Kanslibulletin 42/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 42/2017, 16.12.2017
 
INNEHÅLL

  • * Undantag i öppethållningen vid förbundets kansli *
  • * Rättigheterna att ordna Vårdagarna kan sökas fram till 15.1 *
  • * Tidtabellerna för tidningen Radioamatööri nästa år *
  • * Vill du åka på nordiskt ungdomsläger *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Santa Radios specialanrop OJ9X är QRV fram till slutet av året med jubileumsårets tema ”Tillsammans!” *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Situationen i FM-serien och Femmornas Höstkamp *
  • * Nästa bulletin *
  • * God jul *

 
* Undantag i öppethållningen vid förbundets kansli *
Kansliet stängs redan klockan 15.00 inkommande torsdag 21.12. I övrigt är kansliet öppet normalt under inkommande vecka.
Mellandagarna, 27-29.12 är kansliet stängt.
 
* Rättigheterna att ordna Vårdagarna kan sökas fram till 15.1 *
Klubbarna kan söka rättigheterna att ordna Vårdagarna. Evenemanget kan vara en dag eller hela veckoslutet. I samband med vårdagarna hålls förbundets stadgeenliga vårmöte.
Programmet kan evenemangsanordnaren plocka ihop själv. Förbundets vårmöte hålls antingen lördagen den 7.4 eller 14.4.
Ansökningar om rättigheten att ordna Vårdagarna tas emot fram till den 15.1. Ansökningarna sänds på adressen toimisto snabela sral punkt f i.
 
* Tidtabellerna för tidningen Radioamatööri nästa år *
Tidtabellerna för tidningen Radioamatööri under nästa år har publicerats på förbundets webbsidor.
Nästa år publiceras 10 tidningar. Det första numret kommer ut i februari och materialdeadline är 15.1.2018.
 
* Vill du åka på nordiskt ungdomsläger *
Sveriges förbund, SSA, planerar att 1-4.3 ordna ett nordiskt ungdomsläger, dvs. NOTA (Nordics On The Air).
Syftet är att det från Finland via Vasa skulle åka 5-10 unga med bil till lägret. SRAL Stöder lägret genom att betala resekostnaderna och eventuella deltagaravgifter.
Förbundets ungdomsteam önskar att de 16-26 åriga förbundsmedlemmar som är intresserade skulle ta kontakt t.o.m. 17.12. Ännu behövs inga anmälningar till lägret, utan det är främst en anmälan om intresse.
Sänd följande uppgifter per e-post:
– land
– namn och ålder
– radioamatöranrop och hur länge du haft anropet
– dina erfarenheter som radioamatör.
Uppgifterna sänds till ungdomsteamet på adressen nuoriso snabela sral punkt f i och på engelska till adressen youth snabela ssa punkt s e.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH4ACD:s lillajul
Puulan Radio Club, OH4ACD, firar i år lillajul under en veckas tid. Årets sista vecka, nr 52, är PRC:s lillajulsvecka. Ordförande och sekreterare inleder beredningarna 23.12 och firar julfestligheter vid Happo. Festveckan avslutas lördagen 30.12.
I programmet finns bl.a. tillredning och åtnjutande av julmat, aktiviteter på alla frekvenser, bastubadande och lugnt stugliv i form av diskussioner. Klubbens traditionella spel, Rotanloukku, finns laddat hela veckan.
Julbocken väntas på besök när han återvänder från sin julrunda. Vid avsaknad av is, bereds en landningsbana för julbockens renar på Oton suo.
Mer information från Puulan Radio Clubs Facebooksidor.
 
* Santa Radios specialanrop OJ9X är QRV fram till slutet av året med jubileumsårets tema ”Tillsammans!” *
Santa Radio medför julglädje till världen redan för sjätte gången på alla HF-band. OJ9X är QRV fram till slutet av december. Stationen är QRV extra aktivt under detta veckoslut 16-17.12.
Santa Radio nås åtminstone på följande sändarslag: CW, SSB, RTTY och FT8.
I projektet deltar en stor grupp OH-amatörer och i valet av deltagare har man fokuserat på stationens effektivitet i fråga om varje sändarslag på de olika banden. OJ9X-stationer finns i olika OH-områden. Operatörerna är från ca tio olika klubbar.
Du kan följa med projektet på QRZ-com, DX Summit och Club Log, där även de egna kontakterna kan följas. Loggarna läggs till Club Log med ca en dags fördröjning.
Din egen insats kan vara att hålla kontakt med OJ9X-stationer på olika band och sändarslag. Bland toppen finns två stationer från Finland: OF4UI och OH9BS.
Fram till 14.12 hade OJ9X hållit över 21 000 kontakter, med över 11 000 olika stationer.
Hoppa med i OJ9X-släden.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest, AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party, Feld Hell Sprint, Padang DX Contest och Croatian CW Contest.
Nästa tisdag, 19.12, står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdagen 21.12 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas RAEM Contest.
Under annandag jul 26.12. tävlas följande deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Jultävlingen. Samma dag tävlas även DARC Christmas Contest och NAC 2,3 GHz + up.
Det sista veckoslutet i december tävlas RAC Winter Contest, Stew Perry Topband Challenge, Original QRP Contest och Bogor Old and New Contest.
 
* Situationen i FM-serien och Femmornas Höstkamp *
Situationen för FM-serien i HF-tävlingar har uppdaterats på Förbundets webbsidor. Därtill har resultaten från Femmornas Höstkamp publicerats.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 31 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
* God jul *
Bulletingänget önskar god jul åt alla bulletinlyssnare.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media