Radioamatööri år 2023

Radioamatööri 1/2023

Nybörjarnummer

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: Om det behövs. Jarmo Malinen, oh2ubm.

SRAL:s nya styrelse inledde sitt arbete vid årsskiftet. På arbetsbordet finns otaliga redan förra året påbörjade reformer, vars förberedelser är prioritet ett. Beredskapsutskottets uppgifter har blivit viktigare än förr beroende på det internationella läget. Jens OH2CDZ har intervjuat utskottets nyckelpersoner.

SRALs stadgar och valordning fordrar betydande förändringar. Arbetsgruppen leds av Aarno OH2HAI. Utskottets beredning behandlas på vårmötet i maj.

Sida 2: Redaktionellt: Vad är amatörradioaktivitet? Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

En som inte känner till amtörradio kan med goda skäl ställa en enkel fråga: ”Vad är amatörradio?” Det är i huvudsak att ha amatörradiotrafik. Trafiken bedrivs mellan radioamatörer med myndighetstillstånd av personligt intresse och utan nytta. På så vis avviker den bl.a. från DX-ande, LA-trafik, yrkesmässig radfiotrafik och rundradioverksamhet. På jorden finns det ca 3 miljoner och i Finland ca 6 000 radioamatörer. Myndigheten (i Finland Traficom) har anvisat radioamatörerna många frekvensområden från långvåg ända till mikro- och millimeterväglängder. T.ex. på VHF-området kan man med ackumulatorförsedd radio lika stor som en mobiltelefon hålla lokalkontakter. Med litet större ackumulatorförsedda radior och enkla trådantenner kan man på kortvågsområdena ha radiokontakter jorden runt. Sändningsformer kan vara tal, telegrafi eller digitala. Den huvudsakliga målsättningen är tekniska prov och utvecklande av tekniska kunskaper och färdigheter. Dessutom har hobbyn flera icketekniska applikationsmål. Viktigaste av dessa är räddningstjänsten vars kommunikantionsfunktion radioamatörerna länge har säkrat.

Sida 4-5: Händelser: Förbundets sommarläger onsdag-söndag 12-16.7.2023 på Vierumäki fritids- och sportcenter.

Sida 6-8: YL: SYLRA trivdes i Finland. Marita Ritmala, OH5KIZ.

Scandinavian YL Radio Amateurs SYLRA höll sitt vart annat år återkommande möte i sommarväder i Åbo 18-21.8.2022. Deltagarantalet var i år lägre än på föregående möte i Sverige. Det berodde huvudsakligen på osäkerhet på grund av coronan och delvis sjukdom. Desto flitigare deltog vänner i helgaktiviteterna. Närvarande var, förutom från alla nordiska länder ytterligare från DL- och G-länder 15 YL och 6 handväskbärare.

Sida 8-9: YL: Hur är det med YL-verksamheten? Jaana Hirsjärvi, OH6AX.

Ett par ord om tävlingar. Vintertävlingen har redan hållits då detta nummer utkommer och säkert finns preliminära resultat. Nytt var att 160 m var med i tävlingen, samt specialanrop för nybörjare och YL-klass. På sommarlägret ses vi och den traditionella YL-träffen är på lördag.

Sida 10-11: Klubbar: Puula Radio Club 2022. Marko Päätalo, oh2lgw@nullsral.fi.

Klubbens målsättning har under sin tioåriga verksamhet varit att samla Puulavesibors områdes fritidsboende kring radiohobbyn.

Sida 12: Möte för militära radioamatörer 2022. Marko Päätalo, OH2LGW/OG3OOM/OH4MP.

Den traditionella träffen samlade rikligt med deltagare. Träffen hölls på SRAL:s sommarläger 16.7.2022. Marko, OH2LGW delade information om hur OI-anropet får användas.

Sida 13: Elmers funderingar: Amatör. elmeri@nullsral.fi

På hösten diskuterades i YLE Arenans podcast ”Idrottstokiga” i ett avsnitt amatörer, närmast amatöridrott, men diskussionen passar också radioamatörer. I diskussionen konstaterades att en amatör är en nedsättande benämning. En amatör är ”bara” en amatör, som inte kommer upp till samma nivå som en professionell. Å andra sidan konstaterades att en amatör arbetar allvarligt, av kärlek till hobbyn. Följande fråga kastades i luften: försvinner något väsentligt om amatören blir professionell ?

Sida 14-19: OHFF: Buskåret 2022 ur loggmanagerns synvinkel. Kim Östman, OH6KZP.

I OHFF-verksamheten håller man kontakter på banden från valda naturskyddsområden, vanligen med portabelstationer. En operatör som som arbetar från ett sådant område eller från ”busken” sänder sin logg till landets loggmanager, som efter granskning för in den i den världsomfattande WWFF-databasen. Utgående från kontaktuppgifterna får de som jagar (”hunters”) och de operatörer som är i buskarna (”aktiverare”) poäng och kan ansöka om award. Endast aktiveraren måste sända logg, varför jakten lätt kan vara avslappnande: det är bara att köra, följa poängstatistik och klicka på awardansökningsknapparna!

