Radioamatööri år 2021

Radioamatööri 1/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi och Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 4: Redaktionellt: Klubbarnas betydelse. Jorma Saloranta, OH2KI

Ryktena om min död är betydligt överdrivna. Detta yttrande av Mark Twain passar in på många  saker, bl.a. vår hobby och också RA-tidningen. Vi funderar, hur vi ska få nya medlemmar, vilka är grunderna vi erbjuder intresserade?  Dessutom finns perspektivet: vem eller vilka, förmedlar meddelanden, till vem och hur. Vår hobbys stenfot har varit tekniska experiment och kommunikation med våra radior. Detta är i grunden personlig aktivitet, till vilken klubbarna med sina medlemmar tillför synergier och målsättningar. Ett nytt fenomen är klubbarnas distanskurser. Förbundets mål är att hålla utbildningsmaterialet i skick, aktuellt och tillgängligt för alla. Vi borde försöka harmonisera examensfrågorna med något större lands motsvarande frågor.

Sida 5: Styrelsens spalt: Styrelsemedlemmarnas tankar under förbundets 100-årsjubileumsåret 2021.

Vad betyder det för dig att SRAL fyller 100 år? Vad är du speciellt stolt över i förbundets verksamhet eller i radioamatörhobbyn överhuvudtaget nu då juileumsåret inleds?
Svarar gör Jorma OH2KI, Jan OH1NDA, Jari OH2EXE, Dimi OH2DD och Tiina OH8BBO.

Sida 6-8: Nyheter från styrelsen Läs om styrelsemötena 11/2020 och 12/2020 på svenska här
Sida 9: Valberedningen informerar:

Ett tekniskt fel har konstaterats i den tabell som använts för rösträkningen. Felen är små och inverkar inte på valresultatet. Totalt 819 personer röstade, av dem 807 i det elektroniska valet. I ordförandevalet erhöll Jari Jussila OH2BU 227 röster och Jorma Saloranta OH2KI 589 röster. I styrelsevalet var rösterna enligt följande: Dimitrios Doukas 503, Jari Kekki 442 och Veli-Matti Pappinen 348.

Sida 10-11: Förbundets meddelanden: Medlemmarna beds föreslå mottagare av förbundets utmärkelser.
Sida 12-14: SRAL:s 100-utskott meddelar

Ett händelserikt jubileumsår har inletts. Varje månad händer det något. Du kan till exempel köra radio med specialanropet OH100SRAL eller samla kontakter för SRAL 100-awardet och ge utländska stationer möjlighet att köra minst hundra kontakter med finländska radioamatörer. Tre olika fotoutställningar är tillgängliga på förbundets webb. En utställning av självbyggd radioamatörutrustning kommer att ordnas på Tekniska museet. Den 18.4.2021 är det internationell radioamatördag. Flaggningsdag blir det 15.9.2021.

Sida 15: Stunder i historien. När OH2TK besökte ARRL:s huvudkontor. Reino Janhunen, OH2HK

Osmo A. Wiio OH2TK (1928-2013) var en betydande påverkare i Finlands Radioamatörförbund, som medlem, i styrelsen och som förbundets ordförande åren 1961-1966. Han kallades till hedersordförande år 1994. I slutet av år 1958 gjorde han en sex veckor lång resa i USA från Detroit till Florida. På resan besökte han också ARRL:s huvudkontor i Newington, Connecticut.

Sida 16-17: Marknadsföringsteamet meddelar: Vad får jag för min medlemsavgift?

Jag har betalat medlemsavgiften och får tidningen och kan delta i vår- och höstmötena samt sommarlägret. Är det allt? Varför är det viktigt att vara och förbli medlem i SRAL, och vad och vem drar nytta av det? Radioamatörförbundet har redan under flera årtionden försvarat radioamatörernas intressen då det gäller bl.a. lagstiftningen och frekvensallokeringen. Tack vare medlemsavgifterna kan förbundet vara med och påverka viktiga frågor. Förbundet kan också stöda nya unga radioamatörer med att komma igång med hobbyn. Som medlem kan du delta i olika utskotts verksamhet enligt dina egna intressen.

Sida 18-20: Minnen från tiden när jag sökte till fartygstelegrafist. Tapani Salminen, OH8KF

På långvåg lyssnade jag på radiofyrarna som sände sitt anrop och en lång bärvåg för att kunna fastställa riktningen. Då det var min tur att rycka in i militären bad jag att få börja på radistutbilningen, vilket också godkändes. På kvällarna efter tjänstgöringen samlades radioamatörerna för att hålla kontakter med telegrafi runt om i världen. Jag var också med och följde betagen med hobbyn. I något skede började jag få klart vad tecknen betydde. Entusiasmen ledde till att jag efter militärtjäntgöringen sökte till en internationell fartygstelegrafistkurs i Helsingfors hösten 1965. Utbildningen till fartygstelegrafist avslutades på våren 1966 och inom en månad var jag redan på väg med tåg till Vasa för att resa med färjan till Sverige och mönstrade ombord på M/S Margareta OFSQ. Mitt livs största äventyr på världshaven började.

Sida 21-26: Elementärklassens spalt: Strålningssäkerhet. Tomi Helpiö, OH2ID

Varje radioamatör borde ha klart för sig ungefär hurdan elektromagnetisk strålning som den egna stationen förorsakar människor. Få amatörer känner till de godkända gränsvärden och har jämfört dem med den egna stationens strålningsvärden. En normal stations strålningsinverkan ligger till alla lycka i allmänhet under gränsvärdena. I artikeln tas bland annat upp: Fältstyrka, icke-joniserande strålning, termisk påverkan, Evaluation i USA, Selbstanzeige i Tyskland, lagar och bestämmelser i Finland, Strålskyddscentralen STUK:s mätningar, metoder för att minska strålningsinverkan.

Sida 27-29: Från världen: Teknologi och amatörteknik som TV-show i 15 år. Teme Salminen, OH7T

Det var år 2005, Katrinaorkanen hade just bedarrat och Internet bredde ut sig till hela folket. I Mississippi i USA beslöt sig tre radioamatörer för att göra en programserie om teknologi och radioamatörteknik. På det sättet föddes den första och tillsvidare längsta serien om amatörradio. Programmet har nu kommit sänts månatligen de senaste 15 åren. Och det fortsätter.

Sida 30-31: Trångt med amatörer i rymden. Markku Tuhkanen, OH4UI

På den internationella rymdstationen ISS har firats radioamatörstationen ARISS’s 20 årsfest. Med Falcon 9 reste i samma kapsel hela fyra radioamatörer ut i rymden. ARISS:s riggar har förnyats.

Sida 32-38: Staycation-mål Märket. Tommi Rasila, OH3BRJ

DXPedition låter exotiskt och verkar vara tufft, men är inte nödvändigt det. En liten diskussion förde fyra personer på en charmerande speciell staycation till Märket. Resan var minnesvärd förutom för följets två färska radioamatörer även för junioren och XYL:en.

Sida 39-43: Teknik: Från pyramid till korsloop. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

OH-aktiviteterna har höjt intresset för 1,8 MHz bandet. Det är just en sådan verksamhet som vi borde främja. Bandets antenner är allmänt sett stora, varför man måste hitta på olika lösningar. I RA6/2020 numret skrev Raimo Lehto, OH2BCI: ”jag byggde en 160 meters pyramid”. Den kompakta antennen behöver bara en hög stödpunkt, som Rami konstaterar: ”Trämastens höjd bör vara minst 23 m, helst 25 m. Detta fick mig att fundera på alternativ, och sådana verkar finnas. Dock har varje lösning sina egna goda och dåliga sidor.

Sida 44-45: Hur deltog jag i traditionsradiohändelsen PRT31. Mika Suomalainen, OH6HGW

Jag började förberedelserna redan på våren, då jag noterade att en Yaesu FT-707 var till salu. Med tillverkningsnumret försäkrade jag mig om att den var tillverkad i maj 1980. Så jag köpte riggen. Det yttre skicket var något mellan kuslig och stygg.

Sida 46-47: Andra tidningar: En ordentlig mast.  Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

Från SRAL:s filarkiv kan medlemmarna nu ladda ner RA och fyra andra nordiska radioamatörtidskrifter: https://members.sral.fi/app/files.

Funk Amateur 4/2020: minns en resa till Pacific, Westkiribati, T30L och Nauru, C21WW. En SWR-mätare tillverkas för 100 kGz till 4,4 GHz. Funk Amateur 5/2020: presenterar RigPi stationsserver MFJ-1234. En Dxpedition till Fakaofo: Tokelau, ZK3A. Funk Amateur 9/2020: Reseberättelse från Pitcairn, VP6R. Funk Amateur 11/2020: byggnadsprojekt KiwiSDR. CQ DL 11/2020: antennprojekt Moxon för 20, 15 och 10 m. Var hittar man komponenter för Red Pitaya. Radio Rivista 10/2020: reparation av Icom IC-E90. Radio-REF: bygger en end fed 80/40 m antenn och installerar program för WSPR och FT8 på Red Pitayaradiokort. QTC 11/2020 (se ovan): presenterar radior, Hermes-Lite SDR och Hermes Lite 2 HPSDR-transceiver. Radioficionados Octubre 2020: gör transformatorer för end fedda antenner, EFHW. HB radio 5/2020: En ordentlig mast är 125 m och till häcken i toppen klättrar man inne i masten.

Sida 47: OG1XMAS delade ut julstämning med 9320 QSO. Timo Klimoff, OH1NOA

Market Reef DX Association ry (OH9A) är en liten, år 1995, registrerad förening som närmast har som verksamhet att aktivera anropet. Denna jul ville vi ordna en rolig aktivitet, med förebild närmast från Mellaneuropa. Anropet OG1XMAS skaffades för ändamålet. Sammanlagt hade vi 9320 kontakter, CW 57 %, PHONE 33 % och DIGI 10 %, till 103 DXCC-länder. Kontakterna kvitteras via Club Log, LoTW och eQSL.

Sida 48-49: Läsarna skriver: En kritisk syn på Radioamatööri-tidningen. Seppo Sisättö, OH1VR

Vår tidning Radioamatöörri har länge haft problem. En permanent långvarig huvudredaktör har inte hittats och därför har vi hamnat i en situation där dess nivå har varierat mycket från nummer till nummer.

Sida 50-52: Nu skall alla YL:ar tävla. Esa Korhonen, OH7WV & Anne Lähdes, OH2YL
Sida 55: Antenntemanummer 4/2021.

Sommaren är en bra tid att bygga antenner: radiokonditionerna är dåliga (åtminstone på HF) eller det finns tid för annat än att köra kontakter. Juni månads deadline för material är 25.5.2021, så skrivelser och foton kan du sända helst till ra-lehti@nullsral.fi eller per post till Radioamatööri-lehti, SRAL rt, PL 44, 00441 Helsingfors.

Sida 58: Silent key: Pentti ”Lana” Lanakoski

Pentti ”Lana” Lanakoski, OH5NST, tidigare OH5TG (1931-2020) är borta. Han var grundande medlem av Kouvolan Radiokerho, sekreterare de första åren och senare år verksamhetsgranskare.

Sida 59-63: Rarest DXCC Country of the World – Albania (ZA) 50 years ago. Martti Laine

Det är verkligen fantastiskt att tänka sig att det sällsyntaste landet 1970 fanns i centrum av Europa.

Bakpärmen: Förbundets 100-årshistorik har nu publicerats. Medlemspriset är 25 euro. Beställning via webbportalen, per telefon eller e-post.


Radioamatööri 2/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 
Sida 4: Redaktionellt: En förenings administration. Jorma Saloranta, OH2KI

Näringslivets modeströmningar och benämningar odlas också inom SRAL. Det finns missioner, visioner och strategier. Ordförandena för med sig de egna sätten att fungera. Ifall man har erfarenhet av kommunalpolitik, innebär det bra lobbade beslutsförslag till mötena. Har man erfarenhet av näringslivet avgör målsättningarna. Medveten om min egen bakgrund strävar jag efter kreativa lösningar mellan de nämnda attitydsätten. Under inledningen av min ordförandeperiod har jag fått en del önskemål och respons. Huvudlinjen för dem är information, tidningen, öppenhet, Internet, och speciellt OH-katalogen.

Sida 5: Styrelsens spalt: Mera slitgöra. Jari Keki, OH2EXE

Så sa man åt mig, då jag efter höstmötet satte på mig rocken vid klädstället. För ett år sen skrev jag, att jag under 2019 blev övertygad om att jag kommer att kandidera för perioden 2021-2023. Man har frågat mig om inte SRAL bara är 94 år gammal. Då jag besöker byrån tittar jag på den plakett som finns på väggen. På den finns årtalet 1991 då SRAL firade sitt 70-årsjubileum. Under julen värmde glöggen som detta år avnjöts ur SRAL100 emaljmuggen. Följande som jag väljer som läsprojekt är SRAL:s 100-årshistorik. Boken är välskriven. Boken förenar oss alla radioamatörer.

Sida 9: Byrån meddelar

Tidningsarkivet är åter i användning på medlemssidorna, där du nu kan ladda ner Radiomatööri-tidningen med början från 2008, samt de publikationer som de nordiska radioamatörförbunden ger ut (QTC, QZ, Amatorradio och CQTF). Den elektroniska OH-katalogen och andra funktioner tas i bruk senare. Medlemssidorna hittar du på adressen: https://members.sral.fi/app/

Sida 10: Information från arbetsgruppen för bestämmelser

SRAL stöder IARU:s arbete Finlands Radioamatörförbund stöder den Internationella Radioamatörunionen IARU och dess arbete för att bevara 23 cm för radioamatörbruk.

Sida 11-13: SRAL:s 100 årsutskott meddelar

Fotografiutställningen öppnades, jubileumsåret fortsätter.  Utställningen kan ses till årets slut på adressen: https://sral100kuvat.sral.fi/ Utställningen på Tekniska muséet kommer på grund av coronaläget att öppnas 20 april och är öppen till 8 augusti. Kom med på YL-pedition till Katanpää fästningsö 12-15.8. Den internationella radioamatördagen äger rum den 18 april 2021. Dagen är planerad som en händelsedag för klubbarna. Vi kör radio! Vill du använda jubileumsanropet OH100SRAL? Klubbarna och medlemmar kan använda anropet hela året. På sommarlägret i Tammela ordnas en OT-träff torsdagen den 15 juli. Festmåltid på lördagskväll 17 juli. 15 september är det flaggningsdag för 100-åriga SRAL.

Sida 13-14: SRAL 100-år – jubileumsaward. OH-stationer med kraft i etern.

