Radioamatööri år 2022

Radioamatööri 1/2022

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Redaktionellt: Till gagn för samhället. Markku Tuhkanen, OH4UI

I Norge pågår för närvarande ett projekt för att uppmuntra unga skolbarn i tidig skolålder att börja med amatörradio. Att få egna radiokontakter så snabbt som möjligt och digitala sändningar anses vara de bästa incitamenten. Förhoppningen är också att de senare ska börja studera teknik och ingenjörvetenskaper. Norges radioamatörförbund NRRL har fått ett understöd på ca 100 000 euro för att utveckla amatörradioverksamheten för unga. Man undersöker möjligheten att grunda en nybörjarnivå där sändareffekten skulle vara 10 watt.

 Sida 2: Styrelsens spalt: In på det andra århundradet. Jarmo Malinen, OH2UBM, vice ordförande

 Vi har bakom oss ett av de mest krävande åren i förbundets historia. Ett stort tack till alla arbetsgrupper och utskott som genomfört projekt under jubileumsåret.

Det mest brådskande är nu att säkerställa att SRAL:s beslutsprocesser fungerar smidigt och att ta hand om de anställdas välbefinnande.

Det råder samförstånd om de preliminära åtgärderna:

  1. Klart definierade beslutsprocesser i styrelsearbetet
  2. Klargörande och effektivering av kansliets arbetsuppgifter
  3. Tätare samarbete mellan utskotten, kansliet och styrelsen
  4. Klarare ansvar för beredning och föredragning samt delegering
  5. Dokumentering av arbetsprocesserna
  6. Uppdatering av de etiska reglerna
  7. En utomstående utredning för modernisering av förvaltningsstrukturen.

 Sida 4-5: Nyheter: QRP-bilaga till Nationalparksawardet. Jouko Koski, OH2UN

 I stort iakttas reglerna för det ordinarie nationalparksawardet men sändningseffekten för dem som sänder från en nationalpark får vara högst 5 watt. Alla moder är tillåtna. Bilageawardet träder i kraft från 1.1.2022.

Sida 5: Nyheter: Det belgiska radioamatörförbundet UBA firar sitt 75-årsjubileum.

För att celebrera jubiléet använder 64 olika stationer prefixet ON75 och ett suffix med tre tecken. Specialanropen är i kraft till slutet av februari. Möjlighet att anhålla om award.

Sida 6: Nyheter: Om nationalparkerna. Kari Pentti, OH1UH

Året har börjat bra då nationalpark nr 41 instiftats fr.o.m. 1.1.2022. Det är Salla nationalpark i östra Lappland. Till dags dato har ansökts om 37 kompletta award och 20 halvaward.

Sida 6: Nyheter: Jarmo OH2UBM leder förbundet.

 Förbundets nya styrelse höll konstituerande möte 13.1.2022, där Jarmo Malinen OH2UBM valdes till viceordförande. I praktiken leder Jarmo styrelsearbetet till slutet av år 2022. Ny ordförande väljs på höstmötet i november.

 Sida 7: OH100SRAL: Nästan 20 000 kontakter med jubileumsårsanropet.

OH100SRAL jubileumsanropets klisterlappar har limmats på QSL-korten och de sänds till motstationerna via QSL-byrån. Med anropen OH100SRAL och OF100SRAL -anropen hölls under jubileumsåret nästan 20 000 kontakter. De flesta kontakterna hölls med anropet OH100SRAL. Nästan fyrtio operatörer aktiverade festanropen.

 Sida 8: Händelser: Riksomfattande kurs för elementär klass börjar den 15 februari i OH3AC:s regi.

Sida 8: Händelser: Kom med i kommunikationsövning 25-26.2.2022!

Sida 9: Händelser: Militärradiodag 23.4.2022.  

Sida 9: Händelser: 254 personer deltog i prov för behörighetsexamen år 2021.

Sida 9: Händelser: Elimäen Radiokerhos, OH5AE, årsmöte 5.3.2022.

Sida 10: Klubbverksamhet: DX-entusiasm grep flottans radioamatörer. Markku Tuhkanen, OH4UI

Vad motiverar till att resa till världens ände och hålla kontakter med tusentals radioamatörer? En av de bärande krafterna inom amatörradio i Åbo, Pekka Ketonen OH1TV frågade detta av en av världens mest kända DX-man Martti Laine OH2BH. Berättelsen ”Bakom DX-peditionens kulisser” kan läsas på Laivaston Radioamatöörit OH1AJ:s webbsidor. Där hittas även omfattande information om DX-verksamhet, radiokonditioner och länkar till bl.a. OH-stationernas placeringar i ARRL:s DXCC-ranking.

Klubben har en väl utrustad radiostation med bra antenner. Stationen kan fjärrstyras och klubben har beslutat låta medlemmarna använda egna anrop vid remoteanvänding.

Sida 11-12: Klubbverksamhet: Presentation av Suur-Savon verkko ry OH4SSV. Veijo Arponen, OH4VA

Klubben är färsk medlem i SRAL. Målet är att bygga och upprätthålla radiostationer och talnätverk för radioamatörer. I verksamheten används programvaran SvxLink, som utvecklats av Tobias Blomberg SM0SVX. Stationen styrs genom att trycka på radions DTMF-knappar.