Sida 20-25: Tävlingar:

Sida 26-27: Tävlingar: Era, OH2CV – en tävlingsman från Helsingfors. Anne Lähdes, OH2YL.

Vi sitter med Era vid en kaffekopp en eftermiddag i december vid affärscentrumet Kaari i Helsingfors. Mannen lever under en stor förändringstid för han kommer, att gå i pension i maj 2023. Hans röst är bekant i både nationella och internationella tävlingar. Han fungerar som operatör från Pusula Radisters station, OH9W.

Sida 28-32: Teknik: En kinesisk historia, del 2 nätaggregat. Matti Niskanen, OH2CF.

I RA 7-8/22 berättade jag hur jag byggde mina moduler beställda från Kina till en HF-förstärkare för segelbåten och en antennavstämningsenhet. Jag använder inte förstärkaren med ackumulator, därför behövs ett kraftigt nätaggregat. Igen skaffade jag delar via Internet. Kylflänsen kom nog från England, men låda, stora elektrolyter, likriktarbrygga, mätare, potentiometer och mycket småsaker från Fjärran östern. Gjorde anskaffningarna i grevens tid. Sommaren 2021 förhöjdes priset för paket och fördröjde leveranserna.

Sida 33-39: Nybörjare: Nätaggregat. Tomi Helpiö, OH2ID.

Ifall riggen eller radion inte råkar ha ett inbyggt nätaggregat, hör ett nätaggregat till nödvändig utrustning för en station. Idag är det vanligen en enhet, som ändrar elnätets 230 VAC till likström 13,8 VDC, som radion använder.

Sida 40-49: Nybörjare: Mata antennen. Tomi Helpiö, OH2ID.

Mellan en radiosändare och antenn behöver man åtminstone en matarledning, men ofta också anpassnings- och mätutrustning, samt annan utrustning. I artikeln behandlas alla.

Sida 50-57: Nybörjare: Nybörjarens HF-trådantenner. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA.

Antennen är radiostationens grundläggande utrustning. Då en nybörjare inleder – kanske med att söka på Internet – hittas mycket information om antenner. Vilken är den bästa för mej? Antenntekniken ställer många frågor för nybörjaren och problem. Vad borde beaktas, då den första antennen skaffas och/eller byggs?

Sida 58-69: Nybörjare: Spridning av HF-radiosignaler – hur kan sändningen höras i Australien? Jari Jussila, oh2bu@nulloh3ac.fi.

I radioamatörutbildningens grunder torde berättas att radiosignalerna finns i den nedre delen av elektromagnetisk strålning. Högre upp finns ljus- och röntgenvågor och gammastrålning – således samma strålning, men med annan frekvens än radiovågorna. Radiovågorna färdas rakt, liksom ljuset. En radiovåg, som går rakt utan att reflekteras kallas jord- eller ytvåg. Kontaktmöjligheten begränsas av radiohorisonten.

Sida 70-71: DX: DX-nyheter.

Volunteers on the Air 2023 pågår hela 2023. Avsikten är att ge uppmärksamhet åt volontärsarbetet. – Solfläckperiod 25 har inletts livligt. Under de två senaste åren har fläckarna på den sida av solen som är synlig ökat märkbart. Fläckarna i sej inverkar inte på jordens jonosfär, men de berättar om solens ökade aktivitet. Detta åter ökar joniseringen i den övre atmosfären och förbättrar möjligheterna för att HF-signalerna skall spridas. Övre banden 10 och 12 m är efter många år möjliga att använda.

Sida 72-75: DX: OH-trio i Benin. Timo Rinne, OH5LLR.

Idén om en resa till Benin började mogna i början av 2022. Coronapandemin hade hållit världen i sitt grepp i några år och äntligen kunde det vara möjligt att resa litet längre för att köra radio. Resan planerades i samband med CQWW-tävlingens CW-del, och tidtabellen var runt november under sista veckoslutet.

Sida 76: CQ-var hörs det? Seppo Sisättö, OH1VR.

En kväll i slutet av 1960-talet: För Aamulehti hade jag rest till Kempele för att intervjua Simo Lehto, OH8OS. Efter att arbetssakerna avklarats började vi tala om den gemensamma hobbyns problem, då man kallar CQ på ett tomt band och ingen svarar. Efter dessa anrop börjar man fundera om ens signal överhuvudtaget hörts någonstans. Idag är läget ett helt annat. Internet och dess tjänster såsom Reverse Beacon Network (RBN) eller PSK-reporter är utövarens rutin. För mej är RBN början på dagen: jag börjar anropa på 160 m och ser var signalen hörs. Sedan fortsätter jag med 80 m och så vidare, tills jag kommer till ett band där ingen skimmer hör mej. Aktiva finländska skimmare är t.ex. OH6BG och OH4KA.

