vårt förbund firar jubileumsår, för informationskanalerna produceras värdefullt historiskt material. Vår historik fick ett gott mottagande, boken är författaren Jonna Pulkkinens syn på förbundets 100-åriga historia utgående från det material som tillställts henne. Saknas något? Säkerligen är det så. Allmänt finns i föreningars och organisationers historiker en förteckning på hederspersoner. Då nästa historik skrivs, borde där finnas en förteckning över värderade medlemmar.
Sida 5-6: Styrelsens spalt: Då det är dags att ta ned antennerna. Dimi Doukas, OH2DD
Då jag ser på vår medlemskårs åldersfördelning, bildar 50-79 åringarna (den grupp jag just har kommit i) ca 72 % av medlemskåren. Då och då träffar man på amatörer, som måste ta ned sina antenner och t.ex. flytta från egnahemshus till våningshus eller till serviceboende, och i vissa fall sedan till bäddavdelning. Alla har inte möjlighet till alternativet remotestation, då en sådan inte kan anskaffas. Jag föreslog i fjol i Finhamgruppen, att det skulle vara möjligt att bygga en lyssnarradio t.ex. med Raspberry, så att lyssnande skulle vara enkelt. Web-SDR behöver förstås Internet.
 Sida 7: Referat från styrelsens möten 3 och 4(2021. Läs på svenska här
Sida 8: Statistikuppgifter om förbundets medlemmar
I april 2021 var medlemsantalet 3375 av vilka 157 är klubbar eller föreningar. Av personmedlemmarna utgör ålderskategorin 50-79 år 72% medan medlemmar under 49 år utgör 20%. De unga utgör ca 3,5%.
Sida 8: Medlemsenkät
Finlands Radioamatörförbund uppmanar alla medlemmar att svara på undersökningen om medlemsförmåner. Med denna enkät vill förbundet kartlägga medlemmarnas åsikter om de nuvarande medlemsförmånerna och utveckla verksamheten utgående från svaren. Man svarar anonymt på frågorna. Frågor relaterade till medlemsundersökningen kan skickas till toimisto@nullsral.fi. Enkäten finns på förbundets webbsida.
Sida 9-10: Bestämmelsearbetsgruppen meddelar.
Finlands Radioamatörförbund SRAL ry och Internationella Radioamatörunionen IARU är i spetsen för intressebevakningen gällande radiostörningar. De flesta av oss har under årens lopp noterat hur våra älskade frekvensområdens bottenstörnivå successivt har ökat. Bakgrunden är den teknokogiska utvecklingen av elutrustning. I elutrustningen har införts allt mera lätt och billig effektelektronik, som med sina skarpa pulsar åstadkommer brus och andra störningar på ett brett radiospektrum.
Sida 11-16: Innehållet utgår på grund av att sommarlägret är inställt.
Sida 17-23: Stunder i historien. Reino Janhunen, OH2HK
Lyssnandet på amatörbanden på 1940-talet.
Vi hade hemma i Borgå en rak Luxormottagare, som saknade kortvågsband, i övrigt en känslig och bra apparat. Detta förargade litet, för jag var speciellt intresserad av att lyssna på kortvågsområdet. Där intresserade de utländska rundradiostationerna och radioamatörerna, som på bättre mottagare var utmärkta områden: 80 m, 40 m och 20 m. 
Berättarens blygsamma, men tacksamma del.
Då jag än en gång studerade gamla RA-tidningar och innehållsförteckningar, konstaterade jag att jag skrivit mina första inlägg i tidningen 1957. Skrivandet har med några pauser pågått under 60 år. 
Verkliga DX-peditioner.
Då jag bläddrade genom gamla diabilder hittade jag denna bild från 1964. Vi hade med XYL:n reserverat en semesterresa till Mariehamn, på Åland. Samtidigt hade en grupp ivriga DX-are rest tält, stationer och antenner på Lotsberget. 
Milstolpar och vändpunkter i radions och SRALry:s historia från 1900 till 2021
Sida 24: Finlands Radioamatörförbunds ordförande och SRAL:s hedersordförande.