SRAL100-firandet sker också på radiobanden. OH-stationerna har större kraft än sin mängd också i radiovärlden. OH-stationerna stöder sitt förbund med en större medlemsprocent än något annat av IARU:s medlemsländer. 18.4 på internationella radioamatördagen är starten för SRAL 100-år -jubileumsawardet. Förutom anropet OH100SRAL används också OH2A, OF2HQ, OH0W, OJ0C, OH2YOTA, OI3AX, OH6SRAL, OF9X.

Sida 15-17: Evenemang

Välkommen på jubileumsårets sommarläger till Eerikkilä. OH3AD Riihimäen Kolmoset, OH3AD arrangerar jubileumsårets sommarläger 15-18.7. på Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Anmälan bör göras senast 31.5.2021.

Sida 18: Klubbar

På Keski-Uudenmaan Radioamatöörits, OH2AP, årsmöte utsågs Matti Friman, OH2BDQ till klubbens hedersordförande.

Sida 19: Stunder i historien – från långdistanslöpare till radioamatör. Reino Janhunen, OH2HK

Tatu Kolehmainen (1885-1967) var den äldsta av de legendariska löparbröderna från Kuopio. Tatu var i tiderna en av de bästa långdistanslöparna. Han slutade springa år 1924, men det tändes en gnista för radioamatörhobbyn, som räckte resten av livet.

Sida 20: Historia: Big Gun-test – och en liten pistol. Reino Janhunen, OH2HK

I DX-kolumner syns alltid då och då termen ”Big Gun”. Någon kan ha en oklar bild av vad som menas med termen. Gör en Big Gun-test och se till vilken grupp du hör: Big Gun, Liten pistol eller ett hopplöst fall.

Sida 21-29: Historia: Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y – Finlands Radiotelegrafistförbund rf. – 100 år sedan grundandet. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

I radions barndom var det inte stor skillnad mellan de ”yrkesmässiga” radisterna och övriga aktörer. Frekvenserna delades mer eller mindre harmoniskt. Efter första världskriget utvecklades den finländska radioverksamheten inom militären.

Sida 30-34: Elementärklassens spalt – Quad. Timo Helpiö, OH2ID, oh2 at sral.fi

Quaden har en gång varit en populär riktantenn bland radioamatörer. Nu har yagiantennen nästan helt utklassat den som radioamatörantenn. Det innebär ändå inte att Quaden inte fortfarande skulle vara en bra antenn. Antennen utvecklades för den kristna radiostationen HCJB i Equador av Clarence Moore, W9LZX, som på 1940-talet arbetade som ansvarig för stationen uppe i Andernas berg. Stationen sände på 12 MHz området med 10 kW. Antennen hade fyra element. Stationen var på hög höjd (ca 3000 m över havet) där luften var tunnare och genomslagshållfastheten lägre än vid havsnivån. Torr luft är en god isolator vid havsnivå, ca 3 MV/m. Då man kommer högre upp sjunker genomslagshållfastheten avsevärt, speciellt vid fuktigt väder. Dessa omständigheter medförde synliga koronaurladdningar i sändningsantennens hörn. Koronaurladdningarna medförde så höga temperaturer att antennens ändar smalt, smält aluminium föll till marken och antennen förstördes.

Sida 35-37: Teknik: Hur använder man NanoVNA? R. Kemppainen, OH8OJ

Timo, OH1TH/OH5TA, presenterade i RA-tidning 7-8/2020 ett intressant mätinstrument, NanoVNA. Jag kom på att jag kunde ha användning för en sådant. Vad kan man göra med det. Det fordras vissa utgångsvärden och nyfikenhet, självstudier hjälper. En god hjälp med studierna hur VNA-mätinstrumentet fungerar är FUNKAMATEUR-tidningens Netzwerktester FA-NWT 2 anvisning (funkamateur.de). Samtidigt kan man köpa en RF Demo Kit, som är en mångsidig grund för testning av strömkretsar.

Sida 38-39: Memoarer: ”Detta QSO kommer jag ihåg”. Jorma Saloranta, OH2KI

Redaktionen påbörjar en liten hörnkolumn med banderfarenheter. Mitt önskemål är, att läsarna sänder sina egna erfarenheter från banden till oss. Sänd post till toimisto@nullsral.fi.

Sida 40-41: Historia: Owen K. Garriott, W5LFL – världens första radioamatörkontakt från rymden. Markku, OH8UV

Owen Garriott började arbeta vid NASA 1965. Han arbetade i rymden på Skylab 3 60 dagar 1973 och tio år senare 10 dagar som uppdragsspecialist på rymdfärjan Columbia, STS-9 (28.11–8.12.1983). På denna färjflygning hade han världens första radioamatörkontakt från rymden med sitt eget anrop W5LFL. I början av december 1983 hörde vi Owen i Paltamo skola med en liten IC2E rig.

Sida 42-44: Historia: En radiokontakt: år 1951 eller 1952? Timo Kilpinen, OH2KYW/OH2RE

I min farbror Matti Kilpinen OH2RE:s logg finns följande anteckning: datum 27.12.1952 började 17.30 slutade 17.50, motstation W2ZXM/mm, RST gett 59+40, fått 44, använt område 28 MHz, vågtyp A3, anmärkningar avbröts konditionerna tog slut. I loggen har senare antecknats: Kurt Carlson W2ZXM/mm, SS Flying Enterprise. Dessa kontaktuppgifter finns på en sida på vilken samlats uppgifter från lappar på bordet under perioden 1952-1955. Jag fick Marttis loggbok som arv 2017.

Sida 44: Byrån meddelar: Medlemsförslag och förslag till utmärkelser bör sändas senast 18.5
Sida 45-46: Övriga tidningar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

QST November 2020 börjar med att bygga ”Build a DSP Audio Filter”. Kan vara bra för en gammal radio med dåligt filter. ”Military Mast Problems and Solutions” kan tillämpas på annat än trefotiga mobila antenner. QST December 2020 har en reserapport ”Next Destination: Tokelau, ZK3A”. Testar ”Yeasu FTDX101MP MF, HF och 6 m” och handradion ”Radioddity GA-510 Dual-Band Handheld Transceiver”. QTC 12/2020 berättar om en ny störkälla: ”Störningar från solcellsanläggningar”. QTC 1/2021 berättar om ”Både gammalt och nytt”. Italienska Radio Rivista 11/2020 bygger en ”UP Converter QRPper Satellite ES’Hail”. Nederländska Eletron 12/2020 bygger igen ”Arduino Morse Box”. Franska Radio-REF 11/2020 presenterar programmet ”Introduction à GNU Radio (1)”. CQ DL 10/2020 presenterar ett förnyat mätinstrument ”Der NanoVNA wird erwachsen”.  CQ DL 12/2020 konstaterar att nya radior är bra ”Der IC-705 im Test”. Hanteringen av QSL kort kunde försnabbas om de förses med streckkod ”QR-Code auf QSL-karten mit HAM OFFICE scannen”. CQ DL 1/2021 innehåller flera byggbeskrivningar. Funk Amateur 12/2020 berättar om pedition ”Signale aus Betlehem, Mit bis zu 40 W auf 3 cm senden”. Om fjärrstyrning av radio berättas i ”Remote-Betrieb des Icom IC-705 über WLAN”.

Sida 46: Byrån meddelar: Förbundets verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse för 2020 samt revisionsmaterial har publicerats på förbundets webbplats.
Sida 47: YL-spalten: YL-utskottet och nya vindar. 

YL-utskottet har följande sammansättning: Mia, OH4HNT/ OH4ML, Tiina, OH8BBO/ OH88T, Jaana, OH6AX/ OH0MYL och Anne, OH2YL/ OG30YL/ OG0YL.

Sida 49: DX-spalten. Esa Korhonen, OH7WV

Den ursprungliga DX-spalten har återkommit till tidningen. Då jag började skriva detta stötte jag genast på en utmaning. Det skulle ju vara så lätt att skriva om vad som hörts på banden, är och kommer att ske inom två tre veckor. Här måste man se minst en månad framåt. Insamlande av material, ombrytning, tryckning och postning tar sin tid.

Sida 50-51: Tävlingar. Esa Korhonen, OH7WV

Efter en paus återkommer också HF-tävlingsfrågor. Förbundets HF-tävlingsutskott för 2021 har utsetts.

Sida 51-53: Reglerna för elementärklasstävlingar. 

Avsikten med tävlingen är att vänja elementärklass- och nya allmänklassamatörer med HF-tävlingar samt aktivera klubbarna och second operatorer.

Sida 58: Antenntemanummer 4/2021 

Sommaren är en bra tid att bygga antenner: radiokonditionerna är dåliga (åtminstone på HF) eller det finns tid för annat än att köra radio. RA 4/2021 är ett antenntemanummer. Sänd in material senast 25.5.2021.

Sida 63: Silent key: Reijo ”Retu”Lindevall, OH3WK, avled 1.12.2020
Sida 64: Silent key: Juhani Aappo Tuovinen, OH7E Sida 65: Finlands STAYHOME-team fick en lyckospark = Yaesu FT-891-transceiver 
Sida 65: Förbundets 100-årshistorik kan nu beställas 
Sida 66: Ungdom: YOTA Online -projektet bakom kulisserna 

Live-sändningar hålls varje månads sista torsdag kl. 21:00 finsk tid. Sändningarna kan följas på YouTube, Facebook och Twitch med @hamyotakonto.

Sida 67: Ungdom: Nyheter från ungdomsteamet 

Ny teamledare är Niko, OH5CZ för teamet som för övrigt har oförändrad sammansättning. Nyheter kan du läsa på bloggen på adressen www.sral.fi/nuoriso.

Bakpärmen: Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL!


Radioamatööri 3/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi 

Sida 2: Milstolpar, vändpunkter och stunder i historien

På sida 21 finns Reino OH2HK:s förbundshistoria i ett nötskal samt en förteckning över ordförande och hedersmedlemmar.

Sida 2: Teknik, teknik

Tomi OH2ID berättar om den digitala  monitorn LP-500, på sida 32, Mika OH6HGW om President Liberty-monofonens användning med Yaesu, på sida 32 och Eero-Pekka OH2NFI om bedömning av toroider, på sida 37.

Sida 2: Bli radioamatör på nätet

Tampereen Radioamatöörit, OH3NE, hade en nationell radioamatörkurs på Internet denna vår. Med början på sida 26 ger Tiiti OH3HNY en allmän översikt om nätkursen, Vellu OH7FQH berättar om utbildning via nätet och Esa om egna erfarenheter som kursdeltagare.

Sida 4: Ledare: Vår hundraåriga historia i medvind. Jorma Saloranta, OH2KI

Vårt förbund firar jubileumsår, för informationskanalerna produceras värdefullt historiskt material. Vår historik fick ett gott mottagande, boken är författaren Jonna Pulkkinens syn på förbundets 100-åriga historia utgående från det material som tillställts henne. Saknas något? Säkerligen är det så. Allmänt finns i föreningars och organisationers historiker en förteckning på hederspersoner. Då nästa historik skrivs, borde där finnas en förteckning över värderade medlemmar.

Sida 5-6: Styrelsens spalt: Då det är dags att ta ned antennerna. Dimi Doukas, OH2DD

Då jag ser på vår medlemskårs åldersfördelning, bildar 50-79 åringarna (den grupp jag just har kommit i) ca 72 % av medlemskåren. Då och då träffar man på amatörer, som måste ta ned sina antenner och t.ex. flytta från egnahemshus till våningshus eller till serviceboende, och i vissa fall sedan till bäddavdelning. Alla har inte möjlighet till alternativet remotestation, då en sådan inte kan anskaffas. Jag föreslog i fjol i Finhamgruppen, att det skulle vara möjligt att bygga en lyssnarradio t.ex. med Raspberry, så att lyssnande skulle vara enkelt. Web-SDR behöver förstås Internet.

Sida 7: Referat från styrelsens möten 3 och 4 2021. Läs på svenska här

Sida 8: Statistikuppgifter om förbundets medlemmar

I april 2021 var medlemsantalet 3375 av vilka 157 är klubbar eller föreningar. Av personmedlemmarna utgör ålderskategorin 50-79 år 72% medan medlemmar under 49 år utgör 20%. De unga utgör ca 3,5%.

Sida 8: Medlemsenkät

Finlands Radioamatörförbund uppmanar alla medlemmar att svara på undersökningen om medlemsförmåner. Med denna enkät vill förbundet kartlägga medlemmarnas åsikter om de nuvarande medlemsförmånerna och utveckla verksamheten utgående från svaren. Man svarar anonymt på frågorna. Frågor relaterade till medlemsundersökningen kan skickas till toimisto@nullsral.fi. Enkäten finns på förbundets webbsida.

Sida 9-10: Bestämmelsearbetsgruppen meddelar.

Finlands Radioamatörförbund SRAL ry och Internationella Radioamatörunionen IARU är i spetsen för intressebevakningen gällande radiostörningar. De flesta av oss har under årens lopp noterat hur våra älskade frekvensområdens bottenstörnivå successivt har ökat. Bakgrunden är den teknokogiska utvecklingen av elutrustning. I elutrustningen har införts allt mera lätt och billig effektelektronik, som med sina skarpa pulsar åstadkommer brus och andra störningar på ett brett radiospektrum.

Sida 11-16: Innehållet utgår på grund av att sommarlägret är inställt.

Sida 17-23: Stunder i historien. Reino Janhunen, OH2HK

Lyssnandet på amatörbanden på 1940-talet.

Vi hade hemma i Borgå en rak Luxormottagare, som saknade kortvågsband, i övrigt en känslig och bra apparat. Detta förargade litet, för jag var speciellt intresserad av att lyssna på kortvågsområdet. Där intresserade de utländska rundradiostationerna och radioamatörerna, som på bättre mottagare var utmärkta områden: 80 m, 40 m och 20 m.

Berättarens blygsamma, men tacksamma del.

Då jag än en gång studerade gamla RA-tidningar och innehållsförteckningar, konstaterade jag att jag skrivit mina första inlägg i tidningen 1957. Skrivandet har med några pauser pågått under 60 år.

Verkliga DX-peditioner.

Då jag bläddrade genom gamla diabilder hittade jag denna bild från 1964. Vi hade med XYL:n reserverat en semesterresa till Mariehamn, på Åland. Samtidigt hade en grupp ivriga DX-are rest tält, stationer och antenner på Lotsberget.

Milstolpar och vändpunkter i radions och SRALry:s historia från 1900 till 2021

Sida 24: Finlands Radioamatörförbunds ordförande och SRAL:s hedersordförande.

Börjande med den första ordföranden Leo Lindell 1921-1924 …

Sida 25: SRAL:s hedersmedlemmar.

