Radioamatööri år 2022

Radioamatööri 1/2022

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Redaktionellt: Till gagn för samhället. Markku Tuhkanen, OH4UI

I Norge pågår för närvarande ett projekt för att uppmuntra unga skolbarn i tidig skolålder att börja med amatörradio. Att få egna radiokontakter så snabbt som möjligt och digitala sändningar anses vara de bästa incitamenten. Förhoppningen är också att de senare ska börja studera teknik och ingenjörvetenskaper. Norges radioamatörförbund NRRL har fått ett understöd på ca 100 000 euro för att utveckla amatörradioverksamheten för unga. Man undersöker möjligheten att grunda en nybörjarnivå där sändareffekten skulle vara 10 watt.

 Sida 2: Styrelsens spalt: In på det andra århundradet. Jarmo Malinen, OH2UBM, vice ordförande

 Vi har bakom oss ett av de mest krävande åren i förbundets historia. Ett stort tack till alla arbetsgrupper och utskott som genomfört projekt under jubileumsåret.

Det mest brådskande är nu att säkerställa att SRAL:s beslutsprocesser fungerar smidigt och att ta hand om de anställdas välbefinnande.

Det råder samförstånd om de preliminära åtgärderna:

 1. Klart definierade beslutsprocesser i styrelsearbetet
 2. Klargörande och effektivering av kansliets arbetsuppgifter
 3. Tätare samarbete mellan utskotten, kansliet och styrelsen
 4. Klarare ansvar för beredning och föredragning samt delegering
 5. Dokumentering av arbetsprocesserna
 6. Uppdatering av de etiska reglerna
 7. En utomstående utredning för modernisering av förvaltningsstrukturen.

 Sida 4-5: Nyheter: QRP-bilaga till Nationalparksawardet. Jouko Koski, OH2UN

 I stort iakttas reglerna för det ordinarie nationalparksawardet men sändningseffekten för dem som sänder från en nationalpark får vara högst 5 watt. Alla moder är tillåtna. Bilageawardet träder i kraft från 1.1.2022.

Sida 5: Nyheter: Det belgiska radioamatörförbundet UBA firar sitt 75-årsjubileum.

För att celebrera jubiléet använder 64 olika stationer prefixet ON75 och ett suffix med tre tecken. Specialanropen är i kraft till slutet av februari. Möjlighet att anhålla om award.

Sida 6: Nyheter: Om nationalparkerna. Kari Pentti, OH1UH

Året har börjat bra då nationalpark nr 41 instiftats fr.o.m. 1.1.2022. Det är Salla nationalpark i östra Lappland. Till dags dato har ansökts om 37 kompletta award och 20 halvaward.

Sida 6: Nyheter: Jarmo OH2UBM leder förbundet.

 Förbundets nya styrelse höll konstituerande möte 13.1.2022, där Jarmo Malinen OH2UBM valdes till viceordförande. I praktiken leder Jarmo styrelsearbetet till slutet av år 2022. Ny ordförande väljs på höstmötet i november.

 Sida 7: OH100SRAL: Nästan 20 000 kontakter med jubileumsårsanropet.

OH100SRAL jubileumsanropets klisterlappar har limmats på QSL-korten och de sänds till motstationerna via QSL-byrån. Med anropen OH100SRAL och OF100SRAL -anropen hölls under jubileumsåret nästan 20 000 kontakter. De flesta kontakterna hölls med anropet OH100SRAL. Nästan fyrtio operatörer aktiverade festanropen.

 Sida 8: Händelser: Riksomfattande kurs för elementär klass börjar den 15 februari i OH3AC:s regi.

Sida 8: Händelser: Kom med i kommunikationsövning 25-26.2.2022!

Sida 9: Händelser: Militärradiodag 23.4.2022.  

Sida 9: Händelser: 254 personer deltog i prov för behörighetsexamen år 2021.

Sida 9: Händelser: Elimäen Radiokerhos, OH5AE, årsmöte 5.3.2022.

Sida 10: Klubbverksamhet: DX-entusiasm grep flottans radioamatörer. Markku Tuhkanen, OH4UI

Vad motiverar till att resa till världens ände och hålla kontakter med tusentals radioamatörer? En av de bärande krafterna inom amatörradio i Åbo, Pekka Ketonen OH1TV frågade detta av en av världens mest kända DX-man Martti Laine OH2BH. Berättelsen ”Bakom DX-peditionens kulisser” kan läsas på Laivaston Radioamatöörit OH1AJ:s webbsidor. Där hittas även omfattande information om DX-verksamhet, radiokonditioner och länkar till bl.a. OH-stationernas placeringar i ARRL:s DXCC-ranking.

Klubben har en väl utrustad radiostation med bra antenner. Stationen kan fjärrstyras och klubben har beslutat låta medlemmarna använda egna anrop vid remoteanvänding.

Sida 11-12: Klubbverksamhet: Presentation av Suur-Savon verkko ry OH4SSV. Veijo Arponen, OH4VA

Klubben är färsk medlem i SRAL. Målet är att bygga och upprätthålla radiostationer och talnätverk för radioamatörer. I verksamheten används programvaran SvxLink, som utvecklats av Tobias Blomberg SM0SVX. Stationen styrs genom att trycka på radions DTMF-knappar.

Sida 13-14: Övriga tidningar: En hel uppsättning telegrafinycklar. Jari Jokiniemi, oh3bu at sral.fi, OH3BU

Radiot 4/2021 är en kinesisk sak som ger en förklaring till ytterst billig utrustning, som säljs i nätbutiker och antingen inte fungerar eller fungerar dåligt. Det är förståss frågan om skrot som inte klarat kvalitetskontrollen, men inte är skrotat, utan man blir av med skrotet genom att sälja det billigt. Säkert skulle det finnas mera ekologiska möjligheter. Radion med på vildmarksutflykter visar vikten av en god antenn. Electron 11/2021 presenterar telegrafinycklar från ”Militär”-tiden då ett människoliv var billigt, men utrustningen dyr. QTC 11/2021 visar också stiliga nycklar eller Lingon i skogen, samt presenterar en en nätt mätutrustning tinySA-spektrumanalysator och en berättelse om en radioamatörfamilj. Radio-REF 11/2021 visar på tal om telegrafinycklar sin egen bildkavalkad och en valross-skulptur under vilken uppenbaras en nyckel. En Quagiantenn presenteras. HB radio 5/2021 delar datasäkerhetsdirektiv och presenterar loggprogrammet ”Cloudlog”. QST November 2021 innehåller en 15-sidigt specialtema om tävlingssäsongen 2021-2022. Konditionsverktyg och verktyg för tävlingar. En optimerad Inverted L antenn för 160 & 80 meter. För mottagning byggs en ”Beverageantenn” 100 år senare. Funk Amateur 11/2021 Martti OH2BH gör peditionshistoria bekant genom att skriva en serie om pionjärer. CQ DL 12/2021 skriver om enmans världsturisten Rudi Klos, DK7PE. En mottagningsloop kan göras avstämd ”Die Backfire-Antenne”. Till sist presenteras inlärningsmetoder för att lära sig snabb telegrafi.

Sida 15: Från världen: DARC diskuterade framtidsutsikter. Noora Kelzenberg (översatt från tyska), OH3NK

DARC:s ordförande Christian DL3MGB samt två styrelseledamöter var värdar för tillställningen. Rubrik var bl.a. ”Hur säker är radioamatörverksamhetens framtid?”.

Sida 16-20: Jack G4FN, Yrjö OH2SZ och pile-up på 1,8 MHz.Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

Vad är månne det bästa med vår hobby? Jag tror att det bästa har varit de radiorelaterade upplevelserna. Med tiden har vi fått influenser, idéer, instruktioner, radioutrustning och vad som helst.

 Sida 21: Elmers tankar: QSL sure. elmeri at sral.fi

 De dagar då brevposten delades ut i städerna två gånger om dagen är förbi: på morgonen och på eftermiddagen. Jag fick en bunt färska byråkort. Jag hade precis ordnat min hamshack och kom över mina första QSL-kort för ett decennium sedan. När jag gick genom dem uppmärksammade jag hur QSL-korten har förändrats under åren. Förr var korten nästan undantagslöst enkelsidiga och monokroma. Idag är de däremot nästan undantagslöst dubbelsidiga och fyrfärgstryckta.

 QSL-servicen, som upprätthålls av de nationella radioamatörförbunden, fungerar pålitligt men långsamt. Därför är det vanligt att skicka kort direkt i synnerhet i fråga om sällsynta stationer. Och ifall det är möjligt att använda Online QSO-Reporting system (OQRS) behöver man inte skicka sitt eget kort.

 Numera finns även elektroniska verifikationssystem. Störst är ARRL:s Logbook of the World (LotW). Oberoende av om man använder traditionella kort eller elektroniska system är det viktigaste: QSL sure.

 Sida 22-24: Historia: Radioamatörer med och säkrar vårt lands energiförsörjning för andra gången. Kari Ruokonen, OH2NAS

 Det finns två fall i SRAL:s historia där radioamatörer inför en kris har skapat ett oberoende rikstäckande kommunikationsnät. Första gången var hösten 1939, när hotet om krig växte. Andra gången gällde årsskiftet 1999/2000. Då var det fara för att datorsystemen skulle krascha eftersom programmen inte klarade övergången till ett nytt årtusende.

Sida 25: 22. DX & Contest Meeting 9-10.4., Sokos Hotell, Torni

Sida 26-33: Elementärklass spalten: Beverage. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id at sral.fi

Förra året firade förutom SRAL också Beverage-antennen 100-årsjubileum. Beverage är en antenn för lyssningsanvändning, som presterar mycket bättre i mottagning än antenner optimerade för sändningsanvändning, speciellt på lägre band. Den tillhör endast ett fåtal radioamatörers antennutbud, men på grund av dess egenskaper har den varit populär, särskilt i DX- ​​och tävlingsanvändning. Beverage gynnar vertikalt polariserade radiovågor som kommer i trådriktningen. 1921 planerade ARRL ett test för att bevisa att en amatörstationssignal också kan korsa Atlanten. Vid tidpunkten för testet hade radioamatörerna ingen information om jonosfärisk utbredning eller jonosfärens roll för att korsa Atlanten.

Sida 34-35: Teknik: Yaesu FT-450 som portabel. Mika Suomalainen, OH6HGW

Nuförtiden, med covid, verkar folk komma på allt möjligt, som att gå in i skogen med en rigg. Det finns enligt uppgift inte många riggar som lämpar sig för detta då det finns få sådana med eget batteri. Jag råkade själv ha en äldre Yaesu FT-450 på bordet utan autotuning installerad. Därifrån började tanken. Jag använde li-ion-celler från gamla laptop-batterier. Battericellerna och laddningskretsen monterades på automattunerns plats.

Sida 36-37: OHFF-Buskexpedition: Mietoisvikens naturskyddsområde (OHFF-0058). Kim Östman, OH6KZP

Aktivering av OHFF-buskar lyckas genom kreativ aktivitet, vilket framgår av peditionen på julannandag. Mietoisviken är känd för sjöfågelbeståndet men på vintern är fågelskådartornet oftast obemannat och lämpar sig alltså för radioamatörverksamhet. Totalt höll jag 174 kontakter efter vilket batteriet var tomt.

Sida 38-39: Diskussion: Hot från rymden. Antti Honkasaari, OH1TS

På tal om hot, det första vi kommer att tänka på är fallande stenar från rymden. Naturligtvis känner vi radioentusiaster också till solstormar. Neutronstjärnor eller svarta hål kan påverka vår lilla jonosfär även efter tiotusentals ljusår.

Sida 40-42: Frågesport: Om radioamatörernas historia. Heikki Lempola, OH2BGX

En frågesport hölls för deltagarna vid avslutningsceremonin för SRAL100 år. Du kan nu själv pröva hur bra du skulle ha klarat dig med knoppfrågorna som skapar finländarnas historia.

Sida 43-44: DX: QST HOW’s DX – DX:ns uppgång 2. Jorma Saloranta, OH2KI

Artikeln fortsätter analysen av QST:s nya efterkrigstids DX-kolumner. Samhällets strukturer och gränser genomgick förändringar, och det återspeglas också i DX-nyheterna. Debatten om DXCC:s rättvisa och jämbördighet fortsätter. Gamla veteraner beräknas snabbt samla 100 länder, och de unga har svårare, så det har redan övervägts att 100-landsgränsen i statistiken borde sänkas till 75 länder, men man borde inte vara så pessimistisk, säger kolumnisten.