Sida 13-14: Övriga tidningar: En hel uppsättning telegrafinycklar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi, OH3BU

Radiot 4/2021 är en kinesisk sak som ger en förklaring till ytterst billig utrustning, som säljs i nätbutiker och antingen inte fungerar eller fungerar dåligt. Det är förståss frågan om skrot som inte klarat kvalitetskontrollen, men inte är skrotat, utan man blir av med skrotet genom att sälja det billigt. Säkert skulle det finnas mera ekologiska möjligheter. Radion med på vildmarksutflykter visar vikten av en god antenn. Electron 11/2021 presenterar telegrafinycklar från ”Militär”-tiden då ett människoliv var billigt, men utrustningen dyr. QTC 11/2021 visar också stiliga nycklar eller Lingon i skogen, samt presenterar en en nätt mätutrustning tinySA-spektrumanalysator och en berättelse om en radioamatörfamilj. Radio-REF 11/2021 visar på tal om telegrafinycklar sin egen bildkavalkad och en valross-skulptur under vilken uppenbaras en nyckel. En Quagiantenn presenteras. HB radio 5/2021 delar datasäkerhetsdirektiv och presenterar loggprogrammet ”Cloudlog”. QST November 2021 innehåller en 15-sidigt specialtema om tävlingssäsongen 2021-2022. Konditionsverktyg och verktyg för tävlingar. En optimerad Inverted L antenn för 160 & 80 meter. För mottagning byggs en ”Beverageantenn” 100 år senare. Funk Amateur 11/2021 Martti OH2BH gör peditionshistoria bekant genom att skriva en serie om pionjärer. CQ DL 12/2021 skriver om enmans världsturisten Rudi Klos, DK7PE. En mottagningsloop kan göras avstämd ”Die Backfire-Antenne”. Till sist presenteras inlärningsmetoder för att lära sig snabb telegrafi.

Sida 15: Från världen: DARC diskuterade framtidsutsikter. Noora Kelzenberg (översatt från tyska), OH3NK

DARC:s ordförande Christian DL3MGB samt två styrelseledamöter var värdar för tillställningen. Rubrik var bl.a. ”Hur säker är radioamatörverksamhetens framtid?”.

Sida 16-20: Jack G4FN, Yrjö OH2SZ och pile-up på 1,8 MHz.Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

Vad är månne det bästa med vår hobby? Jag tror att det bästa har varit de radiorelaterade upplevelserna. Med tiden har vi fått influenser, idéer, instruktioner, radioutrustning och vad som helst.

 Sida 21: Elmers tankar: QSL sure. elmeri at sral.fi

 De dagar då brevposten delades ut i städerna två gånger om dagen är förbi: på morgonen och på eftermiddagen. Jag fick en bunt färska byråkort. Jag hade precis ordnat min hamshack och kom över mina första QSL-kort för ett decennium sedan. När jag gick genom dem uppmärksammade jag hur QSL-korten har förändrats under åren. Förr var korten nästan undantagslöst enkelsidiga och monokroma. Idag är de däremot nästan undantagslöst dubbelsidiga och fyrfärgstryckta.

 QSL-servicen, som upprätthålls av de nationella radioamatörförbunden, fungerar pålitligt men långsamt. Därför är det vanligt att skicka kort direkt i synnerhet i fråga om sällsynta stationer. Och ifall det är möjligt att använda Online QSO-Reporting system (OQRS) behöver man inte skicka sitt eget kort.

 Numera finns även elektroniska verifikationssystem. Störst är ARRL:s Logbook of the World (LotW). Oberoende av om man använder traditionella kort eller elektroniska system är det viktigaste: QSL sure.

 Sida 22-24: Historia: Radioamatörer med och säkrar vårt lands energiförsörjning för andra gången. Kari Ruokonen, OH2NAS

 Det finns två fall i SRAL:s historia där radioamatörer inför en kris har skapat ett oberoende rikstäckande kommunikationsnät. Första gången var hösten 1939, när hotet om krig växte. Andra gången gällde årsskiftet 1999/2000. Då var det fara för att datorsystemen skulle krascha eftersom programmen inte klarade övergången till ett nytt årtusende.

Sida 25: 22. DX & Contest Meeting 9-10.4., Sokos Hotell, Torni

Sida 26-33: Elementärklass spalten: Beverage. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id at sral.fi

Förra året firade förutom SRAL också Beverage-antennen 100-årsjubileum. Beverage är en antenn för lyssningsanvändning, som presterar mycket bättre i mottagning än antenner optimerade för sändningsanvändning, speciellt på lägre band. Den tillhör endast ett fåtal radioamatörers antennutbud, men på grund av dess egenskaper har den varit populär, särskilt i DX- ​​och tävlingsanvändning. Beverage gynnar vertikalt polariserade radiovågor som kommer i trådriktningen. 1921 planerade ARRL ett test för att bevisa att en amatörstationssignal också kan korsa Atlanten. Vid tidpunkten för testet hade radioamatörerna ingen information om jonosfärisk utbredning eller jonosfärens roll för att korsa Atlanten.