Sida 77: Silent key: OH5NQ/OH2BM Peter Tiderstedt.

Sida 78-79: Silent key: Kee Eriksson OH0NA var Mr. Märket.

Sida 80: Silent keys; Varubörs och tidtabell för RA 2023.

Sida 81: Ungdomar: Ungdomsteamets årsinledningsveckoslut. Anu Hynninen, OH6ME.

Niko, OH5CZ slutade som teamledare och Anu, OH6ME tog över. Discord i fokus. Bl.a. en onsdag i månaden hålls en virtuell klubbkväll via Internet.


Radioamatööri 2/2023

Märket, Päijäthami sommarläger, fading

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: OH8LQ/OG73X. Jari Ojala.

Jag har redan efter två möten fått försmak av vad som komma skall. Att styra SRAL-fartyget är inget snabblopp utan en maraton. Det är inte heller en individuell prestation utan en lagsport! Hoppas att en uppbyggande diskussion fortsätter och att alla kan diskutera civiliserat om frågorna.

Sida 2: Redaktionellt: DXCC-länder föds och dör. Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

På sociala medier har länge cirkulerat en kartanimering som visar hur olika folk och stater bott på olika områden under de senaste 20 000 åren. Animationen visar, att inget är så permanent som en förändring av gränser.

Sida 4-9: Sommarläger: PäijätHami – SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023.

Lahden Radioamatöörikerho ry., ordnar i år SRAL:s sommarläger i Vierumäki onsdag-söndag 12-16.7.2023. Lägret är SRAL:s 64:de sommarläger. Det första arrangerades av Pieksämäki Radioamatöörit ry., OH4AB, i Partaharju 1959. Se närmare här: https://www.sral.fi/2023/03/22/paijathami-kesaleiri-lahestyy-muista-nama/

Sida 10-11: Övriga tidningar:Skåpradior var som möbler. Jari Jokiniemi, OH3BU.

Radiot 3/2022 fortsätter sin serie om ”Elektrifiering och radior – del 2” aktuella elregleringen. Radiot 4/2022 avlutar sin artikelserie ”del 3” krigstidens vindmöllor och grundandet av elinspektionen. Dessutom avslöjas vem som hittade på ordet antenn. CQ DL 9/2022 mäter hur bra din antenn är. Det är kanske inte överraskande att utomhusantennen vinner över inomhusantennen. CQ DL 10/2022 berättar om den nya klassen ”N”. Kanske Tysklands nya lätta klass för 2 m och 70 cm ökar hobbyns dragkraft? Dessutom berättar man om olika appar som används för att styra radior. Nya möjligheter ger antennsimuleringsprogrammet EZNEC 7. CQ DL 11/2022 berättar om rymden. För 65 år sen chockerade Sputnik amerikanarna. Var kan man köpa antenntråd. Släpkärrsmaster kan fås billigare om man gör dem själv. CQ DL 12/2022 berättar om hur göra logperiodiska antenner LPDA. Behandlar också magnetiska loopantenner. CQ DL 1/2023 behandlar reservkraft och bygger en antenn av ett måttband. Hur gör man en reläbox för flera antennvridmotorer.

Sida 14-20: Tävlingar: IARU 2022-resultat: OH2HQ och OH0HQ gjorde finländska rekord . Kim Östman, OH6KZP.

Resultaten finns på ARRL:s hemsidor.

Sida 21-25: Tävlingar: Med hjälp av FT-mod till tävlingarnas fascinerande värld. Timo Rinne, OH5LLR.

FT-moderna har slagit igenom inom radioamatörverksamheten på några år. Enligt ClubLog-tjänsten kördes ca 60 % av kontakterna i fjol med FT-moder. FT är speciellt bra för en nybörjare, då körandet är enkelt och med FT-moder kan man med en lågeffektstation få DX-kontakter med en enkel antenn. Ofta lyckas kontakter med FT till och med då det inte lyckas med CW.Dessutom behöver man inte lära sej telegrafera eller våga tala. Tävlingar ordnas också med digimoder. Inhemska HF-områdes FT-tävlingar ordnades i fjol på 80 och 40 m. WSJT-X har blivit en defaktostandard för tävlingar, vid sidan av MSHV och JTDX.

Sida 35: Elmers funderingar: DQRM – ESMMOO. elmeri@nullsral.fi

DQRM (Delibrate QRM) eller avsiktligt störande är ett fenomen som länge funnits på HF-banden, men i samband med detta års expeditioner har det nått sin kulmen. Dessa avsiktliga störare sänder exakt på DX-stationens sändningsfrekvens och försöker täcka den svaga signalen och göra DX-körningen möjligast svår eller helt förhindra den.

