Kanslibulletin 12/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 12/2017, 1.4.2017
* Verksamhetsberättelsen och bokslutet på medlemssidorna *
* Kansliet stängt nästa vecka *
* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds
3.4.2017 *
* Förbundets Vårdagar i Kouvola *
* Cocktailevenemang under Vårdagarna *
* Anmäl dig snabbt till Vapepadagen *
* Klubbarna meddelar *
* ”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017 *
* Mest IQ-befriade QSO:et år 2017 *
* Öpnning av OHFF-sommarsäsongen *
* Radioorienteringsövningarna börjar *
* Du unga amatör, skulle du vilja åka till Britannien på YOTA-evenemang *
* Tävlingsnyheter *
* Följande deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Kalakukko *
* Nästa bulletin *
 
* Verksamhetsberättelsen och bokslutet på medlemssidorna *
Vårmötesdokument såsom verksamhetsberättelse, bokslut för år 2016 och revisionsberättelse har lagts till på Förbundets webbsidor. Till medlemssidorna kommer du via Förbundets hemsida http://sral.fi/.
 
* Kansliet stängt nästa vecka *
Förbundets kansli är stängt 3-7.4.2017. Bulletin blir inte läst 8.4.
 
* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds 3.4.2017  *
Förbundet ordnar ett Finland 100 jubileumsläger 4-9.7.2017 i Mustiala i Tammela, som ligger i Kuninkaankartanoområdet. Mottagningen av inkvarteringsbokningar inleds inkommande måndag 3.4.2017.
Inomhuslogi hittas från mysiga gamla gästhus. Varje hus har ett gemensamt välutrustat kök och utrymme för samvaro. WC och duschar finns i korridorerna. I Maijalahuset finns även husdjursrum.
I områdets parkmiljö finns mycket utrymme för tält och ett eget område för husvagnar.
Bokningar för inomhuslogi och husvagnsplatser börjar tas emot måndagen 3.4.2017 kl. 9.00. Telefonnumret till Mustialan matkailu är 040 535 3583.
Tältplatser behöver inte bokas på förhand.
Logipriserna finns i marsnumret av tidningen Radioamatööri samt på Förbundets webbsidor.
 
* Förbundets Vårdagar i Kouvola *
Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar hålls i Kouvola 22-24.4.2017. Lördagens program sker i Kouvolahuset.
Till vårdagarna kommer man behändigt med t.ex. tåg. Det är ca en kilometers promenad till Kouvolahuset från järnvägsstationen. Därtill finns rikligt med parkeringsutrymme för bilburna medlemmar på bägge sidor om Kouvolahuset. Adressen är Varuskuntakatu 11, Kouvola.
Förbundets vårdag
Kl. 10.00 Lopptorg och försäljningspunkterna öppnar.
Kl. 12.00 SRAL:s styrelses frågetimme
Kl. 14.00–15.45 Infotillfälle om Förbundets utbildningsreform
Kl. 14.15 OH DX Foundation ry:s stadgeenliga årsmöte
Kl. 15.00 Anmälan till SRAL:s vårmöte börjar
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga vårmöte
I samband med Förbundets Vårdagar kan man under lördagen 22.4 kl. 12-16 stifta bekantskap med Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo (tidigare Putkiradiomuseo). Museet finns en kort promenad från Kouvolahuset på adress Pajaraitti 1.
Lopptorg
I Kouvolahusets aula finns ett övervakat lopptorg samt försäljningsutställningar. Ta med och sälj dina prylar.
Militärradiodag
Militärradiodagen ordnas även i Kouvolahuset. Under dagens program finns mellan klockan 10 och 14 följande presentationer:
Lauri Lehtonen, Flygvapnets radiounderrsättelseverksamhet
Martti Susitaival, Signalkriget i Rukajärvi
Sakari Viinikainen, Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen under inbördeskriget.
Efter detta finns möjlighet att stifta bekantskap med utställningen vid Kouvolan Sotilasradiomuseo.
Deltagaravgiften till Militärradiodagen är 10 euro (enbart kontaktavgift vid dörren). Avgiften inkluderar te/kaffe samt smörgås i pausen samt inträde till Sotilasradiomuseo.
Till Militärradiodagen bör ovillkorligen anmälan göras på förhand. E-post museo snabela putkiradiomuseo punkt fi eller telefon (helst som textmeddelande) 040 540 33217. Anmälan behövs för serveringen.
De som enbart deltar i Förbundets Vårdagsprogram (frågetimmen, utbildningsinfon, vårmötet osv.) behöver inte betala inträdesavgift till Militärradiodagen och inte heller anmäla sig på förhand.
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadagar i Original Sokos Hotel Vaakuna.
Inkvartering oi Kouvola
Inknvartering erbjuds i Original Sokos Hotel Vaakuna. Mer information fås från Förbundets webbsidor samt tidningen Radioamatööri.
 