Leo Lindell 1931-1936 …

Sida 26-28: Utbildning: Bli radioamatör på nätet – försök med en nationell nätkurs. Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Den senaste tiden har det talats mycket om inskränkning av människans grundrättigheter. På grund av RA-tidningens utgivningstidtabell hann inte kursen med i tidningen, och därför kunde någon potentiell kursdeltagare ha blivit på stranden. 29 personer deltog i elementärkursen, hälften från Birkaland och resten runt om i landet. På detta sätt kan kurser erbjudas sådana orter, där klubbarna inte kan eller orkar ordna egna kurser.

Sida 29-30: Tankar från en nätkursutbildare. Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH

Då detta skrivs har nästan hälften av kursdeltagarna klarat sin examen och väntar på post från Traficom. Detta måste anses som en god prestation. Om nån föreställer sig att nätstudier är lättare än traditionella studier i klass, har den mycket fel. Under en traditionell klassundervisning kan en erfaren lärare läsa av deltagarnas kroppsspråk, då man avancerar för fort och på för hög nivå, och när mättnadströskeln har uppnåtts och det är tid att hålla paus eller byta tillvägagångssätt.

Sida 31: Hälsning från en nöjd kursdeltagare. Esa Kallinen

Jag deltog i OH3NE:s radioamatörkurs under februari-mars 2021. Kursen förverkligades som distansundervisning och enligt min uppfattning passade studiesättet relativt bra för att behandla frågorna. Trots att samspelet mellan utbildarna och studerande ibland är ganska litet, uppstod i någon mån också diskussion.

Sida 32-36: Teknik: LP-500 Digital monitor – följ din utsändnings renhet i realtid. Tomi Helpiö, OH2ID oh2id@nullsral.fi

Jag skrev nyligen i Elementärspalten (RA 6/2020) om utsändningens renhet. Inspirerad av ämnet började jag söka lämpliga utrustningar och fann en sådan. Började söka utrustning på Internet, som skulle passa för granskning av utsändning. Hittade många USB-oscilloskop och spektrumanalysatorer. Till sist hittade jag Larrys, N8LP, sida där jag fann det jag sökte: LP-500 Digital Station Monitor.

Sida 37-38: Teknik: Utvärdering av toroider. Eero-Pekka Mänd, OH2NFI

Ibland får man toroider i sin hand, som man inte ser annat än mått på och känner vikten. Man borde kunna bedöma, vad de kan användas till. Jag presenterar här en formel, med vars hjälp man får tillräcklig noggrannhet för att beräkna toroidens permeabilitet.

Sida 39-40: Teknik: Anpassning av President Liberty-monofonen till Yaesu. Mika Suomalainen, OH6HGW

Remotekörning är dagens ord, men körning från soffan är också viktigt. Själv gjorde jag en gång en fem meter lång mikrofonsladd till Yaesu, men inte kunde jag gå med den till köket. Min fru tillrättavisade mig också nån gång då sladden var på golvet tvärs över rummet. För LA-telefoner säljs trådlösa mikrofoner och från det började tanken. På Uteks listor hittade jag President Liberty-trådlösa monofonmikrofon till ett mänskligt pris.

Sida 41: Detta QSO kommer jag ihåg: Katashi KH6IJ. Timo Kiiski, OH1TH

Någon gång i mitten på 1970-talet, en vacker vårdag, fick jag ett 14 MHz antennelement av aluminium färdigt. Jag satte det på marken på små träklossar delvis i gräset. Beslöt prova det genast, så matarledningen till stationen, avstämde och kallade CQ på CW på 14 MHz. KH6IJ, Katashi svarade direkt. Då jag berättade förvånad och upphetsad, att antennen var bara på några centimeters höjd över marken, svarade han: ”Lyft upp den högre, så blir det bättre”.

Sida 42: Detta QSO kommer jag ihåg: SOS. Raimo Lehto, OH2BCI

Mycket har jag fått höra och uppleva på banden under mina 58 år, men bara en gång har jag fått uppleva ett äkta nödanrop ”SOS”. Min berättelse är inte lång, men kanske värd att berätta. Förhoppningsvis fås likadana erfarenheter samlade enligt önskemål av Jorma, OH2KI.

Sida 43: Detta QSO kommer jag ihåg: Gerry 5B4PB. Pasi Bergman, OH3WS

1 juli 1962 någon gång efter midnatt lyssnade jag efter QSO:n på 40 m CW. Min sändare var av elementärklasstyp med kristallstyrning enligt beskrivning av OH2TK (SK) och röret EL83, ineffekt 10 W och uteffekt 6 W. Efter kl. 0100 GMT hörde jag nära min frekvens en station som många gånger sände ett fem tecken långt ord. Vad kunde det vara? Till sist fick jag klart anropet 5B4PB. Kl. 0115 svarade stationen, gav rapporten 569, namn Gerry och QTH Famagusta. Det var mitt 581:a QSO.

Sida 44-45: Övriga tidningar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi

Funk Amateur 1/2021 berättar om DX-peditionen ”Z66DX-Dxpedition mit Startschwierigkeiten”. ”Hilfsprogramme für die JT/FT-Secearten” berättar om några mer eller mindre användbara program för att underlätta digitaloperation. ”Aktuelle SDR-Remote-Software im Vergleich” berättar om flera fjärrstyrprogram för radion. Funk Amateur 3/2021 undersöker radion ”Icom QRP-Multiband-Transceiver IC-705”. CQ DL 3/2021 undersöker körsäkerheten under olika förhållanden. ”Ein FT8-QRP-Transceiver” och ”Für 2,4-GHz-Satellitenantennen Einfacher SWR-Indikator” är byggnadsprojekt. HB radio 1/2021 publicerar nya bestämmelser där man försöker underlätta byråkratin en aning för tråd- och vertikalantenner. Radioficionados Febrero 2021 berättar om ”Antena multibanda G5RV” och ”La antena Windom en V inverteda”. QTC 2/2021 undrar hur det ”Perfekta DMR-ljudet” är och bygger en kombinerad förförstärkare, kompressor och ljudfilter. ”Antennböcker och antennbiblar” presenterar de populäraste antennböckerna. QST February 2021 behandlar mastarbetsskydd. ”Create Your Own 1:1 Coax Choke Baluns” är en användbar artikel som visar hur man får fram hur många varv koaxial behövs för att göra en fungerande balun. ”Using Your 16-Meter Vertical on 80 Meters” bygger en enkel anpassningsenhet. Testar ”Icom IC-705 HF/VHF/UHF Multimode Portable Transceiver”. Presenterar “Three High-Power Dry Dummy Loads”. QST March 2021 firar att “Here Comes Cycle 25!”. Solfäcksmaximimet borde enligt prognoserna bli bra. Testas ”Apache Labs ANAN-7000DLE MKII HF and 6-Meter SDR Transceiver with i7 CPU”. Presenteras “tinySA-Small Spectrum Anayzer”.

Sida 46: En senior blir radioamatör. Seppo Sisättö, OH1VR

Tuomo ”Thomas” Päiväranta OH3BNC är ett exempel på seniorer som blir radioamatör. Gnistan till hobbyn hade tänts redan 1962 under militärtjänstgöringen, då han fick 1 klass soldatradiotelegrafistexamen. Sedan kom grundande av familj och karriär. Som pensionär började gnistan glöda 2018 under en traditionell golfvecka på Solkusten.

Sida 57: Silent key: Juhani Muisto Elovalkama ”Jussi”, OH1TK, 1932-2021. Merja Koivaara, OH1EG

Sida 58: Ungdomen. En ny typ av tävling är nu här!

IARU Region 1:s ungdomsarbetsgrupp ordnar i samarbete med Ungerns Radioamatörförbund (MRASZ) ”YOTA Contest”-tävlingen. Målsättning med tävlingen är, att framhäva unga radioamatörer och YOTA-projektet bättre och samtidigt uppmuntra unga att delta i tävlingen.


Radioamatööri 4/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 4: Förbundets jubileumsårssommarläger flyttas till sommaren 2022.

Sida 4: SRAL:s nyhetsbrev. Beställ det månatliga nyhetsbrevet till din e-post. Nyhetsbrevet erbjuder en översikt över aktuella händelser och teman inom SRAL och radioamatörhobbyn.

Sida 5-6: Den nya verksamhetsledarens sommarhälsningar. Markku Tuhkanen, OH4UI.

För mig har radioamatörverksamheten alltid varit en glad sak i mitt liv. Hobbyn har gett mig intressant innehåll: spänning och framgång, ilska och besvikelser. Växlande känslor, men också ny information och nya färdigheter. Via den har jag träffat många personer, unika människor, som jag inte skulle ha träffat i arbetslivet eller i andra hobbyer. 

Sida 7: Radioamatörhobbyn – en möjlighet. Mikael Nousiainen, OH3BHX.

Denna artikel börjar med en fråga till radioamatörerna. Hur skulle du beskriva eller presentera radioamatörhobbyn för en person, som inte just har bakgrundsinformation om vår hobby? Vad gör radioamatörerna och vad i hobbyn gör att intresset upprätthålls från år till år?

Sida 8: Radioamatööritidningen som e-tidning: RA-tidningen och de övriga nordiska tidningarna hittar du på medlemssidorna members.sral.fi.  Webbinarium om grunderna för FT8, hur börjar man och vilken utrustning behövs? På förbundets Youtubekanal finns material från Webbinariet.

Sida 9-11: Styrelsemöten 2021 6-12.4, 22.4, 29.4, 20.5, 27.5. Läs referaten på svenska här.

Sida 11: Kallelse till SRAL:s stadgeenliga vårmöte 24.7.2021 kl. 11:00. På grund av coronaläget  bör man helst delta via nätet. Anmälan via SRAL:s webbsida. Även möjligt att delta på plats i Hertonäs, Helsingfors.

Sida 12-15: SRAL 100-utskottet informerar

Sida 12-13: Det började från en gnista – 100 år finländskt radioamatörbyggande – utställningen i Tekniska muséet är öppen! Annika Salmenlinna, OH2HSJ.

Sida 14: QSL-utställningen, som öppnades på webbsajten i maj, hålls öppen till årets slut.

Sida 15-16: Hur gick planeringen av utställnngen enligt min åsikt? Riina Linna, Teniska muséet.

Utställningens sista skeden är ännu under arbete: föremål ställs ut möjligast vackert i vitrinerna, vi funderar på riktningar och är allt i jämvikt; texter färdigställs och var är de bäst synliga, utan att skymma föremålen. Konkret handarbete har gjorts och nu är det tid att fundera på hur det gick.

 Sida 16: Klubbpresentation – Tampereen Radiokerho OH3NE.

 Sida 17: Klubbpresentation – Viinapervonsuon radiokerho, OH3VPS.

 Sida 17: Klubbpresentation – Zero Radio Club.

 Sida 18: Klubbpresentation – Riihimäen Kolmoset OH3AD.

 Sida 18: Nationell fortsättningskurs i amatörteknik hösten 2021.

Tampereen Radioamatöörit OH3NE och SRAL anordnar en kurs för avläggande av T2-modulen för allmän klass. Kursen består av närundervisning och distansundervisning via nätet. Kursen börjar i medlet av september och pågår under åtta veckor.

Sida 19: Stunder i historien – plockat från historien. Reino Janhunen, OH2HK.

Det är nu 100 år sedan SRAL:s föregångare Nuoren Voiman Liiton Radioharrastuspiiri grundades. Stadgarna fastställdes 15.9.2021. Till ordförande valdes Leo Lindell.

 Sida 20: Dual rhombic antenna för 70 cm. Antti Honkasaari, OH1TS.

Bill Barker, W8DMR, som utvecklat antennen, frågar i början av sin artikel: ”Vilken antenn har en förstärkning på 26 dB jämfört med en halvvågsdipol och mycket lågt vindmotstånd, lätt ryms i masten tillsammans med andra antenner, lätt att bygga och byggnadsmaterialet kostar bara 20 dollar?”

Sida 21-22: Tema: Oblong. Jorma Saloranta, OH2KI.

Artikeln är en fortsättning på den tidigare i RA-tidningen presenterade vertikala Oblong-antennen. Nu kompletteras antennen till en 2-elements riktantenn för 160 metersbandet.

Sida 23-28: Tema: G5RV. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id at sral.fi.

G5RV har i årtionden varit en populär HF-mångbandsantenn. Den har byggts själv och kommersiellt har det funnits olika versioner. Den har ett rykte som mirakelantenn på de olika banden, men praktiska resultat har varit varierande. Låt oss se närmare på den.

Sida 29: Tema: Datorkompass. Reino Talarmo, OH3MA.

Då och då finns det behov av att ta reda på antennens riktning med större noggrannhet än vad som är möjligt med en vanlig kompass.

Sida 30-34: Tema: Jämförelse av antenner med hjälp av FT8-signaler. Reino Talarmo, OH3MA.

Antennbygge är ett av de mest intressanta delområdena inom radioamatörverksamheten. Ofta funderar man på hur man kan konstatera ifall en antenn fungerar bättre än kamratens antenn eller en egen annan antenn. På banden kan man förstås begära rapporter av motstationer och byta antenner eller antennriktningar. Ett annat sätt är att använda fyrar eller WSPR-verktyget som utvecklats för att granska konditioner. FT8 visar liksom WSPR-moden det mottagna meddelandets signal-brusförhållande (S/N). Det kan användas som ett mått på signalstyrkan. Sändningseffekten vet man inte. Då två antenner jämförs, behöver man inte känna till effekten, då skillnaden i signal-brusförhållandena direkt berättar vilken antennernas förstärkningsskillnad är.

Sida 35: OF2HQ och OF0HQ deltar i IARU-tävlingen 10-11.7.2021. Kim Östman, OH6KZP.

Sida 37: Händelser: Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW i augusti.

I år anordnas det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet 21-22.8.2021. Det inleds på lördagen kl. 0001 UTC och pågår till kl. 2400 på söndagen. Det är inte en tävling, utan en aktiveringshändelse för fyrar och fyrskepp.

Sida 38: Detta QSO fastnade i minnet. Ett speciellt meddelande från Persien. Martti, OH1OR, 91 år.

För 40 år sedan, närmare bestämt 12 januari 1981 kl. 17:56 UTC, satt jag i mitt hamshack och skrev QSL-kort. Riggen var påkopplad och frekvensen var 14264 kHz. Plötsligt hördes ett speciellt meddelande. En station meddelade anropet AA6ME och i något skede förekom också A3MT. Operatorn sade sig vara i Iran (ex. Persien) och ha ett viktigt meddelande, samt hade som målsättning att få kontakt med någon USA-station, utan att lyckas. Det meddelande som man ville ha vidare var tudelat: Khomeini är död; De amerikanska pantfångarna har dött kl. 2:00 lokal tid. De följande dagarna klarnade det, att meddelandet var felaktigt och pantfångarna återvände så småningom levande till USA.

Sida 39: Detta QSO fastnade i minnet. Tomi Helpiö, OH2ID.