Sida 44-49: Teknik: Tävlingsprogrammet TR4W. Arto Liimatta, OH2KW.

Presenteras kort laddning av programmet och installation. Grundinställningar (radio, CAT, CW, PTT, AUDIO, funktionstangenters programmering etc.), hur man matar in QSO:on, olika användningsvinkar, samt till slut hur ADIF- och CABRILLO-loggen görs och sparas.

Sida 50-59: Teknik: Hur uppkommer fading. Juha Hartikka, OH7HJ.

Med provsystemet synkroniserades eller gjordes sammanhängande radio- och antennpar genom att lyssna på 80 m:s bandet från olika ställen i Europa på radioamatörers WAPR-sändningsskurar, med hjälp av Spectrum Lab-programmets tvåkanalers radioriktningssökningsfunktion (Radio Direction Finding, RDF). Programmet skiljer åt radiovågornas fassskillnader och amplitud från två korsade horisontella dipoler. På så vis bestäms ungefärliga inkomstriktningars variationer på likande vis som våra öron uppfattar riktnings- och styrkeskillnader.

Sida 60-63: Teknik: Yaesu FT-1000MP-effektåterställning. Mika Suomalainen, OH6HGW.

På mitt bord kom den legendariska Yaesu FT-1000MP. Det är riggarnas adel, och vanligen i tävlingssyfte minst två. En på verkstaden och en annan som man kör med.

Sida 64: När-DX:ing OJ0, Market reef (Märket). Wikipedia.

På hösten 1969 godkändes fyrön Märket som nytt DXCC-land. Den befinner sej på gränsen mellan Åland och Sverige. Den fick prefixet OJ0. Den första aktiveringen skedde med anropet OJ0MR på julmellandagarna 1969. Med var Martti, OH2BH, Sigge, OH0NI, Rami OH2KK och Erkki, OH2BW. Under två dagar hade de 9500 QSO.

Sida 65-67: DX: Märket gränsfyr, som blev en mytisk plats för hobbyister. Pekka Väisänen, Suomen Majakkaseura.

Märkets fyrö är en viktig plats både för fyrhobbyister och radioamatörer. På ön restes en fyr år 1885. Fyren var bemannad bara i 90 år, sedan tystnade den för 30 år förutom av radioamatörernas sporadiska besök. Nu är fyrön en livlig mötesplats för bägge hobbygrupperna.

Sida 68-71: DX: Never Give Up! Introduktion till radioamatör och DX-dop . Alex Yakovlev, OH5UY/UT5UY.

Jag blev intresserad av radioamatörverksamhet som 10-åring 1983 i min hemstad Harkov. Som många andra, började jag som SWL-lyssnare. Då det gick upp för mej att denna hobby började fängsla mej allt mera, förde min far mej till de unga teknikernas klubbstation UB4LWB (senare UR4LWB). Min första elmer var den kända mannen i Ukraina, pensionären överste Victor Yarosh, RB5LA (senare UT3LA).

Sida 72: Antenntemanummer 3/2023.

Sida 73: Skriv i Radioamatööritidningen!


Radioamatööri 3/2023

Antenntemanummer, sommarlägret

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: Information och nybörjarklass. OH2BU. Jari Jussila.

Radioamatööritidningen är förbundets viktigste medlemsförmån. Också den dyraste. Tidningen utgör bandet med medlemmarna, vilket borde vara starkt. Dimi, OH2DD publicerar varje månad SRAL:s Nyhetsbrev. Prenumerera på det! Varje vecka sänds bulletinen med nyheter. Lyssna på den! Den kan också läsas på förbundets webbplats. Under arbete är en nybörjarklass. En arbetsgrupp funderar på vilka rättigheter och krav den ska innehålla, vilka band, effekter, moder, etc.

Sida 2: Redaktionellt: Stationens viktigaste tillbehör. Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

Koppartråd och aluminiumrör har blivit dyrare, men det lönar sej att själv bygga sina antenner. Pekka, OH7AWS visar hur man bygger en riktantenn, Hexbeam som är väderbeständig. Timo, OH1TH/OH5TA presenterar en flerbandsantenn för stadsanvändning.

Sida 4-16: Sommarläger: PäijätHami – SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023.

Årets program presenterades på nytt.

Sida 17: Tävlingar.

Sida 18-19: Tävlingar: EME-pokal. Janne Peltonen, OH1LRY.

Mikroområdets EME-verksamhet inleddes i Finland i början av 1990-talet. I början användes ca 3 m:s parabolspeglar eller ca fyra yagiantenners grupper t.ex. på 23 cm bandet.

