Kanslibulletin 6/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 6/2017, 18.2.2017
* Förbundets kansli stängt på måndag *
* Användningen av Finland 100 vinjetten på QSL korten *
* Nog är väl din medlemsavgift betald? *
* Vårdagar i Kouvola *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Reaktori, ungdomarnas evenemang under sportlovet *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under sportlovsveckan *
* Tävlingsnyheter *
* Sänd in din resultatlistning för YL-malja före 1.3 *
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017 *
* Nästa bulletin *
* Förbundets kansli stängt på måndag *
Förbundets kansli är stängt måndagen 20.2.2017.
* Användningen av Finland 100 vinjetten på QSL-korten *
Finlands Radioamatörförbund har erhållit svar på sin ansökan till
statsrådets Finland 100-programm. Enligt svaret kan förbundets medlemmar
använda Finland 100-vinjetten i sina OF märkta QSL-kort.
Samtliga medlemmar vilka ämnar göra ett OF-kort ombeds bekanta sig med det
grafiska reglemente där man specifierar hur Finland 100-vinjetten får
användas. Reglementet finns på webadressen http://suomifinland100.fi/oppaat
– ja – aineistot/.
Finland 100- vinjetten ägs av statsrådets kansli och kan användas endast i
enlighet med reglementet. Vinjetten kan hämtas på adressen
http://suomifinland100.fi/media/.
För kommersiellt bruk av vinjetten krävs skild skriftlig överenskommelse
med Finland 100-programmet.
* Nog är väl din medlemsavgift betald? *
Förfallodagen för medlemsavgifterna var 3.2.2017. Nog har du väl betalat
medlemsavgiften till Förbundet? Märk på att vårmötet innehas rösträtt
enbart av de av Förbundets medlemmar som i sin helhet betalat den senast
förfallna medlemsavgiften. Ifall du tappat bort fakturan, ta kontakt med
Förbundets kansli.
* Vårdagar i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar går av stapeln i Kouvola den 22 –
23.4.2017.
Program
Förbundets Vårdag, Kouvolahuset, lördagen 22.4
Kl. 10.00 Lopptorg och försäljningspunkterna öppnas.
Kl. 12.00 Frågetimme
Kl. 14.00–15.45 Informationstillfälle om Förbundets utbildningsreform
Kl. 15.00 Anmälan till SRAL:s vårmöte börjar
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga vårmöte
Militärradiodag, Kouvolahuset, lördagen 22.4
I dagens program finns under tiden kl. 10.00-14.00 följande föredrag:
Lauri Lehtonen;     Flygvapnets radiounderrättelsetjänst
Martti Susitaival;    Signalkriget i Rukajärvi
Sakari Viinikainen;    Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen i inbördeskriget
Efter föredragen finns det möjlighet att bekanta sig med Kouvola
Militärradiomuseums utställning.
Deltagaravgiften till Militärradiodagen är 10 euro (endast kontaktbetalning
vid dörren). Avgiften inkluderar kaffe/te och en smörgås i pausen samt
inträde till Militärradiomuseet.
Till Militärradiodagen bör anmälan ske på förhand. Per e-post
museo & putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon (helst textmeddelande) 040 540
3317. Anmälan behövs för serveringen.
Det är gratis att delta enbart i Förbundets Vårdagsprogram (Frågetimme,
utbildningsinfo, vårmötet osv.).
Lördagen 22.4 finns även möjligheten att stifta bekantskap med Kouvola
Rörradiomuseums utställning kl. 12.00 – 16.00. Museet finns på gångavstånd
från Kouvolahuset.
Vapepadag på söndagen
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag kl. 10.00 – 15.00 på Original Sokos
Hotel Vaakuna i Kouvola. Vapepadagen är ämnad för de av Förbundets
medlemmar som aktivt är med i Vapepaaktiviteten. Mer information om anmälan
samt ett preliminärt program publiceras i marsnumret av tidningen
Radioamatööri.
Inkvartering i Kouvola
Inkvartering finns i Original Sokos Hotel Vaakuna. Prisuppgifter och
bokningsinstruktioner finns på förbundets webbsidor på adressen:
http://www.sral.fi.
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvolahuset
lördagen 22.4.2017. Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte
motiveringar och underskrifter bör sändas in till styrelsen senast två
månader före vårmötet, dvs. före 22.2.2017. Petitionen bör undertecknas av
minst tio medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB
44, 00441 HELSINGFORS.
* Reaktori, de ungas sportlovsevenemang *
Finlands Radioamatörförbund deltar i Reaktori evenemanget under de ungas
sportlovsvecka i Helsingfors Mässcenter 22-24.2.2017. De unga får stifta
bekantskap med hobbyn och bygga en egen ljusfyr eller led-blinkare. Vid
förbundets utställningspunkt får man även bl.a. göra konst av komponenter
och prova på telegrafi.
* Silent key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Jouko Happonen,
OH1PV, lämnat oss. Vi hedrar Joukos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
OH8AAU:s årsmöte
Laaksojen radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt årsmöte i Liittola
tisdagen 21.2.2017 kl. 19.00 framåt. Klubbkvällen hålls samtidigt och kan
inledas aningen tidigare, t.ex. kl. 18.00.
Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena såsom: bokslut, val av
styrelse och ordförande, stadgeändringar, medlemsärenden och årsberättelsen
samt verksamhetsplanen. Välkomna att delta och påverka valen och besluten i
klubbens ärenden!
Välkomna till Lahtis VM-tävlingar: Dörrarna är öppna vid Radiobacken!