Amsterdam island-peditionen i februari 2014, FT5ZM, hade varit aktiv i ett par veckor. Den hörde till mest önskade DXCC-landet, så pileupen var livlig. Jag hade många dagar försökt komma igenom med min slagkraftiga station: PA 5 W + en lågt hängande dipol. Slutligen 7.2. 11:22 UTC lyckades jag på 10 m med CW.

Sida 39: Förbundets hemsidor har förnyats.

Många har väl redan märkt, att SRAL:s webbsidor har förnyats. Utvecklingen av sidorna fortsätter och vi gör korrigeringar vid behov. Respons kan ges via adressen https://www.sral.fi/sv/webbsidefeedback/

Sida 40-41: Övriga tidningar: Europas förlorade möjlighet -uppfinningen av transistorn. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi.

HB radio 2/2021: Euroloopsystemet som tågen använder kan störa licensierad radiotrafik. De Sweiziska myndigheterna: ifall licensfri frekvens används får inte licensierad trafik störas. Radiomaailma 2/2021: DX-liitto har ett projekt: ”DX-kuuntelua verkkoselaimella, SDXL:n Kiwi-vastaanottimet”. (http://www.oh3ac.fi/Kiwi-verkko-live.pdf) – För amatörer passar kanske dessa bättre http://oh6kk.dy.fi:8073/#freq=144489000,mod=usb,secondary_mod=wspr,sql=-150  http://websdr.fi:8080/ eller Pocket Rx/Tx Download Pocket RxTx Free PC – Install Pocket RxTx Free on Windows (7/8.1/10) Laptop (browsercam.com). Radioaficionados Abril 2021: varför vill signalerna tränga sig på trådarnas yttersidor. RadioRivista 4/2021: nya lätta resemaster. CQ DL 4/2021: hur klarar sig en 60 dollars mottagare mot en dyrare? Presenterar radioverksamhet i husbil. Funk Amateur 4/2021: bygger en SWR-mätare som används med webläsare. QST April 2021: förklarar ”Solar Cycle 25 is Finally Here”. Presenteras Yaesu FTM-300DR Dual-Band FM/Digital Mobile Transceiver”. Electrontidningen 4/2021: berättar om att tyskarna nästan lyckades uppfinna transistorn under kriget.

Sida 42: Elmers funderingar. FT8.

I senaste QST (June 2021) finns en uppgift om att 60 % av HF-kontakterna nu sker med FT8. På 6 m är det 85 %. Siffrorna kommer från kontakter uppladdade till ClubLog och de beskriver verkligheten bra. Siffrorna innebär att bara 40 resp. 15 % av kontakterna sker med ”traditionella” moder.

Sida 50-56: Silent keys.

Jouko Oka OH5NO, Taisto Heino OH2JO, Reinaldo Leandro YV5AM, Vladimir Kaplunin UA1CK/DJ9BK

Sida 57-58: Ungdomar: Den första YOTA Contesten ur de ungas synvinkel.

Tre unga operatörers, OH3OT:s, OH3UAF:s och OH5CZ:s, berättelse om den första YOTA Contest-tävlingen, lördagen den 22.5.2021.

Sida 59-67: Resor: Omaha calling again – mobilt I Europa 2019 Del 2/2. Kimmo Rautio, OH9DDV.

I denna andra del berättar jag om Omaha Beach och resan tillbaka hem. Den första delen publicerades i RA 04/2020. I den förberedde vi oss för resan och kom fram till Omaha Beach.


Radioamatööri 5/2021

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 5: Ledare: Vem av oss är med? Markku Tuhkanen OH4UI

De flesta av oss känner ett stort antal andra OH-amatörer, från radiobanden, sommarlägren, klubbkvällarna eller via RA-tidningen. Vi är ändå så pass många, och nya kommer hela tiden till, så ibland måste vi ty oss till QRZ.com eller google för att få veta vem som finns bakom ett nytt anrop på bandet.

Förbundets OH-katalog har en lång historia. Då jag blev amatör fanns nästan samtliga anrop med i distriktsordning. OH-katalogen 2020 innehåller över 150 sidor med all möjlig information men personmedlemmarnas anrop upptar bara 20 sidor, Ett par hundra medlemmar beställer årligen opuset, som ska packas och postas. Den nuvarande personskyddslagen kräver att varje medlem ska ge sitt medgivande till att uppgifterna publiceras, och många nekar eftersom de inte vill att adressuppgifterna är fritt tillgängliga. Det är lätt att zooma in adressen med Google Maps.

Hur vore det om bara anropet, innehavarens namn, kommunens namn och kanske lokatorn skulle publiceras i OH-katalogen? Den kunde sedan postas till alla medlemmar i samma format som RA-tidningen. I stället för 200 skulle nästan 4000 medlemmar ha nytta av katalogen!

Sida 6: Ordförandens spalt: Halvtidsöversyn. Jorma Saloranta OH2KI

Jubileumsåret är nu halvvägs. Pandemibegränsningarna har påverkat all verksamhet både då det gäller kansliet och styrelsen. Man kan ändå konstarera att vårens ärenden har kunnat skötas. De formellt viktiga frågorna, såsom bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2020 kunde godkännas. Det tyngsta beslutet var att inhibera sommardagarna pga. pandemibegränsningarna och tillhörande ekonomiska risker. Många av jubileumsårets evenemang var tänkta att äga rum under dagarna.

Sida 8: NYHETER: Radiomässan förverkligades via nätet

Europas största radiomässa HAM RADIO 2021 anordnades i år som ett virtualevenemang. Mottagandet var mycket positivt. Trots det hoppas man att kunna anordna mässan nästa år på traditionellt sätt i Friedrichshafen.

Sida 9: NYHETER: AmatörradioWiki på kommande – innehållsadministratörer söks!

Beredningen av SRAL:s amatörradioWiki har startat. Vi söker intresserade medlemmar till teamet som redigerar innehållet. Som plattform används MediaWiki, dvs. samma som används för Wikipedia.

De första SRAL 100-awarden har beviljats. Award nummer 1 går till Carlo IK2RPE, som haft kontakter med 100 OH-amatörer redan i medlet av maj. Nr 2 fick Harry OH2BNX och nr 3 Pertti OH1POR.

Sida 10: NYHETER: ”Where Do We Go Next?

The Northern California DX Foundation (NCDXF) har publicerat Martti Laines OH2BH bok på webben. Boken, som utgavs 1991, har länge varit slutsåld. Boken är fortfarande aktuell så det lönar sig att ladda ner den!

FT8 fyller 4 år

I sommar har det gått fyra år sedan Joe Taylor K1JT meddelade att han utvecklat ett nytt digitalt sändeslag FT8. Det har väckt både positiva och negativa känslor men faktum är att FT8 för tillfället är det populäraste sändeslaget.

Sida 11: NYHETER: IARU region 1-mötet hålls virtuellt

IARU har godkänt två nya medlemsförbund: Kirgistans radioamatörförbund grundat år 1993 och Bahrains förbund grundat år 2020. Region 1-mötet hålls virtuellt i oktober pga. coronaläget. På mötet diskuteras framtidsutsikterna för amatörradion och bl.a. aktuella frekvensfrågor. Medlemsförbunden har ombetts kartlägga hoten och möjligheterna för hobbyn (SWOT).

Norges radioamatörer får betydande resurser för utveckling

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har nyligen fått två betydande bidrag: 70000 euro från Forskningsrådet för utvecklande av undervisningsmaterial på nätet och nästan 80000 euro från Gjensidige-fonden för utvecklande av den frivilliga räddningstjänsten.

Sida 12: NYHETER: Ukraina skyddar ”hackspetten”

Äldre radioamatörer kommer ihåg de enerverande störningarna från de sovjetiska radarstationerna som såg bakom horisonten. Det knackande ljudet gav upphov till smeknamnet hackspett. Ukraina har utsett radarområdet till ett nationellt kulturarv. Duga 1-radaranläggningen är 700 meter lång och 140 meter hög. Verksamheten upphörde år 1986 efter kärnolyckan i Tjernobyl.

Sida 13: Det började med en gnista – 100 år av finländskt amatörradiobyggande

Utställningen vid Tekniska muséet öppen till 29.8.2021.

Sida 14: EVENEMANG: Jubileumsårsvenemang under hösten

 • Hela Finland flaggar den 15 september. Flagga också du om det bara är möjligt!
 • Varför 15 september? SRAL:s föregångare grundades i april 2021. De slutliga stadgarna godkändes 15.9.1921. År 1926 blev SRAL en självständig förening.
 • OT-evenemanget flyttas till höstdagarna
 • OH100SRAL i etern från Bottenhavets nationalpark 12-15 augusti.

Sida 15 EVENEMANG

 • Radioamatördag i Lundo – OI1AX i etern från Nautelankoski museum i Lundo den 15 augusti. Utställning av apparatur från krigsåren samt radiobilen Gaz-69. Arvo OH6EA presenterar sin historiska samling.
 • SRAT Oy:s bolagsstämma 20.8.
 • OI-träff i Utti i september. Militäramatörerna anordnar en OI-träff vid garnisonen i Utti 25.9.

Sida 16: EVENEMANG: Fyrveckoslutet ILLW anordnas 22-23 augusti.

Från Finland deltar åtmistone fem stationer.

Sida 17: EVENEMANG

 • Riksomfattande signalistdagar i Esbo anordnas av Uudenmaan Viestikilta 21-22 augusti på Solvalla idrottsinstitut. Som dagarnas beskyddare fungerar brigadgeneral Jarmo Vähätiitto.
 • Lopptorg för gamla radioprylar och elektronik vid Salon Radioamatöörikerhos OH1AD klubbhus i Muurla den 18 september.

Sida 18: EVENEMANG: ARDF EM-tävlingar i Bulgarien 28.8-3.9. Från Finland deltar tre radioamatörer i radioorinteringstävlingarna

Sida 19: EVENEMANG

 • Fortsättningskurs i amatörteknik (T2) via nätet i september – november. Kursen anordnas av Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE. Kursen är avsedd för amatörer som innehar licens för elementär klass och vill uppgradera till allmän klass.
 • Riksomfattande nätkurs i telegrafins grunder under hösten anordnas av mber – november. Kursen anordnas av Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE.

Sida 20-23: INTERNATIONELLT: Så här återkom 4U1UN på banden. Markku Tuhkanen OH4UI

Den kände DX-operatören Adrian Ciupera KO8SCA besökte på inbjudan av Martti Laine OH2BH vårt land i juni-juli. Han deltog först i OJ0Coperationen från Märket och därefter i IARU-contesten från OF0HQ på Åland.

Adrian tillsammans med James K2QI är nyckelpersonerna för att Förenta Nationernas station 4U1UN återkommit på radiovågorna. Orsaken till den långa QRT-perioden var främst 9/11 och de skärpta säkerhetsarrangemangen. Personalens hobbyutrymmen i FN-byggnadens högsta våning tömdes och flyttades till källaren. Därifrån var det svårt att dra kablar till antennerna på taket. Lösningen var att bygga en fjärrstyrd station med appaturen i översta våningen och operatörerna i källaren.

Sida 23: HISTORIA: Cyberskyddad OH-katalog. Markku Tuhkanen OH4UI

Vid tidigare Post- och telestyrelsens radioavdelning användes ända till 1980-talet en manuell katalog över radioamatörerna. Amatörernas namn och anrop skrevs på en smala pappremsor, som stacks in i alfabetisk ordning i en flexhållare av metall. Remsans färg avslöjade behörighetsklassen. Katalogen väger hela 15 kg. Den finns nu på SRAL:s kansli.

Sida 24-25: ÖVRIGA TIDNINGAR

Sida 26: Elmers funderingar: Ljus i tunneln

Coronatiden har inneburit en mängd begränsningar också i radioamatörernas liv. Möjligheterna till personliga möten har varit små, möten har flyttats till senare tidpunkter osv. Lyckligtvis har det varit möjligt att prata med varandra på banden.

DX-nyheterna har mestadels bestått av meddelanden om inhiberade eller framskjutna DX-peditioner. Undantaget var de ryska amatörernas peditoner till Botswana (A25RU) och Mosambik (C92RU). Flera expeditoner har annonserats för denna höst, bland annat XR0YSP (Easter Island) och nästa års höst CY0C (Sable Island). Solfläckscykel 25 har börjat och maximum väntas under år 2025. Det bådar gott för fina DX-öppningar. Äntligen alltså ljus i tunneln!

Sida 27-29: UTRUSTNING: Elecraft KPA500 och KPA1500 – en användares erfarenheter. Peter Tigerstedt OH5NQ och Seppo Sisättö OH1VR

De linjära förstärkarna har utvecklats under årens lopp och man har övergått från rör- till FET-slutsteg, vilka inte kräver flera minuters uppvärmning.

KPA500 och KAT500 är fullständigt integrerade med K3-transceivern och det känns som om man kör med en K3 med 500 W effekt. KPA500 väger ca 14 kg och innehåller både transformatorn och RF-del. Jag kan inte föreställa mig en bättre helhet. För mig räcker 500 W utmärkt bra då antennerna är bästa tänkbara.

KPA1500:s slutsteg väger ca 10 kg och nätdelen 7,5 kg. Uteffekten är 1500 W. Det var mycket enkelt att ta apparaten i bruk. Speciellt bra med KPA1500 är antenntunern, som tunar antenner från 160 m till 10 meter samt 6 m.

Sida 30-31: TEKNIK: Toroider. Reijo Kemppainen OH8OJ

I artikeln redogörs för olika beräkningar vid användningen av toroider.

Sida 32-37: Är min lokator KP20MG eller KP20LG? Eero-Pekka Mänd OH2NFI

De nationella kartorna är inte nödvändigtvis kompatibla med det internationella lokatorsystemet. Därför används enligt överenskommelse på IARU:s konferens i Lillehammer år 1999 WGS84 (The World Geodetic System 1984) som överensstämmer med GPS-systemet.

Sida 38: Månadens bild

År 1964 gav ARRL ut en 20-sidig publikation som redogjorde för användningen av en radioamatörstation, hållande av kontakter, åtgårder vid nödtrafik, bestämmelser och award.

Sida 39: HISTORIA: Förbundets tillkomst. Reino Janhunen OH2HK

I medlet av september 2021 har det förflutit 100 år sedan stadgarna för Finlands Radioamatörförbunds föregångare Nuoren Voiman Liittos radioförening fastställdes. Föreningens hemort var Borgå och till tillförordnad ledare valdes magister Ilmari Jäämaa. Vid det grundande mötet valdes den ledande förespråkaren för finländsk amatörradio Leo Oskar Lindell till ordförande.

