Radioamatööri år 2023

Radioamatööri 1/2023

Nybörjarnummer

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: Om det behövs. Jarmo Malinen, oh2ubm.

SRAL:s nya styrelse inledde sitt arbete vid årsskiftet. På arbetsbordet finns otaliga redan förra året påbörjade reformer, vars förberedelser är prioritet ett. Beredskapsutskottets uppgifter har blivit viktigare än förr beroende på det internationella läget. Jens OH2CDZ har intervjuat utskottets nyckelpersoner.

SRALs stadgar och valordning fordrar betydande förändringar. Arbetsgruppen leds av Aarno OH2HAI. Utskottets beredning behandlas på vårmötet i maj.

Sida 2: Redaktionellt: Vad är amatörradioaktivitet? Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

En som inte känner till amtörradio kan med goda skäl ställa en enkel fråga: ”Vad är amatörradio?” Det är i huvudsak att ha amatörradiotrafik. Trafiken bedrivs mellan radioamatörer med myndighetstillstånd av personligt intresse och utan nytta. På så vis avviker den bl.a. från DX-ande, LA-trafik, yrkesmässig radfiotrafik och rundradioverksamhet. På jorden finns det ca 3 miljoner och i Finland ca 6 000 radioamatörer. Myndigheten (i Finland Traficom) har anvisat radioamatörerna många frekvensområden från långvåg ända till mikro- och millimeterväglängder. T.ex. på VHF-området kan man med ackumulatorförsedd radio lika stor som en mobiltelefon hålla lokalkontakter. Med litet större ackumulatorförsedda radior och enkla trådantenner kan man på kortvågsområdena ha radiokontakter jorden runt. Sändningsformer kan vara tal, telegrafi eller digitala. Den huvudsakliga målsättningen är tekniska prov och utvecklande av tekniska kunskaper och färdigheter. Dessutom har hobbyn flera icketekniska applikationsmål. Viktigaste av dessa är räddningstjänsten vars kommunikantionsfunktion radioamatörerna länge har säkrat.

Sida 4-5: Händelser: Förbundets sommarläger onsdag-söndag 12-16.7.2023 på Vierumäki fritids- och sportcenter.

Sida 6-8: YL: SYLRA trivdes i Finland. Marita Ritmala, OH5KIZ.

Scandinavian YL Radio Amateurs SYLRA höll sitt vart annat år återkommande möte i sommarväder i Åbo 18-21.8.2022. Deltagarantalet var i år lägre än på föregående möte i Sverige. Det berodde huvudsakligen på osäkerhet på grund av coronan och delvis sjukdom. Desto flitigare deltog vänner i helgaktiviteterna. Närvarande var, förutom från alla nordiska länder ytterligare från DL- och G-länder 15 YL och 6 handväskbärare.

Sida 8-9: YL: Hur är det med YL-verksamheten? Jaana Hirsjärvi, OH6AX.

Ett par ord om tävlingar. Vintertävlingen har redan hållits då detta nummer utkommer och säkert finns preliminära resultat. Nytt var att 160 m var med i tävlingen, samt specialanrop för nybörjare och YL-klass. På sommarlägret ses vi och den traditionella YL-träffen är på lördag.

Sida 10-11: Klubbar: Puula Radio Club 2022. Marko Päätalo, oh2lgw@nullsral.fi.

Klubbens målsättning har under sin tioåriga verksamhet varit att samla Puulavesibors områdes fritidsboende kring radiohobbyn.

Sida 12: Möte för militära radioamatörer 2022. Marko Päätalo, OH2LGW/OG3OOM/OH4MP.

Den traditionella träffen samlade rikligt med deltagare. Träffen hölls på SRAL:s sommarläger 16.7.2022. Marko, OH2LGW delade information om hur OI-anropet får användas.

Sida 13: Elmers funderingar: Amatör. elmeri@nullsral.fi

På hösten diskuterades i YLE Arenans podcast ”Idrottstokiga” i ett avsnitt amatörer, närmast amatöridrott, men diskussionen passar också radioamatörer. I diskussionen konstaterades att en amatör är en nedsättande benämning. En amatör är ”bara” en amatör, som inte kommer upp till samma nivå som en professionell. Å andra sidan konstaterades att en amatör arbetar allvarligt, av kärlek till hobbyn. Följande fråga kastades i luften: försvinner något väsentligt om amatören blir professionell ?

