Kanslibulletin 7/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 7/2017, 25.2.2017
* Förbundet bjuder två examensmoduler åt sina medlemmar *
* Finlands Radioamatörförbund rf och Turun ammattikorkeakoulu inleder samarbete *
* Nog är väl din medlemsavgift betald? *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet  *
* Vårdagarna i Kouvola *
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* OI8VK under signalvapenslagets årsdag i Rokua *
* Två radioamatörkurser börjar i Lahtis nu under sportlovsveckan *
* Tävlingsnyheter *
* Sänd in din resultatlistning för YL-malja före 1.3 *
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017 *
* Nästa bulletin *
* Förbundet bjuder två examensmoduler åt sina medlemmar *
Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund har under sitt möte 23.2 beslutat
att förbundet betalar de två första examensmodulerna för sina medlemmar.
Reformen tas i bruk genast då behörighetskontrollanterna har utrett de
praktiska ärendena. Mer information följer om ärendet i fråga.
* Finlands Radioamatörförbund rf och Turun ammattikorkeakoulu inleder
samarbete *
Finlands Radioamatörförbund rf och Turun ammattikorkeakoulu har ingått ett
samarbetsavtal om radioamatörexamen och att lägga till den utbildning som
krävs som en fritt valbar del av studierna inom Informations- och
kommunikationsteknikutbildningen.
Som mottagare av radioamatörexamina fungerar de behörighetskontrollanter
som tjänstgör vid Turun AMK och som är godkända av Radioamatörförbundets
styrelse.
Målet är att få radioamatörstudierna som en del av undervisningsutbudet
hösten 2017.
Samarbetsprojektet fungerar som ett riksomfattande pilottest. Målet är att
i framtiden även utvidga samarbetet med andra högskolor i Finland.
* Nog är väl din medlemsavgift betald? *
Förfallodagen för medlemsavgifterna var 3.2.2017. Nog har du väl betalat
medlemsavgiften till Förbundet? Märk på att vårmötet innehas rösträtt
enbart av de av Förbundets medlemmar som i sin helhet betalat den senast
förfallna medlemsavgiften. Ifall du tappat bort fakturan, ta kontakt med
Förbundets kansli. De förfrågningar som ännu inte besvarats blir besvarade
under inkommande vecka.
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet  *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvolahuset
lördagen 22.4.2017. Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte
motiveringar och underskrifter skulle sändas in till styrelsen senast
22.2.2017. Styrelsen har preliminärt behandlat och antecknat de inkomna
petitionerna för kännedom under sitt möte 23.2. Petitionerna publiceras på
medlemssidorna under förbundets webbsidor tillsammans med styrelsens svara
och samtidigt i god tid före vårmötet. Förfarandet motsvarar praxisen från
tidigare år. Styrelsen sätter sig i petitionerna omsorgsfullt.
* Vårdagarna i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar varar hela veckoslutet 22-23.4.2017.
Lördagens program äri Kouvolahuset och i det närbelägna Rörradiomuseet.
Söndagens Vapepadag ordnas i Original Sokos Hotel Vaakuna.
I vårdagarnas lördagsprogram finns bl.a. styrelsens frågetimme, ett
infotillfälle om Förbundets utbildningsreform och Förbundets stadgeeneliga
vårmöte. Under evenemanget ordnas ett lopptorg. På lördagen finns det även
möjlighet att stifta bekantskap med utställningen i Kouvolan
Putkiradiomuseo. Efter Förbundets vårmöte hålls ett cocktailevenemang.
I samband med vårdagarna ordnas även Militärradiodagen, i vars program
finns presentationerna, Signalkriget i Rukajärvi och Skyddskårerna i Norra
Kymmenedalen i inbördeskriget.
Deltagaravgiften till Militärradiodagen är 10 euro (endast kontaktbetalning
vid dörren). Avgiften inkluderar kaffe/te och en smörgås i pausen samt
inträde till Militärradiomuseet. Till Militärradiodagen bör anmälan ske på
förhand. Per e-post museo (ät) putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon
(helst textmeddelande) 040 540 3317.
Ifall man enbart deltar i Vårdagsprogrammet, behövs ingen förhandsanmälan,
och då behöver man inte heller betala deltagaravgiften för
Militärradiodagen.
Mer information om Vårdagarna fås från Förbundets webbsidor och från det
snart utkommande marsnumret av tidningen Radioamatööri.
Vapepadag på söndagen
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag kl. 10.00 – 15.00 på Original Sokos
Hotel Vaakuna i Kouvola. Vapepadagen är ämnad för de av Förbundets
medlemmar som aktivt är med i Vapepaaktiviteten. Mer information om anmälan
samt ett preliminärt program publiceras i marsnumret av tidningen
Radioamatööri.