Sida 20: Elmers funderingar: TBDXC, SK. elmeri@nullsral.fi

I januari 2023 meddelade Pete, MM0TWX ett sorgebud till DX-världen. True Blue Dxers Club (TBDXC) hade efter fyra års verksamhet avslutats. Målsättningen med denna internationella klubbs verksamhet var att kämpa mot digimoder (speciellt FT8) och förstärka de traditionella modernas (CW och SSB) ställning i DX-körandet. Traditioner är bra att respektera, men att motarbeta ny teknik hör inte till radioamatörernas traditioner. Radioamatörernas viktiga uppgift är att utveckla radiotekniken. Genom att utveckla nya tekniker, ta dem i bruk och främja deras utbredning kan varje radioamatör delta i detta utvecklingsarbete. Alla sändningsformer, nya och gamla, är välkomna på banden.

Sida 21-26: Teknik: IC-7300:s CAT, CW, FSK-RTTY och N1MM Spectrum Display med USB-kabel. Arto Liimatta, OH2KW.

För ett knappt år sen skaffade jag en ny IC-7300-radio och därefter också en använd. IC-7300 är mycket populär, inget under att man talar om ”folkradio”..

Sida 27-29: Teknik: Montera nätaggregat – Yaesu FT-1000MP och motsvarande.. Mika Suomalainen, OH6HGW.

Sida 30-31: Teknik: Yaesu FT-1000MP Mark V:s tystande av nätaggregat. Mika Suomalainen, OH6HGW.

Sida 32-33: Historia: Grote Reber, W9GFZ – första radioastronomen. Juha Koski, OH2OK.

Sida 34-41: Antenner: City HF-antenn. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA.

Jag fick för några veckor sedan en fråga om hur man förbättrar en våningshusantenn. Pålitliga direktiv om detta är svårt att ge. Sedan tänkte jag göra en flerbandsantenn och en berättelse som möjligen kunde hjälpa i motsvarande situationer.

Sida 42-43: Antenner: Tankar om stratosfärballongens HF-antenner – (RA 7-8/2022 – förtydlinganden. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA.

Jag fick anmärkningar om min 3,6 MHz:s vertikala dipols strålningsmöster och värden. Hade använt den vanliga 5 graders skillnaden för den vertikala strålningen. – ”Stepp” (step size). Enligt EZNEC: step storleken kan väljas; ett för stort steg leder till ett taggit mönster, och ett mycket kort steg kan leda till mera data än nödvändigt eller önskat.

Sida 44-63: Antenner: Bygga en hexbeam-antenn. Pekka Tiihonen, OH7AWS.

Under drygt femton år har den sexsidiga Hexbeam-antennen blivit populär bland radioamatörerna. Den har visat sej vara en bra kompromiss då man har begränsat utrymme i förhållande till effektivitet. Därtill kan dess mekaniska struktur göras stabil och mycket väderbeständig. Någon har till och med vågat jämföra dess egenskaper med de ”stora pojkarnas” riktantenner.

Sida 64-65: DX: 4U1UN – United Headquarters (FN:s huvudkontor).

FN inledde sin verksamhet 1946 i en gammal industrifastighet i delstaten New York:s Lake Succeed. I dessa utrymmen grundades på synlig plats en välförsedd FN radioamatörklubbstation, som första gången användes 17.5.1948 med anropet K2UN. Då världens politiska läge försämrades och klubbens ordförande fick andra uppgifter miste klubbstationen sin betydelse och demonterades slutligen.

Sida 66-69: DX: WhatsApp:s – OH DX-tipskluster medförde en ny DX-gemenskap. Jari Jussila, OH2BU.

Det finns två kluster i Finland:

  • OH DX-klusteri och
  • OH DX Chattkanava

Den första är ett tipskluster och på det andra kan man diskutera längre om DX, körande, antenner, konditioner och också utanför ämnet, vara humoristisk och om Ham Spirit. Om du inte känner någon som är med i gruppen kan du gå via www.oh3ac.fi och klicka på ”DX-apua” och få länkar till båda grupperna.

Sida 70: Ungdomar: OH3EMU – min väg till radioamatör. Emma Piittala, OH3EMU.

Jag såg då min far knackade med fingrarna på något, varifrån det i nätta grupper hördes: taa ti, taa ti. Bredvid fanns det utrustning med mycket siffror och underliga bokstavskombinationer. Dessa förmodade jag att betydde något speciellt. Nu efter många år anropar jag cq, fastän jag tidigare tänkte att det inte skulle intressera.

Sida 71: Silent key: OH2ZL ex OH2BAB SK, Kalervo ”Kale, Kallu” Lehtinen.

Sida ”72”: Silent keys, Tavarapörssi ja RA:s tidtabell 2023.

Sida ”73”: Skriv i Radioamatööri-tidningen!