Sida 45-46: Award: De ryska regionernas award. Markku Tuhkanen, OH4UI

Idag är Russian District Award (RDA) ett av de mest populära bevisen på aktivitet i Europa. Varför? Eftersom awardprogrammet har gjorts mycket enkelt för den sökande. Minimikravet är 100 distrikt och följande etapper är 250, 500 osv. Totalt finns det 2642 distrikt.

Sida 47-57: Tävlingar: Kvinnodagens tävling 8.3.2022. Anne Lahdes, OH2YL

Avsikten är att fira internationella kvinnodagen i gemytlig anda och samtidigt aktivera YL-stationer. Tisdag 8 mars 2022 00:00-23:59 SA (22:00-21:59 UTC).

Sida 58-59: Frågesport: Rätta svaren. Heikki Lempola, OH2BGX

Sida 60-62: Ungdomar: Radioaktivitetsveckoslut i Mustila. Anu Hynninen, OH6ME

 Philipp Springer DK6SP, ungdomschefen för IARU Region 1, var en välkommen gäst. Det anropades flitigt och enligt deltagarnas berättelser garanterades alltid pile-ups på banden! Vår internationella gäst njöt mest av CW, men vågade också köra några pile-ups på SSB.

 Sida 63: Silent key: Jukka Vermasvuori, OH2GF. Michael Fletcher, OH2AUE

 Sida 64-65: SRAL:s meddelanden


Radioamatööri 2/2022

OH-katalog 2022

Innerpärm: SRAL101-jubileumssommarläger hålls på Eerikkilä idrottsinstitut i Tammela 14-17.7.2022. Arrangör är Riihimäen Kolmoset, OH3AD. Anmälan till lägret öppnas den 15 mars.

Sida 1: Ledare: Nya vindar blåser. Tomi Helpiö OH2ID

I mitten av februari besökte tf. ordförande Jarmo OH2UBM mig och vi diskuterade läget för RA-tidningen efter att Markku OH4UI övergått till andra uppgifter. Då jag medverkat i tidningen i mer än tio år gick jag med på att sköta huvudredaktörsuppgiften.

Jarmo berättade också att styrelsen föresatt sig att ta i bruk klara förfaringssätt i styrelsearbetet och förbundets beslutsprocesser.

Innan Markku slutade hade han gjort ett digert arbete med tidningens layout. Nummer 1 har tillkommit under hans tid och kan fritt laddas ner från förbundets webbsajt. Fyrfärgstrycket medför nya möjligheter för både skribenter och annonsörer.

Detta nummer består i huvudsak av OH-katalogen men nr 3 är igen ett ”normalt” nummer. Jag hoppas få artiklar mm. Det är ju i sista hand medlemmarna som gör tidningen.


Radioamatööri 3/2022

Temanummer om beredskapsverksamhet

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Redaktionellt: Förutseende stjälper inte båten. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id@nullsral.fi

Rysslands beväpnade anfall av grannlandet Ukraina har väckt osäkerhet även i Finalnd. Lyckligtvis kan man förbereda sig för många hot och kriser. För radioamatören är elförsörjning oberoende av elnätet för stationen det viktigaste. Det kan vara en förbränningsmotorgenerator och/eller en ackumulator laddad av solen. Oberoende strömförsörjning bör höra till varje radioamatörs standardutrustning. Detta blir ett projekt under våren för mig. Radioamatörerernas decentraliserade HF-nät och lokala VHF-nät kan vara viktig hjälp i kristider. Varje hushåll bör förbereda sig för minst 72 timmars eller tre dygns självförsörjning med livsmedel och vatten.

Sida 2: Styrelsens spalt: En annorlunda verklighet. Jarmo Malinen, OH2UBM

De senaste två åren har på många sätt varit de mest exceptionella tiden efter andra världskriget. Vad nationen står inför verkar osäkert. Den finska amatörradiogemenskapen är redo att möta alla utmaningar, även när behovet av tillförlitlig radiokommunikation under svåra omständigheter accentueras.

Sida 4: Nyheter: QST lider av pappersbrist. / Solfläcksperioden 25 är bättre än prognosen visade. / Styrelseprotokollen kan läsas på medlemssidorna. / OI-stationerna firar. / Laura Rosten inledde arbetet i kansliet.

Sida 5: Elmers funderingar: UA versus UR. elmeri@nullsral.fi

Också det här måste vi uppleva: Putin önskar att UR blir ett deleted-land och att Ukraina delas upp i en knippe UA-oblast. IARU och, efter det, flera nationella förbund, inklusive SRAL, har gjort likalydande uttalanden om att amatörradio är en opolitisk verksamhet som syftar till självstudier i radioteknik och vänskap mellan folken. De har därför velat förhålla sig neutrala i denna fråga. Endel förbund har dock stängt tävlingar för ryska och vitryska amatörer.

Sida 6: Händelser: Friedrichshafen radioamatörmässa i juni – DARC ordnar traditionell europeisk radioamatörhändelse i Friedrichshafen 24.-26.6. / Nordic HF Conferance i augusti – på Fårö i Sverige 15-17 augusti. / VUSHF 2022 för nordiska radioamatörer hålls 26-29.5 i Kristallinranta, Säkylä. / Hami Golf 2022 – spelas på Loimijoki golfplats i Ypäjä 15.7.2022.

Sida 7: Evenemang: Stadgeenligt vårmöte för SRAL 11.6.2022 kl. 11:00 i Helsingfors, Hertonäs. Möjligt delta på plats eller på distans.

Sida 8-9: Webbplatsutskottet: Lägg till ditt vetande i amatörradiowikin – wiki.sral.fi har publicerats.

Det finns en stor mängd information om amatörradio utspridd över internet. SRAL:s wiki vill samla relevant information på ett lättillgängligt ställe. I bästa fall kan wiki utgöra ett fönster till amatörradions värld och på det sättet locka människor som är intresserade av verksamheten. Det behövs insatser av alla som har kunskaper inom olika områden av hobbyn. Om du vill bidra med artiklar eller redigera befintliga artiklar kan du be om användarnamn på adressen https://www.sral.fi/palvelut/radioamatooriwiki/.

Sida 10-15: Beredskap: WinLink – e-post över radiovågorna. Yrjö ”Ykä” Jaakkola, OH6IJ, oh6ij@nulliki.fi.

I synnerhet kriget i Ukraina har fått många i OH-landet att fundera på olika typer av beredskap. Traditionellt har radioamatörerna vid behov hjälpt till med kommunikation. För kristider kan man förbereda sig på många vis. Jag koncentrerar mig bara på det internationella WinLink Global Radio Email-nätet. De OH-amatörer som är intresserade av Emergency Communications (EMCOMM) har sysslat med detta under många år. Gruppen har ca 180 medlemmar, men nya medlemmar behövs speciellt för WL-HF-GateWay (GW)-relästationer, i synnerhet i norra Finland. Avsikten med WL-nätet är att möjliggöra förmedling av e-postmeddelanden till mottagaren per radio och/eller via Internet. Om Internet inte fungerar används enbart radio.

Om den egna stationen fungerar med digitala moder (FT8, WSPR, JS8Call, VarAC mm.) räcker det med att skaffa ett nytt program: WinLinkExpress (WLE). Med programmet följer ARDOP-mjukvarumodemet. Det rekommenderas att man skaffar mjukvarumodemet VARA för högre hastigheteter i dataöverföringen.

Sida 16-19: Beredskap: Nationell radiokommunikationsövningen 25-26.3.2022. Tommi Holopainen (OH7JJT) & Antti Tiilikainen (OH7ENS).

Pohjois-Karjalan radiokerho ry ledde den nationella radiokommunikationsövningen med stöd av Fösvarsutbildningsföreningens enhet i Savo-Karjala, Joensuu. Övningen utgick från att Internetförbindelserna är avbrutna i stora delar av landet och att det är störningar i det nationella elförsörjningsnätet. Stationerna måste alltså kunna fungera i veckor utan allmänna el- och meddelandenätverk.

Sida 20-23: Beredskap: Byradion alltid redo. Jarmo Saarijärvi, OH9EGH, oh9egh@nullgmail.com

Alla stationer måste ha beredskap att fungera i sådana situationer, då elnät och övriga datanätverk inte fungerar. ”Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte alls enklare.” – Albert Einstein.

Ett stort problem med myndigheternas krismeddelanden är att de utgår från användningen av t.ex. masstextmeddelanden eller sociala medier. I planerna finns inte alternativ till mobiltelefoner eller andra elektroniska kommunikationsmedel. Om dessa inte fungerar måste det finnas andra kanaler. I bycentra borde finnas välutrustade basstationer, som helst bör fungera på RHA68-området (”jakt-VHF”). Inom byn kan kommunikationen skötas med t.ex. PMR446-, RHA- eller CB-radio beroende på vad som finns tillgängligt. Endast meddelanden som kommer fram har betydelse.

Sida 24-26: Beredskap: Partisangillet utbildar experter på gröna radioapparater. Jaakko Mäntymaa OH6NA.

En av SRAL:s yngsta klubbmedlemmar är Sissiradistikilta ry, OI6S. Gillet bildades våren 2017 för att förena värnpliktiga och deras tränare som partisanradister eller kvinnliga volontärer. Redan från början var det klart att den militära amatörradioverksamheten skulle ingå och därför ville man bli medlem i SRAL. Utbildningssamarbetet med försvarsmakten och gränsbevakningen har intensifierats och den gångna vårens händelser torde ytterligare öka samarbetet.

Sida 27: Beredskap: OH3AD:s VAPEPA-verksamhet. Timo Juvonen, OH3SW

Inom den frivilliga räddningstjänsten är snabb och felfri överföring av information mellan olika enheter i sök- och räddningssituationer av största vikt. På 2000-talet fick de lokala utskotten motta 164 MHz VHF-handhållna telefoner då dessa avlägsnades från myndighetsnätet.

Riihimäen Kolmoset (OH3AD) har sedan slutet av 1970-talet sett till att kommunikationen fungerar. Det var efter att Finlands Radioamatörförbunde utgett anvisningar för grundande av lokala kommunikationsgrupper inom den frivilliga räddningstjänsten.

Sida 28-31: Utbildning: ”Så började det”. Sari Mastromarino, OH6SARI, utbildningssekreterare, Försvarsutbildningsföreningen, MPK Egentliga Finland

Radioamatör genom att delta i nätkurs. Erfarenheter av försvarsutbildningföreningens distanskurser. Deltagande i distansundervisning begränsas inte av geografi eller coronasituation. Stor popularitet – stora utmaningar. För kursen hade reserverats ca 25 platser, men antalet anmälningar blev betydligt fler. I januari 2021 började över 100 ivriga kursdeltagare en omfattande utbildning, vars syfte vara att inhämta den kunskap som krävs för elementärklass.

Till min stora glädje, blev jag OH6SARI senare på hösten. Samtidigt fick jag en bättre uppfattning, om vad det fordras för detta ackord – speciellt om man börjar från att inte veta något, vilket var mitt utgångsläge.

Sida 32-33: Övriga tidningar: En sällsynt belöning. Jari Jokiniemi, OH3BU, oh3bu@nullsral.fi.

Som ung gosse förbättrade jag dåliga radior med kristallfilter i serie. Därför lönar det sig att läsa RadioRivista 12/2021 där man förbättrar Yaesu FT-920 med en förstärkare. En Zeta Match Tuner QRO kan vara på sin plats för att rädda dyra slutsteg om antennen är dåligt anpassad. CQ DL 1/2022 anvisar hur man söker störningar. Dessutom reparerar man rotorer. Varför kallas 7 MHz:s området för 40 metersbandet? Den historiska orsaken redovisas i CQ DL 2/2022. Funk Amateur 12/2021 firar ”100 år av av Transatlantisk-Test”. Funk Amateur 1/2022 skriver om DX-peditionen ”S90K”. ”Monoband-QRP-Transceiver SDT21 för 40 eller 30 m presenteras. Radioaficionados Diciembre 2021 presenterar några speciella antenner för 160 m och trappdipol för 40, 80 och 160 m. QST December 2021 berättar överraskande om hattar. Ytterligare berättar tidningen om byggsatsen ”WA3R-NC TR-25 40/20-meter CW Transceiver utrustning.” QTC 12/2021 söker störningar ”Sniffer för störningsjakt, version 2.0”. Hur många ferritringar behövs för att en loopantenns koaxial? Funderar Electron 12/2021.

Sida 34-37: DX: Bakom DX-peditionens kulisser. Martti Laine, OH2BH.