Sida 40-41: DISKUSSION

Över 6000 radioamatörer i Finland. Jari Jussila OH2BU

I olika artiklar och pamfletter nämns ofta att det finns 4000 eller 5000 radioamatörer i vårt land. I själva verket är antalet över 6000. Som radioamatör räknas en inhemsk person som beviljats anropssignal av Traficom.

Digitidens radioamatörhobby – vad är det? Pekka Ruotsalainen OH1NIL (ex OH3AWH)

Bland oss finns många typer av radioamatörer: byggare, QSO-hållare, SOTA-aktivister, tävlare, DX-peditionister, samlare av DXCC-länder, weak signal-operatorer och så vidare. Möjligheterna, som digitaliseringen bjuder, ökar hela tiden. FT8 är inte det sista ordet. Ökningen av digitala kontakter är påfallande: Jag har märkt att t.ex. under ES-öppningar på 50 MHz är bandet nästan tomt förutom på FT8-frekvensen. Samma sak gäller på VHF överlag. Detta utmanar den ursprunglliga idén med amatörradioverksamheten, dvs. kontakter mellan personer. Också innehållet i kontakterna har blivit fattigare. Å andra sidan innebär utvecklingen en demokratisering då nästan vem som helst kan bli radioamatör och också en liten station kan hålla kontakter med DX-stationer. Men å andra sidan är ett bra läge, en stor antenn och hög effekt en överlägsen kombination vid hållandet av kontakter.

Om kontakterna koncentreras bara till digifrekvenserna (i synnerhet på VHF/UHF-banden) finns risken att banden inte kan behållas för amatörradioanvändning. Det är viktigt att vi medlemmar, klubbarna och förbundet på allvar diskuterar framtidsutsikterna för vår hobby!

Sida 42-43: De första EME-kontakterna glömmer jag aldrig. Eino Metsämäki OH2DG

Från min långa radioamatörtid kommer jag i synnerhet ihåg den 10 mars 1984. Jag lyckades då köra mina första EME-kontakter. Bandet var 70 cm. Det första försöket med N4GJV lyckades inte så bra då han inte fick sista bokstaven i mitt anrop. Den första lyckade kontakten var med Jan DL6KR i Niederhausen.

På 1990-talet blev jag intresserad av 23 cm bandet och det intresset har fortsatt. Första kontakten var till Italien. Till och med dagstidningarna var intresserade. En tidningsrubrik löd ”Radioamatör i Lovisa fick kontakt till Italien via månen”.

Sida 44-45: HF-TÄVLINGAR: Tävlarna önskar en inhemsk robot. Esa Korhonen OH7WV

En av de viktigaste händelserna var IARU HF-mästerskapstävlingarna 10-11.7. SRAL deltog med anropen OF2HQ och OF0HQ. Det var en omfattande operation med deltagare från olika håll i landet.

En påminnelse om de inhemska tävlingaran:

 • SRAL grundtävlingen: första söndagen i månaden. Reglerna finns på webbsidorna och i RA-tidningen nr 4/2021. Kom med!
 • Sommartävlingen hölls 1.8.2021.

På sajten contestcalendar.com är det behändigt att kolla upp de internationella tävlingarna. Glöm inte SAC-tävlingarna: CW 18-19.9 och SSB 9-10.10.

Jag vill lyfta fram ännu en sak: Vi borde få en egen loggrobot för de inhemska tävlingarna. UA9QCQ har länge skött saken men det vore bättre med en egen tjänst.

Sida 46: TEKNIK: Testsändare för HF-antenner. Mikael Fletcher OH2AUE

Bilderna visar två testsändare, en för 160 m bandet och den andra för 40 m bandet.

Sida 50: UNGDOM: Ungdomsteamets webbinarium snart i YouTube.Vilma Törö OH2VT

Ungdomsteamets webbinarium ”De unga med i amatörradioverksamheten” anordnades 10.6.2021. Teman var bl.a. hur klubbarna kunde aktivera de unga. Diskussion fördes om hur man kunde få med unga i verksamheten. Klubbarna uppmanas kontakta Ungdomsteamet om de är intresserade av att anordna verksamhet för de unga. Webbinariet kan inom kort ses på SRAL:s YouTube-kanal.

Sida 51-53: Nytt från styrelsen.

Läs sammanfattningen på svenska från sttyrelsens möte 10/2021 17.6.2021 här.

Förbundets kansli öppet för besökare: Byggnaden i Lassas, Helsingfors, omges fortfarande av byggnadsställningar men det går framåt, I förbundets utrymmen har alla fönster förnyats och också utrymmena har städats så det går bra att sticka sig in och t.ex. hämta QSL-kort eller köpa 100-årshistoriken eller jubileumsmuggen. Kansliet håller öppet måndag-torsdag kl. 10-14 på adressen Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors. På plats finns Markku OH4UI och/eller Vilma OH2VT.

Sida 54: Beställ förbundets nyhetsbrev till din e-post. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och erbjuder information om förbundet, amatörradioverksamheten och andra aktuella frågor direkt till din e-post. Gå till adressen sral/fi/uutiskirje


Radioamatööri 6/2021

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 4: Kallelse till Förbundets stadgeenliga höstmöte 20.11.2021. Man kan delta via Internet eller på mötesplatsen i Helsingfors.

Sida 5: Redaktionellt: Hurra för alla som ställt upp! Markku Tuhkanen, OH5UI.

Inför vårt förbunds ärofulla hundraårsjubileum måste vi ta av hatten och ödmjukt tacka alla frivilliga, medlemmar i vår förening och andra radioamatörer som har arbetat för vår hobby i decennier.

Sida 6-7: Ordförandes spalt: Vilket SRAL? Jorma Saloranta, OH2KI.

Vi måste då och då, för externa intressenter, presentera hur SRAL fungerar och i vilka sammanhang. Förbundets stadgar berättar noggrant, hur sakerna sköts. Det är ändå bra att rita illustrativa bilder, hur vår organisation ser ut. SRAL är i utomståendes ögon väl organiserat, tjänster är utlokaliserade. Tjänster tillhandahålls med IT-system.

Sida 8: Nyheter: Ärenden som behandlades på stadgeenliga vårmötet.

Vårmötet ordnades 24 juli 2021. Mötet hölls i mitten av juli, då det på grund av coronaläget flyt-tats två gånger och sommarlägret inställts. Mötet ordnades som hybridmöte: medlemmarna hade möjlighet att delta via Internet eller på plats. Höstmötet kommer att ordnas på liknade vis.

Sida 9: Nyheter: På MPK-mötet diskuterades medlemskap.

Förbundet och Försvarsutbildningsföreningen diskuterade på ett möte i mitten av augusti ett när-mare utbildningssamarbete och Förbundets återgång som medlem i MPK..

Sida 10-11: Nyheter: Resultat från klubbinformationsundersökningen. Vilma Törö, OH2VT.

119 klubbar svarade på förbundets klubbenkäten på våren. I undersökningen kartlades klubbarnas verksamhet 2020 och planer för år 2021. Samtidigt uppdaterades klubbinformationen på Förbun-dets hemsidor. Förfrågningen omfattade 33 delar som gällde administration, medlemmar, eve-nemang och utbildning.

Sida 12-14: Nyheter: Puula Radio Clubs flygdag i Pieksämäki. Marko Päätalo, OH2LGW och Marko Kanerva, OH6EOD.

Puula Radio Club tillbringade en het peditionsdag i Naarajärvi på flygfältet i Pieksämäki 3.7.2021. Målsättningen var att flyga med segelflygplan och ha radiokontakter i luften med anropet OH4O/AM.

Sida 14-15: Nyheter: Aktivitet från fyrfartyg i Kotka nästa höst?

Det år från år mer aktiva fyrveckoslutet hölls på banden traditionellt det tredje veckoslutet i augusti. Uppskattningsvis drygt 350 fyrar och fyrskepp var i farten. I Finland var följande i gång: OG8I, OH1AH, OH1AM, OH3FSR, OH5B och OH6AX. Fyraktiveringarna inleddes av skotten John Forsythe GM4OUU och Mike Dalrymple GM4SUC (sk 2015) år 1993. Till en början var målsättningen att aktivera Skottlands norra fyrar vart annat år. På fyrskeppet Kemi, byggt 1901, planeras en utställning för allmänheten nästa sommar. Det återstår att se om fartyget aktiveras under nästa års fyrveckoslut.

Sida 16-19: Nyheter: Aktuella frågor om amatörradiofrekveser. Marko Wirtanen, OH8WM.

Högre effekt för 160 m och 60 m och andra frekvensfrågor. Senaste höst fick Förbundet begäran från flera medlemmar att föreslå för Traficom att effekterna för frekvensområdet 1850-2000 kHz och 5351,50-5366,50 kHz skulle höjas för att motsvara europeiska och Region I områdets länders högre effektgränser.- Automatstationer behöver specialtillstånd för automatstationer. SRAL och Traficom har länge diskuterat vad begreppet ”direkt kontroll (välittömän valvonnan)” innebär. Kanske stationer med låg effekt inte skulle behöva specialtillstånd? – Kompatibilitetsstudier för 23 cm frekvensområdet och satellitnavigeringens ITU-R WP4C. Området kan användas tillsvida-re.

Sida 19: Nyheter: Turun Radioamatöörit OH1AA är QSL-manager för OH1-kretsen.

Sida 20: Nyheter: DokuFunkarkivets grundare Wolf OE1WHC SK.

Sida 21-22: Valberedningen: På höstmötet 20.11 väljs två styrelsemedlemmar. Tidtabellen för valet 2021.

Sida 23: Evenemang: SAC 2021 – OH eller SM?

SRAL:s bulletiner har lästs undr 40 år från klubben i Lappo.

Sida 24: Evenemang: OI-träff i september i Uttis.

Sida 25: Evenemang: SRAL 100 år – Charmen med telegrafering – utställning öppnades i sep-tember. Fotografierna hittas på SRAL 100-portalen.

Sida 26: Evenemang: Traditionellt radio- och elektronikloppis vid Salo radiolklubb 18 september.

Sida 27-29: Andra tidningar: Skydda radior. Jari Jokiniemi, oh3 at sral.fi.

QST June 2021: testat Yaesu TFDX10 MF/HF och 6 m transceiver. Berättar om en portabel tvåelements 40 m vajerbeam. Med några motstånd kan man skydda sin transceiver då man använder en extern antennavstämningsenhet. En QRP-resande kan ta med sig en Ciro Mazzoni 40-10 m Baby Loop Antenna. QST July 2021: presenterar ett skydd med en krets för överspänningsskydd. Presenterar Icom IC-R30 portabel kommunikationsmottagare, HeckKits QRP wattmeterbyggsats och K1EL Systems Wkmini USB CW nyckel. Electron 7/2021: funderar på hur solcykel 25 skall bli, NASA förutspår medelmåttliga konditioner. Italienska Radio Rivista 7/8-2021: presenterar en korsformad antenn vid Radio Vaticana. En artikel behandlar kristaller grundligt. Spanska Radioaficionados Julio 2021: bygger olika små antenner för 50 MHz. För resor presenteras en magnetantenn för 100 W för 40-30-20 m. QST 6/2021: har några artiklar om radiohistoria ”Collins gråa riggar”. TM89 eller 800 W BI m/43 var en liten buss, som under andra världkriget utrustades till radiostation.Med programmet MMANA-GAL modelleras antenner. Tävlingen om uppfinnaren av den första datorn får nya nyanser i Funk Amateur 6/2021 ges äran till Konrad Zuse. En resa görs till ön ”IOTA OC:298”. Den nyare Funk Amateur 7/2021: bjuder under koronatider en resa till Malawi, 7Q7RU. FTDX10 – remotekontroll presenteras. CQ DL 7/2021: visar hur man packar resväskan och vad man tar med. Reläer repareras och byggnadsprojekt är en intressant förförstärkare. En Panadapter skaffas för FT-2000 för att visa bandspektrum.

Sida 29: IARU har noterat nya störare på amatörfrekvenser.

En radar i Kina sänder 3,8 sekunders skursignaler på olika frekvenser på 40 m. Liknade signaler finns också på 20 m. NATO:s lednings- och kommunikationssystem har noterats på flera band. Rysslands och Storbritanniens Plutasystem stör på amatörfrekvenser. Rundradiobolag stör re-gelbundet. Franska Radio France International ansvarar för splatterstörning från frekvensen 7205 till 7186 kHz, vanligen 21:00-22:00 UTC. Eritreas The Voice of Broad Masses använder frekven-serna 7140 och 7180 kHz. Kinas China Radio International har hörts på 14 000 kHz. Taiwans radiostation Sound of Hope har sporadiskt hörts på amatörfrekvenser, men dess signaler täcks oftast av starkare störsändare.

Sida 30-32: På bandet: Radioamatören som caravanare. Arto Liimatta, OH2KW.

Under coronapandemin har resande och caravanarnas antal ökat märkbart i hemlandet – säkert finns det också radioamatörer bland de nya caravanarna. Erfarenheter av radiostation i husbil.

Sida 33: Ut och jaga och aktivera Finlands kommuner. Markku Tuhkanen, OH4UI & Jan Talkara, OH1BOI .

Sida 34-38: OHCA-Kommunbevis.

OH-County Award (OHCA) indelas i tre klasser. Kontakter ska hållas på följande vis: 1. Klass: alla aktiva kommuner vid tidpunkten, 2. Klass: 150 kommuner, 3. Klass: 100 kommuner.

Sida 39: Elmers tankar: SRAL 100 år. Elmer at sral.fi

Radioamatörernas betydelse under radioverksamhetens barndom beskrivs av att O.Y. Suomen Yleisradio – A.B. Finlands Rundradio grundades först år 1929, flea år efter amatörernas första rundradioutsändningar. Också senare, då televisionsutsändningar inleddes, var amatörernas insats avgörande. Tidigare och under följande årtionden styrdes radioamatörernas verksamhet av en stark laganda, Hamspirit. Den behöver vi nu på samma sätt som för hundra år sedan.

Sida 40-41: Utrustning: KX3 är liten och pepprig. Seppo Sisättö, OH1VR.

Elecrafts QRP-rig KX3 tävlar framgångsrikt med andra små lågeffekttransceivrar. Det är en ci-garrlådestor förminskad utrustning, som i själva verket har nästan alla stora transceivrars egen-skaper.

Sida 42-45: Utrustning: Utmaningar vid Dominatorns QRO-testning. Michael Fletcher, OH2AUE.

Vid högre effekter måste man beakta spännings- och strömtålighet och ferritkärnornas magnetis-ka flödestäthet på ett helt annat sätt än vid lågeffektlösningar.

Sida 46: Månadens bild

Sida 47-48: Detta QSO kommer jag ihåg: En stor fisk fångad på RTTY. Kari Lehtimäki, OH2XX.

