Kanslibulletin 2/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 2/2018, 20.1.2018
INNEHÅLL

 • * Ny vice ordförande för Förbundet *
 • * Vårdagarna 2018 *
 • * Förbundets kansli stängt på måndag *
 • * Under våren testas frågetimmen med DMR *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * OH7-kretsens nya QSL-manager informerar *
 • * OI-stationer QRV under nästa vecka *
 • * DX & Contest Meeting 2018 *
 • * Radioamatörkurser *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Ny vice ordförande för Förbundet *
Finlands Radioamatörförbunds nya styrelse samlades för konstituerande möte under torsdagen 18.1.
Styrelsen valde enhälligt Tuomas Taurila, OH3ERV som vice ordförande. Tuomas rekommenderas till uppgiften av tidigare vice ordförande Marko Wirtanen, OH8WM. Marko har en hel del uppgifter som skall skötas, bl.a. ordförandeskapet för arbetsgruppen för bestämmelserna, så han önskade avsked från uppgiften som vice ordförande.
Styrelsens sammansättning
Som gamla medlemmar i styrelsen fortsätter ordförande Merja Koivaara, OH1EG; Mauno Hirvonen, OH7UE; Tiina Kela, OH8BBO; Pekka Länsman, OH2NCS; Vili Peippo, OH5GE och Marko Wirtanen OH8WM. Tuomas Tauriala, OH3ERV började som ny styrelsemedlem från början av året.
Arbetsutskottet
Styrelsen kan enligt förbundets stadgar enligt övervägande inrätta ett arbetsutskott, i vilket förutom ordföranden finns två medlemmar. Styrelsen valde Merja Koivaara, OH1EG; Tuomas Tauriala, OH3ERV och Pekka Länsman, OH2NCS till utskottet.
 
* Vårdagarna 2018 *
Förbundets vårdagar och vårmötet hålls lördagen 14.4.2018 i Riihimäki. Vårdagarna ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.
 
* Förbundets kansli är stängt på måndag *
Förbundets kansli är stängt inkommande måndag, 22.1.
 
* Under våren testas frågetimmen med DMR *
Styrelsen har beslutat testa ordna frågetimmen med DMR i Finlands diskussionsgrupp (Suomen puheryhmä). Testet genomförs sannolikt i maj.
Styrelsens följande frågetimmar på den traditionella HF-frekvensen 3685 kHz hålls 3.2 och 3.3. I april hålls frågetimmen under Vårdagarna.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH7AA:s klubbkvällar
Tidpunkten för OH7AA:s klubbkvällar har ändrats. Den nya tiden är tisdagar kl. 18. Platsen är den samma: Tikkalantie 6, Kuopio (Tikkalansaari).
 
DMR-föredrag i Lahtis
Veijo, OH3NFC, kommer på måndagen 29.1 kl. 18.00-19.30 till Radiobacken för att berätta om DMR-tekniken och OpenSpot enkelt men lättfattligt. DMR möjliggör högklassiga kontakter runt världen via internet, men även lokala kanaler. Kontakter kan även hållas utan radio.
Du når DMR-kanalerna även från ditt hem, trots att det inte skulle finnas en repeater i närheten! Evenemanget är öppet för alla!
 
OH1AF:s årsmöte
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF/OH1AB/OH1F, håller sitt årsmöte onsdagen 31.1.2018 vid klubben. Adressen är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
 
OH3AA:s årsmöte
Hämeenlinnan Radiomatöörit ry, OH3AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 4.2.2018 fr.o.m. kl. 13 vid klubbhuset. Välkomna! Styrelsen
 
OH1AA:s årsmöte
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 med inledning kl. 18.30 i Sommelo. Kaffeservering. Välkomna!
 
OH2AP:s årsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 kl. 18. Mötet är på en bekant plats hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
* OH7-kretsens nya QSL-manager informerar *
Personer som har OH7-anrop, och inte får sina kort via någon klubb i sjuornas område, ta kontakt med den nya managern och kom överens om hur korten levereras. Ifall ni haft någon överenskommen praxis med tidigare manager, har dessa uppgifter inte förts vidare p.g.a. silent key.
Kontakter: Panu Vallius, OH7CW. Egenanrop fungerar. Telefon: 050 347 5511.
 
* OI-stationer QRV nästa vecka *
Militärradioamatörerna firar Försvarsmaktens hundra år under nästa vecka. OI-stationerna kommer att vara QRV under torsdagen 25.1.2018.
 
* DX & Contest Meeting 2018 *
OHDXF arrangerar år 2018 DX & Contest Meeting i Åbo på Holiday Club Caribia 9. – 11.3.2018. Själva mötesdagen är lördagen 10.3.
Teman för föredragen är bl.a. innovationer och DX-peditioner, ZA1WW, Bouvet 2018, Internet over HF, WRTC 2018 och beredningarna inför det samt tävlingsstationerna OH5Z och OH0X.
På söndagen 11.3. kan man bekanta sig med OH0X konteststation på Brändö. Dit tar man sig med egen bil eller så arrangeras en samtransport.
Programmet och anmälningsinfo hittar du på OHDXF:s webbsidor . Sista betalningsdag för deltagaravgiften är 31.1.2018.
 
* Radioamatörkurser *
 
Radioamatörkurs börjar i Helsingfors 14.2.2018 kl. 18.00.
Nu ordnas en radioamatörkurs för elementär klass även invid Helsingfors centrum. Kursen ordnas av Helsingfors Vuxeninstitut i Tullinpuomi i Tölö. Kursen varar sju veckor och inkluderar examen. Jari, OH2BU fungerar som kurslärare.
Det går att anmäla sig till kursen via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor på www.helao.fi.
Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken ”Radioamatörkurs i Helsingfors”.
 
Vårens radioamatörkurser börjar i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho, OH3AV, ordnar under våren tre radioamatörkurser:

 • På tisdag 6.2.2018 kl. 18.00 börjar vårens kvällskurs som varar fram till 27.3.2018.
 • På måndag 26.2.2018 kl. 10.00 börjar vintersemesterveckans grundkurs som pågår fram till fredag under samma vecka.
 •  På tisdag 3.4.2018 kl. 18.00 börjar T2-kursen för allmän klass, som fortsätter fram till maj.

Till kurserna kan man anmäla sig bl.a. via MPK:s utbildningskalender.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party, WAB 1.8 MHz Phone, Feld Hell Sprint och Classic Exchange.
Den andra delen av Classic Exchange tävlas 23-24.1.
Nästa tisdag, 23.2 står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint, UBA DX Contest och Winter Field Day.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen 27 januari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media