Kanslibulletin 41/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 41/2017, 9.12.2017
 
INNEHÅLL

  • * Festlig avslutning på Finland 100 tävlingen – huvudpriset till de ungas förfogande *
  • * Rättigheterna att anordna Vårdagarna 2018 finns att sökas *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Festlig avslutning på Finland 100 tävlingen – huvudpriset till de ungas förfogande *
Priserna på jubileumstävlingen Finland 100 delades ut på förbundets kansli under självständighetsdagens efterfest 7.12. Tävlingen vanns överlägset av Ari, OH6MW med resultatet 713 poäng.
Huvudpriset var en Yaesu FT-891 radio. Ari donerade radion till unga radioamatörers förfogande i Tavastland regionen.
Matti, OH2NT som placerade sig på andra plats belönades med en TYT 2 m/70 cm CMR-radio. Den tredje, Ari, OH2ECG och fjärde Tom, OH2FRM fick Wouxun KG-UV8D handradion som pris.
Även andra tävlande belönades med fina priser.
Tack till alla deltagare och alla som donerat priser. Gratulationer till vinnarna.
De tävlare som inte fanns på plats under prisutdelningsceremonin får priserna tillsända postledes.
 
* Rättigheterna att anordna Vårdagarna 2018 finns att sökas *
Klubbarna kan söka rättigheterna att ordna Vårdagarna. Evenemanget kan vara en dag eller hela veckoslutet. I samband med vårdagarna hålls förbundets stadgeenliga vårmöte.
Programmet kan evenemangsanordnaren plocka ihop själv. Förbundets vårmöte hålls antingen lördagen den 7.4 eller 14.4.
Ansökningar om rättigheten att ordna Vårdagarna tas emot fram till den 15.1. Ansökningarna sänds på adressen toimisto snabela sral punkt f i.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AC årsmöte och lillajul måndagen 11.12
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt årsmöte och lillajul måndagen 11.12.2017 kl. 17 i det nya klassrummet vid Gamla Radiostationen. Under mötet behandlas normala årsmötesärenden.
Efter valmötet börjar lillajul ca kl. 18.00. Under lillajul kommer vi ihåg de hårt satsande klubbmedlemmarna. Förutom julgröt, glögg, kaffe, diskussioner osv. ordnas givetvis lotteri.
Alla nya och gamla medlemmar samt andra som är intresserade av verksamheten är hjärtligt välkomna!
 
OH8AA:s julkaffe
Kahdeksikkojen Kerhos julkaffe serveras 12.12 fr.o.m. kl. 18 i våra nya klubbutrymmen. Ifall du inte tidigare besökt utrymmena i Hiukkavaara, hittar du information om hur du hittar fra på klubbens webbsidor . Välkomna! Styrelsen för Kahdeksikkojen kerho ry
 
OH2AP:s lillajul
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, firar lillajul torsdagen 14.12. kl 18.00. Adressen är Torpantie 7, Järvenpää. under glögg- och kaffestunden berättar Arska, OH2EC, om Kinas rymdcenter och Arvos, OH2PW, minnen från radioamatörverksamhetens första år publiceras. Välkomna
 
OH4ACD:s lillajul
Puulan Radio Club, OH4ACD, firar i år lillajul under en veckas tid. Årets sista vecka, nr 52, är PRC:s lillajulsvecka. Ordförande och sekreterare inleder beredningarna 23.12 och firar julfestligheter vid Happo. Festveckan avslutas lördagen 30.12.
I programmet finns bl.a. tillredning och åtnjutande av julmat, aktiviteter på alla frekvenser, bastubadande och lugnt stugliv i form av diskussioner. Klubbens traditionella spel, Rotanloukku, finns laddat hela veckan.
Julbocken väntas på besök när han återvänder från sin julrunda. Vid avsaknad av is, bereds en landningsbana för julbockens renar på Oton suo.
Mer information från Puulan Radio Clubs Facebooksidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, SKCC Weekend Sprintathon, International Naval Contest, AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party och QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint.
Nästa tisdag 12.12 står NAC UHF i tur och på torsdag 14.12 NAC 50 MHz. På fredagen 15.12 tävlas Russian 160-Meter Contest och AGB-Party Contest.
Nästa veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest, AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party, Feld Hell Sprint, Padang DX Contest och Croatian CW Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media