Nord-Korea P5/4L4FN var och är fortfarande i sin sällsynthet i en egen klass och jag följde statio-nens rörelser år 2002 ganska aktivt. På CW skulle ett QSO varit möjlig också från en liten station, men Ed(isher) Giorgadze var huvudsakligen aktiv på SSB och RTTY.

Sida 49-50: DX-spalt: IOTA-pedition RI0FF till Iturup (AS-205). Markku Tuhkanen, OH4UI.

Iturup är Syd-Kurilernas största ö och den är en av de öar, som Sovjetunionen övertog efter andra världskriget. Under en veckas AS-205 IOTA-pedition var saldot litet över 4000 kontakter. Med CW, foni och digimoder. Kontakterna från Europa utgjorde närapå hälften. Finländska OH/OG-stationer finns bara 33 stycken i loggarna, med 29 olika anrop.

Sida 51-52: Tävlingsspalten: Kommer ni ihåg den fruktansvärda SAC 2011 kampanjen (ilmavei-vin)? Martti Laine, OH2BH.

Sida 54-55: Tävlingsresultat: 16. OH-RTTY-tävlingens 2021 resultat. Pasi Vesterinen, OH2MZB, Porkkalan Radiokerho ry.

Sida 55: Tävlingsresultat: I SRAL100 Radiokarnevalerna utbyttes 1310 glädjeutrop.

Sida 61-64: VHF/UHF: Hur skulle det vara om du provade att köra via satelliter? Jari Ahdenkari, OH2FQV.

Ja, det fordrar mycket dyr specialutrustning; datorstyrda radior, vrid- och tiltmotorer, hemska rota-tionspolariserade riktantenner och effektiva slutsteg. Körandet är fruktansvärt svårt, nästan omöj-ligt. NEJ, det är fel! Man kommer igång med en dualband 2m/70 cm radio och en liten yagi.

Sida 64: Ungdomar: Finlands yngsta radioamatör Topias OH6CER allmänklassare.

Sida 65-66: Ungdomar: Forma framtiden idag. 73 Philipp Springer, DK6SP.

Sida 66-67: Ungdomar: Från ingenjör till radioamatör – frivillig kurs som en del av utbildningen. Anu Hynninen, OH6ME.

En radioamatörkurs som del av utbildningen är enligt min mening en ypperlig idé. Varför tycker jag det? Klyschan ”I ungdomen finns framtiden”. Det är sant, fast det är fråga om en så sliten fras. Denhär hobbyn kräver ungdomar för att överleva. På något vis måste ungdomar lockas till hobbyn och att ordna denna kurs är ett utmärkt alternativ.

Sida 70: Styrelsens möten 11 och 12/2021. Läs på svenska här.

Sida 70: Alla OH-stationer kan fira med prefixet OF
OF-prefixet kan användas från 15.9 till 23.12.2021 (100 dagar) för att fira Finlands Radioamatör-förbunds 100-årsjubileum.


Radioamatööri 7/2021

Referat: Maria Kaunismaa OH0FM, maria.kaunismaa at gmail.com

Sida 2: En hälsning från Republikens president

Radioamatörerna har hållit på och utvecklat kommunikation och radioteknik i Finland redan under mer än 100 år. Radioamatörsamfundet har bland annat varit med och grundat rundradioverksamheten och mobiltelefonindustrin i Finland och rönt stor uppskattning för sin verksamhet på krisområden i världen.

I dag deltar tusentals finländare i radioamatörverksamheten. Förutom radioteknik är det en viktig del av intresset att skapa kontakter till olika delar av världen. Radioamatörernas kunskap uppskattas såväl inom teknologiindustrin, den kommersiella nätverksverksamheten som inom försvaret.

I krissituationer, när andra kommunikationsnätverk har upphört att fungera, kan man med hjälp av radioamatörernas kommunikationsmöjligheter förmedla information under katastrof- och räddningsuppdrag. Det som radioamatörerna gör inom den frivilliga räddningsverksamheten, arbetet med beredskapsnätverk och verksamheten på krisområden i världen förtjänar all respekt.

Finlands radioamatörförbund SRAL fyller 100 år i år. Förbundet och dess klubbar har förtjänstfullt utvecklat radioamatörverksamheten. Jag vill å det varmaste gratulera Finlands radioamatörförbund SRAL med anledning av jubileumsåret och önska framgång även i fortsättningen! Sauli Niinistö, Republikens president

Sida 4: Inbjudan

En inbjudan till förbundets medlemmar att delta i 100 års -jubileumsseminariet den 4.12 från kl 14. Seminariet hålls på Börshuset, Fabiansgatan 14, i Helsingfors.

Anmälan senast 19.11 på webblankett på sral.fi eller genom att ringa till SRAL:s kansli tfn (09) 562 5973.

Sida 5: Ledaren. Måste RX uppdateras? Markku Tuhkanen OH4UI.

Det är en glädje att titta på gruppen, som avlagt behörighetsexamen, åtminstone på papperet. Åldersspannet är förvånandevis brett, både ungdomar och medelålders ingår, även flickor och kvinnor.

[…] Kan vi leda in de nya, som avlagt behörighetsexamen, från papperen till verksamhet på radio i en omgivning, så som de själva vill?

Visserligen händer det ibland att medlemmar träder ut ur förbundet. Oftast har de varit medlemmar redan länge. […] Livet, för att inte tala om hobbyn, är oftast beroende av något smått. Det är bekant och mänskligt, eller hur?

Sida 6: Spalt för ordförande för valutskottet. Valet närmar sig – rösta! Jukka Pappinen OH6MWQ

SRAL förbereder sig igen för val, som ordnas för andra gången som en digital omröstning. Erfarenheterna av det första digitala valet var goda, och valutskottet har beslutat fortsätta detta förfaringssätt. […] Uppdatera vid behov dina uppgifter genom att ta kontakt med SRAL:s kansli. […] I en föreningsdemokrati är valen till föreningens styrelse en central möjlighet för medlemmen att påverka. I denna tidning och på SRAL:s hemsida finns instruktioner för hur man röstar och presentationer av kandidaterna. […] Använd din röst!

Sidorna 7-9: Nyheter: Förbundets bemärkelsedag uppmärksammades på olika håll i Finland. Annika Salmenlinna OH2HSJ.

Onsdagen den 15.9 2021 uppmärksammades det 100-åriga SRAL. På flera orter hissade man flaggan för att fira. Samtidigt började en period på 100 dagar, då de finländska amatörerna får använda landsprefixet OF i stället för OH. […] SRAL:s utskott för 100-års firandet har inte en heltäckande uppfattning om var firandet ägde rum, men åtminstone vid klubben i Pieksämäki, Åbo, Sibbo, Esbo, Salo elektronikmuseum, Helsingfors, Orimattila, Somero och Tikkakoski. Dagen uppmärksammades också i diskussionerna på banden och på sociala media.

[…] Representanter för SRAL:s utskott för 100-års firandet, radioamatörerna i Åbo (Turun Radioamatöörit ry) OH1AA och Flottans radioamatörer (Laivaston Radioamatöörit ry) OJ1AJ lade ned blommor från förbundet på förbundets första ordförandes, Leo Lindells, grav på Åbo gamla begravningsplats. […] OH-stationerna kan använda prefixen OF ända till den 23.12 2021. Det är Traficom, som har beviljat tillståndet. […] Även jubileumscallet OH100SRAL är igång som OF100SRAL till den 23.12. […] En utställning på nätet, ”Tjusningen med CW”, öppnades också den 15.9. Utställningen finns på adressen https://sral100kuvat.sral.fi/. Det finns också andra jubileumsutställningar på den adressen. Välkommen!

Sidorna 10-11: Nyheter: Di-Daa -gänget på fästningsön Katanpää – SRAL1000 YL -aktiveringen. Marita Ritmala-Castrén OH5KIZ.

Allt började med att SRAL:s 100-års jubileumsutskott funderade på vilken typ av evenemang man skulle ordna jubileumsåret till ära, och hur man skulle aktivera callet OH100SRAL. När det nordiska SYLRA (som ordnar YL-träffar) beslutat skjuta fram sitt möte i Finland med ett år, till nästa år, på grund av coronaläget, beslutade utskottet ordna en YL-aktivering med inhemska krafter. Anita, OH5FN, började ta reda på vem som skulle vara intresserad av att delta och det praktiska. Till slut var det följande deltagare, som samlades den 12.8 2021, för att vänta på transport, i Pleikilä i Gustavs, på bryggan i Kokoniitty: Marja OH1MH, Memma OH1EG, Tiiti OH3HNY, Anita OH5FN, Marita OH5KIZ och Pirjo OH7GWA. Som teknisk assistent och ansvarig för antennerna deltog också Matti OH1FU. […] På fredag morgon började vi ivrigt hålla OH100SRAL -callet aktivt. Vi växlade operator, band och mode beroende på hur det kändes, medan de övriga njöt av de vackra, soliga dagarna. Vädret var alltså på vår sida, medan konditionerna på radio inte var de bästa. Vi höll sammanlagt nästan 500 QSO, av vilka Memmas 160 meters aktivitet på fredag kväll gav 243 kontakter. […] Di-daa -gänget tackar alla OH-stationer för de trevliga kontakterna.

Sidorna 12-14: Nyheter: Radiopejlorienterarna tog hem pokalen. Kimmo Lehtosaari OH2JKU.

Radiopejlorienteringens (ARDF) nordiska mästerskap hölls i Danmark ett veckoslut i september. Tävlingen, som hölls i Hillerød, bestod av tre skilda tävlingar: sprint, 80m och 2m. [Om sprinten] När trippelsegern säkrades när Mirva kom i mål så var det nog ganska fantastiskt. Kunde tävlingarna börja bättre! […] Kimmo och Janne orienterade vandringspokalen på 80m för första gången till Finland: namnen på stopet och tunnan har samlats sedan 50-talet och är mest från Norge och Sverige. Kimmo och Mirva kan få sina namn ingraverade på vandringspokalen för 2m. De var snabbast i orienteringstävlingen på 2m. […] Från Finland var ett gäng på åtta ivriga deltagare med, och även förstagångsdeltagare hade vågat sig med. De nya orienterarna togs emot väl, med glädje och fördomsfritt, i gänget. […] Efter en lyckad resa började genast planerandet av en ny tävlingsresa. ”Det är en så överraskande gren, som drar en med och bjuder på utmaningar, att man har fastnat för den!”

Sida 14: Nyheter: Svenska Utskottet informerar. Jan Jylhä OH1NDA.

Sidorna 15-17: Nyheter: Militärradioamatörerna samlades i Utti. Marko Päätalo OH2LGW.

Militärradioamatörerna vid Uttis jägarregemente kallade, tillsammans med SRAL:s kontaktperson för OI-klubbarna, de aktiva militärradioamatörerna till officersklubben vid Utti lördagen den 25.9 2021. Cirka 20 deltagare kom till mötet, och av dem representerade de flesta sin egen OI-klubb. […] Tillställningen öppnades av kapten Tommi Vehviläinen OH5HNK. Tommi fungerar som stationsövervakare för stationen OI5AY. Klubbutrymmet för OI5AY ligger i övre våningen av officersklubben. Tommi hälsade de närvarande välkomna och höll ett föredrag om Utti jägarregemente. […] Hannu Reiman OH1IX höll följande föredrag om föreningen MPK:s (en förening för försvarsutbildning) projekt att före år 2025 förse 40 stationer med HF-utrustning, till MPK:s försvarsdistrikt. […]

Överfältväbel John Miettinen OH5SS från Karelska brigaden berättade om deras fina stationsprojekt OI5AZ. […] Programmet WinlinkExpress och dess HF-modem VARA används under radiotrafikövningar som radioamatörer deltar i.  Pohjois-Karjalan radiokerho ry  [Norra Karelens radioklubb] och dess huvudstation OI7AX drog i mars 2021 en övning som en kurs inom föreningen MPK. Under övningen tränade man på att upprätthålla radiotrafiken under undantagsförhållanden. Jari Myntti OH5ZN presenterade övningens förlopp och resultat. […] Sergeant Antti Kannisto OH1EXC berättade om flottans OI-verksamhet i nuläget. I Pansio är läget nu dåligt när det gäller klubbutrymmen. […] Just nu utreds det hur man kunde bedriva OI-verksamhet på fartyg t.ex. när de ligger i hamn och när de är på internationellt vatten. Hälsningar av kontaktpersonen för OI-klubbarna. Fältväbel Marko Päätalo OH2LGW presenterade tidpunkterna för de kommande OI-aktivitetsdagarna, som är: självständighetsdagen den 6.12 2021, årsdagen för förbindelsetjänsten som vapenslag den 5.3 2022, försvarets fanfest den 4.6 2022, internationella fyrtorns- och fyrskeppshelgen i augusti och självständighetsdagen den 6.12 2022. […] Som avslutning på träffen fick vi ta del av överstelöjtnant ur tjänst Seppo Solasaaris lysande förevisning av traditionerna på Uttis jägarregemente.

Sida 17: Nyheter: I Timos OH7MFO loggbok finns det över 2500 OH-stationer.

Timo OH7MFO från Vieremä i Norra Savolax är den tolfte amatören, som blivit beviljad förbundets award OHA 2500. Som namnet anger krävs det en kvitterad kontakt med tvåtusenfemhundra finländska radioamatörer. Ungefär samtidigt uppnådde Matti OH1LAR i Merimasku i Egentliga Finland milstolpen för 1250 kvitterade OH-stationer. Hans award har nummer 24. Vi gratulerar Timo och Matti till de fina prestationerna!

Tack radioamatörer! Utan era kvitteringar hade detta inte varit möjligt! Hälsningar Matti OH7MFO

Sida 18: Nyheter: Thomas OH6NT CW-nycklar på nätet

På nätet kan man se en ståtlig samling CW-nycklar, som Thomas OH6NT har samlat och ställt ut. Nycklarna är ordnade enligt världsdel, och till varje nyckel hör en kort förklarande text. Genom att klicka på bilderna förstoras de. Den unika samlingen är åtminstone Finlands största, och flera av nycklarna är unika även i världen. Samlingen hittas lätt på nätet genom att googla på sökorden oh6nt keys.

Sida 19: Nyheter: Åter fyra radioamatörer till rymdstationen

Ombord på företaget SpaceX rymdraket, som startar i slutet på oktober, finns det igen fyra radioamatörer. Ombord finns för första gången Raja KI5LIU, Kayla KI5LAL och Matthias KI5KFH. Gruppens mest erfarna är Thomas KE5HOC, som åker upp i rymden redan för tredje gången. Astronauterna har för avsikt att arbeta på den internationella rymdstationen ISS under sex månader. Det är nu det tredje bytet av manskap, som sker med en amerikansk raket.