Inkvartering i Kouvola
Inkvartering finns i Original Sokos Hotel Vaakuna. Prisuppgifter och
bokningsinstruktioner finns på förbundets webbsidor på adressen:
http://www.sral.fi.
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekninen Yhdistys för andra
gången den populära grundkursen i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen
20.5.2017 i Viestikallio i Artjärvi.
Under kursen går man igenom säkerhetsaspekter som berör mastarbete och
varningar ges för särskilda risker. Därtill görs kursdeltagarna förtrogna
med användningen av olika skydd för att ramla, olika utrustningsalternativ,
korrekt användning av dessa samt med säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och till
praktiska övningar som utförs i masten. De övningar som utförs i masten är
frivilliga och
övervakade. De som deltar i kursen får skriftligt föreläsningsmaterial.
Kursen riktar sig primärt till nybörjare i fråga om mastarbete. Kursen ger
INTE behörighet att utföra mastarbeten. Nedre åldersgränsen är 18 år. Högst
16 personer kan tas med på kursen, och detta görs i anmälningsordning.
Kursens pris är 25 euro och inkluderar matservering. Som kursledare
fungerar Vili, OH5GE och Heikki, OH2LH.
Till kursen kan man anmäla sig på anmälningsblanketten på förbundets
webbsidor på adressen http://www.sral.fi.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Pentti Rahikka, OH2MN och
Reino Petäjä, OH1UA, lämnat oss. Vi hedrar Pentis och Reinos minne med en
stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Välkomna till Lahtis VM-tävlingar: Dörrarna är öppna vid Radiobacken!
Skid-VM-tävlingarna hålls i Lahtis 22.2 – 5.3.2017. För gästerna strävar
OH3AC till att hålla dörrarna öppna dagligen kl. 10.00-18.00 samt att vara
QRV via repeatern OH3RAC så mycket som möjligt med anropet OH100SKI under
tävlingarnas tid.
Ifall du kommer till Lahtis kan du även ringa klubben på 046 938 4050 och
kontrollerna om någon är på plats. Ifall ingen svarar på numret kan du
ringa till Maarit, OH3EXI; 040 708 7861. Du får även mer information per
e-post från adressen oh3ac & oh3ac punkt fi.
OH3AC:s 40-årsjubileumsbulletin söndagen 26.2 kl. 9.30 finsk tid ges med
anropet OH100SKI
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, gav sin första radiobulletin
27.2.1977. Läsaren var Leena, OH3HF. Bulletinens förekomst har varierat
mellan åren, just nu ges den var tredje söndag. Nu på söndagen 26.2 ges
bulletin nummer 1029.
Bulletinens tradition har brukat vara att berätta om namnsdagsfirarens
namn. Denna fina tradition inleddes i tiderna av OT Retu, OH3WK. Vad som är
bäst är att på söndagen infaller Nestors namnsdag, som passar sig bra i
festen: ”Inom grekisk mytologi var Nestor en hjälte, som ännu under sina
gamla dagar gav råd åt yngre krigare. Nestor står för hederssenior.”
Bulletinen ges med jubileumsårets specialanrop OH100SKI.
OH3NE:s årsmöte
Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbrummet i Pyynikin
näkötorni måndagen 27.2.2017 kl. 18. Klubbens adress är Näkötornintie 20.
Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.
OH5AE:s årsmöte
Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena
Haukkavuori, Elimäki lördagen 4.3.2017 med början kl. 14.00. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
Grundande möte för Päijät-Hämeen Viestikilta
I auditoriet i Lahtis Radio- och tv-museum hålls lördagen 4.3.2017 kl.
13.00 det grundande mötet för Päijät-Hämeen Viestikilta. De grundande
instanserna är MPK i Lahtis och OH3AC. Till mötet välkomnas alla
radioamatörer och andra som är intresserade av kommunikation. I samband med
det grundande mötet hörs även en aktuell toppföreläsning från branschen.
Före eller efter mötet finns möjligheten att stifta bekantskap med det
nyligen öppnade och förnyade Radio- och TV-museet i Lahtis.
OH9AA:s årsmöte
Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i det nya klubbrummet tisdagen
7.3.2017 kl. 18.00 framåt. Adressen är Valtakatu 27-29 B. Samling sker
framför B-trappan, varifrån man i samlad grupp går in till klubbrummet som
finns i källaren. Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.
Välkomna med i mötet! Kaffe med dopp! Styrelsen för Kemin Yhdeksiköt ry.
