Kanslibulletin 8/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 8/2017, 4.3.2017
* Petitionerna för vårmötet publicerade på medlemssidorna *
* Vårdagarna i Kouvola *
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
* Klubbarna meddelar *
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
* Kommunikationsläger 7.-9.4.2017 *
* Nordiskt V/U/SHF-läger*
* Stationer under årsdagen för signalvapenslaget *
* NM-tävlingar i radioorientering *
* Tävlingsnyheter *
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017 *
* Nästa bulletin *
* Petitionerna för vårmötet publicerade på medlemssidorna *
Inom den utsatta tiden togs fem petitioner emot till Vårmötet. Styrelsen
behandlade och antecknade petitionerna för kännedom under sit möte i
februari.
Vårmötespetitionerna har publicerats på Förbundets webbsidor under
medlemssidorna på adressen http://www.sral.fi/members/. Styrelsens
kommentater till petitionerna publiceras på medlemssidorna så snart de är
färdiga.
* Vårdagarna i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar varar hela veckoslutet 22-23.4.2017.
I vårdagarnas lördagsprogram finns bl.a. styrelsens frågetimme, ett
infotillfälle om Förbundets utbildningsreform och Förbundets stadgeeneliga
vårmöte. Under evenemanget ordnas ett lopptorg. På lördagen finns det även
möjlighet att stifta bekantskap med utställningen i Kouvolan
Putkiradiomuseo. Efter Förbundets vårmöte hålls ett cocktailevenemang.
I samband med vårdagarna ordnas även Militärradiodageni Kouvolahuset. I
dess program finns presentationerna: Luftvapnets radiospaning, Signalkriget
i Rukajärvi och Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen i inbördeskriget.
DTill Militärradiodagen bör anmälan ske på förhand. Per e-post museo (ät)
putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon (helst textmeddelande) 040 540
3317. Deltagaravgiften 10 euro betalas i dörren.
Ifall man enbart deltar i Förbundets vårdagsprogram, behövs ingen
förhandsanmälan, och då behöver man inte heller betala deltagaravgiften för
Militärradiodagen.
Mer information om Vårdagarna fås från Förbundets webbsidor och från det
snart utkommande marsnumret av tidningen Radioamatööri.
Vapepadag på söndagen
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag kl. 10.00 – 15.00 på Original Sokos
Hotel Vaakuna i Kouvola. Vapepadagen är ämnad för de av Förbundets
medlemmar som aktivt är med i Vapepaaktiviteten. Mer information om anmälan
samt ett preliminärt program publiceras i marsnumret av tidningen
Radioamatööri.
Inkvartering i Kouvola
Inkvartering finns i Original Sokos Hotel Vaakuna. Prisuppgifter och
bokningsinstruktioner finns på förbundets webbsidor på adressen:
http://www.sral.fi.
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekninen Yhdistys för andra
gången den populära grundkursen i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen
20.5.2017 i Viestikallio i Artjärvi.
Under kursen går man igenom väsentliga säkerhetsaspekter som berör
mastarbete och varningar ges för särskilda risker. Därtill görs
kursdeltagarna förtrogna med användningen av olika skydd mot att ramla,
olika utrustningsalternativ, korrekt användning av dessa samt säkra
arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och till
praktiska övningar som utförs i masten. De övningar som utförs i masten är
frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får skriftligt
föreläsningsmaterial.
Kursen riktar sig primärt till nybörjare i fråga om mastarbete. Kursen ger
INTE behörighet att utföra mastarbeten. Nedre åldersgränsen är 18 år. Högst
16 personer kan tas med på kursen, och detta görs i anmälningsordning.
Kursens pris är 25 euro och inkluderar matservering. Som kursledare
fungerar Vili, OH5GE och Heikki, OH2LH.
Till kursen kan man anmäla sig på anmälningsblanketten på förbundets
webbsidor på adressen http://www.sral.fi.