Börjande med den första ordföranden Leo Lindell 1921-1924 ...
Sida 25: SRAL:s hedersmedlemmar.
Leo Lindell 1931-1936 ...
Sida 26-28: Utbildning: Bli radioamatör på nätet – försök med en nationell nätkurs. Tiiti Kellomäki, OH3HNY
Den senaste tiden har det talats mycket om inskränkning av människans grundrättigheter. På grund av RA-tidningens utgivningstidtabell hann inte kursen med i tidningen, och därför kunde någon potentiell kursdeltagare ha blivit på stranden. 29 personer deltog i elementärkursen, hälften från Birkaland och resten runt om i landet. På detta sätt kan kurser erbjudas sådana orter, där klubbarna inte kan eller orkar ordna egna kurser.
Sida 29-30: Tankar från en nätkursutbildare. Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH
Då detta skrivs har nästan hälften av kursdeltagarna klarat sin examen och väntar på post från Traficom. Detta måste anses som en god prestation. Om nån föreställer sig att nätstudier är lättare än traditionella studier i klass, har den mycket fel. Under en traditionell klassundervisning kan en erfaren lärare läsa av deltagarnas kroppsspråk, då man avancerar för fort och på för hög nivå, och när mättnadströskeln har uppnåtts och det är tid att hålla paus eller byta tillvägagångssätt.
Sida 31: Hälsning från en nöjd kursdeltagare. Esa Kallinen
Jag deltog i OH3NE:s radioamatörkurs under februari-mars 2021. Kursen förverkligades som distansundervisning och enligt min uppfattning passade studiesättet relativt bra för att behandla frågorna. Trots att samspelet mellan utbildarna och studerande ibland är ganska litet, uppstod i någon mån också diskussion.
Sida 32-36: Teknik: LP-500 Digital monitor – följ din utsändnings renhet i realtid. Tomi Helpiö, OH2ID oh2id@nullsral.fi
Jag skrev nyligen i Elementärspalten (RA 6/2020) om utsändningens renhet. Inspirerad av ämnet började jag söka lämpliga utrustningar och fann en sådan. Började söka utrustning på Internet, som skulle passa för granskning av utsändning. Hittade många USB-oscilloskop och spektrumanalysatorer. Till sist hittade jag Larrys, N8LP, sida där jag fann det jag sökte: LP-500 Digital Station Monitor.
Sida 37-38: Teknik: Utvärdering av toroider. Eero-Pekka Mänd, OH2NFI
Ibland får man toroider i sin hand, som man inte ser annat än mått på och känner vikten. Man borde kunna bedöma, vad de kan användas till. Jag presenterar här en formel, med vars hjälp man får tillräcklig noggrannhet för att beräkna toroidens permeabilitet.
Sida 39-40: Teknik: Anpassning av President Liberty-monofonen till Yaesu. Mika Suomalainen, OH6HGW
Remotekörning är dagens ord, men körning från soffan är också viktigt. Själv gjorde jag en gång en fem meter lång mikrofonsladd till Yaesu, men inte kunde jag gå med den till köket. Min fru tillrättavisade mig också nån gång då sladden var på golvet tvärs över rummet. För LA-telefoner säljs trådlösa mikrofoner och från det började tanken. På Uteks listor hittade jag President Liberty-trådlösa monofonmikrofon till ett mänskligt pris. 
Sida 41: Detta QSO kommer jag ihåg: Katashi KH6IJ. Timo Kiiski, OH1TH 
Någon gång i mitten på 1970-talet, en vacker vårdag, fick jag ett 14 MHz antennelement av aluminium färdigt. Jag satte det på marken på små träklossar delvis i gräset. Beslöt prova det genast, så matarledningen till stationen, avstämde och kallade CQ på CW på 14 MHz. KH6IJ, Katashi svarade direkt. Då jag berättade förvånad och upphetsad, att antennen var bara på några centimeters höjd över marken, svarade han: ”Lyft upp den högre, så blir det bättre”.