En god vän frågade för en tid sedan hur livet ser ut bakom DX-peditionernas kulisser? Vad är det som motiverar dig att resa till jordens ände för att kunna upprepa samma nummerserie 59 för hundratals och tusentals motstatationer? Faktum är dock att det för många är en dröm att kunna delta i sådana expeditioner. Då det gäller Bouvet-expeditionen 2022 (3Y0J) betalar deltagarna t.o.m. 20.000 dollar för att kunna åka till den kylslagna ön.

Sida 38-39: DX: Hur skulle det kännas med en ordentlig pile-up på Märket? Keijo Loisti, OH2BOZ.

Är du eller en grupp från din klubb intresserad av att komma och köra radio från Märket? Fyrsällskapets radioamatörkontaktperson har från årets början varit Keijo OH2BOZ. Post kan sändas till adressen keijo.loisti@nullmajakkaseura.fi eller till SRAL:s egetanrop.

Sida 40-41: DX: OHDXF ry – stöd för DX-aktiviteter i ett par decennier.

Sida 42-55: Tävlingar.

Sida 56-57: Ungdom: Olika skeden av radiomastens montering vid hyddan i Liesa. Ville Hiirsalmi, OH1UDC.

Vid hyddan i Liesa monterades en mast under hösten 2021. Projektet började för flera år sedan med tanken om att det skulle behövas en bättre radioamtörstation i Liesa. Det var en hel del arbete innan masten var i sådant skick att den kunde resas. En hel del kontakter har redan hållits från Liesa.

Sida 58-62: Teknik: Olika ackumulatorer testades för portabelbruk. Frank Sichla, DL7VFS – översatt från tyska av Noora Kelzenberg, OH3HK.

För en radiostations strömkälla i portabelbruk finns förutom AGM-blyackumulatorer, blygelébatterier och blysyrabatterier också powerbank alternativet. Huvudsakligen är en powerbank uppbyggd av Litium-Ion-ackumulatorer. För en sändare med uteffekten 5 W räcker paketet för flera timmars användning.

Sida 63: Silent key: Gentleman framför allt, Hessu OH6XY.


Radioamatööri 4/2022

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi och Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Redaktionellt: Mot sommaren. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id@nullsral.fi

Efter två exceptionella somrar med coronabegränsningar kan vi nu se fram mot en normal sommar. I år anordnas bland annat Dayton Hamvention och Hamradiomässan i Friedrichshafen. SRAL:s sommarläger anordnas igen.

Då resebegränsningarna försvunnit kommer flera att resa både inom landet och utomlands. De flesta av finländarnas resemål är CEPT-länder. Med licens som beviljats av Traficom kan man alltså enkelt hålla kontakter genom att lägga till landets prefix, t.ex. EA6/OH2ID. Med en handtelefon kan man lätt hitta diskussionspartners via den lokala repeatern.

I hemlandet är sommaren en bra tid för aktivering ute i naturen, t.ex. OHFF-, SOTA- och IOTA-aktiviteter. Om man trivs bäst hemma eller på stugan finns det tid för mast- och antennunderhåll och byggande av nya antennner. RA-tidningen önskar alla läsare en god sommar!

Sida 2: Styrelsens spalt: Nytt om medlemsservice. Mikael Nousiainen, oh3bhx@nullsral.info

Förbundet får emellanåt förslag på nya serviceformer för både medlemmarna och för radioamatörerna överlag. Det har i synnerhet gällt digitala tjänster som säljspalter och tävlingskalendrar. Vi har inte glömt bort förslagen utan närmast beror det på avsaknaden av personer, som kunde skapa dem.

Sida 4-6: SYLRA kommer till Finland. Marita Ritmala, OH5KIZ

Nätverket för de skandinaviska YL-radioamatörerna (SYLRA) har som mål att aktivera och uppmuntra YL-amatörerna i hobbyn och att sprida information om hobbyn. Föreningen har medlemmar också från flera andra länder, de mest avlägsna från Nya Zeeland. Föregående gång arrangerades träffen i Finland år 2011. Denna gång träffas vi i Åbo 18-21 augusti. Efter det anordnas en expedition till Katanpää fästningsö.

Sida 8: Evenemang: IAmatörradiodag i Lundo på Nautelankoski museum 24 juli kl. 12-15.

Sida 10-11: Från andra tidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

CQ DL 3/22: Amatörradioverksamheten var förbjuden i 40 år i Indonesien före och efter andra världskriget. DJ2B/YB var först ut efter att verksamheten åter tilläts. CQ DL 5/22: Fjärrstyrning av IC-7300.

Sida 12-16. En liten radioapparats historia. Martti Laine, OH2BH

Maskerna har tagits av – Alex UT5UY bytte anrop till OH5UY

Den kände DXpeditionären Alex, UT5UY, var på arbetsresa i USA när de oroväckande nyheterna från hemlandet började höras. Han beslutade återvända snabbt till familjen. Med sig fick han en liten transistorradio till sonen Daniel. Kriget och bombningarna började och familjen tillbringade en månad i bombskyddet i källaren. Via Daniels radio fick de information om händelserna. Hustrun och sonen kom med vänners hjälp till Finland. Sex veckor senare anlände Alex hit och fick motta anropet OH5UY. Han hoppas komma igång från sitt nya QTH och kanske göra peditioner till OH0 och OJ0.

Sida 18: Hamfilateli. Veikko Velamo, OH2YV

Sida 19-29 Tävlingar

 • s. 19: Tävlingskalender 2022. s. 20: Finländska framgångar i CQ WW DX Contest 2021
 • s. 21: OH2HQ och OH0HQ i IARU-tävlingen 9-10 juli

Sida 22-29: Tävlingar: Hur utvecklas jag, lyckas och vinner jag en inhemsk tävling? Del 1: De inhemska HF-tävlingarnas historia. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF

 • Tävlande är helt enkelt hållande av vanliga kontakter lite snabbare. – Också inhemska tävlingar är ”radiosport”. – De inhemska tävlingarna ger färdigheter i att delta i internationella contester. – Tävlingarna började genast efter att amatörradioverksamheten igen tilläts år 1947. – Resan från sju timmars maraton till en timmes spurter. – Tre timmars tävlingar från 1960-talet till början av 1970-talet. – Från jämförande av meddelanden till snabbkontakter. – Variationen av meddelanden under årens lopp. – Arrangörerna byts, tävlingarna fortsätter eller dör ut. – Tävlingsverksamheten organiseras. – Hur får jag ännu en kontakt till?

Sida 30-39: Teknik: Användningstest av uSDR/uSDX-QRP-transceiver. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

Frågan ifall ägget fanns före hönan, är mindre relevant. Det har funnits programmerbara transceivrar från kända tillverkare i flera år. Nu finns motsvarande konstruktioner – åtminstone delvis – som förmånliga kommersiella och hembyggda QRP-utrustningar. Den kinesiska uSDR/uSDX-transceivern verkar vara en ”modifierad” version av QCX/QSX-transceivern. Listan på de kommersiella uSDR-transceivrarnas tekniska egenskaper är lång. En CW/SSB/AM/FM-transceiver, som bl.a. har digital skärm, inbyggd mikrofon, minne, automatisk nyckel, CW-övningsläge och CW-dekoder (läser CW glidande på skärmen) samt driftsprogram. Lådan är kraftig, av aluminium, frekvensinställning/funktionsknapp också av aluminium. Belysta stora knappar (3): Menu, Mic/Mode och PTT.

Transceiverns storlek är lämplig med tanke på buskoperationer. Höljet är stadigt. Apparaten väger en hel del beroende på den inbyggda Li-ackumulatorn. Ljudkvaliteten på SSB är inte så bra så det lönar sig att använda hörlurar eller en extern högtalare. På CW är den betydligt mer användbar.

Sida 40-47: Teknik: ICOM IC-R75: bandet smalare. Ilkka Martikainen, OH5MD

Icom IC-R75 kom på marknaden år 1999 och torde vara den mest sålda trafikmottagaren i världen. Tillverkningen upphörde år 2015. Radion står sig väl i jämförelse med dagens SDR-mottagare beträffande känslighet och selektivitet. Då blandarens utgångsport avslutas med en bredbandig resistiv belastning, förbättras speciellt med en diodblandare blandarens signaltålighet märkbart. Utrustningens största problem är mottagarens dåliga signaltålighet; QST har mätt upp IP3-värdet på 14 MHz frekvensen – 9,1 dBm (pre 1) och – 0,3 dBm (pre off). Enligt Sherwood Engineering är mottagarens dynamik (DR) bara 67 dB/5 kHz. Ett nytt mellanpassfilter FL-261 och dess avstämningskrets samt dess första och andra mellanfrekvens diplexrar finns på undersidan av skivan. Vanliga standardkomponenter och Amidontoroider har använts.

Sida 48-51: Teknik: Handsfriutrustning för Yaesu FT-7900 radion. Ari Laine, OH2BSF.

Gällande lag förbjuder föraren att hålla en kommunikationsenhet i handen då man kör. På grund av detta kom idén att göra en handsfrienhet för Yaesu FT-7900. På Internet hittas flera färdiga handsfrilösningar, men de är dyra enligt min mening. För det andra är flera av dem med tråd. Dessutom borde centralenheten gömmas under instrumentpanelen. Jag beslöt således undersöka trådlösa lösningar. Från AliExpress hittades några alternativ: bluetoothenhet för bl.a. Motorola och en annan för bl.a. Kenwood- och Baofengradior. Motorolas version hade dålig ljudkvalitet och jag fick inte PTT att fungera. Baofengversionen började fungera efter en mindre justering. Denna version kan också anpassas för andra riggar.

Sida 52-53. Teknik: Byggobjekt RFC – styrning av antennrelä via koaxialkabeln. Jorma Saloranta, OH2KI & Alf Pousar, OH2QM.

Kopplingens intressantaste komponent är dimensioneringen av högfrekvenschoken, hurudan toroid, huru många varv. Tumregeln är att det ska vara tillräckligt, men inte för mycket. Om toroiden blir varm, skall storleken ökas eller så bör man pröva med annat material. För förverkligandet hittas inte nödvändiga uppgifter från Internet. Hur stora kondensatorer, hur många mikro- eller millihenry för induktansen. Kan beräknas, men det lönar sig att först göra enligt anvisningarna och testa resultatet och därefter lösa problem, om det finns sådana. Den största tiden för projektet gick till att hitta komponenter.

Sida 54-55: Teknik: Impedansreduktion. Jorma Saloranta, OH2KI

Hur kan man korrigera antennens missanpassning med plug-in-stil utan att ta fart från fysikens grunder? Lita på att det finns färdiga hjälpprogram på Internet. Problemet som presenteras här och lösningen kan man generalisera. Skribentens behov var att anpassa 160 m antennens matning 1:1, då anpassningen skulle skötas i ändan av kabeln med en avstämningskrets. Utgångspunkten är många gånger att en 50 ohms kabel skall anpassas till en impedans, som inte är en rent resistiv impedans. Det behövs en antennanalysator, som visar Z, R och X. I mitt fall var det Z = 51+j47 ohm. Detta betyder, att den induktiva resistansen är +47 ohm och det är den som huvudsakligen bör avlägsnas. Den förmånliga metoden är, att med ett Internetprogram beräkna vilken LC-krets som behövs. Skribenten använder ”LeLeivres” produkt: https://www.leleivre.com/rf_lcmatch.html – I programmet matas in frekvensen 1,820 (eller önskad frekvens) och den sändande ändans impedans Z = 50 ohm och +j0 och den impedans som skall anpassas Z = 51 ohm och +j47 enligt figur 1. Med kommandot ”calculate” fås resultat.

Sida 56: Teknik: Handtag till en gammal Yaesu. Mika Suomalainen, OH6HGW

Under årens lopp har handtagen försvunnit från flera stora och mindre Yaesuriggar (och förstås också andra tillverkares). Handtagen avlägsnas vanligen då en radio servas eller justeras. En Yaesu FT-107M-rig utan handtag anlände till stationen. Lyckligtvis hade jag också en gammal frekvensräknare som hade ett handtag på sidan.

Sida 57: Elmers funderingar: Uranet spjälks…*.

Nycklarna torde ha försvunnit i Donbasleran. I vår fullbordades två projekt, som förenas av prislappen: 9 miljarder euro. James Webb-rymdteleskopet och Olkiluoto 3 kärnkraftverket. Det som förenar dem är också att de försenats i åratal jämfört med avtalade tidtabeller och att kostnaderna mångfaldigt överstiger budgeterna. Kärnkraft är förra seklets teknik på samma vis som kolkraft är förra århundrades teknik. *) Anmärkning: Elmers åsikter representerar inte nödvändigt RA:s eller SRAL:s ståndpunkter, utan är gästskribentens egna.