Sida 14-19: OHFF: Buskåret 2022 ur loggmanagerns synvinkel. Kim Östman, OH6KZP.

I OHFF-verksamheten håller man kontakter på banden från valda naturskyddsområden, vanligen med portabelstationer. En operatör som som arbetar från ett sådant område eller från ”busken” sänder sin logg till landets loggmanager, som efter granskning för in den i den världsomfattande WWFF-databasen. Utgående från kontaktuppgifterna får de som jagar (”hunters”) och de operatörer som är i buskarna (”aktiverare”) poäng och kan ansöka om award. Endast aktiveraren måste sända logg, varför jakten lätt kan vara avslappnande: det är bara att köra, följa poängstatistik och klicka på awardansökningsknapparna!

Sida 20-25: Tävlingar:

Sida 26-27: Tävlingar: Era, OH2CV – en tävlingsman från Helsingfors. Anne Lähdes, OH2YL.

Vi sitter med Era vid en kaffekopp en eftermiddag i december vid affärscentrumet Kaari i Helsingfors. Mannen lever under en stor förändringstid för han kommer, att gå i pension i maj 2023. Hans röst är bekant i både nationella och internationella tävlingar. Han fungerar som operatör från Pusula Radisters station, OH9W.

Sida 28-32: Teknik: En kinesisk historia, del 2 nätaggregat. Matti Niskanen, OH2CF.

I RA 7-8/22 berättade jag hur jag byggde mina moduler beställda från Kina till en HF-förstärkare för segelbåten och en antennavstämningsenhet. Jag använder inte förstärkaren med ackumulator, därför behövs ett kraftigt nätaggregat. Igen skaffade jag delar via Internet. Kylflänsen kom nog från England, men låda, stora elektrolyter, likriktarbrygga, mätare, potentiometer och mycket småsaker från Fjärran östern. Gjorde anskaffningarna i grevens tid. Sommaren 2021 förhöjdes priset för paket och fördröjde leveranserna.

Sida 33-39: Nybörjare: Nätaggregat. Tomi Helpiö, OH2ID.

Ifall riggen eller radion inte råkar ha ett inbyggt nätaggregat, hör ett nätaggregat till nödvändig utrustning för en station. Idag är det vanligen en enhet, som ändrar elnätets 230 VAC till likström 13,8 VDC, som radion använder.

Sida 40-49: Nybörjare: Mata antennen. Tomi Helpiö, OH2ID.

Mellan en radiosändare och antenn behöver man åtminstone en matarledning, men ofta också anpassnings- och mätutrustning, samt annan utrustning. I artikeln behandlas alla.

Sida 50-57: Nybörjare: Nybörjarens HF-trådantenner. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA.

Antennen är radiostationens grundläggande utrustning. Då en nybörjare inleder – kanske med att söka på Internet – hittas mycket information om antenner. Vilken är den bästa för mej? Antenntekniken ställer många frågor för nybörjaren och problem. Vad borde beaktas, då den första antennen skaffas och/eller byggs?

Sida 58-69: Nybörjare: Spridning av HF-radiosignaler – hur kan sändningen höras i Australien? Jari Jussila, oh2bu@nulloh3ac.fi.

I radioamatörutbildningens grunder torde berättas att radiosignalerna finns i den nedre delen av elektromagnetisk strålning. Högre upp finns ljus- och röntgenvågor och gammastrålning – således samma strålning, men med annan frekvens än radiovågorna. Radiovågorna färdas rakt, liksom ljuset. En radiovåg, som går rakt utan att reflekteras kallas jord- eller ytvåg. Kontaktmöjligheten begränsas av radiohorisonten.

Sida 70-71: DX: DX-nyheter.

Volunteers on the Air 2023 pågår hela 2023. Avsikten är att ge uppmärksamhet åt volontärsarbetet. – Solfläckperiod 25 har inletts livligt. Under de två senaste åren har fläckarna på den sida av solen som är synlig ökat märkbart. Fläckarna i sej inverkar inte på jordens jonosfär, men de berättar om solens ökade aktivitet. Detta åter ökar joniseringen i den övre atmosfären och förbättrar möjligheterna för att HF-signalerna skall spridas. Övre banden 10 och 12 m är efter många år möjliga att använda.

Sida 72-75: DX: OH-trio i Benin. Timo Rinne, OH5LLR.

