Kanslibulletin 11/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 11/2017, 25.3.2017
 
* Nya dokument på medlemssidorna *
* Kansliet stängt vecka 14 *
* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds 3.4.2017 *
* Förbundets vårdagar i Kouvola *
* Anmäl dig till Vapepadagen senast 31.3 *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* ”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017 *
* Mest IQ-befriade QSO:et år 2017 *
* ITE-evenemang 2017 *
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Ingen bulletin 8.4 och 15.4 *
 
* Nya dokument på medlemssidorna *
 
På medlemssidorna av Förbundets webbplats har styrelsens svar på vårmötesmotionerna publicerats.
 
Därtill har man publicerat Förbundets svar på Kommunikationsverkets utlåtandebegäran ifråga om Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC:s ansökan om mottagande av radioamatörexamina.
 
På medlemssidorna publiceras under nästa vecka Förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016.
 
Till medlemssidorna kommer man vid Förbundets webbsidors huvudsida på adressen http://sral.fi/.
 
* Kansliet stängt vecka 14 *
 
Förbundets kansli är stängt 3-7.4.2017. Bulletin blir inte läst 8.4.
 
* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds 3.4.2017 *
 
Förbundet ordnar ett Finland 100 jubileumsläger 4-9.7.2017 i Mustiala i Tammela, som ligger i Kuninkaankartanoområdet. Lägret är sex dagar och varar från tisdag till söndag.
 
Jubileumsåret för Finlands självständighet beaktas i lägerprogrammet. Intressanta sysslor ordnas såväl för radioamatörer som för deras familjemedlemmar.
 
Mottagningen av inkvarteringsbokningar inleds 3.4.2017
 
Inomhuslogi hittas från mysiga gamla gästhus. Varje hus har ett gemensamt välutrustat kök och utrymme för samvaro. WC och duschar finns i korridorerna. I Maijalahuset finns även husdjursrum.
 
I områdets parkmiljö finns mycket utrymme för tält och ett eget område för husvagnar.
 
Bokningar för inomhuslogi och husvagnsplatser börjar tas emot måndagen 3.4.2017 kl. 9.00. Telefonnumret till Mustialan matkailu är 040 535 3583.
 
Tältplatser behöver inte bokas på förhand.
 
Logipriserna finns i marsnumret av tidningen Radioamatööri samt på Förbundets webbsidor.
 
* Förbundets vårdagar i Kouvola *
 
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar hålls i Kouvola 22-24.4.2017. Lördagens program sker i Kouvolahuset. Bland annat utlovas styrelsens frågetimme och infotillfälle om Förbundets utbildningsreform. Klockan 16.00 börjar Förbundets stadgeenliga vårmöte.
 
På lördagen finns därtill möjlighet att stifta bekantskap med utställningen i Kouvolan Putkiradiomuseo.
 
I samband med Vårdagarna ordnas en Militärradiodag i Kouvolahuset. Under evenemanget erbjuds intressanta presentationer. Till Militärradiodagen bör anmälan ske på förhand. E-post museo snabela putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon (helst som textmeddelande) 040 540 3317.
 
Deltagaravgiften är 10 euro (kontantbetalning vid dörren). Avgiften inkluderar kaffe/te samt en smörgås i pausen och inträde till militärradiomuseet.
 
De som enbart deltar i Förbundets Vårdagsprogram behöver inte betala inträdesavgift till Militärradiodagen och inte heller anmäla sig på förhand.
 
Mer uppgifter om Vårdagarna, Militärradiodagen och inkvartering i Kouvola fås från Förbundets webbsidor samt marsnumret av tidningen Radioamatööri.
 
* Anmäl dig till Vapepadagen senast 31.3 *
 
På söndagen 23.4 ordnas SRAL:s Vapepadag kl. 10.00-15.00 på Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola. Vapepadagen är ämnad för de av Förbundets medlemmar som aktivt är med i Vapepaaktiviteten. Under dagens lopp uppdaterar vi våra kunskaper, stiftar bekantskap med andra Vapepaaktiva och byter erfarenheter.
 
Förbundet bekostar deltagarna lunchen och eftermiddagskaffet. För icke-inkvarterade är det möjligt att köpa frukost på hotellet.
 
Preliminärt program:
Kl. 10.00 Öppningsord och välkomst
Kl. 10.30 Vapepa-info, kort sammandrag över hus Vapepa uppstod
Kl. 11.00 Verksamhetsmetoder i olika områden
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Vapepa-koordinator Arsi Veikkolainen har ordet
Kl. 13.30 Vapepa och SRAL
Kl. 14.00 OHTO-alarm- och -rapporteringssystem
Kl. 14.15 ”Ett barn är försvunnet, hjälper digitala sändarslag?” Framtidens radionätverk
Vapepa och Turva: koordinering, skillnader, likheter, eventuellt samarbete Kl. 15.00 Avslutande av evenemanget
Avslutningskaffe
 
Till Vapepadagen görs anmälan på förhand genom en webblankett, som finns på Förbundets webbsidor (www.sral.fi). Anmälningar t.o.m. 31.3.2017. Med blanketten kan även inkvartering (lö-sö) reserveras. Inkvarteringen betalas av deltagaren själv.
 