Radioamatööri 4/2023

Svenska telegrafinycklar, VOACAP, i konditionshörnan W8S

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Insidan av pärmen: Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga vårmöte 2023

Sida 1: Styrelsens spalt: Motivation, kommunikationsförmåga och gemensamt mål. Anu Kannisto OH6ME

Jag beslutade skriva om ett viktigt tema: fungerande grupper. En bra grupp behöver olika slags människor för att fungera väl. När samarbetet gnisslar är det bra att fundera över de grundläggande orsakerna till detta. Väl fungerande grupper är en förutsättning för att verksamheten kan fortsätta. Min personliga åsikt är att de unga står för framtiden.

Sida 2: Ledare: Mot digitider. Tomi Helpiö OH2ID

ARRL (American Radio Relay League) anordnade en medlemsundersökning under sommaren, vars syfte var bl.a. ta reda på vilken typ av medlemsbetalningsmodell som får mest stöd från medlemmarna. Som ett resultat av undersökningen gjorde ARRL en medlemsavgiftsreform, som i den grundläggande medlemsavgiften inkluderar den digitala QST-tidningen. Man kan betala extra om man också vill få den tryckta tidningen.

SRAL går också mot samma typ av medlemsavgiftsmodell. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för medlemsmötet
från nuvarande 64 euro till 74 euro. Om en medlem istället för papperstidningen nöjer sig med en PDF-tidning kommer man att få 5 euro rabatt på sin medlemsavgift, i vilket fall den nya medlemsavgiften därför blir 69 euro. Både medlemmens egen och förbundets ekonomi drar nytta av denna ”win-win”-modell.
.
Sida 6-10: Sommarlägret: Päijät-Häme-evenemanget besöktes av 837 personer!

Sida 11: Elmers funderingar: DQRM AGN

Northern California DX Foundation (NCDXF) meddelade att man vid sitt möte i april 2023 hade beslutat att styra 100 000
dollar för forskning relaterad till att bekämpa DQRM (Deliberate QRM, avsiktlig interferens). I sitt uttalande var NCDXF övertygad om att DQRM-problemet kan lösas med den omfattande kunskap och expertis som finns hos radioamatörerna.

Idag har radioamatörerna i Europa tusentals riktaantenner. Även om endast en liten del av dessa används, kunde deras riktningsdata sammanställas i realtid med hjälp av internet med hjälp av en smart applikation för att ta reda på sändningsplatsen. Även om den erhållna informationen från HF-antenner inte är lika noggrann som den från professionella pejlingsstationer,
ersätt antalet observationer detta. NCDXF:s understöd är välkommet för utvecklandet av detta eller motsvarande system.

Sida 12-18: Råd för nybörjare inom WWFF-verksamheten. Jukka Moilanen OH8CRX

Förberedelser inför resan. Då det var känt att mobiltelefonnätet inte var tillgängligt i ett vildmarksområde, d.v.s. självspotting i klustret inte skulle vara möjligt, gjorde jag en preliminär operationsplan som bl.a. innehöll använda frekvensområden, använt mode samt primära och sekundära tider. Den här planen meddelade jag till OHFF WhatsApp-gruppen och jag lade också till informationen till WWFF Agenda.

Genomförande av resan. Riggen. Radion var en Xiegu X6100, som innehöll alla egenskaper som jag med denna erfarenhet kunde önska: all-mode, 160m-10m + 6m, litet internt batteri, ljudkort och antenntuner, också till ett rimligt pris. Antennen var en 40m EFHW (End Fed Half Wave), som jag designade och 3D-printade mekanismen för.

Sida 19: En polsk WWFF-expedition till Åland. Krzysztof Janczarek. Översättning: Kim Östman, OH6KZP

Vi representerar ett contestlag som heter SEDINA, som ibland är i etern med anropet SP1PKW. Vårt hemQTH är Wolin Island (IOTA EU-132). Vi hade två målsättningar för vår resa till Åland. För det första: vår vän Wiesiek, SP1EG, planerad att delta i SP-DX RTTY-tävlingen som anordnades den 22-23 april 2023 med anropet OH0EG och för det andra skulle vi aktivera WWFF-områden, det vill säga ”buskar”. Deltagarna var Wiesiek, SP1EG, Krzysztof/Chris, SP1MVG och Andrzej/Andy, SQ1GU.

För Chris var resan till Åland en intressant utmaning för att fira hans 15 år i det polska SPFF-programmet från 2008 till 2023. Inom ramen för WWFF-programmet har Chris aktiverat 294 olika objekt i 9 europeiska länder och hållit mer än 128 000 QSOn från dem. Vi åkte onsdag 19.4 med båt från Świnoujście i Polen till Ystad i Sverige. Dagen därpå aktiverade vi resans
första buske, dvs. Riddersholm (SMFF-1430) nära Kapellskär. Därifrån fortsatte färden till Långnäs på Åland.