* Klubbarna meddelar *
OH9AA:s årsmöte
Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i det nya klubbrummet tisdagen
7.3.2017 kl. 18.00 framåt. Adressen är Valtakatu 27-29 B. Samling sker
framför B-trappan, varifrån man i samlad grupp går in till klubbrummet som
finns i källaren. Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.
Välkomna med i mötet! Kaffe med dopp! Styrelsen för Kemin Yhdeksiköt ry.
Kakkosten Kerho ry:s, OH2AA, stadgeenliga årsmöte
Mötet hålls tisdagen 14.3.2017 fr.o.m. kl. 18.30 i klubbutrymmena. Adressen
är Gesällgränden 1a B1, 00640 Helsingfors. För behandling ligger bokslutet
och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt godkännande av budget och
verksamhetsplan för år 2017. Därtill behandlas de årsmötesärenden stadgorna
fastställer. På plats kommer man med bussarna: 52 , 52A, 52V, 64, 64N, 69,
72, 512, 512A, 550 och 550B, Ståthållarvägen, K-Market hållplatsen. De som
kommer med egen bil kan parkera på skogssidans parkering vid K-market och
längs Timmerdammsvägen. OBS! På klubbens gård och Gesällgränden gäller
parkeringsförbud. Kaffe-/teservering + smått tilltugg. Välkomna!! OH2AA:s
styrelse
 
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
YOTA kommer igen, och i år ordnas det i Storbritannien 5-12.8.2017. Denna
gång deltar ca 80 unga från Europa, Afrika och t.o.m. Japan. Det är fråga
om ett läger som varar en vecka och är fullspäckat med radioamatörprogram,
workshopar, rävjakt, SOTA-aktivering, kontakthållande från lägerstationen
samt utflykter till närliggande områden.
I Finlands team i år ryms bara två 15-25 åriga medlemmar och en 18-30 årig
teamledare. Förbundet betalar de ungas deltagande i evenemanget. Ifall du
vill komma med, ta kontakt med Kati, OH2FKX på adressen oh2fkx snabela sral punkt fi.
Anmälningarna snarast möjligt, men senast före slutet av mars månad.
Rubricera e-posten ”YOTA2017 anmälning”. Mer information fås direkt av Kati
eller från adressen http://www.sral.fi/radionuoret/.  n Katilta tai
osoitteesta http://www.sral.fi/radionuoret/.
* Kommunikationsläger 7-9.4.2017 *
Hej du unga radiohobbyist, vare sig du är kortvågslyssnare, redan
radioamatör eller just blivit intresserad av radioamatörverksamhet –
Kommunikationslägret är till just för dig!
Radioscouternas och Finlands Radioamatörförbunds ungdomskommitté ordnar
Kommunikationslägret 7-9.4 i Kettlulinna i Aura. Lägret är främst riktat
till 12-17 åringar, men ifall du är yngre eller äldre är du definitivt
välkommen med! I detta fall kan du på förhand ta kontakt med lägerledarna.
På lägret kan du övernatta antingen inomhus eller ute i ett kamintält.
Kom och få ny information och nya färdigheter och öka på intresset för
hobbyn! Årets tema är att hålla radiokontakter, och allehanda
stationsuppläggningar och användningssätt utlovas. I trivsam samvaro njuter
vi förutom av att hålla kontakter även av god mat, byggande,
temaföreläsningar och pratstunder, utan att glömma bastubadande. Kom alltså
och träffa gamla bekanta och även nya okända radiointresserade unga.
Evenemanget är rusmedelsfritt.
Lägeravgiften är 20 euro och samlas på plats. Anmälningarna senast
24.3.2017 på adressen http://bit.ly/2kZFPpf De som anmält sig får mer
information per e-post efter att anmälningstiden har gått ut.
Mer uppgifter och kontakttagningar till lägerledarna: Reetta Mansikkaviita
OH1EBO, Liedon Eränkävijät/RA-kilta, 044 280 3229,
reetta punkt mansikkaviita snabela gmail punkt kom eller Tommi Pasto OH1EVW, Auran Eräkurjet,
050 554 1726, tommi puntk pasto snabela gmail punkt kom.