* Cocktailevenemang under Vårdagarna *
Under Förbundets Vårdagar hålls ett Cocktailevenemang lördagen 22.4 omedelbart efter vårmötet. Platsen är Kahvila-ravintola Sävel Bistro i Kouvolahuset, bredvid mötesrummet. En mättande sallad, smått tilltugg och skumvin erbjuds. Priset är ca 20 euro. Anmälan på förhand via den blankett som finns på förbundets webbsidor.
 
* Anmäl dig snabbt till Vapepadagen *
Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag klockan 10.00 – 15.00 i Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola. Vapepadagen ämnar sig åt Förbundets aktivt medverkande medlemmar i Vapepaverksamheten. Under dagens lopp uppdaterar vi våra kunskaper, stiftar bekantskap med andra Vapepaaktiva och byter erfarenheter.
Förbundet erbjuder deltagarna lunch och eftermiddagskaffe. Ifall du ännu önskar delta, anmäl dig snarast möjligt. Anmälningsblanketten finns på Förbundets webbsdor http://sral.fi/.
 
* Klubbarna meddelar *
OOH6AG:s vårmöte
CQ-klubben, OH6AG, har sitt vårmöte och april månadsmöte redan 6.4.2017 kl. 19.00 på grund av påskhelgen. Mötet hålls på ABC:s kabinett såsom tidigare, och klubben bjuder på kaffe och tilltugg. Stadgeenliga ärenden behandlas såsom bokslutet 2016 och val av styrelsemedlemmar. Styrelsen önskar alla välkomna.
OH6AA:s årsmöte
Vaasan kuutoset ry, Vasa Sexorna rf, OH6AA, kallar sina medlemmar till årsmöte 12.4.2017 fr.o.m. kl. 19.00. Årsmötet hålls i klubbens utrymmen på adressen Mjölnaregatan 12 (3 vån.). Stageenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
Pryldagar vid OH3NE
OH3NE:s andra traditionella Bonkloppis hålls framför klubbens förråd vid Pyynikin näkötorni lördagen 15.4.2017 klockan 12-15. Bonk och även bättre material säljs. Ifall vädret tillåter säljs även grillkorv eller något annat tilltugg. Välkomna!
OHDXF ry:s årsmöte
OH DX Foundation ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i Kouvola i samband med Finlands Radioamatörförbunds vårdagar och Militärradiodagen lördagen 22.4.2017 kl. 14.15.
Årsmötet hålls i Kouvolahuset, adress Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola. En mötessal för 24 personer har reserverats mellan klockan 14 och 15. Under mötet behandlas de ärenden som fastställs i paragraf 11 i verksamhetsstadgarna. Välkomna! Styrelsen
OH6AI:s årsmöte
Kokkolan Radioamatöörikerho ry, OH6AI, ordnar sitt årsmöte söndagen 23.4.2017 klockan 15.00. Kaffe med dopp. Plats: Snellmanhemmet, Strandgatan 27, 67100 Karleby. Välkomna! OH6AI Styrelse
 
* ”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017 *
År 2010 under den internationella radioamatördagen ordnades ett ”Radioamatörerna helt ute!” evenemang, och nu är det åter dags att vara helt ute! Evenemanget är ett marknadsföringsevenemang för vår hobby, och syftet är att väcka så mycket positiv och gemytlig uppmärksamhet som möjligt och samtidigt föra fram radioamatörhobbyn i ljuset.
Evenemanget ordnas 18.4.2017. Det kan fortsätta från morgon till kväll eller alternativt vara bara ett par timmar. Mängden tid som används verkar inte på utvärderingen. Platsen får väljas fritt, helst utomhus från någon standardstation.
Serier: individuellt eller team. I team fås extrapoäng om det i teamet ingår minst en ”99-gubbe”.
Tävlingsstation: En station som väcker intresse. Exempelvis en traditionsradio, en speciell antenn, operatörens humorkläder, häst och vagn, cykelstation osv. Alla radioamatörfrekvenser och sändarslag är
tillåtna. Mängden QSO:n avgör inte, utan det gör kontakten med de människor som kommer på besök och i andra hand publiciteten i media.
Priset är ära och berömmelse i mängd och massa. Eventuella andra priser delas ut under Finland 100 lägret i Mustiala.
Förhandsanmälan t.o.m. 11.4 per e-post till adressen pihalla snabela sral punkt fi. Sänd din idé och ”uppträdandeplatsen”. I en på förhand publicerad lista berättas stationernas placering, för att så många radioamatörer som möjligt kunde komma på plats för att sporra evenemanget.
De som eventuellt sänder en rapport över dagens verksamhet till rådet för att få eventuell ära och berömmelse sänder sitt material före utgången av april till adressen pihalla snabela sral punkt fi.
Till evenemanget fantastiska råd har man inbjudit Michael, OH2AUE och Petri, OH1CX samt som utomstående övervakare Groteska Rami, OH1AYG.
Som projektkoordinatorer fungerar Tiina, OH8BBO och Memma, OH1EG fungerar som fadder till evenemanget.
Med önskan om en livlig och idérik vår åt alla samt en önskan om rikligt deltagande
”Rådet för Fortfarande helt ute”
 