Sida 42: Detta QSO kommer jag ihåg: SOS. Raimo Lehto, OH2BCI
Mycket har jag fått höra och uppleva på banden under mina 58 år, men bara en gång har jag fått uppleva ett äkta nödanrop ”SOS”. Min berättelse är inte lång, men kanske värd att berätta. Förhoppningsvis fås likadana erfarenheter samlade enligt önskemål av Jorma, OH2KI.
Sida 43: Detta QSO kommer jag ihåg: Gerry 5B4PB. Pasi Bergman, OH3WS
1 juli 1962 någon gång efter midnatt lyssnade jag efter QSO:n på 40 m CW. Min sändare var av elementärklasstyp med kristallstyrning enligt beskrivning av OH2TK (SK) och röret EL83, ineffekt 10 W och uteffekt 6 W. Efter kl. 0100 GMT hörde jag nära min frekvens en station som många gånger sände ett fem tecken långt ord. Vad kunde det vara? Till sist fick jag klart anropet 5B4PB. Kl. 0115 svarade stationen, gav rapporten 569, namn Gerry och QTH Famagusta. Det var mitt 581:a QSO. 
Sida 44-45: Övriga tidningar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi
Funk Amateur 1/2021 berättar om DX-peditionen ”Z66DX-Dxpedition mit Startschwierigkeiten”. ”Hilfsprogramme für die JT/FT-Secearten” berättar om några mer eller mindre användbara program för att underlätta digitaloperation. ”Aktuelle SDR-Remote-Software im Vergleich” berättar om flera fjärrstyrprogram för radion. Funk Amateur 3/2021 undersöker radion ”Icom QRP-Multiband-Transceiver IC-705”. CQ DL 3/2021 undersöker körsäkerheten under olika förhållanden. ”Ein FT8-QRP-Transceiver” och ”Für 2,4-GHz-Satellitenantennen Einfacher SWR-Indikator” är byggnadsprojekt. HB radio 1/2021 publicerar nya bestämmelser där man försöker underlätta byråkratin en aning för tråd- och vertikalantenner. Radioficionados Febrero 2021 berättar om ”Antena multibanda G5RV” och ”La antena Windom en V inverteda”. QTC 2/2021 undrar hur det ”Perfekta DMR-ljudet” är och bygger en kombinerad förförstärkare, kompressor och ljudfilter. ”Antennböcker och antennbiblar” presenterar de populäraste antennböckerna. QST February 2021 behandlar mastarbetsskydd. ”Create Your Own 1:1 Coax Choke Baluns” är en användbar artikel som visar hur man får fram hur många varv koaxial behövs för att göra en fungerande balun. ”Using Your 16-Meter Vertical on 80 Meters” bygger en enkel anpassningsenhet. Testar ”Icom IC-705 HF/VHF/UHF Multimode Portable Transceiver”. Presenterar “Three High-Power Dry Dummy Loads”. QST March 2021 firar att “Here Comes Cycle 25!”. Solfäcksmaximimet borde enligt prognoserna bli bra. Testas ”Apache Labs ANAN-7000DLE MKII HF and 6-Meter SDR Transceiver with i7 CPU”. Presenteras “tinySA-Small Spectrum Anayzer”.
Sida 46: En senior blir radioamatör. Seppo Sisättö, OH1VR
Tuomo ”Thomas” Päiväranta OH3BNC är ett exempel på seniorer som blir radioamatör. Gnistan till hobbyn hade tänts redan 1962 under militärtjänstgöringen, då han fick 1 klass soldatradiotelegrafistexamen. Sedan kom grundande av familj och karriär. Som pensionär började gnistan glöda 2018 under en traditionell golfvecka på Solkusten. 
Sida 57: Silent key: Juhani Muisto Elovalkama ”Jussi”, OH1TK, 1932-2021. Merja Koivaara, OH1EG
Sida 58: Ungdomen. En ny typ av tävling är nu här! 
IARU Region 1:s ungdomsarbetsgrupp ordnar i samarbete med Ungerns Radioamatörförbund (MRASZ) ”YOTA Contest”-tävlingen. Målsättning med tävlingen är, att framhäva unga radioamatörer och YOTA-projektet bättre och samtidigt uppmuntra unga att delta i tävlingen.

 [JJ1]