Vi ses på kommunikationslägret!
* Nordiskt V/U/SHF-läger *
Det nordiska V/U/SHF-lägret ordnas i Sverige 9-11.6. Lägerplatsen är
Billströmska folkhögskolan på ön Tjörn, som ligger ca 60 km från Göteborg.
Lokatorn är JO58TA. Lägret ordnas av Västkustens Mikrovågsgrupp, SK6YH.
Anmälningen har öppnat på webbadressen http://vushf2017.se/.
* Stationer under årsdagen för signalvapenslaget *
OI-stationernas aktivitets dag firas under årsdagen för signalvapenslaget
söndagen 5.3.2017.
Kouvolan Sotilasradiomuseos station, OI5PRM, är dagen till ära QRV på det
nya 5 MHz området under för- och eftermiddag 5.3. Frekvensen är ca 5353 kHz.
Radiostationen för Pohjanviestikilta, OI8VK, håller jour i officersstugan
Rokuli i rokua lördagen 4.3 och söndagen 5.3. klockan 8.00 – 12.00. 80
meter SSB 3740 kHz och CW 3554 kHz. På 40m SSB 7050 kHz och CW 7043 kHz.
Välkomna att komma och lyssna eller svara på vårt anrop. 73 de OI8VK,
Jaakko OH7FCK och Juha, OH8BQT.
* NM-tävlingar i radioorientering *
Följande NM-tävlingar i radioorientering hålls 28-30.7 i Sverige. Tävlingen
ordnas av Sveriges Sändaramatörer, SSA. Platsen är Orsa Grönklitt i
Dalarna, nära Mora.
På fredagen tävlas sprint, på lördagen 80 meter traditionell och på söndag
två meters tävlingen.
Mer information fås från adressen http://ardf.pp.fi/. Förfrågningar och
anmälningar via Kimmo, OH2JKU per e-post: oh2jku snabela sral punkt fi.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, ARRL International DX Contest,
Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest,
DARC 10-Meter Digital Contest, SARL Hamnet 40m Simulated Emergency Contest
och NSARA Contest.
Nästa tisdag 7.3 står NAC VHF och AGCW YL-CW Party i tur. På onsdagen 8.3.
tävlas Kvinnodagstävlingen. Nästa torsdag, 9.3. tävlas NAC 50 MHz. 8-9.3
står AWA John Rollins Memorial DX Contest i tur.
Nästa veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AWA John Rollins Memorial
DX Contest, F9AA Cup, SKCC Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, Stew
Perry Topband Challenge, EA PSK63 Contest, QCWA QSO Party, TESLA Memorial
HF CW Contest, QRP ARCI Spring Thaw SSB Sprint, North American Sprint och
WAB 3.5 MHz Phone.
* Kvinnodagstävlingen 8.3.2017 *
Snart är går även den traditionella Kvinnodagstävlingen av stapeln. Nu är
en bra tid att testa på tävlande för första gången, eller fortsätta med
redan blodad tand och öva sig på de befintliga färdigheterna i samband med
denna enkla tävlingen. Kvällens tävlingstid har senarelagts med en timme,
för att så många som möjligt kunde delta.
Tävlingstiden är onsdagen 8.3 kl. 0800-1000 UTC (10.00-12.00 finsk tid) och
klockan 1600-1800 UTC (18.00-2000 finsk tid). Morgonens och kvällens
tävlingar är separata tävlingar. I bägge tävlingar tillämpas perioder på en
timme. HF-banden, CW och SSB.
Egna klasser även för OM-amatörer, second operatörer och lyssnaramatörer.
Tävlingsreglerna hittas på förbundets webbsidor under punkten ”kilpailut”
och ”kotimaan kilpailut”. Välkomna med.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 12 mars kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media