Kanslibulletin 1/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 1/2018, 13.01.2018
INNEHÅLL
 

 • * Medlemsavgiftfakturorna har skickats *
 • * Ansökan om rätten att arrangera Vårdagarna bör göras senast 15.1. *
 • * Nästa nummer av tidningen Radioamatööri utkommer i februari *
 • * Silent Key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * QSL-managern för OH7-distriktet meddelar *
 • * Försvarsmakten fyller 100 år i januari *
 • * DX & Contest Meeting 2018 *
 • * DMR-ringen på torsdagar *
 • * Radioamatörkurser *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * HF-tävlingarnas FM-seriens första deltävling 14.1. *
 • * Nästa bulletin *

 
* Medlemsavgiftfakturorna har skickats *
Förbundet har postat pappersfakturorna för medlemsavgiften. Största delen skickades ut denna vecka.
E-postfakturorna skickades förra veckan till de medlemmar som har egenanropsadress. Ifall medlemmen avsagt sig mottagandet av epostfaktura, skickades en pappersfaktura per post. Till juniormedlemmarna skickas endast pappersfakturor.
 
* Ansökan om rättigheten att arrangera Vårdagarna bör göras senast 15.1*
Klubbarna kan söka rättigheterna att ordna Vårdagarna fram till 15.1. Evenemanget kan vara en dag eller hela veckoslutet.
I samband med vårdagarna hålls förbundets stadgeenliga vårmöte.
Programmet kan evenemangsanordnaren plocka ihop själv. Förbundets vårmöte hålls antingen lördagen den 7.4 eller 14.4.
Ansökningar om rättigheten att ordna Vårdagarna tas emot fram till den 15.1. Ansökningarna sänds på adressen toimisto snabela sral punkt fi.
 
* Nästa nummer av tidningen Radioamatööri utkommer i februari *
Detta år publiceras 10 tidningar. Det första numret kommer ut i februari och materialdeadline är 15.1.2018.
Tidtabellerna för tidningen Radioamatööri under nästa år har publicerats på förbundets webbsidor.
 
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Antero Järvinen, OH2VO, Kari Ollikainen, OH2QY samt Aimo Turpeinen, OH6YU, lämnat oss.
Vi hedrar Anteros, Karis och Aimos minne med en stunds tystnad.
 
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH2AP:s månadsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry:s januari månadsmöte hålles torsdagen 18.1. Temat för kvällen är hur man avstämmer en SDR-radio. Vi lär oss ”hands on” hur man kopplar och kör SDR pro med pc:n under ledning av Jarmo, OH2GJL.
 
 
En Sjö-VHF-kurs börjar i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, arrangerar en för radioamatörer skräddarsydd kurs om sjö-VHF. Kursen heter Kustskepparens Radiokurs och går av stapeln i fyra lördagar börjandes 27.1. kl. 12.00. Oiva, OH2NSM är lärare på kursen och man kan anmäla sig via MPK:s skolningskalender.
 
 
DMR-föredrag i Lahtis
Veijo, OH3NFC, kommer på måndagen 29.1. till Radiobacken för att berätta om DMR-tekniken och OpenSpot enkelt men lättfattligt. Föredraget hålls kl. 18.00 – 19.30.
DMR möjliggör högklassiga kontakter runt världen via internet, men även lokala kanaler. Du kan koppla dig till DMR-kanalerna från ditt hem, även om det inte finns en enda repeater i närheten.
Föreläsningen är öppen för allmänheten.
 
 
OH8AAU:s årsmöte
Laaksojen Radioamatöörit ry. håller sitt årsmöte i Ylivieska på klubblyan på tisdagen 20.2.2018 kl. 19.00.
På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkommen att delta och inverka på val och beslut om klubbens ärenden.
 
 
* Nya QSL-managern för OH7-distriktet meddelar *
Personer vars anrop har nummer sju och vars kort icke går via någon klubb i OH7-distriktet, tag kontakt med den nya managern för att komma överens om hur korten levereras. Ifall ni haft ett arrangemang med den förra managern har detta, på grund av ett silent key -fall, inte gått vidare.
 