Skid-VM-tävlingarna hålls i Lahtis 22.2 – 5.3.2017. För gästerna strävar
OH3AC till att hålla dörrarna öppna dagligen kl. 10.00-18.00 samt att vara
QRV via repeatern OH3RAC så mycket som möjligt med anropet OH100SKI under
tävlingarnas tid.
Ifall du kommer till Lahtis kan du även ringa klubben på 046 938 4050 och
kontrollerna om någon är på plats. Ifall ingen svarar på numret kan du
ringa till Maarit, OH3EXI; 040 708 7861. Du får även mer information per
e-post från adressen oh3ac & oh3ac punkt fi.
Mer information i februarinumret av tidningen Radioamatööri.
OH3AC har busskampanj under VM-tävlingarna och strax innan kurserna inleds!
Från och med idag 18.2 har samtliga 60 av Lahtis lokalbussar en
reklamkampanj, där man gör reklam för de två kurser som börjar om en vecka
och därtill önskar man alla välkomna att besöka stationer under
VM-tävlingarna.
Kampanjen består av 1800 stora dekaler i A5 storlek som fästs på synliga
ställen i bussarna. Därtill förekommer med bussbolagets tillstånd en
specialkampanj som avslöjas senare. Man har lyckats förhandla en dyr
kampanj till en billig peng som tack av en kursmedlem som deltog i förra
höstens kurs.
OH1AA:s årsmöte
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Sommelo
torsdagen 23.2.2017 fr.o.m. kl. 18.30. Stadgeenliga årsmötesärenden
behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
OH3NE:s årsmöte
Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbrummet i Pyynikin
näkötorni måndagen 27.2.2017 kl. 18. Klubbens adress är Näkötornintie 20.
Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.
OH5AE:s årsmöte
Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena
Haukkavuori, Elimäki lördagen 4.3.2017 med början kl. 14.00. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
Kakkosten Kerho ry:s, OH2AA, stadgeenliga årsmöte
Mötet hålls tisdagen 14.3.2017 fr.o.m. kl. 18.30 i klubbutrymmena. Adressen
är Gesällgränden 1a B1, 00640 Helsingfors. För behandling ligger bokslutet
och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt godkännande av budget och
verksamhetsplan för år 2017. Därtill behandlas de årsmötesärenden stadgorna
fastställer. På plats kommer man med bussarna: 52 , 52A, 52V, 64, 64N, 69,
72, 512, 512A, 550 och 550B, Ståthållarvägen, K-Market hållplatsen. De som
kommer med egen bil kan parkera på skogssidans parkering vid K-market och
längs Timmerdammsvägen. OBS! På klubbens gård och Gesällgränden gäller
parkeringsförbud. Kaffe-/teservering + smått tilltugg. Välkomna!! OH2AAs
styrelse
 
* I Lahtis börjar två radioamatörkurser under sportlovsveckan *
OH3AC inleder i februari två kurser för elementär klass i samarbete med MPK.
Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 27.2.2017 kl. 10.00
och fortsätter dagligen kl. 10.00-16.00 sportlovsveckan ut. Lahtis Radio-
och tv-museum öppnas tisdagen 28.2 och kursmedlemmarna har möjlighet att
bekanta sig med det förnyade museet på under dess första öppetdagar.
Vårens andra kvällskurs inleds tisdagen 28.2 kl. 18.00 och varar fram till
18.4. Kursen hålls tisdagkvällar kl. 18-21.
Till kurserna kan man anmäla sig antingen via MPK:s utbildningskalender (
www.mpk.fi) eller direkt via Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221, som även ger
ytterligare upplysningar eller via oh3ac & oh3ac punkt fi.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävälas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW
Contest och Feld Hell Sprint.
Nästa tisdag, 21.2, står NAC 2,3 + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, UBA DX Contest,
North American QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital
Contest.
* Sänd in din resultatlistning för YL-malja före 1.3 *
I YL-malja kan alla finska kvinnliga radioamatörer delta. Tävlingen
återupprepas i lika form varje år. En ny period börjar alltid under första
dagen i januari.
I tävlingen ger en OH-kontakt en poäng, kontakt med Europa två poäng och
DX-kontakt tre poäng. Kontakterna kan hållas med CW, phone, digitala
sändarslag eller blandat mellan alla sändarslag.
Resultatanmälningarna sänds senast den första mars följande år till
förbundets kanslis adress eller per e-post till adressen yl & sral punkt fi.
Tävlingsreglerna finns på förbundets webbsidor under punkten ”kilpailut”
och ”kotimaan kilpailut”.
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017 *
Snart är får även den traditionella Kvinnodagstävlingen av stapeln. Nu är
en bra tid att testa på tävlande för första gången, eller fortsätta med
redan blodad tand och öva sig på de befintliga färdigheterna i samband med
denna enkla tävlingen. Kvällens tävlingstid har senarelagts med en timme,
för att så många som möjligt kunde delta.
Tävlingstiden är onsdagen 8.3 kl. 0800-1000 UTC (10.00-12.00 finsk tid) och
klockan 1600-1800 UTC (18.00-2000 finsk tid). Morgonens och kvällens
tävlingar är separata tävlingar. I bägge tävlingar tillämpas perioder på en
timme. HF-banden, CW och SSB.
Egna klasser även för OM-amatörer, second operatörer och lyssnaramatörer.
Tävlingsreglerna hittas på förbundets webbsidor under punkten ”kilpailut”
och ”kotimaan kilpailut”. Välkomna med.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 26 februari kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media