* Det mest IQ-befriade QSO:et år 2017 *
Anser du att du höll ett fint QSO, då du kontaktade Sydpolen? Mycket trevligt, men tror du att ärendet väcker kaffebordsdiskussioner bland andra hobbyister? Knappast, men nu söker vi dock efter ett sådant QSO, som diskuteras länge och väl och där sämre fastlimmade löständer ramlar av p.g.a. den skrattsalva som utbryter.
I årets mest IQ-befriade QSO tävlingen söks radiotekniskt – i onödan – mest utmanande kontakten, i vars förverkligande det inte finns något sunt förnuft, men desto mer nöjesvärde. Ropa dig till världen via sex temporära repeatrar från en grotta, var innovativ och hitta på en utopistisk antennpatent eller diskutera med dig själv runt ditt hus med hjälp av speglar. Samla i grupp ihop alla tiders bästa klubbprojekt!
Bollen är din, överraska oss. Som begränsning av en kontakt med i tävlingen är dock att sändningen inte åker förbi något hinder längs kabel eller via internet. Repeatrar och andra alternativ godkänns.
I tävlingen finns två kategorier:
Soloklassen: För självständiga orädda amatörer
Gruppklass: För kamratgrupper eller klubbar
Projektet bör dokumenteras heltäckande, och i tävlingen deltas genom en artikel, gärna med bilder, om hur kontakten hölls. Tävlingsskörden presenteras i förbundets tidning vartefter tävlingen framskrider.
Tävlingsvinnarna och de utföranden som är värda hedersomnämnande väljs av ett råd som utnämns senare. Ära och berömmelse och eventuellt även något konkret lika IQ-befriat pris erbjuds.
Tävlingstiden inleds 1.4 och fortsätter fram till självständighetsdagen 6.12. Priserna delas ut i december under Förbundets glöggbjudning vid kansliet.
Välkomna med!
 
* Öppning av OFDD-sommarsäsongen *
Buskradisternas ”Öppning av OHFF sommarsäsongen 2017” ordnas lördagen 20 maj 2017. I denna stund håller 2 nationalparker och 4 skyddsområden på att aktiveras. Ännu ryms fler aktiverare med. Meddela om ditt deltagande per e-post till Timo, OH7JHA. Adressen är oh7jha snabela gmail punkt kom.
 
* Radioorienteringsövningarna börjar *
På måndagen 10.4 ordnas i Esbo en 80 meters radioorienteringsövning för nybörjare. Vi samlas vid Puolarmetsä vid Puolarmaarin paikoitusalue. Adressen är Puolarmaari 10. Övningstiden är kl. 16.30 – 19.30. Välkomna!
 
* Du unga amatör, skulle du vilja åka till Britannien på YOTA-evenemang *
Ansökan till årets YOTA-läger är ännu öppen detta veckoslut, så alla 15-25 åringar skicka in ansökan! Mer information från adressen http://www.sral.fi/radionuoret/.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, LZ Open 40m Sprint Contest, PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest, SP DX Contest, EA RTTY Contest, North American SSB Sprint Contest och RSGB RoLo SSB.
Nästa tisdag 4.4 står NAC VHF i tur och på torsdag 6.4 NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas JIDX CW Contest, QRP ARCI Spring QSO Party, SKCC Weekend Sprintathon, OK/OM DX Contest, Yuri Gagarin International DX Contest, International Vintage och ja Hungarian Straight Key Contest.
Tisdagen 11.4 står NAC UHF i tur och på torsdag 13.4 13.4 NAC 50 MHz.
Veckoslutet 15-16.4 tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship, Worked All Provinces of China DX Contest, YU DX Contest, CQ Manchester Mineira DX Contest, EA-QRP CW Contest, Feld Hell Sprint och WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes
Under annandag påsk 17.4 tävlas Kalakukkotävlingen, som är en deltävling inom FM-serien av HF-tävlingar.
Tisdagen 18.4 tävlas NAC 1,2 GHz och torsdag 20.4 NAC 70 MHz.
Under tredje veckoslutet i april tävlas UK/EI DX Contest, SP DX RTTY Contest och BARTG Sprint 75.
 
* Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Kalakukko *
Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar är Kalakukko, som tävlas under annandag påsk 17.4. Kalakukkotävlingen ordnas i år av Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB.
I tävlingen finns SSB, CW och RTTY delar. Banden är 80 och 40 meter. Reflerna hittas i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som kommer ut nästa vecka samt under påskveckan även på SRAL:s webbsidor.
Välkomna med.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A om tre veckor, söndagen den 23 april klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media