Kanslibulletin 9/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 9/2017, 11.3.2017
* Nya dokument publicerade på medlemssidorna *
* Vårdagarna i Kouvola *
* Vapepa-dagen 23.4. i Kouvola *
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
* Klubbarna meddelar *
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
* Lägerskola med radioamatöranknytning i juli *
* Kommunikationsläger 7.-9.4.2017 *
* NM-tävlingar i radioorientering *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Nya dokument publicerade på medlemssidorna *
Förbundsstyrelsens protokoll från mötet i februari har publicerats på Förbundets webbsidor under medlemssidorna.
Dessutom har man publicerat svaret till en petition. Styrelsens kommentarer till petitionerna publiceras på medlemssidorna så snart de är färdiga.
* Vårdagarna i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar arrangeras i Kouvola veckoslutet 22-23.4.2017. Man kommer dit t.ex. med tåg.
I vårdagarnas lördagsprogram finns bl.a. styrelsens frågetimme, ett infotillfälle om Förbundets utbildningsreform och Förbundets stadgeeneliga vårmöte.
Under evenemanget ordnas ett lopptorg. På lördagen finns det även möjlighet att stifta bekantskap med utställningen i Kouvolan Putkiradiomuseo.
Efter Förbundets vårmöte hålls ett cocktailevenemang.
I samband med vårdagarna ordnas även Militärradiodagen i Kouvolahuset. I dess program finns presentationerna:
Flygtvapnets radiospaning, Signalkriget i Rukajärvi och Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen i inbördeskriget.
Till Militärradiodagen bör anmälan ske på förhand. Per e-post museo (ät) putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon (helst textmeddelande) 040 540 3317.
Mer information om Vårdagarna fås från Förbundets webbsidor och från marsnumret av tidningen Radioamatööri.
Inkvartering finns i Original Sokos Hotel Vaakuna. Prisuppgifter och bokningsinstruktioner finns på förbundets webbsidor på adressen: http://www.sral.fi.
* Vapepadagen 23.4. i Kouvola *
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag kl. 10.00 – 15.00 på Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola. Vapepadagen är ämnad för de av Förbundets medlemmar
som aktivt är med i Vapepaaktiviteten. Förbundet bekostar deltagarna lunchen och eftermiddagskaffet. För icke-inkvarterade är det möjligt att köpa frukost på hotellet.
Till Vapepadagen anmäler man sig i förväg med en web-blankett som hittas på förbundets websidor. Anmälningar t.o.m. 31.3.2017.
Där kan man även reservera logi lördag – söndag. Var och en betalar login själv.
Preliminärt program:
Kl. 10.00 Välkomsttal och öppning.
Kl. 10.30 Vapepa-info, hur Vapepa föddes.
Kl. 11.00 Verksamhetsformer på olika områden.
Kl. 12.00 Lunch.
Kl. 13.00 Koordinator Arsi Veikkolainen talar
Kl. 13.30 Vapepa och SRAL
Kl. 14.00 OHTO-alarm- och rapporteringssystemet
Kl. 14.15 ”Ett barn är försvunnet, hjälper digitaltekniken?”
– Framtidens radionätverk
– Vapepa och Turva: koordinering, skillnader, gemensamma drag, möjligt samarbete.
Kl. 15.00 Tillställningen avslutas och slutkaffe
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet *
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekninen Yhdistys för andra gången den populära grundkursen i mastarbetssäkerhet.
Kursen hålls lördagen 20.5.2017 i Viestikallio i Artjärvi.
Under kursen går man igenom väsentliga säkerhetsaspekter som berör mastarbete och varningar ges för särskilda risker.
Därtill görs kursdeltagarna förtrogna med användningen av olika skydd mot att ramla, olika utrustningsalternativ, korrekt användning av dessa samt säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och till praktiska övningar som utförs i masten.
De övningar som utförs i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får skriftligt föreläsningsmaterial.
Kursen riktar sig primärt till nybörjare i fråga om mastarbete. Kursen ger INTE behörighet att utföra mastarbeten.
Nedre åldersgränsen är 18 år. Högst 16 personer kan tas med på kursen, och detta görs i anmälningsordning.
Kursens pris är 25 euro och inkluderar matservering. Som kursledare fungerar Vili, OH5GE och Heikki, OH2LH.
Till kursen kan man anmäla sig på anmälningsblanketten på förbundets webbsidor på adressen http://www.sral.fi.
* Klubbarna meddelar *
Kakkosten Kerho ry:s, OH2AA, stadgeenliga årsmöte
Mötet hålls tisdagen 14.3.2017 fr.o.m. kl. 18.30 i klubbutrymmena. Adressen är Gesällgränden 1a B1, 00640 Helsingfors.
För behandling ligger bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt godkännande av budget och verksamhetsplan för år 2017.
Därtill behandlas de årsmötesärenden stadgorna fastställer. På plats kommer man med bussarna: 52 , 52A, 52V, 64, 64N, 69, 72, 512, 512A, 550 och 550B,
Ståthållarvägen, K-Market hållplatsen. De som kommer med egen bil kan parkera på skogssidans parkering vid K-market och längs Timmerdammsvägen.
OBS! På klubbens gård och Gesällgränden gäller parkeringsförbud. Kaffe-/teservering + smått tilltugg. Välkomna!! OH2AA:s styrelse
RATS årsmöte
Radioamatööritekniikan Seura ry. har sitt stadgeenliga årsmöte söndagen 26.3.2017 kl. 12.00. Mötesplatsen är Padasjoki kommunhus på adressen
Kellosalmentie 20. Själva mötet inleds kl. 15.00. Kaffeservering och intressanta föredrag.