Sida 20: Nyheter: OH5YL kom igång för 90 år sedan

I år har det förflutit exakt 90 år sedan den första kvinnan anslöt sig till de finländska radioamatörernas skara. Den 16-åriga Marjatta Klemola (född Kirsi) OH5YL fick sin radioamatörlicens år 1931.

Sida 21: Nyheter: Järnvägarnas radioamatörer samlades i Tyskland

Det internationella förbundet för järnvägarnas radioamatörer FIRAC hade sitt årsmöte i september i Bad Salzuflen i Tyskland. Enligt medlemsförteckningen för FIRAC finns det nu mest radioamatörer, som är i tjänst på järnvägar, just i Tyskland. Även i Österrike och Italien finns det fortfarande en hel del aktiva i FIRAC. I FIRAC:s katalog finns det femton finländska järnvägsamatörer. Klubben OH2AD är klubben, som förenar dem.

Sida 22: Inbjudan till SRAL:s stadgeenliga höstmöte

SRAL kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 20.11 2021 kl 16.00. Mötet ordnas som ett så kallat hybridmöte. Det går alltså att delta i mötet antingen på distans på internet eller på mötesplatsen. Mötesplatsen är i Hertonäs i Helsingfors, på adressen Saltstensgatan 1, auditoriet, 00810 Helsingfors. Det går metro och bussar till platsen.

Sidorna 23-24: Valutskottet informerar: Val av styrelsemedlemmar 2021

 De två kandidater, som i styrelsevalet fått mest röster, väljs in i styrelsen på tre år. Den kandidat, som kommer på tredje plats när det gäller antalet röster, väljs in i styrelsen på två år. […] Den elektroniska röstningen i valet stängs den 17.11 kl 16.

Sidorna 24-27: Valutskottet informerar: Presentation av kandidaterna i styrelsevalet 2021

2. Jussi Kekki OH5O

3. Jarmo Malinen OH2UBM

4. Mika Mäkila OH3LIP

5. Vili Peippo OH5GE

6. Timo Rinne OH5LLR

Sida 28: Kari Pentti OH1UH: ITE-aktiveringarna fortsätter på vårvintern

ITE-aktiveringarna, som ordnades i juli och augusti, fick igen radiokonditioner, som påverkades av aurora. Kontakterna togs med låga effekter från två watt till tio watt. […] Tack till alla som deltog och motstationerna!

Sida 29: Händelser: Klubben Kakkosten kerho har årsmöte

Klubben Kakkosten kerho ry OH2AA, OH2AN har stadgeenligt årsmöte tisdagen den 9.11 2021 från kl 18.00 i klubbutrymmet på adressen: Planetvägen 6, 00740 Helsingfors.

Sida 29: Händelser: Kom med och träna radiotrafik i november

Norra Karelens radioklubb Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB ordnar en nationell radiotrafikövning den 19-20 november. […] Mer information och info om anmälan finns på klubbens hemsidor (Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB).

Sida 29: Händelser: De ungas radiohelg

Förbundets ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer på Mustila station OH5Z den 3-5.12. […] Anmälan på adressen sral.fi/nuoriso Välkommen!

Sidorna 30-31: Jari Jokiniemi oh3bu@nullsral.fi: De spanska tidningarna finns på nätet

 Elsystem, som förorsakar olika sorters störningar på radio, blir allt vanligare. HB Radio 4/2021 skriver i sin ledare ”Funk-Störungen bedrohen unsere Existenz!” att de utgör ett hot mot hela radioamatörverksamheten. […]  Radioaficionados Agosto/Septiembre 2021 berättar, att digitaliseringsprojektet är avslutat. […] De gamla tidningarna finns att ladda upp fritt på adressen https://www.ure.es/revistas-de-ure-antiguas/. QST August 2021 har testat en rysk QRP-radio, som tillverkats i stil med en pansarvagn: ”Lab599 Discovery TX-500 160-6 Meter Portable Tranceiver”. Mätresultaten är på en ok-nivå. […] CQ DL 8/2021 presenterar ”Amateurfunk auf den Philippinen”. […] Enligt en liten notis ”Nationales Kulturerbe” har hackspetten, som i ungdomen störde på banden, alltså radarn, som låg i närheten av Tjernobyl i Ukraina, nu utsetts till ett världsarv av UNESCO. […] CQ DL 9/2021 presenterar ett mjukvaruprojekt ”Digitale Sprachübertragung auf Kurzwelle: Free-DV”, som packar tal digitalt på ett band på 1 kHz. Det här var väldigt viktiga saker, när mobiltelefonerna var unga. […] Funk Amateur 9/2021, som är rik på byggen, erbjuder mycket.

Sidorna 32-38: Tomi Helpiö OH2ID: Solen

Utan solen skulle det inte finnas något liv alls på jorden: Solens strålning inverkar på allt i vårt liv. Solen inverkar också på nästan alla sätt som radiovågorna går fram. Nu när solen igen är mer aktiv är det intressant för radioamatörerna att följa med hur solen inverka på jonosfärens egenskaper. Det är alltså bra att bekanta sig med solen lite närmare.

Sidorna 39-40: Esa Korhonen OH7WV: CE versus CE

Jaha. Jag köpte en apparat, som har CE-märkning. Eller har den det? Vad betyder nu CE då? CE (på franska Conformité Européenne) garanterar, åtminstone när det gäller de flesta produkter, att den är tillverkad enligt de europeiska produktdirektiven och uppfyller alla elsäkerhets- och andra nödvändiga krav. […] Sedan finns det ett annat CE, alltså China Export. I det här märket är C och E så nära varandra att deras bågar inte tangerar, vilket framgår av bild 2  [i artikeln i tidningen]. […] Det lönar sig att granska noggrant med hurdan CE-märkning produkten man köper är märkt.

Sida 40: Markku Tuhkanen OH4UI: Lär dig morse på nätet

Redan nästan 150 000 användare har registrerat sig på nätportalen ”Learn CW online” för att lära sig morse. LCWO erbjuder inlärningsmetoder, som konstaterats vara bra, för nybörjare och möjligheter att träna sina morsekunskaper för att bli bättre för den som redan kan.

Sidorna 41-43: Alf Pousar OH2QM: Att reparera och uppdatera en gammal strömkälla

 På sommaren besökte vi Taivassalo för att använda Jaskas OH1TX fina station. […] Jag lovade reparera powern  […] Jag antog att det skulle vara en småsak att reparera powern. […] Först måste jag rita ett kopplingsschema. […] Jag ville inte förändra strömkällans karaktär, så jag strävade efter att bevara allt så som Heikki  [Huovilainen OH1NK (SK)] hade gjort den.

Sidorna 44-47: Veijo Arponen OH4VA: Att bygga ett dublexfilter

[…] Vår klubb fick som gåva ur bruk tagna duplexfilter, som är tillverkade av Nokia. Filtren har använts för länkradio. Filter byggda för ett skifte på 10 megahertz har inte som sådana användas som filter för en amatörradiorepeater, för vi använder ett repeaterskifte på två megahertz.

Sidorna 48-50: Mauno Tamppari, oh2fj@nullsral.fi: Global uppvärmning

Människorna har inverkat mer på atmosfären efter att man börjat odla ris. […] Andelen metan i atmosfären har redan stigit nästan tre gånger så mycket jämfört med vad den var under förhistorisk tid.

Sida 51: elmeri@nullsral.fi: Elmers tankar: Visst kunde man förr också

Jag besökte på sommaren Tekniska museet för att titta på utställningen ”Det började med en gnista – 100 år av finländskt radioamatörbygge”. […] Även den virituella fotoutställningen på SRAL:s hemsida ger en intressant inblick i förbundets 100-åriga historia.

Sidorna 52-54: Seppo Sisättö OH1VR/AE6PP: Vår man i Kalifornien

En radiokontakt till ett land långt borta, då svaret kommer på ren finska, gör en alltid varm om hjärtat. Här får vi höra om hur det går för tre tidigare OH6-amatörer, som hittat ett hem i Kalifornien. De har samma siffra i sina nya call, men det är bara av en slump. AA6KJ – OH6KJ. Jussi Eloranta AA6KJ, som arbetar som professor, berättar: ”30 år gick till studier och forskning och jag hann inte ens röra radioapparaterna under den tiden.” […]  N5ZO, NT6Q (club) – OH6DO. Marko Myllymäki N5ZO är en tävlare. […] W6RK – OH6EE. Risto Kotalampi OH6EE fick som fjortonåring licens för nybörjare i Finland år 1983. Till allmän klass flyttade han ett år senare. Till Kalifornien flyttade Risto år 1996. OH-licensen blev föråldrad i sinom tid och han återvände till hobbyn i februari 2004. I en examen avlade han alla tre klasser i USA. […] Marko N5ZO och Risto W6RK har båda sina rötter i Etseri och Jussi AA6KJ i Jyväskylä.

Sidorna 55-56: Marko Päätalo oh2lgw@nullsral.fi: Användningen av en radioamatörstation i en luftfarkost

Radioklubben Puulan Radio Club OH4ACD ordnade en flygdag i klubben i juli 2021. Tanken var att ha kontakter från ett segelflyg under flygningen. Kontakterna på 2m med en handapparat lyckades bra. Som alltid fick vi lust att göra mer. Vi utredde hur det är möjligt att ha kontakter på HF-banden under flygning. […]  Expertutlåtanden: Kirsi Lähteenmäki-Riistama, chef, Flygverksamhet och utbildning, Traficom. E-post: Kirsi.Lahteenmaki-Riistama@nulltraficom.fi.

Sidorna 57-65: Tomi Helpiö OH2ID: Jordningen av en amatörradiostation

Jordningen av stationen rör alla stationära amatörradiostationer. En jordning, som är gjord på rätt sätt, är ur användarsäkerhetssynvinkel en grundläggande sak, och man får inte ignorera det. Då det är fråga om en så viktig sak, som alltid kommer upp till diskussion, så berättar jag i det följande om funktionen, som jordningen har, och hur den utförs, i en artikel, som tidigare utkommit år 2017. […] Det lönar sig att förhålla sig seriöst till stationens jordning och potentialutjämning, och man måste göra dem bra. Rätt utförda kan de i bästa fall förhindra en eldsvåda och till och med förhindra personskador. I normal radioverksamhet minskar de störningar och skyddar radioamatören från RF-elstötar.

Sida 68: Jorma Saloranta OH2KI: QST HOW´s DX – observationer 1

Mitt intresse riktade in sig på att få ett DXCC-bevis, då också andra radioamatörer i min närmsta krets hade beviset. I efterskott har jag sedan upptäckt att det inte är så många som har ett DXCC-bevis, men av någon anledning är nästan alla intresserade av ett sällsynt DXCC-land. Nu efter tiotals år, när världsbilden är en annan, börjar den förgågna världsbilden intressera. Det kan DX-uppgifterna ge en god bild av.

Sida 69: Raimo Lehto OH2BCI: SAC 2021 Grupptävlingens preliminära resultat

SAC är över och de preliminära resultaten för grupptävlingarna är i nedanstående tabell. Nio CW-grupper anmälde sig till tävlingen och tre till fonidelen. Inget YL- eller ungdomsteam deltog.

Sidorna 70-72: Juho Kukkula OH6ZZ: NAC Tävlingsresultat

Sida 73: Ungdom: Ungdomsteamet: Ungdomscallet OG2Y

På våren fick ungdomsteamet problem, man behövde ett call, som man skulle kunna använda fritt till ungdomarnas egna projekt, och som man också kunde delta i tävlingar med. Tidigare har ungdomsteamet i Finland varit känt för att använda callet OH2YOTA, men det här YOTA-callet har man fått använda bara i aktiviteter, som är godkända av IARU:s Youth WG, så det behövdes ett annat call. Efter lite funderande föddes idén om ett eget call för ungdomsteamet. Callet skulle också vara fritt att användas också av alla de andra ungdomsmedlemmarna. […] Ta alltså kontakt och boka callet! Läs mer på adressen sral.fi/nuoriso.

Sidorna 74-75: Otava Tuomi OH3OT: Hallå klubbar, var är ungdomarna?

Varje intresse behöver nya intressen för att hållas vid liv, och radioamatörverksamheten är inte ett undantag. […] Hur låter en framtid, där aktiviteter skulle ordnas för nybörjare och även för sådana, som varit med längre, förutom av Ungdomsteamet även t.ex. av medlemsklubbarna i SRAL, andra klubbar och till och med av enskilda? En av de viktigaste delområdena för Ungdomsteamet är gemenskapsskapande verksamhet. […] Är du en representant för en klubb eller förening, som på annat sätt hör till radioamatörverksamheten, och skulle vilja stöda ungdomsverksamheten? Skicka ditt förslag eller något annat meddelande till Ungdomsteamet på epost nuoriso@nullsral.fi.

Sral.fi/nuoriso

Sida 76: Annonser – Säljes

Sida 76: Temanummer om reparation 2/2022

[…] Till tidningen önskar man sig berättelser och tips och naturligtvis bilder på apparater. Samtidigt söker man efter Finlands äldsta rigg, som ännu är i bruk. […] Skicka in material, helst på epost, på adressen ra-lehti@nullsral.fi.

Sida 77: Suomen Radioamatööriliitto r.y. [Information]

Sida 77: Dessa bidrog till denna tidning Radioamatööri 7/2021

Sida 77: Silent Key

Stig-Olof Fernström OH2LBA

Ritva Sinisalo OH3NPN

Sida 78: Nyheter från styrelsen: Höstmötet beslutar om medlemskap i föreningen MPK

Sida 78: Förändringar i SRAL:s styrelse

SRAL:s ordförande Jorma Saloranta OH2KI har avgått från styrelsen av hälsoskäl. Dessutom har styrelsemedlemmen Jari Kekki OH2EXE avgått från styrelsen. Styrelsen har behandlat och godkänt anhållan om att avgå den 9.10 2021. I höstens val av styrelse väljs därför förutom två medlemmar även en tredje medlem för den återstående tiden, år 2023 till slut.

Sida 79: Seminarium om reservkommunikationsnätverk

Reservkommunikationsnätverk som stöd för myndigheterna


Radioamatööri 8/2021

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi och Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 5: Ledare: In på ett nytt århundrade. Markku Tuhkanen OH4UI

Förbundets jubileumsår har inte gått så som i Strömsö pga. coronapandemin. Jubileumslägret måste flyttas till nästa sommar, vårmötet hölls i juli och höstmötet under avskalade förhållanden. Positivt var att ITE-utställningen i Tekniska muséet blev av samt Dimis OH2DD webinarier.

Nu när vi går in i ett nytt århundrade har jag en önskan: Det vore dags att de som är fångade i det förgångna frigör sig från sina bojor och kan skratta åt det som varit och se antagonisterna i ögonen. Jag önskar också att förbundet ska behandla alla medlemmar och klubbar likvärdigt. Alla förtroendevalda bör förstå att förbundets primära uppgift är att stödja amatörradioverksamheten på alla möjliga sätt i landets alla delar.

