Kanslibulletin 5/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 5/2017, 11.2.2017
 
* Bruket av Finland 100-vinjetten i QSL-korten *
* Vårdagarna i Kouvola *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Lägerskola med radioamatörmotiv i juli *
* Sprid nyheten om lägerskolan *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari *
* Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix  *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Bruket av Finland 100-vinjetten i QSL-korten *
 
Finlands Radioamatörförbund har erhållit svar på sin ansökan till statsrådets Finland 100-programm.
Enligt svaret kan förbundets medlemmar använda Finland 100-vinjetten i sina OF märkta QSL-kort.
Samtliga medlemmar vilka ämnar göra ett OF-kort ombedes bekanta sig med det grafiska reglemente
där man specifierar hur Finland 100-vinjetten får användas. Reglementet finns på webadressen
http://suomifinland100.fi/oppaat – ja – aineistot/.
Finland 100- vinjetten ägs av statsrådets kansli och kan användas endast i enlighet med reglementet.
Vinjetten kan hämtas på adressen http://suomifinland100.fi/media/.
För kommersiellt bruk av vinjetten krävs skilld skriftlig överenskommelse med Finland 100-programmet.
 
* Vårdagarna i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar går av stapeln i Kouvola den 21. – 23.4.2017.
Evenemanget arrangeras i samband med Militärradiodagen.
I programmet för Militärradiodagen finns mellan kl. 10.00 och 14.00 följande föredrag:
Lauri Lehtonen;     Flygvapnets radiounderrättelsetjänst
Martti Susitaival;    Signalkriget i Rukajärvi
Sakari Viinikainen;    Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen i inbördeskriget
Efteråt kan man bekanta sig med Kouvola militärradiomuseets utställning.
Kl. 14.00 presenteras SRAL:s utbildningsreform och kl. 16.00 börjar Förbundets stadgeenliga vårmöte.
Mer information kommer i tidningen Radioamatööri längre fram på våren.
Vapepa-dagen
Söndagen 23.4. hålls SRAL:s vapepa-dagar kl. 10.00 – 15.00 på Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola.
Närmare programm kommer senare.
Logi
Inkvartering erbjuds på Sokos Hotel Vaakuna. Priser och tilläggsinfo finns på förbundets hemsidor www.sral.fi.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvolahuset lördagen 22.4.2017.
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte motiveringar och underskrifter bör sändas in till styrelsen
senast två månader före vårmötet, dvs. före 22.2.2017. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar.
Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Lägerskola med radioamatörmotiv i juli *
Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i Tammela) den 2. – 9.7.2017.
Lägerskolan är ägnad för alla som är intresserade av radioamatörhobbyn.
Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten och de färdigheter som krävs för
radioamatörexamen i elementär klass. alla får bygga en elektronikbyggsats medelst lödning.
Hugade får även köra kontakter med radio.
Man kan avlägga radioamatörexamen vid lägerskolan.
Inkvarteringen skar i Mustiala HAMK:s utrymmen. Lägerskolan pågår delvis samtidigt som Finlands Radioamatörförbunds
sommarläger. Sommarlägret hålles också i Mustiala och dit väntas flere hundra besökare. Lägerskoledeltagarna deltar
även i sommarlägrets programm.
Lägerskoleavgiften är 160 euro för elever under 12 år samt 190 euro för andra. Avgiften innehåller undervisningen,
studiematerialet, kost och logi samt eventuell examen.
Anmälningen pågår t.o.m. 9.6.2017 på adressen http://leirikoulu.sral.fi/.
 
* Sprid nyheten om lägerskolan *
På förbundets websida kan man printa ut en pdf-broshyr över lägerskolan. Du kan dela ut denna bland intresserade bekanta eller sätta upp på klubben och anslagstavlorna på din hemort.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Jorma Kanninen, OH1BDZ, och Pertti Kärkkäinen, OH2MT, har lämnat oss. Vi hedrar Jormas och Perttis minne med en tyst minut.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AA:s årsmöte
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA håller sitt stadgeenliga årsmöte i Klubbhuset söndagen 12.2.2017 fr.o.m. kl. 14.00.
Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
 
OH4AC:s årsmöte
Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen 14.2.2017 kl. 18.00. Platsen är undantagsvis Savilahdenkatu 4,
husets klubbrum. Under mötet behandlas stadeenliga årsmötesärenden och därtill presenteras klubbens nya 2 m repeater. Välkomna.
 