Sida 58-60: Ungdom: YOTA Contest – första tävlingserfarenheten. Otava Tuomi, OH3OT

Tävlingstidens längd är bara 12 timmar, varför också en mindre erfaren operator orkar delta. Det är viktigt att nya unga får sitt första smakprov på tävlingskörning. För många radioamatörer är tävlingar en viktig del av hobbyn, ungdomarna är inga undantag. 2021 ordnades första gången YOTA Contest, som är en tävling som speciellt beaktar ungdomar.

Sida 61-62: Ungdom: Arbetslivsorienteringsvecka på kansliet. Juuso Partanen, OH2CFZ

Jag har varit på skolans arbetsplatsutbildning veckan 19-22 april. Jag har fått utföra olika arbetsuppgifter, bland annat ordnande av tidningshyllorna, städning av förrådet. Vi besökte också QSL-byrån i Riihimäki. Stort tack till hela teamet på kansliet!

Sida 63: Silent key: OH1TN (SK) Reino Anttonen. Seppo Sisättö, OH1VR

Sida 64: Silent keys: Jorma Kyttänen, OH2LCV, Jyrki Karimaa, OH1EZB, Ari Paananen, OH2ECG, Tapani Tammisto, OH5LLD


Radioamatööri 5/2022

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Redaktionellt: Makt – och ansvar. Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi

Det finns ingen makt utan ansvar eller ansvar utan makt. Makt använder man gärna, ansvar undviker man. Om sina egna rättigheter är man noggrann – och om andras skyldigheter. Man kan bra säga, att alla konflikter mellan människor är relaterade till denna dualism av makt – ansvar – d.v.s. rättigheter – skyldigheter. Denna makt – ansvarsreflexion föll mig inte in på grund av efterlevnaden av regelverket, utan för att i år har Radioamatööri-tidningen och dess föregångare Radio-OH publicerats i 90 år. Hela denna tid har tidningen grundats på gemensamt ansvar.

Sida 2: Styrelsens spalt: Den som gräver en grop åt andra … Tiina Nikumaa, OH8BBO

Vi har tillsammans med min man Kari, OH8GT, bott på vårt nuvarande QTH i tre år. Liksom för andra amatörer har vår aktvitet med radioamatörhobbyn varit böljande och ofta har livets brådska kört över hobbyerna. Till exempel har resningen av mast måst vänta på den berömda extra tiden. Det har varit värmande att märka hur många erbjuder sin hjälp trots att de säkert har fullt upp.

Behagligt samspel har vingar, och kanske är det ett av sätten att få fler händer involverade i föreningsarbete, både för SRAL och klubbar.

Sida 4-5: Händelser: Förbundets vårmöte samlade radioamatörer från hela Finland. Text: Laura Rosten, Bilder: Dimi Doukas, OH2DD

Förbundets vårmöte anordnades 11.6.2022 i Hertonäs i Helsingfors med ca 50 deltagare närvarande och på distans. Ordförande Jarmo Malinen OH2UBM tog i inledningstalet upp bland annat förbundets ekonomiska läge. I ett medlemsinitiativ föreslås realisering av kansliutrymmena och placeringslägenheten. I talet ventilerades också hur nya medlemmar skulle fås för att stärka förbundets vitalitet och ekonomi. Kunde en ny radioamatörklass, en så kallad nybörjarklass, föra med sig nya medlemmar? Vi måste anpassa oss till de förändrade förhållandena, visa kreativitet och visa ett sunt självförtroende och ta oss igenom de utmanande tiderna, inte försvagade utan snarare stärkta. Styrelsen presenterade ett samarbetsavtal med Försvarsutbildningsföreningen MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys).

Sida 6: DX: RA 6/2022 är DX-temanummer.

Det sista sommarnumret är ett temanummer för DX. Till detta önskas bidrag från alla DX-delområden senast 3.8.2022 till adressen ra-lehti@nullsral.fi. På DX World.net upprätthåller Col, MM0NDX, en gratis DX-tipstjänst.

Sida 7: DX: V4, Saint Kitts och Nevis.

Under augusti har anmälts åtminstone tre olika peditioner till de Karibiska öarna Saint Kitts och Nevis (V4). James, NT5V 8-18.8.2022, Gary, G0FWX 20-31.8.2022 och John, V47JA 27.7-7.8.2022. V4 ligger på plats 173 på Clublogs Most Wanted-lista.

Sida 8-10: VUSHF: VUSHF2022-evenemang hölls i Säkylä. Lasse Latva, OH3HZB

I slutet av maj kunde radioamatörteknikföreningen Radioamatööritekniikan seura RATS (OH2NXX) äntligen anordna det 42. nordiska V/U/SHF-entusiasters möte, efter minst två gånger ha uppskjutits. Platsen var Kristalliranta i Säkylä på rutorna KP10EW och KP10FW.

Sida 11: Elmers funderingar: Stöpselamatörer.

Man orkar inte diskutera om frågor utan kvitterar avvikande åsikter med uttalande som placerar den andra i en viss grupp. Jag stötte på benämningen ”stöpselamatör”. Det är en förnedrande benämning, som innebär en amatör, som inte bygger egen utrustning, utan köper dem färdiga och bara sätter stöpseln i väggen. Först log jag åt benämningen, jag är ju själv stöpselamatör numera. Sen började jag fundera närmare på saken. Varför har vi behov av att benämna de amatörer, som utövar ”fel” – eller på annat vis än dig själv. Benämningar på personer som tänker annorlunda och på något sätt är annorlunda medmänniskor, hittar man också på utanför radioamatörhobbyn: ”nazist”, ”rasist”, ”mamu” (invandrare), och ”suvakki” kommer jag först på. Som det många gånger har konstaterats, har sociala medier uppmuntrat denna diskussion och ökat behovet av benämningar. Enligt ”Ham spirit” är en radioamatör vänlig och tålmodig speciellt mot nybörjare, och har förståelse för andra områden inom amatörradio. Kom ihåg detta och godkänn ”stöpselamatörer” och alla andra som utövar hobbyn på annat vis. Alla har plats, utan att se till åldern.

Sida 12-15: OHFF: I buschen på Åland? Varför inte! Kim Östman, OH6KZP

Jag blev intresserad av målsättningen att ”aktivera” alla Egentliga-Finlands och Ålands områden som hör till OHFF-programmet. De är lättare att nå från Åbo, fast Ålands platser fordrar mer tid och planering. Det finns sammanlagt 17 OH-naturreservat som fungerar som ”buskar”. Timo, OH1NOA, var den första som aktiverade dem, för tre år sen. Sista veckoslutet i maj var det min tur att göra en expedition till OH0-land, under vilken jag var aktiv från fyra eller fem buskar.
Till utrustningen hörde Yaesu FT-891, mikrofon, Bencher CW-nyckel, hörlurar, olika ackumulatorer, tarptyg, presenning, ca 40 m EFHW-antenntråd med transformator och ett metspö på 7 meter.

Sida 16-22: OHFF: Börja aldrig med buskradio! Kim Östman, OH6KZP

Buskradio är otrolikt addiktivt. Den blir snabbt en besatthet (åtminstone enligt utomstående). Den upptar all din tid och alla dina pengar. Också hälsan står på spel för skråmor, blåmärken mm. hör till.

Geocaching kan bra jämföraw med buskradio. Där söks en av geocatchens ”ägare” i terrängen utplacerade mål med hjälp av GPS och tips från hela världen. Inom buskradion är målen de naturreservat som hör till radioamatörernas WWFF-program, vilka i Finlands OHFF-underprogram för närvarande uppgår till drygt 1 350 stycken.

Sida 23-33: Tävlingar:

Sida 24-40: Tävlingar: Hur utvecklas jag, lyckas och vinner jag en inhemsk tävling? Del 2: Grunderna i tävlingsstrategier och förberedelser inför tävlingen. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF oh2bu@nulloh3ac.fi

Även i de inhemska tävlingarna kan man särskilja fyra faser: 1. Avsikterna med tävlingsstrategin och medvetenheten om den; 2. Förberedelser inför tävlingen; 3. Tävlings genomförande och taktik; 4. Granskning av loggen och insändning av den samt efterarbete.

Sida 41-43: Samarbete: Samarbetsavtalet mellan SRAL och Försvarsutbildningsföreningen, vad innebär det? Timo Rinne, OH5LLR

SRAL:s vårmöte godkände styrelsens samarbetsmemo om samarbete med Försvarsutbildningsföreningen. I salen och på nätet diskuterades ämnet, och olika frågor kom upp. I denna artikel belyses vad samarbetet innebär och vad det inte innebär, samt vilken nytta det har för förbundet och medlemmarna.
Samarbetets huvudsakliga syfte ligger på radioamatörutbildningen. MPK:s mål är att med hjälp av utbildningen få reservister med amatörradiofärdigheter för försvarsmakten, gränsbevakningen och andra instanser för landets försvar. Ur MPK:s synvinkel är SRAL en tillförlitlig kumpan vid utbildningen av radioamatörer.

Sida 44-45: Andra tidningar: Jari Jokiniemi, OH3BU, oh3bu@nullsral.fi

Pedalgeneratorer: Old Timers berättade historier om en tid då män var gjorda av järn och radioapparater gjorda av rör. QTC 1/2022 ger taltur åt en som byggt radior ”I Rampljuset” – SM2BXC, som också gjort en autogiro, med vilken var roligt att göra kortare flygturer. Ett nummer nyare QTC 2/2022 i sin tur utmanar ett specialfall i sig – ”I Rampljuset – SM5CAK”, inte så att 75 000 QSL-kort i sig själv skulle vara något under. Men då de alla är i snygg ordning i ett arkivskåp.”Elecraft K4” testas i QTC 4/2022Svenskarna har förhandlat fram ett introduktionspris med Tysklands radioamatörförbund och ”DARC QSL Service. Poängen är att, korten görs i tryckeri med QSO-uppgifter. Presenteras de kinesiska ”XIEGU X6100 Transceiver” och ”XIEGU GNR1 Brusreducering”. QTC 5/2022 presenterar den moderna toppradion ”Flex-Radio – Flex-6400” som ersätter det gamla dyra skrotet ”Signal/One CX7A”. En spännande sak är att remotkörning av FlexRadio förutsätter ett konto vid tillverkaren
s för hantering av åtkomsträttigheterna. Det är en trend, men lönar sig att förstå, att tillverkaren har en stark kontrollpunkt i radion. QST April 2022 beräknar med EZNEC-programmet ”Radio Configurations for Elevated Four-Squere Arrays”. Erbjuds Gör-det-självprojektet “An Improved DSP Audio Filter” och för synnerligen små effekter intresserade ”A Potato-Powered Transceiver”. Testas ”Yaesu FT5DR VHF/UHF Analog/Digital Transceiver ” och ”NanoVHA V2 Plus4 50 kHz -4 GHz Two-port Vector Network Analyzer”. Gångna tider minns ”Classic Radio, The Hammarlund HQSeries”. Radioaficionados Marzo 2022modifierar ”Modificación de rotores tipo HAM-IV para controlar con un Arduino”. Rörlineära komponenter och konstruktioner presenterar ”Amplificadores de potencia para HF”. Awardsamlare kan tänkas vara intresserade av Radioaficionados Mayo 2022 och ”WAB – Work all Brasil”. Australiens mellersta del är ett jättestort område, med väldigt liten befolkning. Det är svårt att organisera offentliga tjänster. Enligt Radio-Rivista 4/2022 började de flygande läkarna ”Storie di radio: L Flying Doctors australiani” radiokommunikation, som med tiden utvecklades till distansutbildningssystem. I början fanns det pedalgeneratorer, elektrifierade maskiner, termitskydd och annat roligt. ”Dueccento (e piú) watt@ 144 MHz a bassissimo costo” bygger förmånliga förstärkare för två meter. Nyare Radio-Rivista 5/2022 bygger ”Compressore microfonico”. Från UHF-T-kontakten, UHF-stöpseln och gasrör blir det ett enkelt överspänningsskydd ”Scaricatore coassiale, linea di antenna con scarica su messa terra, delle sovratensioni”. CQ DL 6/2022 och ”Shack solarbetrieben (1), Modul, Puffer und Rgler” är av den uppfattningen att ett solkraftverk lönar sig att göra med 24 volt.
”#Praktische Impedanzermittlunf von Koaxialkabeln” mäter koaxialkablar med NanoVNA och annan utrustning. ”Kontaktreinigen ohne Kontaktspray” slipar vridomkopplare med en glasfiberspets och en artärpress. ”Vom Bismarckturm in die weite Welt” minns 70-talet ur operatorns synvikel. Funk Amateur 5/2022 börjar en serie ”Funkempfangstechnik im Osten Deutschlands – ein Rückblick (1)”. Där man minns Östtysklands trafikmottagare, av vilka slutligen kom att användas i hobbybruk. Ett fenomen är också detta: ”Flugzeug-Scatter auf Kurzwelle”. Kanske önskar vi oss solfläckar. ”Steuerung einer KW-Enstufe am Icom IC-705 via Bluetooth” ersätter en ledning. Funk Amateur 6/2022 reparerar vridmotorer eller ”Reparatur von Antennenrotoren – Erfarungen und Praxistipps”.