Till slut önskar jag att den av medlemmarna valda styrelsen tar sitt mandat i egna händer och använder sin makt målmedvetet. Det finns alltid hopp och man kan alltid hoppas! Fridfull jul och gott nytt år.

Sida 6-7: Styrelsens spalt: Jubileumsår – coronaår. Jan Jylhä OH1NDA

Då jag var ny i styrelsen i början av år 2019 hade jag ingen klar föreställning om vad allt som skulle ingå i uppdraget. Nu då min mandatperiod snart är slut kan jag konstarera att arbetet har varit mycket intressant och givit vidgade vyer. Jag har lagt märke till att det finns en stor mängd hängivna radioamatörer inom de olika utskotten och arbetsgrupperna. Ett stort tack till er!

Som styrelsens representant i jubileumsårsutskottet har jag sett hur mycket arbete medlemmarna lagt ned på att skapa ett minnesvärt 100-årsjubileum. Tyvärr satte coronaepidemin käppar i hjulet för flertalet evenemang, däribland sommardagarna. Fint ändå att utställningen av självbyggda apparater kunde förverkligas tillsammans med Tekniska muséet.

På basis av förbundets strategi för 2020-2025 fastställde styrelsen mål för år 2021. En del av dem har kunnat förverkligas, bl.a. nya webbsidor, medlemssidorna med tillgång till de nordiska radioamatörtidningarna, månatligt nyhetsbrev per e-post och webinarier kring aktuella teman.

Vellu OH2FQH, som var ordförande för höstmötet, tog upp viktiga punkter för fungerande processer i förbundets verksamhet, särskilt beslutsfattningen. Jag hoppas styrelsen tar dessa till sig för att göra arbetet smidigare!

Sida 8-9: Förbundets höstmöte. Markku Tuhkanen OH4UI

Höstmötet hölls som ett sk. hybridmöte lördagen den 20 november. På plats i Helsingfors fanns ett mindre antal medlemmar medan flertalet deltog via nätet.

Vili Peippo OH5GE och Timo Rinne OH5LLR som fick flest röster invaldes i styrelsen för tre år. Jarmo Malinen OH2UBM invaldes för två år.

Mötet godkände V-P Niiranens OH7FQH motion att styrelsen vidtar åtgärder för en stadgeändring så att ungdomsteamet garanteras en styrelseplats med likvärdiga rättigheter.

Mötet godkände efter omröstning styrelsens förslag om att sluta ett kompanionsavtal med Försvarsutbildningsföreningen MPK. Godkändes Marko Wirtanens OH8WM motion att styrelsen bör underställa avtalet för godkännande av vårmötet.

Till slut redogjorde Jorma Saloranta OH2KI för orsakerna till att han avgick från ordförandeposten tidigare i höst.

Sida 10: SRAL:s hederspris 2021

Prisen utdelades vid festtillställningen den 4 december.

SRAL:s hedersmedlem: Touko Kapanen OH6RM. Toke är en levande legend. Han har byggt ett stort antal master och antenner runt om i landet och varit till stor hjälp vid byggandet av förbundets stationer och master på sommarlägren.

Arvo Laros pris: Jari Häkli OH2JSD. Jari har väsentligt bidragit till främjandet av amatörradioverksamheten som långvarig ordförande för Lohjan Radioamatöörit.

Arvo Laros pris: Marko Päätalo OH4MP/OH2LGW. Marko har förtjänstfullt verkat för amatörradioverksamheten och klubbarbetet under mer än 30 års tid.

Specialpris för tävlingsverksamheten: Keijo Koskela OH2OT/OG5O. Keijo är en av de mest kända finländska radioamatörerna inom den internationella tävlingsverksamheten.

Sida 8: Ny ledning för IARU region 1

Till ordförande valdes Sylvain F4GKR, till vice ordförande Hani OD5TE och till sekreterare Mats SM6EAN. Se närmare på IARU:s webbsida.

Sida 11: Tom OH6VDA åter i etern från Spetsbergen

Helsingforsbon Tom OH6VDA hördes till slutet av oktober från Spetsbergen med anropet JW6VDA. QSL-korten sänds via byrån. Tom använder klubbstationen JW5E. Också andra kan hyra stället men apparaterna måste man ta med själv. Han använder också anropet LA6VDA i sitt födelseland.

Sida 12: Nyheter: Brittiska flygvapnets kadetter höll kontakter med radioamatörer. RAF:s kadetter deltog i medlet av oktober i en kommunikationsövning tillsammans med radioamatörer. Blue Ham 21-2-övningen hölls på 6 metersbandet på det frekvensområde som reserverats för båda parterna.

Bouvet 3Y0J i eterna i november 2022. Ken LA7GIA, som hör till ledningsgruppen för peditionen, bekräftar att första betalningen för transporten med S/S Marama har gjorts. Totalt 13 personer deltar i peditionen. Bouvet ligger på andra plats som mest eftertraktade DXCC-land efter P5 Nord-Korea. Följ med förberedelserna på www.3y0j.no

Sida 13: Nyheter: JOTA-rapport 2021 från Norra Birkaland. Kari Pentti OH1UH

Jamboree-On-The-Air är världens största evenemang för radioamatörscouter. Evenemanget har anordnats sedan år 1957.

Sida 14-15: Nyheter

Ett webbaserat awardprogram planeras i Tyskland: Det tyska radioamatörförbundet DARC planerar som bäst ett webbaserat loggprogram, som gör det enklare att anhålla olika award. Programmet är kopplat till bland annat LotW, Clublog o eQSL. Programmet borde vara klart nästa år.

DARC har i år lancerat en webbaserad QSL-service. Uppgifterna om kontakterna matas in via nätet och man kan planera sina QSL-kort och printa ut dem. Se www.qslshop.de.

Försäljning av mätapparatur i Reso.

DX- och tävlingsevenemang i april i Tammerfors: DX & Contest-evenmanget anordnas 9-10 april i Sokos Hotelli Torni invid järnvägsstationen. Högklassiga föredrag och aktuell information samt glad samvaro utlovas.

Sida 16-17: SRAL 100 år: Det började med en gnista – 100 år av radioamatörbyggande. Riina Linna, Tekniska muséet

Finlands Radioamatörförbund förverkligade i samarbete med Tekniska muséet en 100-årsjubileumsutställning under tiden 3.6 – 29.8.2021. Från SRAL:s sida handhades planeringen och förverkligandet av jubileumsårsutskottet. Utställningen kunde genomföras trots coronapandemin. Muséet besöktes under utställningstiden av 5079 personer. En hel del hade kommit enkom för att se utställningen av apparater som byggts av radioamatörer.

Sida 18-22: Radioamatörerna hjälper i Haiti. Tiina Leinonen, Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors sände efter jordbävningen ett fältsjukhus till den drabbade ön. Flera finländska radioamatörer har deltagit i byggandet och säkrandet av fungerande it- och kommunikationskanaler. Timo Heikkinen OH7XU och Akseli Kaaro OH5EBB verkade som IT- & Telecom-stödpersoner vid fältsjukuset i Les Cayes. Erik Finskas OH2LAK, Tom Granqvist OH2UBA och Kimmo Laaksonen OH3MBC arbetade vid IT- & Telecom ERU-enheten som stöd för Internationella Röda Korsets operationer runt hela Haiti.

Sida 23-24: Övriga tidningar. Jari Jokiniemi OH3BU

Sida 25-27: Historia: ”Förr var förr” och två verkliga radioamatörer. Timo Kiiski OH1TH

Niilo R. Kuusisto, ex OH2XK är känd av alla äldre amatörer. ”Nipa” var under lång tid förbundets byråchef och kunde tituleras Mr. SRAL. Han läste även förbundets radiobulletiner. Till kansliet hade införskaffats en Collins S-line för ändamålet. Nipa fungerade ocskå som tävlingsmanager och ”agitator” för SAC och NRAU-tävlingarna.

Sylvi ”Sypa” Auromaa, ex OH5RZ, var en av de mest betydelsefulla YL-amatörerna. Hon var särskilt aktiv inom tävlings- och YL-verksamheten. Sylvi brukade emellanåt anordna träffar för radioamatörer hemma hos sig. Också sommarläger hölls där.

Sida 28-32: Elementärklassens spalt: Den första HF-radion Tomi Helpiö OH2ID

Nyblivna radioamatörer funderar säkert på en hurdan HF-rig man borde skaffa sig. Frågan är nu särskilt aktuell då den nya solfläckscykeln har startat och konditionerna blir allt bättre. Vilka egenskaper hos riggen lönar det sig att ta i beaktan? I artikeln behandlas Icom IC7300 och Elecraft K2.

Det lönar sig att bekanta sig med testrapporter i QST och användarnas erfarenheter. Viktigt är hurdana anslutningar riggen har. Man bör tänka på hurdana apparater man kommer att ansluta. För FT8 kan USB-porten vara bra. Finns det anslutning för t.ex. en lyssnarantenn? Det lönar sig också att kolla på begagnad utrustning. Med lite tur kan man hitta en några år gammal toppapparat till billigare pris än en ny rigg.

Sida 36-37: Historia: För 60 år sen skjöts Oscar-1 upp i rymden. Veikko Velamo, OH2YV.

Den 12 december 1961 skjöts Oscar-1 ryggsäcksatellit och första civila satelliten, amatörradiosatellit, upp i rymden från Vandenberg vid det amerikanska flygvapnets bas i Kalifornien. Satelliten fungerade 22 dagar tills batterierna var tömda 3.1.1962 och tills den förstördes i atmosfären 31 januari. De nyaste radioamatörsatelliterna är den av Qatar i februari 2019 uppskjutna satelliten QO-100 (Oscar-100) och i juni 2021 från ISS skickade Mauritius MIR-Sat1.

Sida 38: Elmers funderingar: Världen är uppochner. elmeri@nullsral.fi

Den största nyheten i början av hösten var förödelsen som orkanen Ida förorsakade i Karibien och USA. Tidigare under sommaren dominerades nyheterna av de förödande översvämningarna i västra Tyskland. Vi finländare överlevde sommaren ganska smärtfritt, vi fick ett par exceptionella värmeveckor. Ändå känns det som att världsböckerna är omtumlade. Vi har nu sett hur naturkatastrofer, som översvämningar, får de rikaste länderna i världen på knä. De fattigaste länderna i världen lider i motsvarande grad mer. I olika områden av förstörelse kan radioamatörer ha förlorat inte bara sina antenner utan också sina hem och tillgångar. Så de har fallit till botten av Maslows hierarki i ett slag och ägnar sin tid åt att leta efter dricksvatten, mat och tak över huvudet. Aktiva radioamatörer är främst tillfälliga hjälparbetare.

Sida 39-40: Diskussion: Passion för radioamatörhobbyn. Seppo Sisättö, OH1VR.

En passion för hobbyn uttalades för fem år sedan av den mångårige ledaren Dave Sumner K1ZZ när han gick i pension. Han undrade hur hans generation skulle kunna föra vidare till kommande generationer den känsla och passion som många liksom han har för amatörradio. Detta är en nyckelfråga. Om förmedlingsarbetet blir framgångsrikt, som han sa att han tror, kommer hobbyns fortsättning och blomstring att säkras. Vi är ett samhälle vars entutiaster är jämställda med varandra, åtminstone när det kommer till radio. Jag har utbytt meddelanden med ett par kungar och en president under en hobby som pågått i över 60 år. Jag har fått vänner över hela världen och lärt mig mycket och haft upplevelser som jag knappast hade haft utan denna hobby. Radioamatörhobbyn är därför fortfarande min passion.

Sida 41-42: OHFF (OHFF Flora & Fauna Finland) – Buskstationer. Ajolas betesmarker i Rimito, Nådendal. Kim Östman, OH6KZP.

Nu har det miraklet skett, att jag flinar i bushen, trots att CQWW SSB-tävlingen är igång. Låt det gå med förklaringen att CW är min favoritmod och att splattret i phonetävlingarna går mig på nerverna…!

Sida 43-46: DX-spalten: DXCC awarden som röd tråd. Pekka Ketonen, OH1TV.

Många radioamatörorganisationer publicerar bevis eller award. Avsikten är att uppmuntra till målmedveta och därmed systematiska aktiviteter inom hobbyn. När en viss målnivå har uppnåtts kan du ansöka om bevis, ett award. Det finns nu 340 DXCC-länder. Avlägsnade eller deleted är 62. Finlands högsta resultat 382 har Paavo OH2XF. Resultaten för Finland hittas på adressen https://oh1tv.fi/DXCC/tuloksia.html.


Sida 47-54: Tävlingar: Analys: OF2HQ och OF0HQ i IARU-tävlingen 10.-11.7.2021. Kim Östman, OH6KZP.


De slutliga resultaten av IARU HF World Championship, som hölls i juli 2021, tillkännagavs i mitten av november. I sommarvärmen representerades SRAL av 22 operatörer i tävlingens HQ eller huvudkontorsklass, med anropen OF2HQ och OF0HQ. Så det var en megainvestering och definitivt en av milstolparna under tävlingens OH-år. Aktivitet var det på de traditionella sex HF-banden, på både CW och SSB med 12 stationer, under 24 timmar.

Varje station hade sitt eget ansvarsband och mod; anropet OF0HQ användes på 40 m CW, alla andra använde anropet OF2HQ. Syftet var att involvera så effektiva stationer som möjligt i verksamheten i hela Finland, inklusive beamar och slutsteg. I botten låg det finska rekordet som gjordes 2020 med anropet OH2HQ. Hur gick det då för Finland och SRAL, närmare betraktat? I HQ-klassen placerade vi oss på plats 10. Hur kan SRAL:s HQ-stationsresultat förbättras? Receptet för att förbättra resultatet är i princip enkelt: mera kontaktpoäng och större antal koefficienter.

Sida 54-56: Tävlingsinbjudan: 52. SARTG New Year RTTY Contest 2022 17. OH-RTTY-tävling 2022. Pasi Vesterinen, OH2MZB/OH2PW.

Sida 57-58: VHF/UHF-spalten: NAC-tävlingsregler för år 2022. Juho Kukkula, OH6ZZ.

Sida 59-59: VHF/UHF-spalten: Regler för 2022 NRAU Activity Contest NAC 10 m. Juho Kukkula, OH6ZZ.

Sida 60-62: VHF/UHF-spalten: NAC tävlingsresultat. Juho Kukkula, OH6ZZ.

Sida 62: VHF-konditioner i september och oktober 2021.

Sida 63: Ungdomar: YOTA anrop i användning hela december 2021. Nuorisotiimi OG2Y.

Uppgifter om händelsen hittas på www.events.ham-yota.com .

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media