* Silent key *
 
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Markku Hokkanen, OH6UV, lämnat oss. Vi hedrar Markkus minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH7AA:s vårmöte
 
Radioamatörklubben Kuopion Seitoset ry håller sitt stadgeenliga vårmöte 26.3.2017 kl. 14.00 på klubben. Adressen är Tikkalantie 6, Kuopio. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna! Styrelsen
 
RATS årsmöte
 
Radioamatööritekniikan Seura ry. har sitt stadgeenliga årsmöte söndagen 26.3.2017 kl. 12.00. Mötesplatsen är Padasjoki kommunhus på adressen Kellosalmentie 20. Själva mötet inleds kl. 15.00. Kaffeservering och intressanta föredrag.
 
Samtransport till VUSHF-lägret
 
RATS anordnar en samåkning till VUSHF-lägret i Sverige. Lägret går av stapeln 9-11.6 på ön Tjörn. Mer info på adressen www.rats.fi.
 
OH6AD:s vårmöte
 
Keski-Suomen Radioamatöörit håller sitt vårmöte måndagen 27.3.2017 kl. 18.00. Platsen är Monitoimitalo i Jyväskylä på adressen Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de för vårmötet stadgeenliga ärendena enligt 10 §. Under föreningens mötes har varje medlem, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordförande och hedersmedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen
 
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s årsmöte må 27.3 kl. 18.30
 
Klubbens årsmöte, s.k. bokslutsmötet, hålls måndagen 27.3.2017 kl. 18.30 vid Gamla Radiostationen på Radiobacken.
 
Under årsmötet behandlas verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016 samt verksamhetsgranskarens utlåtande för behandlande av ansvarsfrihet. I mötet kan man delta med en fullmakt eller via distans genom Skype eller per telefon.
 
Även nya medlemmar eller andra personer som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna till evenemanget.
 
Styrelsen
 
Presentationskväll på Kakkosten Kerho
 
Kakkosten Kerho håller en presentationskväll tisdagen 28.3 fr.o.m. kl. 18.00. Är du säker på att du kan använda och behandla kondensatorer rätt? Ett späckat informationspaket utlovas. FAE, DI Matti Niskala kommer för att berätta grunderna om kondensatorer.
 
Teman för presentationen är:
– Val av olika modeller av kondensatorer i olika användningsområden.
– Materialen för kondensatorerna.
– Egenskaperna för olika typer av kondensatorer.
– Behandling av kondensatorer i samband med lödningar.
 
Matti svarar på frågor som berör kondensatorer.
 
Torsdagen 30.3 fortsätter presentationen vid Kauniaisten radiokerho, då vi fördjupar oss från grunderna. Välkomna!
 
OH3AD:s vårmöte
 
Riihimäen Kolmoset ry. har sitt vårmöte 29.3.2017 kl. 18.30. Platsen är Vihreä Talo i Riihimäki på adressen Pohjoinen asemakatu 1. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!
 
OH6AG:s vårmöte
 
CQ-klubben, OH6AG, har sitt vårmöte och april månadsmöte redan 6.4.2017 kl. 19.00 på grund av påskhelgen. Mötet hålls på ABC:s kabinett såsom tidigare, och klubben bjuder på kaffe och tilltugg. Stadgeenliga ärenden behandlas såsom bokslutet 2016 och val av styrelsemedlemmar. Styrelsen önskar alla välkomna.
 
OH6AA:s årsmöte
 
Vaasan kuutoset ry, Vasa Sexorna rf, OH6AA, kallar sina medlemmar till årsmöte 12.4.2017 fr.o.m. kl. 19.00. Årsmötet hålls i klubbens utrymmen på adressen Mjölnaregatan 12 (3 vån.). Stageenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
* ”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017 *
 
År 2010 under den internationella radioamatördagen ordnades ett ”Radioamatörerna helt ute!” evenemang, och nu är det åter dags att vara helt ute! Evenemanget är ett marknadsföringsevenemang för vår hobby, och syftet är att väcka så mycket positiv och gemytlig uppmärksamhet som möjligt och samtidigt föra fram radioamatörhobbyn i ljuset.
 
Evenemanget ordnas 18.4.2017. Det kan fortsätta från morgon till kväll eller alternativt vara bara ett par timmar. Mängden tid som används verkar inte på utvärderingen. Platsen får väljas fritt, helst utomhus från någon standardstation.
 
Serier: individuellt eller team. I team fås extrapoäng om det i teamet ingår minst en ”99-gubbe”.
 
Tävlingsstation: En station som väcker intresse. Exempelvis en traditionsradio, en speciell antenn, operatörens humorkläder, häst och vagn, cykelstation osv. Alla radioamatörfrekvenser och sändarslag är tillåtna. Mängden QSO:n avgör inte, utan det gör kontakten med de människor som kommer på besök och i andra hand publiciteten i media.
 