Under resan bodde vi i Jomala på fasta Åland. Vi aktiverar under tiden 21–26.4 fjorton OHFF-områden, varav fyra var i etern för första gången, liksom ett WCA-slott, Kastelholm (OH-00007). Chris OH0/SP1MVG/P och Andy OH0/SQ1GU/P var båda igång från alla nämnda OHFF-områden, med ett saldo på 2650 resp. 1135 QSOn. Våra riggar var FT857D och Elecraft KX3 och som antenner, beroende på band, GP (7…14 MHz) eller W3DZZ-dipol (3,5…7 MHz). Ström tillhandahölls av ett 80 Ah batteri.
Vi tog farväl av Åland torsdag 27.4 och vi aktiverade ett par områden till på vägen hem nära Ystads hamn.

Fortsättning följer…


Radioamatööri 5/2023

Baluner, RIB = Radio In a Box

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 1: Styrelsens spalt: Styrelsens spalt. Dimi Doukas.

Det är beklagligt att förbundet bara representerar litet över hälften av radioamatörerna i Finland. Tre år i styrelsen var tyvärr stormiga och svåra och i praktiken förhindrade det oss att koncentrera oss på ärenden som borde skyndsamt förverkligas. Majoriteten av radioamatörerna förverkligar fortfarande radioamatöretiken i praktiken. Det får mej att tro på framtiden.

Sida 2: Redaktionellt: Tack skribenterna! Tomi Helpiö, oh2id@nullsral.fi.

Radioamatööritidningen har i drygt 70 år byggt på artiklar som läsarna skickat in. Till varje nummer har det funnits intressanta tekniska artiklar, berättelser om peditioner eller om klubbarnas verksamhet, samt andra artiklar om radioamatörverksamheten. På senaste tid har det endast varit några flitiga skribenter som har svarat för merparten av tidningens artiklar. Därför uppmanar jag nu nya skribenter skicka texter. Jag är säker på att det finns intressanta ämnen. Sätt dem bara på papper. Halvfärdiga artiklar och texter i planeringsstadiet är välkomna. Redaktionen hjälper till att få dem färdiga.

Sida 4-7: Valen – information från valutskottet.

Sida 8-12: Historia: Har du en svensk telegrafinyckel? Del 2. OH6NT, Thomas Anderssen.

I mitt tidigare inlägg (Del 1, RA 4/2023) behandlade jag äldre svenska telegrafinycklar, som inte var ämnade för radioanvändning, utan för att sända telegram i ett trådnätverk. Nu handlar det om nycklar som är avsedda för radioanvändning. Många svenska företag tillverkade telegrafinycklar som tillbehör till militärradioutrustning. Större tillverkare som L.M. Ericsson, Svenska Radioaktiebolaget (SRA), Televerket Radio, samt Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (K51) tillverkade egna nycklar, som de flesta grundade sej på A.H. Öllers uppfinningar.

Sida 13: Elmers funderingar: Moralen i contester. elmeri@nullsral.fi

Radioamatörverksamheten borde vara fri från politik. Detta är ett av de få områden, där politik, religion, hudfärg etc. inte borde ha någon betydelse, utan oberoende av det skulle hobbyn förena människor runtom på jorden. Då Ryssland i fjol med full kraft anföll Ukraina, kom denna princip att pröva mej. Jag tänkte att jag i strid med principerna börjar bojkotta ryska stationer. Snart kom jag underfund med att jag länge hade ”bojkottat” UA-stationer – på samma sätt som I-, DL- och F-stationer osv. eftersom jag kvitterat dem på 10 band många gånger om. Jag har inte heller bekanta bakom östgränsen, med vilka jag borde vara i kontakt. En bojkott skulle alltså inte ha någon effekt. Tyvärr är världen full av orättvisor. Det finns länder som är i krig, men ändå skulle få av oss bojkotta etiopiska radioamatörer. Det finns länder som trampar på de mänskliga rättigheterna, få skulle bojkotta iranska radioamatörer. Länder förstör miljön, men få skulle bojkotta vietnamesiska radioamatörer. Det vore fel att ett lands radioamatörer skulle göras ansvariga för en diktators politiska val. Då detta är en hobby, bör ingen vara tvungen att ha eller inte ha kontakter med någon annan, om man inte vill.

Sida 14-15: Tävlingar: Tävlingskalender november-december 2023.

Sida 16-19: Trafik: Radioförkortningar. OH2ID, Tomi Helpiö.