Panu Vallius, OH7CW, har börjat som ny QSL-manager för OH7-distriktet. Egenanropet fungerar.
Telefon: 050 347 5511.
 
 
* Försvarsmakten fyller 100 år i januari *
Militärradioamatörerna firar Försvarsmaktens 100 år den 25.1.2018 genom att komma i gång med OI-anrop.
 
 
* DX & Contest Meeting 2018 *
OHDXF arrangerar år 2018 DX & Contest Meeting i Åbo på Holiday Club Caribia 9. – 11.3.2018.
Själva mötesdagen är lördagen 10.3. Programmet börjar på lördagen kl. 8.30 med anmälning. Föredragen börjar kl. 10.00.
Ämnen för föredragen är innovationer och DX-peditioner, ZA1WW, Bouvet 2018, Internet over HF, WRTC 2018 samt konteststationerna OH5Z och OH0X.
På söndagen 11.3. kan man bekanta sig med OH0X konteststation på Brändö. Dit tar man sig med egen bil eller så arrangeras en samtransport.
Programmet och anmälningsinfo hittar du på OHDXF:s websidor. Sista betalningsdag för deltagaravgiften är 22.1.2018.
 
* DMR-ringen på torsdagar *
En DMR-ring körs varje torsdag kl. 21.00. Man kan delta genom att beställa sig talgruppen TG2447 (OH7-området). Gruppen beställs antingen via BrandMeister eller till en lokal DMR-repeater.
abonnenter som loggat in på BrandMeister kan  beställa talgruppen i Dashboard. Till repeatern beställer man genom att trycka på radions PTT i talgruppen 2447.
Samtalen kan även avlyssnas med dator eller smartphone genom Hoselines skanner.
Ideer om samtalsämnen kan skickas med epost till adressen o h 3 n f c snabela arpotechno punkt f i.
 
* Radioamatörkurser *
En radioamatörkurs börjar i Helsingfors 14.2. kl. 18.00. efter flere års väntan börjar nu en kurs i elementär klass i centrum av Helsingfors. Kursen arrangeras av Helsingfors Vuxeninstitut vid Tullbommen i Tölö. Kursen pågår i sju veckor och innefattar även examen. Man kan anmäla sig via institutets websidor på adressen www.helao.fi. Som lärare fungerar Jari, OH2BU. Om kursen finns info även på facebook under rubriken ”Radioamatöörikurssi Helsingissä”.
 
Vårens radioamatörkurser börjar i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, arrangerar tre radioamatörkurser på våren.
Tisdagen 6.2. kl. 18.00 börjar kvällskursen som pågår fram till 27.3.
Måndagen 26.2. kl. 10.00 börjar sportlovsveckans grundkurs som avslutas samma veckas fredag.
Tisdagen 3.4. kl. 18.00 börjar T2- kursen i allmän klass som pågår ända till maj.
Man kan anmäla sig till kurserna via MPK:s skolningskalender.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas HF-tävlingarnas FM-seriens deltävling  NRAU-Baltic Contest. Dessutom körs YB DX Contest, Old New Year Contest, UBA PSK63 Prefix Contest, SKCC Weekend Sprintathon, North American QSO Party, DARC 10-Meter Contest och Midwinter Contest.
Nästa tisdag 16.1. står NAC 1,3 GHz i turen. Nästa torsdag 18.1. körs NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party, WAB 1.8 MHz Phone, Feld Hell Sprint och Classic Exchange.
Classic Exchange -tävlingens andra del tävlas 23.–24.1.
 
* HF-tävlingarnas FM-seriens första deltävling 14.1. *
Följande deltävling i HF-tävlingarnas FM-serie, NRAU-Baltic Contest, tävlas i dag 14.1.2018. SSB-delen körs kl. 0530 – 0730 UTC och CW-delen kl. 0800 – 1000 UTC.
Banden är 80 och 40 meter. Tävlingsbud RS(T) + löpande nummer från 001 + landskapstecken med två bokstäver.
Reglerna
 
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 21 januari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media