Priset är ära och berömmelse i mängd och massa. Eventuella andra priser delas ut under Finland 100 lägret i Mustiala.
 
Förhandsanmälan t.o.m. 11.4 per e-post till adressen pihalla snabela sral punkt fi. Sänd din idé och ”uppträdandeplatsen”. I en på förhand publicerad lista berättas stationernas placering,  för att så många radioamatörer som möjligt kunde komma på plats för att sporra evenemanget.
 
De som eventuellt sänder en rapport över dagens verksamhet till rådet för att få eventuell ära och berömmelse sänder sitt material före utgången av april till adressen pihalla snabela sral punkt fi.
 
Till evenemanget fantastiska råd har man inbjudit Michael, OH2AUE och Petri, OH1CX samt som utomstående övervakare Groteska Rami, OH1AYG.
 
Som projektkoordinatorer fungerar Tiina, OH8BBO och Memma, OH1EG fungerar som fadder till evenemanget.
 
Med önskan om en livlig och idérik vår åt alla samt en önskan om rikligt deltagande
 
”Råder för Fortfarande helt ute”
 
* Mest IQ-befriade QSO:et år 2017 *
 
Anser du att du höll ett fint QSO, då du kontaktade Sydpolen? Mycket trevligt, men tror du att ärendet väcker kaffebordsdiskussioner bland andra hobbyister? Knappast, men nu söker vi dock efter ett sådant QSO, som diskuteras länge och väl och där sämre fastlimmade löständer ramlar av p.g.a. den skrattsalva som utbryter.
 
I årets mest IQ-befriade QSO tävlingen söks radiotekniskt – i onödan – mest utmanande kontakten, i vars förverkligande det inte finns något sunt förnuft, men  desto mer nöjesvärde. Ropa dig till världen via sex temporära repeatrar från en grotta, var innovativ och hitta på en utopistisk antennpatent eller diskutera med dig själv runt ditt hus med hjälp av speglar. Samla i grupp ihop alla tiders bästa klubbprojekt!
 
Bollen är din, överraska oss. Som begränsning av en kontakt med i tävlingen är dock att sändningen inte åker förbi något hinder längs kabel eller via internet. Repeatrar och andra alternativ godkänns.
 
I tävlingen finns två kategorier:
 
Soloklassen: För självständiga orädda amatörer
Gruppklass: För kamratgrupper eller klubbar
 
Projektet bör dokumenteras heltäckande, och i tävlingen deltas genom en artikel, gärna med bilder, om hur kontakten hölls. Tävlingsskörden presenteras i förbundets tidning vartefter tävlingen framskrider.
 
Tävlingsvinnarna och de utföranden som är värda hedersomnämnande väljs av ett råd som utnämns senare. Ära och berömmelse och eventuellt även något konkret lika IQ-befriat pris erbjuds.
 
Tävlingstiden inleds 1.4 och fortsätter fram till självständighetsdagen 6.12. Priserna delas ut i december under Förbundets glöggbjudning vid kansliet.
 
Välkomna med!
 
* ITE-evenemang 2017 *
 
Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, arrangerar ett ITE-evenemang söndagen 26.3.2017 kl. 09.00 – 11.00. Ändamålet är att uppmuntra till egenbygge och att hålla kontakter med amatörbyggd utrustning. ITE-stationerna använder tecknet /i i slutet av sitt anrop.
 
Om du deltar i evenemanget med självbyggd apparat, skicka e-post till oh3abn (egenanropsadress) och berätta om utrustningen, helst med bilder.
 
Samtliga radioamatörer är välkomna som motstationer oavsett apparatur.
 
* Youngsters on the Air (YOTA) 2017 – Ansökan öppen! *
 
YOTA kommer igen, och i år ordnas det i Storbritannien 5-12.8.2017. Denna gång deltar ca 80 unga från Europa, Afrika och t.o.m. Japan. Det är fråga om ett läger som varar en vecka och är fullspäckat med radioamatörprogram, workshopar, rävjakt, SOTA-aktivering, kontakthållande från lägerstationen samt utflykter till närliggande områden. I Finlands team i år ryms bara två 15-25 åriga medlemmar och en 18-30 årig teamledare. Förbundet betalar de ungas deltagande i evenemanget. Ifall du vill komma med, ta kontakt med Kati, OH2FKX, (egenanropsadress). Anmälningarna snarast möjligt, men senast före slutet av mars månad. Rubricera e-posten ”YOTA2017 anmälning”. Mer information fås direkt av Kati eller från adressen http://www.sral.fi/radionuoret/.
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas FOC QSO Party, CQ WW WPX Contest SSB och UBA Spring Contest, 6m.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2 april kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
* Ingen bulletin 8.4 och 15.4 *
 
Ingen bulletin blir läst 8.4, eftersom kansliet är stängt. Bulletin blir inte heller läst 15.4 på grund av påsken.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media