I radioamatörtrafik, speciellt med telegrafi, används många förkortningar för att göra förbindelserna snabbare. Endel av dem har också börjat användas i talkontakter. Det är därför viktigt att känna till dem, fast man inte kör CW. Redan i mitten av 1800-talet började det finnas behov av förkortningar i telegramtrafiken. Olika telegraflinjer konstruerade och tog i bruk egna förkortningar. År 1859 standardiserade Western Union den sk. 92-koden, där talen 1-92 motsvarade egna meddelanden. Av denna kod använder amatörerna ännu de ursprungliga 73 och 88. I sjöfartstrafiken utbreddes den internationella radiotrafiken och det uppstod ett behov av att ta ibruk ett trafiksystem oberoende av språk. Man tog ibruk Q-koderna, som består av tre bokstäver börjande med Q (t.ex. QRM). Förutom Q-koderna finns det också t.ex. för soldatbruk ämnade Z-koder och medicinska M-koder. De första koderna togs i bruk år 1909 av Englands Postmyndighet, med den i Berlin 1906 hållna konferensen som grund. Den omfattade koderna QRA…QSJ. Många är ännu ibruk. QSB betydde i början ”gnistan är dålig”. Q-koderna indelas i tre grupper utgående från deras användningsområde: luftradiotrafiken (QAA…QNZ), sjöfartstrafikens radiokontakter (QOA…QQZ) och all radiotrafik (QRA…QUZ).

Sida 20: ARDF: Paula blev radioorienteringens medaljör! Lempi Naumanen.

Sida 21-29: Teknik: Balunen – radiostationens svagaste länk. Timo Kiiski, OH1TH/OH5TA.

Balunen och det material som hör till den är relativt nytt i antenntekniken. Information finns om dem, men den är ”varierande”. De dåliga sidorna med baluner vill man glömma eller de märks inte. Balunen kan vara antennsystemets svaga del. Balunerna kan indelas i två huvudgrupper: 1) Spänningsbaluner (Ruthroff) och 2) strömbaluner (Guanella). Balunernas uppgift är att ändra en obalanserad anslutning till balanserad eller tvärtom. Det är nödvändigt då vi förenar en obalanserad koaxialkabel till en balanserad antenn. De vanligaste omvandlingsförhållandena är 1:1 eller 4:1, men också andra förhållanden kan användas t.ex. för EFHW- eller Windomantenner.

Sida 30-31: Teknik: Yaesu FT-757GX, förbättring av SSB-effektjustering. OH6HGW, Mika Suomalainen.

Sida 32-33: Teknik: Sommerkamp FT-757GX på nytt igång på FM . OH6HGW, Mika Suomalainen.

Sida 34-37: Teknik: The Scotsman’s Delight eller ”Vassdröm”. OH2ID, Tomi Helpiö.

Nu då solfläcksperiod 25 sakta stiger mot maximum är vassdrömmen mer aktuell än på länge. Övre banden 10 och 12 m är i användning nästan dagligen, speciellt för dem byggda är detta ett snabbt och billigt sätt att förbättra stationens prestanda märkbart. Lew McCoy, W1ICP, presenterade år 1962 i QST ”The Scotsman’s Delight”-antennen tejpad på en bamburam av 300 ohms parledning. För antennen lovades ca 3 dBd:s förstärkning och ca 18 dB:s fram/backförhållande.

Sida 38-42: Teknik: City-HF-antenner v.2 – v.3 och mini. OH1TH/OH5TA.

För den ursprungliga CHF-antennen framgick under planeringen, att ”kapacitanshatten” blev för stor för många städer och små platser. Nu har det tagits några steg för att göra CHF:n mindre.

Sida 43: Ungdomar: Ungdomens egen Discordserver. OH1YKS, Antti.

År 2022 grundades enligt dagens mode en Discordserver, vilken de flesta föreningar har i bruk. Speciellt för ungdomar är Discord en bekant tjänst från nätspel och ungdomsföreningar, samt från ungdomstjänster. Förbundets ungdomsteams server är avsedd för radioamatörer under 29 år och ungdomar som är intresserade av detta.

Sida 44: OHFF: OHFF-nyheter. OH6KZP, Kim Östman.

OHFF-verksamheten eller aktivering av finska naturskyddsområden och jakt på banden har varit livlig. Kan vara att under 2023 uppnås ett OHFF-aktivitetsrekord. Detta lovar gott för framtiden.

Sida 45-46: DX: DX-nyheter.

H40, Temotu Province

H40WA (IOTA OC-065, Grid RH29vg, CQ 32, ITU 51)

Sida 47-51: DX: RIB -Radio In a Box – DX-peditioner som sparar naturen. OH2ID, Tomi Helpiö.

Många DX-öar går inte att aktivera, då vistelsen är begränsad på grund av naturskyddsskäl. Man vill minimera människans inverkan på naturen, t.ex. tillåts inte läger eller att en stor mängd människor vistas där. Lösningen är det nya konceptet RIB (Radio In a Box), som redan har utvecklats för peditionsbruk.

Sida 52-53: DX: Konditionshörnan: H40WA – Temotu. OH6BG, Jari Perkiömäki.

Sida 54-55: RA för 50 år sedan: Radioamatööri 11-1973.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media