Sida 46-48 Teknik: Installera alkohollås i en Yaesu. Mika Suomalainen, OH6HGW

Ibland är HF-trafiken på inhemska frekvenser lite oregerlig, i synnerhet under veckosluten. Emellanåt är det några äldre män, som har avnjutit litet konjak eller annan dryck, för att lätta på tungbanden. En del har sagt, att mikrofonen är som en ratt: man borde inte fatta den onykter. Många har sagt, att riggen bra kunde ha ett alkolås. Så jag beslöt att skaffa ett. Även denna gång ville jag inte göra irreversibla ändringar på utrustningen, så installationen kan återställas.

Sida 49-53: Teknik: Granskning av EFHW-antennen. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA

Platsen för en radiostation eller andra omständigheter i omgivningen kan förutsätta en antenn matad från ändan, som EFHW (End Fed Half Wave). Hur fungerar den? Den används för tillfället ganska mycket och anses rent av som ”modernt”. I en tvådelad artikel granskas tekniken allmänt för antenner matade från ändan och mångbands-EFHW.

Sida 54-55 Ungdomar: Hej Unga ! Såhär kommer du med i förbundets ungdomsverksamhet!

Sida 55 Ungdomar: JOTA – JOTI-Polar anländer på hösten till Leirisalo!

Sida 56 Silent keys + Varubörsen/Säljes


Radioamatööri 6/2022 – DX-temanummer

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 0-1: Styrelsens spalt: Framgång i medlemsanskaffning summan av flera faktorer. Dimi Doukas OH2DD

Jag fungerar som ansvarig för marknadsföringsteamet och en av teamets viktigaste uppgifter är åtgärderna för att stödja medlemsanskaffningen. Med tanke på medlemmarnas åldersfördelning behövs det ett stort antal nya unga medlemmar under de närmaste åren. Som deltagare i IARU:s strategiprojekt blev det klart för mig att vi inte är ensamma angående problemet.

Jag kan med glädje konstatera aktiviteten inom prodiktionen av undervisningsmaterial och anordnandet av radioamatörkurser. Utbildning är en av de viktigaste åtgärderna för att få med nya deltagare, Samarbetet med Försvarsutbildningsföreningen MPK gläder mig mycket. Vi kan vänta oss ett betydande antal nya radioamatörer som förhoppnngsvis även ansluter sig till SRAL.

Ett större antal medlemmar i förbundet stärker vår hobbys verkan och betydelse. Jag föreslår därför att varje medlem försöker hitta och locka med nya medlemmar.

Sida 2: Ledare: DX är… Tomi Helpiö, OH2ID

När jag fick min första radioamatörlicens levde vi i den analoga teknikens och kalla krigets tidsålder. Blotta tanken på att få kontakter runt hela världen var hisnande. I dagens digitala tidevarv är det vardagligt med kontakter till andra sidan jordklotet. Men fortsättningsvis tjusas jag och många andra av kortvågens möjligheter.

Trots att DX-jakten bara är en del av amatörradioverksamheten är den för många en central del och förtjänar säkert ett eget temanummer av RA-tidningen. Enligt OHDXF:s lista finns det 6 OH-amatörer som uppnått minst 300 kvitterade länder på alla 9 band från 10 till 160 meter, Närapå 170 amatörer har uppnått minst 300 länder alla band sammantaget.

En vanlig människa kan förundra sig över ivern och rentav besattheten gällande DX-verksamheten. På det kan man bara svara ”DX is”.

Sida 6-7: Evenemang: SRAL 101 jubileumssommarläger i Eerikkilä 14-17 juli 2022. Keijo Hakala OH3NDH

Sammanlagt 537 personer deltog i lägret. Som lägerstationer fungerade de fjärrstyrda klubbstationerna OH3AA och OH3AN samt lokalt OH3OJ:s mobilstation.

SRAL:s styrelse tackar arrangörsklubbarna OH3AD, OH3AA och OH3AN samt alla andra frivilliga och sponsorer!

Sida 8-9: Evenemang: Vid OT-sammankomsten skallade radiogubbarnas sång. Annika Salmenlinna OH2HSJ, bilder Antti Salmenlinna OH2MNI

I samband med sommarlägret i Eerikkilä arrangerades en OT-träff torsdagen den 14 juli. Till träffen kallades old timer-amatörer som varit medlemmar i förbundet minst 50 år. I träffen deltog ett 60-tal personer.

Sida 10: Elmers tankar: Pse Donate.

Många av de mest eftertraktade DXCC-länderna på Club Logs Most Wanted-lista är svårtillgängliga öar t.ex. i Stilla oceanen eller Södra ishavet. Väderleks- och andra förhållandena kan vara mycket utmanande. Efter att peditionsdeltagarna klarat av resan och byggt upp stationen och rest antennerna är det dags att ta itu med pile-upen. De stora peditionerna kör hundra tusentals kontakter.

Finansieringen blir en allt viktigare del. Till exempel Bouvet-peditionen i januari 2023 har en budget på 690 000 USD. Trots sponsorer och deltagarnas egen finansiering behöver peditionerna donationer. På deras internetsidor finns därför nästan alltid en ”donate”-knapp och genom att klicka på den kan man lätt bidra via t.ex. Paypal. Det är mer än rimligt att radioamatörerna för sin deldeltar i finansieringen.

Sida 11: DX-Nytt: TY, Benin

The Russian DXpedition Team har under de senaste åren aktiverat flera DXCC-länder i Afrika, till exempel i fjol Botswana (A25RU), Lesotho (7P8RU) och Swaziland (3DA0RU, Eswathini). Nu står Benin i tur 10-25 oktober enligt planerna. Callet är TY0RU.

Sida 12-17: DX: FT8 ur DX-jägarens synvinkel. Markku Oksanen OG2A

FT8 är ett digitalmod med liten bandbredd. Man använder en noggrannt gjord felkorrigering och en mycket begränsad längd på meddelandena. Signalens bandbredd är bara 50 Hz och kontakterna hålls med hjälp av datorprogram.

I FT8 har använts flera slags digital processering och datakommunikationsmatematik. Fastän upp till tre stationer sänder på samma eller närapå samma frekvens lyckas dekodningen. På de flesta banden hittar man FT8-trafiken 74 kHz från bandets början. Varje sändnings-/mottagningssekvens tar 15 sekunder. (se närmare länkarna på sida 12 för anvisningar).

Europeiska stationer borde kalla CQ bara på jämna perioder (00 och 30 sekunder). Då minimeras störningarna från andra europeiska stationer. Jag rekommenderar att åtminstone för vanliga kontakter se till att båda sidorna verifierar kontakten med 73.

De vikigaste inställningarna vid stationen: Först bör man bestämma sig för vilket program man vill använda: WSJT-X eller JTDX. De viktigaste inställningarna är: alltid RX/TX-split – sänd aldrig på DX-stationens frekvens. För det andra rätt inställning av audionivåerna vid sändning och mottagning. Viktgt är inställningen av AGC: Den starkaste stationen får inte förorsaka att de svagare försvinner i bruset. PC:ns realtidsklocka bör vara rätt inställd – rekommendationen är +- 1 sekund.

Rapporten ges i FT8 som signal to noise ratio. Vid goda förhållanden lyckas kontakter med rapporten -24 dB.

DX-stationer kan köra en QSO-sekvens eller flera sekvenser på samma sändningsperiod, dvs. fox/hound-mode eller multistream (MSHV). Vid fox/hound sänder DX-stationen kring 500 Hz och ”hundarna” över 1000 Hz, i annat fall lyckas inte QSO. Det händer nog att man gör misstag, t.ex. sänder på fel period eller på en upptagen frekvens. Det gäller att vara koncentrerad och med tiden lär man sig. Man bör minnas att FT8 är ett Weak Signal Mode, inte ett QRP-mode men man bör anpassa sändningseffekten efter vad som krävs. Att alltid köra med stor effekt kan inverka på sämjan med nära liggande radioamatörstationer.

Sida 22-27: DX: AH0K eller ett par OH-gubbar långt borta hemifrån. Esa Korhonen OH7WV

Året var 2012. Jag bodde då i Kina. J-P OH6RX; som bodde i Korea, frågade på sommaren om jag var intresserad av att delta i CQWW CW-tävlingen från någon ö i Stilla oceanen. Han behövde inte locka mig länge. Låt oss sätta igång och söka ett ställe!

Vi fick tips av Harry WX8C om en färdig station på Saipan, Nord-Marianerna, dvs KH0. Vi fick veta att stationen inte var i så vidare bra skick så i stället reste vi till grannön Tinian. Vi återkom till samma ställe de följande åren och hade allt mer egen utrustning med och byggde bättre antenner. År 2018 förstörde Yutu-orkanen alla antenner men lyckligtvis förskonades utrustningen inne i byggnaden. Återuppbyggandet av antennerna har fördröjts på grund av coronapandemin.

Sida 28-33: DX: DX- och tävlingsminnen från de gångna åren. Arto Liimatta OH2KW

Hos mig föddes radioamatörgnistan genom Jussi OH3NAQ (då OH7OQ) Då han under armétiden förde mig till militäramatörstationen i garnisonens övre våning. Där fick han kontakt med en radioamatör i Kanada som kunde tala finska. Efter armén fick jag anställning Helsingfors telefonbolags forskningsenhet. Jag anslöt mig till deras radioamatörklubb och avlade examen varpå jag fick anropet OH2BUQ. Till en början körde jag med 100 W men på en bilfärd i Europa märkte jag söder om Warszawa en antennmast. Den tillhörde Janek, SP5LKM, av vilken jag anskaffade ett 500 W rörslutsteg. Jag har besökt honom flera gånger därefter.

Åren kring 1990 var utmärkta ur DX-synvinkel. I AA-tävlingen körde jag 1200 CW-kontakter av vilka 900 till Japan, på SSB 1600 kontakter av vilka 1200 till Japan.

Då jag varit utomlands har jag försökt bli bekant med lokala amatörer och få tillfälle att köra radio och hålla kontakter i synnerhet till Finland. Under de senaste åren har jag också deltagit i OHFF-aktiviteter – det är på sätt och vis en mini-DX-pedition.

Enligt loggboken har jag hållit kontakter till 334 länder. Contesterna har varit speciellt givande och i fjol körde jag ca 25000 tävlingskontakter med olika anrop.

Sida 34-37: DX: DXCC och LotW. Pertti Turunen OG2M, DXCC Card Checker

ARRL:s mest kända award, DXCC (DX Century Award) har nått en stor popularitet över hela världen. Awardet grundades år 1935 i enlighet med de av Clinton DeSoto utarbetade reglerna. För närvarande finns det 340 DXCC-länder och därtill 60 deleted länder. Minimiantalet länder för DXCC-awardet är ett hundra.

Sida 42: Tävlingar: Viitosten syysottelu (Femmornas hösttävling) på allhelgonadagen 5.11.2022

Sida 43-51: Tävlingar: Hur utvecklas jag, har framgång och vinner i inhemska tävlingar, Del 3. Jari Jussila OH2BU/OH7RF

Även i inhemska tävlingar ingår fyra faser: 1) Grunderna i tävlingsstrategi och medvetande därom, 2) Förberedelser inför tävlingen, 3) Tävlingsprestationen och -taktiken, 4) Loggranskning och efterarbete.

I den tredje delen av artikeln går vi igenom själva tävlingsprestationen och -taktiken samt loggchecken och efterarbetet.