Idén om en resa till Benin började mogna i början av 2022. Coronapandemin hade hållit världen i sitt grepp i några år och äntligen kunde det vara möjligt att resa litet längre för att köra radio. Resan planerades i samband med CQWW-tävlingens CW-del, och tidtabellen var runt november under sista veckoslutet.

Sida 76: CQ-var hörs det? Seppo Sisättö, OH1VR.

En kväll i slutet av 1960-talet: För Aamulehti hade jag rest till Kempele för att intervjua Simo Lehto, OH8OS. Efter att arbetssakerna avklarats började vi tala om den gemensamma hobbyns problem, då man kallar CQ på ett tomt band och ingen svarar. Efter dessa anrop börjar man fundera om ens signal överhuvudtaget hörts någonstans. Idag är läget ett helt annat. Internet och dess tjänster såsom Reverse Beacon Network (RBN) eller PSK-reporter är utövarens rutin. För mej är RBN början på dagen: jag börjar anropa på 160 m och ser var signalen hörs. Sedan fortsätter jag med 80 m och så vidare, tills jag kommer till ett band där ingen skimmer hör mej. Aktiva finländska skimmare är t.ex. OH6BG och OH4KA.

Sida 77: Silent key: OH5NQ/OH2BM Peter Tiderstedt.

Sida 78-79: Silent key: Kee Eriksson OH0NA var Mr. Märket.

Sida 80: Silent keys; Varubörs och tidtabell för RA 2023.

Sida 81: Ungdomar: Ungdomsteamets årsinledningsveckoslut. Anu Hynninen, OH6ME.

Niko, OH5CZ slutade som teamledare och Anu, OH6ME tog över. Discord i fokus. Bl.a. en onsdag i månaden hålls en virtuell klubbkväll via Internet.


Radioamatööri 2/2023

Märket, Päijäthami sommarläger, fading

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: OH8LQ/OG73X. Jari Ojala.

Jag har redan efter två möten fått försmak av vad som komma skall. Att styra SRAL-fartyget är inget snabblopp utan en maraton. Det är inte heller en individuell prestation utan en lagsport! Hoppas att en uppbyggande diskussion fortsätter och att alla kan diskutera civiliserat om frågorna.

Sida 2: Redaktionellt: DXCC-länder föds och dör. Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

På sociala medier har länge cirkulerat en kartanimering som visar hur olika folk och stater bott på olika områden under de senaste 20 000 åren. Animationen visar, att inget är så permanent som en förändring av gränser.

Sida 4-9: Sommarläger: PäijätHami – SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023.

Lahden Radioamatöörikerho ry., ordnar i år SRAL:s sommarläger i Vierumäki onsdag-söndag 12-16.7.2023. Lägret är SRAL:s 64:de sommarläger. Det första arrangerades av Pieksämäki Radioamatöörit ry., OH4AB, i Partaharju 1959. Se närmare här: https://www.sral.fi/2023/03/22/paijathami-kesaleiri-lahestyy-muista-nama/

Sida 10-11: Övriga tidningar:Skåpradior var som möbler. Jari Jokiniemi, OH3BU.

Radiot 3/2022 fortsätter sin serie om ”Elektrifiering och radior – del 2” aktuella elregleringen. Radiot 4/2022 avlutar sin artikelserie ”del 3” krigstidens vindmöllor och grundandet av elinspektionen. Dessutom avslöjas vem som hittade på ordet antenn. CQ DL 9/2022 mäter hur bra din antenn är. Det är kanske inte överraskande att utomhusantennen vinner över inomhusantennen. CQ DL 10/2022 berättar om den nya klassen ”N”. Kanske Tysklands nya lätta klass för 2 m och 70 cm ökar hobbyns dragkraft? Dessutom berättar man om olika appar som används för att styra radior. Nya möjligheter ger antennsimuleringsprogrammet EZNEC 7. CQ DL 11/2022 berättar om rymden. För 65 år sen chockerade Sputnik amerikanarna. Var kan man köpa antenntråd. Släpkärrsmaster kan fås billigare om man gör dem själv. CQ DL 12/2022 berättar om hur göra logperiodiska antenner LPDA. Behandlar också magnetiska loopantenner. CQ DL 1/2023 behandlar reservkraft och bygger en antenn av ett måttband. Hur gör man en reläbox för flera antennvridmotorer.

Sida 14-20: Tävlingar: IARU 2022-resultat: OH2HQ och OH0HQ gjorde finländska rekord . Kim Östman, OH6KZP.

Resultaten finns på ARRL:s hemsidor.