Samtransport till VUSHF-lägret
RATS anordnar en samåkning till VUSHF-lägret i Sverige. Lägret går av stapeln 9. – 11.6. på ön Tjörn. Mer info på adressen www.rats.fi.
OH3AD:s vårmöte
Riihimäen Kolmoset ry. har sitt vårmöte 29.3.2017 kl. 18.30. Platsen är Vihreä Talo i Riihimäki på adressen Pohjoinen asemakatu 1.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!
OH6AI:s årsmöte
Kokkolan Radioamatöörikerho ry. håller sitt årsmöte söndagen 23.4.2017 kl. 15.00. Kaffe och bulla utlovas.
Platsen är Snellmankoti på adressen Strandgatan 27, 67100 Karleby. Välkommen önskar styrelsen.
ITE-evenemanget 2017
Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, arrangerar ett ITE-evenemang söndagen 26.3.2017 kl. 09.00 – 11.00.
Ändamålet är att uppmuntra till egenbygge och att hålla kontakter med amatörbyggd utrustning.
ITE-stationerna använder tecknet /i i slutet av sitt anrop.
Om du deltar i evenemanget med självbyggd apparat, skicka e-post till adressen oh3abn, (egenanropsadress) och berätta om utrustningen, helst med bilder.
Samtliga radioamatörer är välkomna som motstationer oavsett apparatur.
 
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
YOTA kommer igen, och i år ordnas det i Storbritannien 5-12.8.2017. Denna gång deltar ca 80 unga från Europa, Afrika och t.o.m. Japan.
Det är fråga om ett läger som varar en vecka och är fullspäckat med radioamatörprogram, workshopar, rävjakt,
SOTA-aktivering, kontakthållande från lägerstationen samt utflykter till närliggande områden.
I Finlands team i år ryms bara två 15-25 åriga medlemmar och en 18-30 årig teamledare. Förbundet betalar de ungas deltagande i evenemanget.
Ifall du vill komma med, ta kontakt med Kati, OH2FKX på adressen oh2fkx, (egenanropsadress). Anmälningarna snarast möjligt, men senast före slutet av mars månad.
Rubricera e-posten ”YOTA2017 anmälning”. Mer information fås direkt av Kati eller från adressen http://www.sral.fi/radionuoret/.
* Lägerskola med radioamatöranknytning i juli *
Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i
Tammela) den 2. – 9.7.2017.
Lägerskolan är ägnad för alla som är intresserade av radioamatörhobbyn.
Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten och
de färdigheter som krävs för
radioamatörexamen i elementär klass. alla får bygga en
elektronikbyggsats medelst lödning.
Hugade får även köra kontakter med radio.
Man kan avlägga radioamatörexamen vid lägerskolan.
Tilläggsinformation på Förbundets hemsidor.
Anmälningen pågår t.o.m. 9.6.2017 på adressenhttp://leirikoulu.sral.fi/.
* Kommunikationsläger 7-9.4.2017 *
Hej du unga radiohobbyist, vare sig du är kortvågslyssnare, redan radioamatör eller just blivit intresserad av radioamatörverksamhet – Kommunikationslägret är till just för dig!
Radioscouternas och Finlands Radioamatörförbunds ungdomskommitté ordnar Kommunikationslägret 7-9.4 i Kettlulinna i Aura.
Lägret är främst riktat till 12-17 åringar, men ifall du är yngre eller äldre är du definitivt välkommen med!
I detta fall kan du på förhand ta kontakt med lägerledarna. På lägret kan du övernatta antingen inomhus eller ute i ett kamintält.
Kom och få ny information och nya färdigheter och öka på intresset för hobbyn! Årets tema är att hålla radiokontakter,
och allehanda stationsuppläggningar och användningssätt utlovas. I trivsam samvaro njuter vi förutom av att hålla kontakter även av god mat,
byggande, temaföreläsningar och pratstunder, utan att glömma bastubadande. Kom alltså och träffa gamla bekanta och även nya okända radiointresserade unga. Evenemanget är rusmedelsfritt.
Lägeravgiften är 20 euro och samlas på plats. Anmälningarna senast 24.3.2017 på adressen http://bit.ly/2kZFPpf
De som anmält sig får mer information per e-post efter att anmälningstiden har gått ut.
Mer uppgifter och kontakttagningar till lägerledarna: Reetta Mansikkaviita OH1EBO, Liedon Eränkävijät/RA-kilta, 044 280 3229,
förnamn punkt efternamn snabela gmail punkt kom eller Tommi Pasto OH1EVW, Auran Eräkurjet, 050 554 1726, förnamn punkt efternamn snabela gmail punkt kom.
Vi ses på kommunikationslägret!
* NM-tävlingar i radioorientering *
Följande NM-tävlingar i radioorientering hålls 28-30.7 i Sverige. Tävlingen ordnas av Sveriges Sändaramatörer, SSA. Platsen är Orsa Grönklitt i Dalarna, nära Mora.
På fredagen tävlas sprint, på lördagen 80 meter traditionell och på söndag två meters tävlingen.
Mer information fås från adressen http://ardf.pp.fi/. Förfrågningar och anmälningar via Kimmo, OH2JKU per e-post: oh2jku, (egenanropsadress).
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AWA John Rollins Memorial DX Contest, F9AA Cup, SKCC Weekend Sprintathon,
AGCW QRP Contest, Stew Perry Topband Challenge, EA PSK63 Contest, QCWA QSO Party, TESLA Memorial HF CW Contest,
QRP ARCI Spring Thaw SSB Sprint, North American Sprint och WAB 3.5 MHz Phone.
Nästa tisdag 14.3. tävlas NAC UHF och nästa torsdag 16.3. NAC 70MHz.
Nästa veskoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russia DX Contest och Feld Hell Sprint.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 19 mars kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinsammanställning Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättning Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media