I själva verket tävlar man inte så mycket mot andra utan mot tiden. Under den givna tiden strävar man efter att få så många kontakter och multiplikatorer som möjligt. Man bör alltså ta till vara varje sekund. Beakta följande:

 • Känn bandets olika delområden: både 80 och 40 m kan indelas i en ”het”, ”varm” och ”ljum” del.
 • Känn till var de andra rör sig: Toppstationerna håller vanligen till i mitten av den heta delen.
 • Försäkra dig om att du tagit rätt emot meddelandet vid slutkvitteringen
 • s. 22-24 Jorma Saloranta OH2KI: Ruotsiottelu / Finnkampen 2022 i Armas Valstes anda
 • Armas Valste, OH2NB, hade en dröm – att den finländska friidrotten skulle ha framgång ända bort på de internationella planerna.
 • Armas var bekymrad över hur det var med vår friidrott. På våren 1991 ville han samla en passlig grupp, som passade och var ledd av honom, att lösa problem. Armas vandring här på jorden slutade ändå före det planerade mötet. Armas hade utsett tolv ”lärjungar”, och dessa satte igång med att förvalta arvet efter Armas genom att grunda Armas Valste Yleisurheiluklubi (Armas Valstes Friidrottsklubb), vars mål var att upprätthålla den friidrottskultur, som Armas Valste till stor del skapat, att utveckla föreningsverksamheten och tränandet av ungdomar, att ordna skolningstillfällen och upprätthålla diskussionen om aktuella frågor inom friidrotten https://www.armasvalste.fi/
 • Radioamatörernas idrottsgrupp, OH1RX, OH9UA och OH2KI deltog i landskampen mellan Finland och Sverige år 2022 som åskådare. Fastän Finland förlorade mot Sverige fanns det en höjdpunkt under evenemanget, den årligen återkommande utdelningen av Armas Valste Yleisurheiluklubis silverpokal och stipendium, vilket skedde med 120 dB:s kraft. Namnet Valste nådde söndagen den 4.9 2022 öronen på knappt 20 000 åskådare vid landskampen. Radioamatörerna, som var närvarande, upplevde nostalgiska känslor och högaktning vid hågkomsten av Grand Old Man Armas Valste. Armas anda lever och rungar ännu under många släktled som en betydande understödjare av friidrotten och en förnyare av radioamatörverksamheten i Finland.
 • Armas var ordförande, hedersordförande och hedersmedlem i SRAL. Vi ser Armas betydelse som utvecklare av SRAL på så sätt att man kunde fråga sig hurdana SRAL och radioamatörintresset i Finland skulle vara utan Armas inflytande.
 • Armas verksamhet syntes på alla områden i samhället. Hans stöd till ungdomen inom idrotten och radioamatörverksamheten var målinriktat. Det syntes på alla sektorer inom vår hobby, som en vänlighet på banden, som ett stöd inom DX- och tävlingsverksamheten och i hjälpen i förhållandet till kontakterna till samhället. Hans internationella erfarenhet syntes i de internationella idrottsorganisationerna, bl.a. i styrelsen för IAAF. Han förde med sig in i SRALs verksamhet ett starkt internationellt kunnande och en stark internationell inriktning.
 • Genom att följa målen för Armas friidrottsklubb får vi riktlinjer även för vår radioamatörhobby, en positiv inställning och ett mål att motivera unga amatörer att hålla på med vår hobby.
 • Mottagare av prisen år 2022:
 • Löparen Sara Kuivisto: Valstes pokalpris, stipendium och friidrottsklubbens 30-års medalj.
 • Spjutkastaren Topi Parviainen 18 år: Priset till en ung idrottare, medalj och stipendium.
 • s. 25-27 Simo Sorvari OH2HAN AVAK – Ett säkert Nyland 2022 [BEREDSKAP]
 • Kyrkslätts kommun inledde AVAK-skolningen i början av år 2021. AVAK står för ”lokal beredskapscentral”. Avsikten var att skapa beredskap i fall av en lokal storolycka. […] Kommunen ville ge utbildning och öva hur en sådan central skulle sättas igång och vara verksam före en möjlig – visserligen oönskad – verklig händelse.
 • År 2021 ordnades både när- och distansundervisning i frågan och man ordnade också en liten övning på kommunhuset. […] Man beslutade om en fortsättning år 2022 och nu hade scenariot lite förändrats: Ryssland hade anfallit Ukraina och det hade förändrat ställningarna. Nu har man beaktat ett större spektrum av olyckor och med i övningen är även andra aktörer – också myndigheter.
 • Bakgrund till övningen
 • Den tänkta olyckan skedde morgonen den 3.9 2022 på järnvägsstationen i Kyrkslätt, när ett tåg, som transporterade explosivt material och ett tåg som transporterade ett radioaktivt ämne kolliderade.
 • […]
 • Vad lär vi oss?
 • I förväg testade vi apparater, program och förbindelser och vi kontrollerade de fysiska utrymmen vi förväntades verka i. Profilkartor ritades, antenner och förlängningskablar byggdes. Vi besökte den plats, som vi skulle använda på distans, för att kontrollera att vi kunde komma upp på taket och var antennen skulle fästas, och att nyckelkoden fungerade, så man kunde komma in i utrymmet på veckoslutet, när det inte är personal på plats. Avsikten med en sådan här övning är ju att se om det planerade sättet att agera fungerar och vilka förändringar och vilken utveckling som behövs.
 • […]
 • Slutligen
 • En grupp på 20-30 inbjudna gäster bekantade sig med övningen. Det var både lokala och statliga beslutsfattare och ledningen för Försvarsmakten och Räddningsverket, och de var mycket intresserade av hur vi radioamatörer agerade i undantagsförhållanden. Vi tror vi har fått mycket positiv offentlighet för radioamatörernas sak.
 • Deltagare från vår klubb var Jarmo Suihkonen, OH4NK, Jens Holm, OH2CDZ, Pekka Juvonen, OH2BSC, förstärkta med grannkommunens Jan Sundberg OH2CJI och undertecknad
 • s. 28-29 Matti Hohtola OH7SV: Fredagsaktiviteten på 160 meter
 • COVID-19 -pandemin började på våren 2020. Då började vi med aktivitet på 160 meter på fredagar. Aktivitetens popularitet har fortsatt redan under 2,5 år, och det syns inget slut på det.
 • Varför kan det inte alltid vara fredag?
 • Aktiviteten är inte en tävling, utan syftet med den är att öka aktiviteten på 160 meter. Den operator, eller ”mäklare”, som är i tur på bokningslistan, kallar stationer, som talar finska, på frekvensen 1846 kHz LSB. Motstationerna kvitterar genom att ge rapport. Operatorn ger rapport och ett löpande nummer. Aktiviteten har inga egentliga regler. Tillsammans har vi ändå kommit överens om att det endast ges en kvittering per operator, och det här kan också vara en second-operator. Dessutom kvittar man på båda moden (SSB och CW), om mäklaren är CW-kunnig.
 • Det har varit aktivitet på fredag 137 gånger. Redan under det första året 2020 var det 1005 olika OH-stationer som kvitterade, 55 second-operatorer och 21 utlänningar, som talade finska. Ungefär 100 stationer har varit mäklare, QRP, portable, 100 W och QRO -stationer, och roligt har vi haft!
 • Man har byggt många 160 meters antenner: dipoler, förkortade dipoler, loopar, longwire-antenner osv. Kunskapen om förhållandena på 160 meter har också ökat. Till exempel på kvällen på vintern stängs 80 meter på OH, men då är det bra att fortsätta på 160 meter.
 • Länken till bokningslistan för aktiviteten och en realtidsstatistik finns via OH7SV:s qrz.com -sida: www.qrz.com/db/oh7sv. På sidan finns också en papperslogg man kan skriva ut.
 • Om du är intresserad av att dra en aktivitet på 160 meter någon fredag, så ta kontakt med Matti, OH7SV, på mejladressen oh7sv@nullsral.fi. Man behöver inte skicka in någon logg, det räcker med antalet QSOn.
 • Vi hörs på 160 meter på fredagarna.ar inte en krokodil! Krokodilen har små öron och stor mun.
 • Lär dig en smidig tail-end.
 • Sök nya stationer med den andra VFO:n
 • Lyssna på den andra stationens pile-up
 • Var en skicklig skedmakare
 • ”Den andra anroparen: Vänta!”
 • Ska jag plocka nerifrån upp eller uppifrån ner?
 • Känn till din stations möjligheter och maximera användningen av dem
 • Deppa inte över de andras antal kontakter
 • SO2R – att använda två radior. Enligt reglerna får man sända bara en signal men medan du lyssnar på 80 m kan den andra radion samtidigt sända CQ på 40 m.
 • Känn till motstationerna
 • Gör noteringar i loggen eller på ett skilt papper
 • Ska jag bli kvar och kämpa med meddelandet eller ge upp?
 • Meddelandet färdigt mottaget innan du sänder ditt eget meddelande
 • Rytm i meddelandet; lämna en kort paus mellan rapporten, numret och områdeskoden
 • Tävlingen är slut först när klockan slår – en påbörjad kontakt får slutföras.

Loggranskning, insändning och efterarbete

 • Granska, granska och granska din logg
 • Elektronisk granskning av den egna loggen
 • Insändning av loggen
 • Skriv kommentarer till dig själlv om vad som gick bra och mindre bra med mera

Till slut: Det är både roligt och enkelt att delta i inhemska tävlingar. Var och en deltar så som det passar bäst för en själv. Välkommen med i följande tävling.

Fortsättning följer….


Radioamatööri 7/2022

Referat: Maria Kaunismaa, OH0FM

Sida 0-1: Styrelsens spalt: Ett galet år. Jorma Malinen OH2UBM

Europas galna år 2022 håller redan på att ta slut, och många saker är inte som tidigare. Många har varit tvungna att tänka om i ljuset av det förändrade läget. Även det finländska radioamatörsamfundet har levt med i skeendena, kanske mer än medborgarna i medeltal.

Ungdoms- och utbildningsverksamheten har varit i styrelsens fokus under det gångna året för att garantera förbundets fortsatta existens. Det är möjligen också mest gynnsamt att satsa på dessa delområden när man söker nya finansieringsmöjligheter. Om vi vill förändra sakernas tillstånd är det skäl att göra något på ett nytt sätt. Målet med den nya behörighetsklassen som planeras (nybörjarklassen) är att visa nya intresserade från bl.a. skolor, scouterna och frivilligverksamheten vad radiohobbyn har att erbjuda. Det första steget ska vara lätt att ta, fastän avsikten skulle vara att gå långt.

Den nyligen undertecknade promemorian mellan MPK (Försvarsutbildningsföreningen) och SRAL reglerar samarbetet, men det är inte ett juridiskt bindande avtal. Man bör komma ihåg att MPK har sin verksamhet på ett område som hör under Försvarsministeriet medan radioamatörverksamheten å sin sida regleras av Kommunikationsministeriet. En fungerande informell förhandlingskontakt är nyttig redan i sig.

Det som antecknats i promemorian minskar inte på något sätt förbundets medlemmars möjligheter att vara samhället och sina medmänniskor till hjälp ens då det föreligger orsaker på grund av övertygelse eller annat, som förhindrar förberedelse inför något man anser vara militär verksamhet. Varje arbetsinsats är i ett svårt läge behövlig och värd ett tack.

På grund av ekonomiska orsaker kommer tidningen Radioamatööri att övergå från att ha kommit ut 8 gånger i året att i fortsättningen ges ut 6 gånger i året. Antalet medlemmar har stigit något, vilket är en god nyhet.

En av de bästa nyheterna under året är den fantastiska framgång som det finländska radiopejlorienteringslaget rönt i Bulgarien. Hoppas publiciteten lockar många nya utövare till ARDF Finland. Ett annat glädjeämne är den betydande finansiering som radioklubben OH2CH i Esbo erhållit från USA. Pengarna ska användas för att bygga upp ett stamnät på 5 GHz i södra Finland. Det här projektet erbjuder utmanande uppgifter för radioamatörer, som är intresserade av datateknik och digital radiokommunikation.

Många av förbundets medlemmar har varit oroliga över hur värdefulla traditioner ska kunna upprätthållas i ett läge som förorsakats av kriget i Ukraina. Särskilt det att SAC-tävlingen ställts in har upplevts som en besvikelse, fastän man inte presenterat något sådant sätt att ordna tävlingen på som till alla delar skulle vara utan konflikter. Beslutsfattarna är i ett svårt läge. Det skulle ändå vara önskvärt att den här tävlingen, som har ett finländskt ursprung och redan under många årtionden varit en nordisk tradition, skulle kunna fortsätta under inkommande år, på något sätt.

SRAL har ett fungerande styre och kansli och utskott, som har olika uppgifter. Även myndighetskontakten till Traficom är utmärkt, vad jag kan se.