Sida 21-25: Tävlingar: Med hjälp av FT-mod till tävlingarnas fascinerande värld. Timo Rinne, OH5LLR.

FT-moderna har slagit igenom inom radioamatörverksamheten på några år. Enligt ClubLog-tjänsten kördes ca 60 % av kontakterna i fjol med FT-moder. FT är speciellt bra för en nybörjare, då körandet är enkelt och med FT-moder kan man med en lågeffektstation få DX-kontakter med en enkel antenn. Ofta lyckas kontakter med FT till och med då det inte lyckas med CW.Dessutom behöver man inte lära sej telegrafera eller våga tala. Tävlingar ordnas också med digimoder. Inhemska HF-områdes FT-tävlingar ordnades i fjol på 80 och 40 m. WSJT-X har blivit en defaktostandard för tävlingar, vid sidan av MSHV och JTDX.

Sida 35: Elmers funderingar: DQRM – ESMMOO. elmeri@nullsral.fi

DQRM (Delibrate QRM) eller avsiktligt störande är ett fenomen som länge funnits på HF-banden, men i samband med detta års expeditioner har det nått sin kulmen. Dessa avsiktliga störare sänder exakt på DX-stationens sändningsfrekvens och försöker täcka den svaga signalen och göra DX-körningen möjligast svår eller helt förhindra den.

Sida 44-49: Teknik: Tävlingsprogrammet TR4W. Arto Liimatta, OH2KW.

Presenteras kort laddning av programmet och installation. Grundinställningar (radio, CAT, CW, PTT, AUDIO, funktionstangenters programmering etc.), hur man matar in QSO:on, olika användningsvinkar, samt till slut hur ADIF- och CABRILLO-loggen görs och sparas.

Sida 50-59: Teknik: Hur uppkommer fading. Juha Hartikka, OH7HJ.

Med provsystemet synkroniserades eller gjordes sammanhängande radio- och antennpar genom att lyssna på 80 m:s bandet från olika ställen i Europa på radioamatörers WAPR-sändningsskurar, med hjälp av Spectrum Lab-programmets tvåkanalers radioriktningssökningsfunktion (Radio Direction Finding, RDF). Programmet skiljer åt radiovågornas fassskillnader och amplitud från två korsade horisontella dipoler. På så vis bestäms ungefärliga inkomstriktningars variationer på likande vis som våra öron uppfattar riktnings- och styrkeskillnader.

Sida 60-63: Teknik: Yaesu FT-1000MP-effektåterställning. Mika Suomalainen, OH6HGW.

På mitt bord kom den legendariska Yaesu FT-1000MP. Det är riggarnas adel, och vanligen i tävlingssyfte minst två. En på verkstaden och en annan som man kör med.

Sida 64: När-DX:ing OJ0, Market reef (Märket). Wikipedia.

På hösten 1969 godkändes fyrön Märket som nytt DXCC-land. Den befinner sej på gränsen mellan Åland och Sverige. Den fick prefixet OJ0. Den första aktiveringen skedde med anropet OJ0MR på julmellandagarna 1969. Med var Martti, OH2BH, Sigge, OH0NI, Rami OH2KK och Erkki, OH2BW. Under två dagar hade de 9500 QSO.

Sida 65-67: DX: Märket gränsfyr, som blev en mytisk plats för hobbyister. Pekka Väisänen, Suomen Majakkaseura.

Märkets fyrö är en viktig plats både för fyrhobbyister och radioamatörer. På ön restes en fyr år 1885. Fyren var bemannad bara i 90 år, sedan tystnade den för 30 år förutom av radioamatörernas sporadiska besök. Nu är fyrön en livlig mötesplats för bägge hobbygrupperna.

Sida 68-71: DX: Never Give Up! Introduktion till radioamatör och DX-dop . Alex Yakovlev, OH5UY/UT5UY.

Jag blev intresserad av radioamatörverksamhet som 10-åring 1983 i min hemstad Harkov. Som många andra, började jag som SWL-lyssnare. Då det gick upp för mej att denna hobby började fängsla mej allt mera, förde min far mej till de unga teknikernas klubbstation UB4LWB (senare UR4LWB). Min första elmer var den kända mannen i Ukraina, pensionären överste Victor Yarosh, RB5LA (senare UT3LA).

Sida 72: Antenntemanummer 3/2023.

Sida 73: Skriv i Radioamatööritidningen!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media