Sida 34-35: Teknik: Yaesu FT-450 som portabel. Mika Suomalainen, OH6HGW

Nuförtiden, med covid, verkar folk komma på allt möjligt, som att gå in i skogen med en rigg. Det finns enligt uppgift inte många riggar som lämpar sig för detta då det finns få sådana med eget batteri. Jag råkade själv ha en äldre Yaesu FT-450 på bordet utan autotuning installerad. Därifrån började tanken. Jag använde li-ion-celler från gamla laptop-batterier. Battericellerna och laddningskretsen monterades på automattunerns plats.

Sida 36-37: OHFF-Buskexpedition: Mietoisvikens naturskyddsområde (OHFF-0058). Kim Östman, OH6KZP

Aktivering av OHFF-buskar lyckas genom kreativ aktivitet, vilket framgår av peditionen på julannandag. Mietoisviken är känd för sjöfågelbeståndet men på vintern är fågelskådartornet oftast obemannat och lämpar sig alltså för radioamatörverksamhet. Totalt höll jag 174 kontakter efter vilket batteriet var tomt.

Sida 38-39: Diskussion: Hot från rymden. Antti Honkasaari, OH1TS

På tal om hot, det första vi kommer att tänka på är fallande stenar från rymden. Naturligtvis känner vi radioentusiaster också till solstormar. Neutronstjärnor eller svarta hål kan påverka vår lilla jonosfär även efter tiotusentals ljusår.

Sida 40-42: Frågesport: Om radioamatörernas historia. Heikki Lempola, OH2BGX

En frågesport hölls för deltagarna vid avslutningsceremonin för SRAL100 år. Du kan nu själv pröva hur bra du skulle ha klarat dig med knoppfrågorna som skapar finländarnas historia.

Sida 43-44: DX: QST HOW’s DX – DX:ns uppgång 2. Jorma Saloranta, OH2KI

Artikeln fortsätter analysen av QST:s nya efterkrigstids DX-kolumner. Samhällets strukturer och gränser genomgick förändringar, och det återspeglas också i DX-nyheterna. Debatten om DXCC:s rättvisa och jämbördighet fortsätter. Gamla veteraner beräknas snabbt samla 100 länder, och de unga har svårare, så det har redan övervägts att 100-landsgränsen i statistiken borde sänkas till 75 länder, men man borde inte vara så pessimistisk, säger kolumnisten.

Sida 45-46: Award: De ryska regionernas award. Markku Tuhkanen, OH4UI

Idag är Russian District Award (RDA) ett av de mest populära bevisen på aktivitet i Europa. Varför? Eftersom awardprogrammet har gjorts mycket enkelt för den sökande. Minimikravet är 100 distrikt och följande etapper är 250, 500 osv. Totalt finns det 2642 distrikt.

Sida 47-57: Tävlingar: Kvinnodagens tävling 8.3.2022. Anne Lahdes, OH2YL

Avsikten är att fira internationella kvinnodagen i gemytlig anda och samtidigt aktivera YL-stationer. Tisdag 8 mars 2022 00:00-23:59 SA (22:00-21:59 UTC).

Sida 58-59: Frågesport: Rätta svaren. Heikki Lempola, OH2BGX

Sida 60-62: Ungdomar: Radioaktivitetsveckoslut i Mustila. Anu Hynninen, OH6ME

 Philipp Springer DK6SP, ungdomschefen för IARU Region 1, var en välkommen gäst. Det anropades flitigt och enligt deltagarnas berättelser garanterades alltid pile-ups på banden! Vår internationella gäst njöt mest av CW, men vågade också köra några pile-ups på SSB.

 Sida 63: Silent key: Jukka Vermasvuori, OH2GF. Michael Fletcher, OH2AUE

 Sida 64-65: SRAL:s meddelanden


Radioamatööri 2/2022

OH-katalog 2022

Innerpärm: SRAL101-jubileumssommarläger hålls på Eerikkilä idrottsinstitut i Tammela 14-17.7.2022. Arrangör är Riihimäen Kolmoset, OH3AD. Anmälan till lägret öppnas den 15 mars.

Sida 1: Ledare: Nya vindar blåser. Tomi Helpiö OH2ID

I mitten av februari besökte tf. ordförande Jarmo OH2UBM mig och vi diskuterade läget för RA-tidningen efter att Markku OH4UI övergått till andra uppgifter. Då jag medverkat i tidningen i mer än tio år gick jag med på att sköta huvudredaktörsuppgiften.

Jarmo berättade också att styrelsen föresatt sig att ta i bruk klara förfaringssätt i styrelsearbetet och förbundets beslutsprocesser.

Innan Markku slutade hade han gjort ett digert arbete med tidningens layout. Nummer 1 har tillkommit under hans tid och kan fritt laddas ner från förbundets webbsajt. Fyrfärgstrycket medför nya möjligheter för både skribenter och annonsörer.

Detta nummer består i huvudsak av OH-katalogen men nr 3 är igen ett ”normalt” nummer. Jag hoppas få artiklar mm. Det är ju i sista hand medlemmarna som gör tidningen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media