Kakkosten Kerho ry:s, OH2AA, stadgeenliga årsmöte
Mötet hålls tisdagen 14.3.2017 fr.o.m. kl. 18.30 i klubbutrymmena. Adressen
är Gesällgränden 1a B1, 00640 Helsingfors. För behandling ligger bokslutet
och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt godkännande av budget och
verksamhetsplan för år 2017. Därtill behandlas de årsmötesärenden stadgorna
fastställer. På plats kommer man med bussarna: 52 , 52A, 52V, 64, 64N, 69,
72, 512, 512A, 550 och 550B, Ståthållarvägen, K-Market hållplatsen. De som
kommer med egen bil kan parkera på skogssidans parkering vid K-market och
längs Timmerdammsvägen. OBS! På klubbens gård och Gesällgränden gäller
parkeringsförbud. Kaffe-/teservering + smått tilltugg. Välkomna!! OH2AAs
styrelse
RATS årsmöte
Radioamatööritekniikan seura ry. håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen
26.3.2017 kl. 12.00. Mötesplatsen är kommunhuset i Padasjoki på adressen
Kellosalmentie 20. Det egentliga mötet börjar kl. 15.00. Under evenemanget
finns kaffeservering och därtill intressanta föredrag.
Samtransport till VUSHF-lägret
Radioamatööritekniikan seura ordnar samtransport till VUSHF-lägret i
Sverige. Lägret hålls 9-11.6 på ön Tjörn. Mer information från adressen
www.rats.fi.
 
* OI8VK under signalvapenslagets årsdag i Rokua *
Radiostationen för Pohjanviestikilta, OI8VK, håller hour i officersstugan
Rokuli i rokua lördagen 4.3 och söndagen 5.3. klockan 8.00 – 12.00. 80
meter SSB 3740 kHz och CW 3554 kHz. På 40m SSB 7050 kHz och CW 7043 kHz.
Välkomna att komma och lyssna eller svara på vårt anrop. 73 de OI8VK,
Jaakko OH7FCK och Juha, OH8BQT.
* Under sportlovsveckan börjar två radioamatörkurser i Lahtis *
OH3AC inleder under sportlovsveckan två kurser för elementär klass i
samarbete med MPK. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar 27.2.2017
kl. 10.00 och fortsätter dagligen kl. 10.00-16.00 sportlovsveckan ut.
Vårens andra kvällskurs inleds tisdagen 28.2 kl. 18.00 och varar fram till
18.4. Kursen hålls tisdagkvällar kl. 18-21.
Till kurserna kan man anmäla sig antingen via MPK:s utbildningskalender (
www.mpk.fi) eller direkt via Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221, som även ger
ytterligare upplysningar eller via oh3ac & oh3ac punkt fi.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, UBA DX Contest,
North American QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital
Contest.
Nästa torsdag 2.3 står NAC 10m i tur.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, ARRL International DX Contest,
Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest,
DARC 10-Meter Digital Contest, SARL Hamnet 40m Simulated Emergency Contest
och NSARA Contest.
* Sänd in din resultatlistning för YL-malja före 1.3  *
I YL-malja kan alla finska kvinnliga radioamatörer delta. Tävlingen
återupprepas i lika form varje år. En ny period börjar alltid under första
dagen i januari.
I tävlingen ger en OH-kontakt en poäng, kontakt med Europa två poäng och
DX-kontakt tre poäng. Kontakterna kan hållas med CW, phone, digitala
sändarslag eller blandat mellan alla sändarslag.
Resultatanmälningarna sänds senast den första mars följande år till
förbundets kanslis adress eller per e-post till adressen yl & sral punkt fi.
Tävlingsreglerna finns på förbundets webbsidor under punkten ”kilpailut”
och ”kotimaan kilpailut”.
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017  *
Snart är går även den traditionella Kvinnodagstävlingen av stapeln. Nu är
en bra tid att testa på tävlande för första gången, eller fortsätta med
redan blodad tand och öva sig på de befintliga färdigheterna i samband med
denna enkla tävlingen. Kvällens tävlingstid har senarelagts med en timme,
för att så många som möjligt kunde delta.
Tävlingstiden är onsdagen 8.3 kl. 0800-1000 UTC (10.00-12.00 finsk tid) och
klockan 1600-1800 UTC (18.00-2000 finsk tid). Morgonens och kvällens
tävlingar är separata tävlingar. I bägge tävlingar tillämpas perioder på en
timme. HF-banden, CW och SSB.
Egna klasser även för OM-amatörer, second operatörer och lyssnaramatörer.
Tävlingsreglerna hittas på förbundets webbsidor under punkten ”kilpailut”
och ”kotimaan kilpailut”. Välkomna med.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 5 mars kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media