I början av år 2023 byts personer igen ut i förbundets förvaltning. Jag framför som min önskan att kommande funktionärer skulle ha ödmjukhet, förhandlingsförmåga och flit att sköta sitt obetalda och ofta arbetsamma förtroendeuppdrag. Jag tackar redan i förväg, ifall jag skulle glömma det senare.

s. 1: Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2022

Sida 2: Ledare: På sparlåga. Tomi Helpiö, OH2ID

Under våren och sommaren har energipriset och med det även andra priser och levnadskostnader stigit. De flesta har kunnat konstatera detta tydligast på sin elräkning.

En tilltagande inflation har överraskat även tidningen Radioamatööri. Klart ut sagt är pengarna slut nu.

Som en följd av detta kan vi leverera endast en tidning, och därför är detta sista nummer för året ett dubbelnummer. Följande nummer kommer sedan ut i början av året.

Alla medlemmar kan läsa digitidningen på förbundets hemsida på adressen https://members.sral.fi/. På samma ställe kan man också läsa medlemstidningarna som de andra nordiska radioamatörförbunden ger ut.

Jag tillönskar alla läsare ett gott slut på det gamla året!

s. 4-6: Valutskottet informerar

s. 7: Marko Wirtanen OH8WM: Effekt på 160m och 60m

SRAL har redan länge bett att Traficom (och dess föregångare) skulle godkänna användande av större sändningseffekt på frekvenserna 1850…2000 kHz och 5351,5…5366,5 kHz. I flera länder i Europa är det godkänt med större effekt.

Frågan har tagits upp på möten mellan SRAL och Traficom. I maj 2022 framförde Traficom på ett möte att frågan är mycket svår pga begränsningarna som finns i det internationella telekommunikationsförbundet ITU:s radioföreskrift och Finlands geopolitiska läge. […] I ett svar, som SRAL fick från Traficom den 7.9 2022 konstaterade Traficom följande: ”När det gäller frekvensområdena 1850…2000 kHz och 5351,5…5366,5 kHz utreder Traficom om man kunde tillåta effektgränser, som är högre än de som finns i ITU:s radioföreskrift.

s. 8-12: Var på radio var som helst

Tack vare att förbundet upprätthåller en amatörradiostation med remotestyrning är det möjligt att ha radiokontakter utan att sjäv ha utrustning för en egen station. För att använda SRALs remotestation behövs endast en dator eller en mobil enhet, t.ex. en mobiltelefon eller en surfplatta, och en internetförbindelse.

[…]

SRAL har tagit i bruk den första remotestyrda radioamatörstationen OH2A i Vesijako i Padasjoki. Remotestationen är endast ämnad för medlemmar i SRAL.

Du kan anhålla om ett användarnamn för att använda SRALs remotestation. Anhållan riktas till administrationen för remotestationen. Skicka ett mejl till adressen remote@nullsral.fi . – Det är inte tillåtet att dela stationens internetadressuppgifter eller användarnamn till någon annan då användarnamnen är personliga!

Då man har radiokontakter från remotestationen ska man alltid använda remotestationens anropssignal: t.ex. på stationen OH2A ska alla operatörer använda anropssignalen OH2A.

SRALs remotestation OH2A används på dator eller en mobil enhet med en vanlig webläsare, så som Firefox, Chrome eller Safari. Instruktioner och tilläggsuppgifter om användningen av remotestationen finns på SRALs hemsida (på finska) på adressen https://www.sral.fi/palvelut/etaasemat/

s. 13: NYHETER

MPK (Försvarsutbildningsföreningen) och SRAL undertecknade en promemoria om samarbete den 16.8 2022 på MPK:s centralkansli i Helsingfors.

[…]

Arbete för traditionsradioverksamheten uppmärksammades

Vilho, OH6QR, uppmärksammades för sitt långsiktiga arbete för radioamatörernas traditionsradiohobby och -verksamhet och restaurering av traditionsradioapparater.

s. 14-17: Timo Kiiski OH1TH/OH5TA: Tänk på historien och ta lärdom av den

Det första skedet av min egen radioamatörsverksamhet bestod mest av att ”vara på radio”. Naturligtvis behövdes det en utredning av utrustning, antenner och ”Vem är det egentligen som hör till det här sällskapet”.

[…]

Utbildning, behörighet och nya medlemmar i nyckelposition

Varför behövs en nybörjarklass? Därför att vi då får vissa målgrupper ännu effektivare än tidigare in i vårt verksamhetsfält.

[…]

Endast en styrelse med framåtanda utgör en garanti för resultat

SRALs medlemmar verkar på många delområden av vår hobby. Vi har många möjligheter att aktivera oss enligt vår fallenhet. Varje amatör gör det hen är intresserad av. Ofta handlar det också om vad man hinner med. Den här synpunkten på vår hobby, som kräver licens, är det säkert också skäl att föra fram till dem som är intresserade av att bli radioamatörer.

Att förändra det röda läget så det går mot en grön riktning är ett krävande projekt. Det kräver av både förbundets styrelse och medlemmar god planering och arbete. Avtalet med MPK är en viktig hjälp mot de här målen. Förändringarna vill man säkert genomföra med eftertanke och behärskat. Go ahead!

s. 18-19: Timo Kiiski OH1TH/OH5TA Luftburna Ilmari flög snabbt och högt

ILMARI var ett finländskt projekt, som ersatte ”satelliten”. Osmo A. Wiio, OH2TK, presenterade idén om en flygande beacon på 144 MHz på VHF-dagarna i Tammerfors år 1963. Förslaget fick ett entusiastiskt mottagande. Projektets egentliga promotor, Pauli Töyrylä, OH2DV, Rolf Bäckström, OH2BEW, och Eero Valio, OH2NX, fortsatte att utveckla idén. Reino Janhunen, OH2HK, var den som gav projektet namnet ILMARI. ILMARIN skickade tillsammans upp på 18 flygturer under en period av 13 år.

s. 20-21: Kalervo ”Kille” Korjus OH2CX: På jakt efter radioamatörhistoria

SRALs historia: Staten Finlands historia, naturvetenskapliga experiment, uppfinningar, kamratanda, spänning, beslutsamhet osv. Hör alla nämnda ämnen till vår historia? Mitt svar på frågan är: ja, det gör de.

Vi påbörjade arkivarbetet år 2007, och målet har varit att hitta så mycket material som möjligt som hör till amatörradions historia. I början var det mycket arbete, då materialet fanns i stora papplådor, helt oordnat: fotografier, protokoll och blandat material.

I den här artikeln koncentrerar jag mig på tidningarna, som innehöll artiklar om amatörradio, och vår egen tidning Radioamatööri.

[Tidningarna som nämns]

Nuori Voima, Radiosanoma 1923-35, Radio OH 1932-49, Radioamatööri 1950-2019

s. 22-24 Jorma Saloranta OH2KI: Ruotsiottelu / Finnkampen 2022 i Armas Valstes anda

Armas Valste, OH2NB, hade en dröm – att den finländska friidrotten skulle ha framgång ända bort på de internationella planerna.

Armas var bekymrad över hur det var med vår friidrott. På våren 1991 ville han samla en passlig grupp, som passade och var ledd av honom, att lösa problem. Armas vandring här på jorden slutade ändå före det planerade mötet. Armas hade utsett tolv ”lärjungar”, och dessa satte igång med att förvalta arvet efter Armas genom att grunda Armas Valste Yleisurheiluklubi (Armas Valstes Friidrottsklubb), vars mål var att upprätthålla den friidrottskultur, som Armas Valste till stor del skapat, att utveckla föreningsverksamheten och tränandet av ungdomar, att ordna skolningstillfällen och upprätthålla diskussionen om aktuella frågor inom friidrotten https://www.armasvalste.fi/

Radioamatörernas idrottsgrupp, OH1RX, OH9UA och OH2KI deltog i landskampen mellan Finland och Sverige år 2022 som åskådare. Fastän Finland förlorade mot Sverige fanns det en höjdpunkt under evenemanget, den årligen återkommande utdelningen av Armas Valste Yleisurheiluklubis silverpokal och stipendium, vilket skedde med 120 dB:s kraft. Namnet Valste nådde söndagen den 4.9 2022 öronen på knappt 20 000 åskådare vid landskampen. Radioamatörerna, som var närvarande, upplevde nostalgiska känslor och högaktning vid hågkomsten av Grand Old Man Armas Valste. Armas anda lever och rungar ännu under många släktled som en betydande understödjare av friidrotten och en förnyare av radioamatörverksamheten i Finland.

Armas var ordförande, hedersordförande och hedersmedlem i SRAL. Vi ser Armas betydelse som utvecklare av SRAL på så sätt att man kunde fråga sig hurdana SRAL och radioamatörintresset i Finland skulle vara utan Armas inflytande.

Armas verksamhet syntes på alla områden i samhället. Hans stöd till ungdomen inom idrotten och radioamatörverksamheten var målinriktat. Det syntes på alla sektorer inom vår hobby, som en vänlighet på banden, som ett stöd inom DX- och tävlingsverksamheten och i hjälpen i förhållandet till kontakterna till samhället. Hans internationella erfarenhet syntes i de internationella idrottsorganisationerna, bl.a. i styrelsen för IAAF. Han förde med sig in i SRALs verksamhet ett starkt internationellt kunnande och en stark internationell inriktning.

Genom att följa målen för Armas friidrottsklubb får vi riktlinjer även för vår radioamatörhobby, en positiv inställning och ett mål att motivera unga amatörer att hålla på med vår hobby.

Mottagare av prisen år 2022:

Löparen Sara Kuivisto: Valstes pokalpris, stipendium och friidrottsklubbens 30-års medalj.

Spjutkastaren Topi Parviainen 18 år: Priset till en ung idrottare, medalj och stipendium.

s. 25-27 Simo Sorvari OH2HAN AVAK – Ett säkert Nyland 2022 [BEREDSKAP]

Kyrkslätts kommun inledde AVAK-skolningen i början av år 2021. AVAK står för ”lokal beredskapscentral”. Avsikten var att skapa beredskap i fall av en lokal storolycka. […] Kommunen ville ge utbildning och öva hur en sådan central skulle sättas igång och vara verksam före en möjlig – visserligen oönskad – verklig händelse.

År 2021 ordnades både när- och distansundervisning i frågan och man ordnade också en liten övning på kommunhuset. […] Man beslutade om en fortsättning år 2022 och nu hade scenariot lite förändrats: Ryssland hade anfallit Ukraina och det hade förändrat ställningarna. Nu har man beaktat ett större spektrum av olyckor och med i övningen är även andra aktörer – också myndigheter.

Bakgrund till övningen

Den tänkta olyckan skedde morgonen den 3.9 2022 på järnvägsstationen i Kyrkslätt, när ett tåg, som transporterade explosivt material och ett tåg som transporterade ett radioaktivt ämne kolliderade.

[…]

Vad lär vi oss?

I förväg testade vi apparater, program och förbindelser och vi kontrollerade de fysiska utrymmen vi förväntades verka i. Profilkartor ritades, antenner och förlängningskablar byggdes. Vi besökte den plats, som vi skulle använda på distans, för att kontrollera att vi kunde komma upp på taket och var antennen skulle fästas, och att nyckelkoden fungerade, så man kunde komma in i utrymmet på veckoslutet, när det inte är personal på plats. Avsikten med en sådan här övning är ju att se om det planerade sättet att agera fungerar och vilka förändringar och vilken utveckling som behövs.

[…]

Slutligen

En grupp på 20-30 inbjudna gäster bekantade sig med övningen. Det var både lokala och statliga beslutsfattare och ledningen för Försvarsmakten och Räddningsverket, och de var mycket intresserade av hur vi radioamatörer agerade i undantagsförhållanden. Vi tror vi har fått mycket positiv offentlighet för radioamatörernas sak.

Deltagare från vår klubb var Jarmo Suihkonen, OH4NK, Jens Holm, OH2CDZ, Pekka Juvonen, OH2BSC, förstärkta med grannkommunens Jan Sundberg OH2CJI och undertecknad

s. 28-29 Matti Hohtola OH7SV: Fredagsaktiviteten på 160 meter

COVID-19 -pandemin började på våren 2020. Då började vi med aktivitet på 160 meter på fredagar. Aktivitetens popularitet har fortsatt redan under 2,5 år, och det syns inget slut på det.

Varför kan det inte alltid vara fredag?

Aktiviteten är inte en tävling, utan syftet med den är att öka aktiviteten på 160 meter. Den operator, eller ”mäklare”, som är i tur på bokningslistan, kallar stationer, som talar finska, på frekvensen 1846 kHz LSB. Motstationerna kvitterar genom att ge rapport. Operatorn ger rapport och ett löpande nummer. Aktiviteten har inga egentliga regler. Tillsammans har vi ändå kommit överens om att det endast ges en kvittering per operator, och det här kan också vara en second-operator. Dessutom kvittar man på båda moden (SSB och CW), om mäklaren är CW-kunnig.