OH2AP:s årsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på det bekanta stället hos Olli, OH2OW, torsdagen 16.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Torpantie 7, Järvenpää (Träskända). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Efter behandlingen av de stadgeenliga ärendena presenterar Olli, OH2OW, antennmastprojektet och de tillståndsprocesser som berör projektet i stadsmiljö. Välkomna! Kaffeservering.
 
OH6AH:s årsmöte
Seinäjoen Seudun Radioamatöörit håller årsmöte onsdagen 15.2.2017 kl. 18.00 på klubblokalen, adressen Metsontaival 19, Seinäjoki.
Kaffeservering, Välkomna önskar styrelsen.
 
Reklamkampanj i Lahtis
Vecka 8 börjar en reklamkampanj där man på alla Lahtis stads bussar skyltar för de två kurser som börjar följande vecka samt även inbjuder flk att bekanta sig med klubben under öppna dörrars dag. Kampanjen går ut på att fästa ettusen fyrahundra tarror i A5-format på synliga ställen i bussarna samt en senare avslöjad specialgrej.
Den kommersiellt rätt dyra kampanjen gick att få till stor del sponsoreraed som tack av en i fjol skolad klubbmedlem.
 
Välkommen till VM i Lahtis – Öppna dörrar på Radiobacken
VM i skidåkning hålles i Lahtis 22.2. – 5.3.2017. Lahtis och OH3AC önskar även alla radioamatörer välkomna till evenemanget.
OH3AC strävar att hålla dörrarna öppna dagligen kl. 10.00 – 18.00 för samtliga gäster till VM och museet.
Man strävar också till att vara i gång både på HF samt klubbens OH3RAC-repeater möjligast mycket under spelen.
Om du befinner dig i Lahtis centrum eller är på väg dit, kan du även ringa klubben på tel. 046 938 4050 och kolla om någon är på platsen. Ifall du ej får svar, kan du även ringa Maarit, OH3EXI, 040 708 7861.
 
Specialanropet OH100SKI i gång
Lahden Radioamatöörikerho har av Kommunikationsverket fått anropet OH100SKI, för att fira både Finlands självständighets jubileumsår samt VM i Lahtis. Anropet används bl.a. i klubbens bulletin, tävlingar mm.
 
* Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari *
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; inleder i februari åter två kurser för elementär klass i samarbete med MPK.
Kvällskursen inleds tisdagen 9.2.2017 och räcker till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 27.2.2017 och räcker alltså sportlovsveckan ut. Till kurserna kan man anmäla sig antingen via Seppo, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per e-post till oh3ac snabela oh3ac punkt fi eller via MPK:s sidor i dess kurskalender.
 
* Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix  *
 
År 2017 delas Finlands Scouters SUF- och SGF-suffix ut för ett år i taget. Scoutanropen är ämnade att användas av scoutkårerna och anropen kan aktiveras t.ex. under utflykter, läger och Jamboree On The Air, dvs. JOTA-evenemanget.
De stationer som deltog i JOTA-59 evenemanget är i första hand berättigade att använda det suffix som användes årScoutkårerna har fått e-post från Allu, OH1FJK, där anropens reservationsuppgifter finns.
Agera enligt den givna instruktionen senast sjätte mars. Ifall något amatöranrop ännu är ledigt efter det givna datumet, kan anropet sökas åter.
Syftet är att skapa scoutkårerna möjligheten att vara aktiva med scoutanropet under hela året från januari till december.
Ifall du inte fått e-post om ärendet eller du har andra frågor som berör scoutanropen, kontakta Allu för ytterligare information.
”Allu” Allan Nurmi, OH1FJK, RA-gillet/Liedon Eränkävijät, 0400 692 440.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint, AWA Amplitude Modulation QSO Party och Balkan HF Contest.
Nästa tisdag 14.2. står NAC UHF och nästa onsdag 15.2. AGCW Semi-Automatic Key evening i turen. Nästa torsdag körs NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW Contest och Feld Hell Sprint.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 19 februari kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinsammanställning Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättning Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media