Det har varit aktivitet på fredag 137 gånger. Redan under det första året 2020 var det 1005 olika OH-stationer som kvitterade, 55 second-operatorer och 21 utlänningar, som talade finska. Ungefär 100 stationer har varit mäklare, QRP, portable, 100 W och QRO -stationer, och roligt har vi haft!

Man har byggt många 160 meters antenner: dipoler, förkortade dipoler, loopar, longwire-antenner osv. Kunskapen om förhållandena på 160 meter har också ökat. Till exempel på kvällen på vintern stängs 80 meter på OH, men då är det bra att fortsätta på 160 meter.

Länken till bokningslistan för aktiviteten och en realtidsstatistik finns via OH7SV:s qrz.com -sida: www.qrz.com/db/oh7sv. På sidan finns också en papperslogg man kan skriva ut.

Om du är intresserad av att dra en aktivitet på 160 meter någon fredag, så ta kontakt med Matti, OH7SV, på mejladressen oh7sv@nullsral.fi. Man behöver inte skicka in någon logg, det räcker med antalet QSOn.

Vi hörs på 160 meter på fredagarna.

s. 30-31 [DX] DX-NYTT

TY5AF med finska amatörerna Tapani OH5BM, Pekka OH2TA och Timo OH5LLR deltar i CQWW från Benin under det sista veckoslutet i november.

TL – Centralafrikanska republiken (Central African Republic, C.A.R)

The Italian DX Team (IDXT) är den 12-26.11 2022 igång i Centralafrikanska republiken med sju operatorer och fyra stationer med callen TL8AA (CW-SSB-RTTY) och TL8ZZ (FT8) på alla band 160…6 m.

s. 32 Seppo Sisättö OH1VR: Min DX-peditionsfeber

Tanken på att ”varför inte även jag” dyker upp, när man sitter i sitt hem och följer med hur en kompis hanterar en stor pileup på någon exotisk plats. Det gör att DX-idéerna föds. De finns i åtanke, och till slut förverkligas de.

[…] Min första egna DX-pedition – OJ0/OH1VR – gjorde jag till Märket det första veckoslutet i februari 1993. Resultatet blev över 3000 QSO från fredag till måndag morgon. Efter den följde ca 20 nya resor till Märket och jag tog i bruk callet OJ0VR. Den tidsmässigt längsta resan var med Jussi, OH3SR, år 2005. Den resan varade i 54 dagar och gick runt jorden. Callen jag för egen del använde då är följande: CU2/OH1VR, CU2/OH1VR/P, ZS6/OH1VR/P, 9V1PC, HS0AC, JP1NWZ, AE6PP/KH6, 4U60UN, PA1CW, PJ2/OH1VR och PJ2/AE6PP. Antalet kontakter blev över 10000. […]

För mig innebär en DX-pedition glädje över att vara igång på radio – inte ett tvång att sitta vid rigen. Om det på ett ställe även finns något annat som intresserar mig så åker jag dit.

s. 34 Information om tävlingar i november-december 2022

s. 34-36 [Tävlingar] Skörden av conteststudien

Förbundets tävlingsutskott ordnade på sommaren en enkät om tävlingsverksamheten. Studien innehöll två frågor: 1) Hur borde de inhemska HF-tävlingarna och deras regler utvecklas? och 2) hurdant stöd och hurdan verksamhet behöver de radioamatörer, som är intresserade av tävlingsverksamhet, av förbundet? Inom utsatt tid kom det in 157 svar eller ungefär 5 procent av förbundets medlemmar svarade på enkäten. En motsvarande enkät har senast ordnats år 2011.

s. 37 [Tävlingar] FT8-tävlingen 2022 7.9.2022

s. 38 Keijo Lehtosaari OH2ETM: Hur fick vi de första VM-medaljerna i radiopejlorientering?

De tjugonde VM-tävlingarna i radiopejlorientering hölls i Borovets i Bulgarien. Terrängen var typiskt nog mycket kuperad. Den höga höjden på 900-1500 meter gjorde också tävlingarna en aning utmanande.

Från Finland deltog ett 8-personers lag, som bestod av både erfarna tävlingsdeltagare och deltagare som deltog för första gången i VM. I det finländska laget ingick Paula Naumanen, Eero Kyllönen (OH2BTG), Juha Anttila, Mirva Paavola, Janne Toivola (OH2GXN), Keijo Lehtossaari (OH2ETM), Petri Kirves (OH2KHX) och Kimmo Lehtosaari (OH2JKU). […] Första tävlingen var en sprinttävling. […] Andra tävlingen var tävlingen på 144 MHz och M40-seriens tävling på 3,5 MHz. […] De bästa resultaten för finländarna kom ändå i M50-serien. […] Keijos silver gav Finland den första medaljen någonsin i en radiopejlorientering på VM-nivå.

Medaljskörden avstannade inte efter den där silvermedaljen, för Keijos och Kimmos gemensamma prestation gav Finland guld i M50-seriens lagtävling. Lagguldet fick hela M50-seriens finländska lag, till vilket hörde Keijo Lehtossaari, Kimmo Lehtosaari och Eero Kyllönen.

Den tredje tävlingsdagen var det dags för M40-serien på 144 MHz och för de andra på 3,5 MHz. […] Alla resultat i tävlingen finns på arrangörernas sida https://ardf2022.eu/world-iaru-championship/

Som lagledare tackar jag hela laget för goda prestationer och en utmärkt laganda.

s. 40 [VHF] Kimmo Kiljunen OH4GGW: Sporadiskt-E på 2 m den 7.6 2022

När man i frekvens kommer upp till 144 MHz är sporadiskt-E, i enlighet med sitt namn, en sporadisk gäst, ja till och med sällsynt gäst. Vad kan sannolikheten vara för sporadiskt-E precis den första tisdagen i månaden, under NAC-tävlingen kl 1700z-2000z? […] Under den andra timmen var det sedan en ordentlig öppning från kl 1840z: OH-stationerna fick 32 QSOn. 1840z hölls tävlingens kortaste QSO med hjälp av sporadiskt-E, 1280km (OH3DP-R2GKH). Skillnaden mellan tävlingens längsta tropo-QSO (895 km OH1OP – OZ7KJ) och kortaste QSO med hjälp av sporadiskt-E är marginell, men då det var även andra QSOn till samma områden med hjälp av sporadiskt-E, borde det inte råda någon tvekan om utbredningssättet i det här läget. […]

Tack till Jussi, OH6ZZ för loggen över tävlings-QSOn.

s. 42-48 [Teknik] Matti Niskanen OH2CF: En kinesisk grej, en station till segelbåten

Efter en paus på flera år beslutade jag att igen montera en amatörstation i min segelbåt. Min QRP-transceiver för CW och en antenn som inte är att lita på är en

giftig kombination. Jag behövde ett slutsteg och en ordentlig tuner mellan rigen och antennen. I artikeln berättar jag om hur man sätter ihop en användbar grej för radioamatörer och vid sidan om även om mina erfarenheter av att köpa saker på nätet. Min text är inte en exakt beskrivning för montering, utan det finns rum för egna anpassningar.

s. 49-58 [Teknik] Mika Suomalainen OH6HGW: Service av frekvensberäknaren Aceco FC1003 efter en period av sommarvärme

s. 59-66 [Teknik] Timo Kiiski OH1TH/OH5TA: Tankar om en HF-antenn i en luftballong upp i stratosfären

När en detalj leder till en annan detalj kan synvinkeln vidgas. I uppföljningen av radioklubben Hämeenlinnan radioamatöörit OH3AA:s luftballong för stratosfären den 26.6 blev jag intresserad av dess antenn. Hur inverkan antennen och andra faktorer på slutresultatet? Speciellt när antenneffekten är av QRP-klass 10-15 mW. Hur fungerar en vertikal halvvågsdipol på en frekvens på 3,6 MHz på en höjd av 1 km eller 20 km? Hur breder en svag signal från ballongen ut sig i olika situationer? Kanske en del av de här frågorna blir på en tankenivå. Men till all lycka: ”Överallt föregår en tidig aning ett senare vetande” A. von Humboldt

Egenskaper för en vertikal dipol

Under ballongflygningen – som man som projekt må berömma – användes en vertikal halvvågsdipol. Den övre ändan av dipolen är fast i ballongen, sändaren är i gång i antennens mittpunkt och dipolens nedre ända pekar fritt neråt. Antennen bildar en mekanisk helhet, inom vilken hela systemet fungerar strukturellt och elektroniskt.

För att frågan om antennens funktion på olika höjder skulle klarna, satte jag EZNEC och mig själv i arbete.

s. 67-72 [Teknik] Reijo Kemppainen OH8OJ: Kompakta antenner. Dipolen är en kombination av två monopolantenner.

I läroböckerna i antennteknik hittade jag intressant information om förkortade monopolantenner och dipoler. […]

Det första verket i källförteckningen är en lärobok med praktisk tillämpning i fokus. För att förstå den behöver man bara kunna algebra. Den andra boken i förteckningen är en matematiskt mer krävande grundläggande bok i antennlära.

Källor

Gerd Janzen, Kurze Anennen; Franckh´sche Verlagshandlung, 1986

John D. Kraus, Antennas; McGraw-hill Book Company, 1988

s. 73 [Silent key] Timo Rönkkö OH2KJG, OH2TIMO SK

Timo, OH2TIMO, avled på Jorvs sjukhus den 7.7 2022 på grund av viruset Covid-19. Timo var 51 år gammal vid frånfället. […]

Timo hedrades bl.a. med en tyst minut i SRAL:s radiobulletin, på flygevenemanget som Puula Radio Club ordnade och otaliga radioamatörer svarade på facebook på ett inlägg. ”Timo var en person, som svarade anrop på repeatern”. Timos vän, Marko Päätalo OH2LGW.

s. 74-75 [Andra tidningar] Jari Jokiniemi OH3BU, oh3bu at sral.fi

Utveckling mot uppfinnandet av televisionen

[…] QTC 7/8 2022 […] CQ DL 7/2022 […] CQ DL 8/2022 […] Funk Amateur 7/2022 […] QST June 2022

s. 76-77 [Ungdom] Train The Trainer -projektet ger idéer för ungdomsverksamhet

När man talar om ungdomsverksamhet kommer man först att tänka på olika evenemang, som de som SRAL ordnar: POLAR-lägret eller veckoslutsevenemanget i december (Joulukuun Workkimisviikonloppu). Kanske någon också vet att den lokala klubben ordnar verksamhet, där målgruppen är de unga. Ungdomsverksamheten är, förutom evenemangen, en gemenskap, där ungdomar, som är intresserade av samma saker, diskuterar och delar sina idéer och tankar. För att göra en fortsättning möjlig kanske någon kommer att tänka på hur man ska locka nya ungdomar med i verksamheten, när man talar om ungdomsverksamhet. […]

Håller du på med att ordna egen ungdomsverksamhet i din klubb? Du hittar lätt idéer, som uppkommit under Train The Trainer -projektet, indelat landsvis på adressen www.ham-yota.com/ttt/, på samma sida hittar du också TTT-dokument. Du kan få kontakt med ungdomsteamet genom att skriva på adressen nuoriso at sral.fi. Ta kontakt, så kan vi titta på hur er ungdomsverksamhet kunde göras mer lockande!

s. 78-79 [Ungdom] Emma OH3-2308, Juuso OH2CFZ, Nuutti OH1UBO & Henni OH1ESI: YOTA 2022

YOTA, alltså Youngsters On The Air är ett eget läger för ungdomar i IARU Region 1. Under lägret kan man knyta kontakter när man håller på med aktiviteter med radioamatörteman. Vi var fyra unga, Emma OH3-2308, Juuso OH2CFZ, Nuutti OH1UBO och Henni OH1ESI som åkte iväg till Karlovac i Kroatien för att representera Finland under YOTA 2022.

s. 80 Silent keys

Ilmari Kivelä OH2BBV

Tommi Pallanen OH3CDS

Ari Paananen OH2ECG

s. 80 Köp- och säljspalten

s. 80 Ett temanummer för nybörjare 1/2023

s. 81 Jubileumsårets mugg och SRALs 100-års historik på erbjudande för 23 euro tillsammans + frakt […] Beställningar www.sral.fi/verkkokauppa eller genom att kontakta SRALs kansli. s. 82 www.SRAL.f

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media